Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Kumla

Till- och ombyggnad av Stene skola i Kumla
Avser tillbyggnad samt ombyggnad av Stene skola. Befintlig äldre byggnad kommer att rivas och ge plats åt en nybyggnad som sammanbyggs med befintlig skolbyggnad.

Om- och tillbyggnad av lokaler i Kumla
Om- och tillbyggnaden omfattar lokaler för administration, ny entré samt nytt fläktrum. Anbud kommer att infordras på totalentreprenad under hösten 2015.

Om- och tillbyggnad av charkuterifabrik i Kumla
Avser om- och tillbyggnad av köttindustri. Tillbyggnaden avser ca 360 kvm.

Ombyggnad av dagvattenpumpstation i Kumla
Avser ombyggnad av dagvattenpumpstation.

Till- och ombyggnad av vårdcentral i Kumla
Avser tillbyggnad av en inglasad gång mellan två byggnader samt ombyggnad av befintlig lokal.

Ombyggnad av spa i Kumla
Avser ombyggnad av lager till spa med infrabastu, bubbelbad samt yogalokal.

El- och verkstadstjänster till rälsverkstaden i Sannahed
Uppdraget omfattar till största delen tjänster inom elteknik men även mindre omfattning av smide, pneumatik, hydraulik samt felsökning och felavhjälpning av produktionsutrustning. Uppdraget innebär att vara på plats och ha ett samordnande ansvar för underhåll och felavhjälpning av produktionsteknisk utrustning.

Ombyggnad av utbildningslokal i Kumla
Ändrad användning från kontor/industri till studieverksamhet (musik).

Tillbyggnad av verkstad i Kumla
Tillbyggnad av verkstad.

Ombyggnad av vattenverk i Kumla
Ombyggnad av dagvattenstation.

Ombyggnad av flerbostadshus i Kumla
Avser ändrad användning av gym till 2 st lägenheter eller lokaler, oklart än.

Tillbyggnad av flerbostadshus i Kumla
Avser ombyggnad av tandläkarmottagning till en lägenhet.

Tillbyggnad av fläktrum i Kumla
Tillbyggnad av fläktrum och nödutrymningsväg.

Ombyggnad av industrihus i Kumla
Ombyggnad av industri / lagerbyggnad.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: