Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Kumla

Om- och tillbyggnad av lokaler i Kumla
Om- och tillbyggnaden omfattar lokaler för administration, ny entré samt nytt fläktrum. Anbud kommer att infordras på totalentreprenad under hösten 2015.
Ombyggnad av dagvattenpumpstation i Kumla
Avser ombyggnad av dagvattenpumpstation.
Renovering av utomhusbassänger vid Djupadalsbadet i Kumla
Projektet omfattar ny dragning av av- och tillflöde till utebassängerna, 50 meter och hoppbassängen, avblästring och pågjutning av botten samt schaktning och återställning av mark.
Till- och ombyggnad av vårdcentral i Kumla
Avser tillbyggnad av en inglasad gång mellan två byggnader samt ombyggnad av befintlig lokal.
Ombyggnad av spa i Kumla
Avser ombyggnad av lager till spa med infrabastu, bubbelbad samt yogalokal.
Ombyggnad av affärshus i Kumla
Avser renovering av affärslokal samt fasadändring.
Tillbyggnad av industrihus i Kumla
Tillbyggnad av industri.
Tillbyggnad av verkstad i Kumla
Tillbyggnad av verkstad.
Ombyggnad av utbildningslokal i Kumla
Ändrad användning från kontor/industri till studieverksamhet (musik).
Ombyggnad av flerbostadshus i Kumla
Avser ändrad användning av gym till 2 st lägenheter eller lokaler, oklart än.
Ombyggnad av vattenverk i Kumla
Ombyggnad av dagvattenstation.
Tillbyggnad av fläktrum i Kumla
Tillbyggnad av fläktrum och nödutrymningsväg.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Kumla
Avser ombyggnad av tandläkarmottagning till en lägenhet.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: