Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Kumla

Ombyggnad av reningsverk i Kumla
Avser ombyggnad av reningsverk, bl.a ombyggnad till kväverening samt ombyggnad av bassänger. Ny typ av biologisk rening av avloppsvattnet samt en ny typ av partikelfilter.
Renovering av utomhusbassänger vid Djupadalsbadet i Kumla
Projektet omfattar ny dragning av av- och tillflöde till utebassängerna, 50 meter och hoppbassängen, avblästring och pågjutning av botten samt schaktning och återställning av mark.
Tillbyggnad av industrihus i Kumla
Tillbyggnad av industri.
Tillbyggnad av servicebyggnad i Kumla
Tillbyggnad av servicebyggnad.
Tillbyggnad av garage i Kumla
Tillbyggnad av garage.
Ombyggnad av kontor i Kumla
Ändrad användning från bostäder till handel/kontor. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Tillgänglighetsåtgärd för gc-väg i Kumla
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2018-2020.
Trafiksäkerhetsåtgärd vid skola i Kumla
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2018-2020.
Trafiksäkerhetsåtgärder vid gata i Kumla
Upptaget i kommunens investeringsbudget för åren 2018-2020.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: