Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Kumla

Om- och tillbyggnad av lokaler i Kumla
Om- och tillbyggnaden omfattar lokaler för administration, ny entré samt nytt fläktrum. Anbud kommer att infordras på totalentreprenad under hösten 2015.

Om- och tillbyggnad av charkuterifabrik i Kumla
Avser om- och tillbyggnad av köttindustri. Tillbyggnaden avser ca 360 kvm.

Beläggning av väg E20 mellan Vallby-Byrstatorp

Spårväxelbyte i Kumla

Renovering av utomhusbassänger vid Djupadalsbadet i Kumla
Projektet omfattar ny dragning av av- och tillflöde till utebassängerna, 50 meter och hoppbassängen, avblästring och pågjutning av botten samt schaktning och återställning av mark.

El- och verkstadstjänster till rälsverkstaden i Sannahed
Uppdraget omfattar till största delen tjänster inom elteknik men även mindre omfattning av smide, pneumatik, hydraulik samt felsökning och felavhjälpning av produktionsutrustning. Uppdraget innebär att vara på plats och ha ett samordnande ansvar för underhåll och felavhjälpning av produktionsteknisk utrustning.

Tillbyggnad av verkstad i Kumla
Tillbyggnad av verkstad.

Tillbyggnad av vårdcentral i Kumla
Tillbyggnad vårdcentral.

Tillbyggnad av flerbostadshus i Kumla
Tillbyggnad av flerbostadshus.

Ombyggnad av vattenverk i Kumla
Ombyggnad av dagvattenstation.

Ombyggnad av flerbostadshus i Kumla
Avser ändrad användning av gym till 2 st lägenheter eller lokaler, oklart än.

Tillbyggnad av fläktrum i Kumla
Tillbyggnad av fläktrum och nödutrymningsväg.

Ombyggnad av industrihus i Kumla
Ombyggnad av industri / lagerbyggnad.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: