Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Karlskoga

Ombyggnad av elfilter på avfallspanna vid Karlskoga kraftvärmeverk
Avser ombyggnad av elfiltret för panna C1 samt option för ombyggnad av elfiltret för panna C2 vid Karlskoga Kraftvärmeverk.
Ombyggnad av busshållplatser längs E18 mellan Lanna-Karlskoga
Omfattar 5 platser; Lekhyttan, Klunkhyttan, Villingsberg, Våtsjön och Sandbäcken.
Installation av varmvattenproduktionsanläggning, Biogasbolaget Karlskoga
Entreprenaden omfattar installation av varmvattenproduktionsanläggning vid Biogasbolagets anläggningar i Karlskoga.
Tillbyggnad av allaktivitetshus i Karlskoga
Tillbyggnad av entrébyggnad.
Ombyggnad av torg mm i Karlskoga
Avser omläggning av gång- och cykelväg.
Tillbyggnad av industrihus i Karlskoga
Avser tillbyggnad av ett fläktrum om ca 40 kvm samt installation av fönster och dörr.
Ombyggnad av utemiljö vid skola i Karlskoga
Avser upprustning av utemiljö vid Skranta skola.
Tillbyggnad av industrihus i Karlskoga
Tillbyggnad industribyggnad.
Ombyggnad av restaurang i Karlskoga
Ändrad användning från kontor till restaurang.
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlskoga
Ändring av byggnad, (bärande konstruktion).
Ombyggnad av flerbostadshus i Karlskoga
Ändring av bärande konstruktion.
Tillbyggnad av förråd i Karlskoga
Tillbyggnad av förråd.
Tillbyggnad av förråd i Karlskoga
Tillbyggnad av komplementbyggnad.
Tillbyggnad av skärmtak i Karlskoga
Tillbyggnad av skärmtak och ramp för lastning.
Rivning av scen i Karlskoga
Rivning av entréportal och bro/friluftsscen.
Rivning av transformatorstation i Karlskoga
Rivning av transformatorstation.
Tillbyggnad av kontor i Karlskoga
Avser tillbyggnad av Karlskogahems kontor med ca 45 kvm.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: