Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Karlskoga

Ombyggnad av elfilter på avfallspanna vid Karlskoga kraftvärmeverk
Avser ombyggnad av elfiltret för panna C1 samt option för ombyggnad av elfiltret för panna C2 vid Karlskoga Kraftvärmeverk.

Leverans av matarvattenberedning till kraftvärmeverk i Karlskoga
Avser leverans av en komplett avsaltningsanläggning.

Ombyggnad av busshållplatser längs E18 mellan Lanna-Karlskoga

Ombyggnad av idrottshall i Karlskoga
Avser stambyten samt ombyggnad till omklädningsrum. Utföres av ramavtalsentreprenör.

Ombyggnad av torg mm i Karlskoga
Avser omläggning av gång- och cykelväg.

Renovering av bro vid Norrleden i Karlskoga
Avser renovering av rörbro med en diameter på ca 2,8 m och en längd av ca 25 m.

Tillbyggnad av industrihus i Karlskoga
Nybyggnad av bassäng samt utbyggnad av industribyggnad.

Ombyggnad av utemiljö vid skola i Karlskoga
Planer finns på renovering av utemiljö vid skola.

Tillbyggnad av industrihus i Karlskoga
Avser tillbyggnad av ett fläktrum om ca 40 kvm samt installation av fönster och dörr.

Tillbyggnad av kontor i Karlskoga
Avser tillbyggnad av Karlskogahems kontor med ca 45 kvm.

Rivning av scen i Karlskoga
Rivning av entréportal och bro/friluftsscen.

Rivning av transformatorstation i Karlskoga
Rivning av transformatorstation.

Tillbyggnad av förråd i Karlskoga
Tillbyggnad av komplementbyggnad.

Tillbyggnad av skärmtak i Karlskoga
Tillbyggnad av skärmtak och ramp för lastning.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: