Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Karlskoga

Ombyggnad av högstadieskola i Karlskoga

Ombyggnad av högstadieskola i Karlskoga
Eventuellt kan skolans kök komma att renoveras.

Ombyggnad av skolkök i Karlskoga
Planer finns på ombyggnad av köket vid Karlbergsskolan.

Tillbyggnad av förskola i Karlskoga
Planer finns på utökning med nya förskoleavdelningar vid Sandtorpets förskola.

Leverans av matarvattenberedning till kraftvärmeverk i Karlskoga
Avser leverans av en komplett avsaltningsanläggning.

Ombyggnad av busshållplatser längs E18 mellan Lanna-Karlskoga

Rot-renovering av förskola i Karlskoga
Upptaget i kommunens investeringsplan för åren 2014 - 2016.

Ombyggnad av idrottshall i Karlskoga
Avser stambyten samt ombyggnad till omklädningsrum. Utföres av ramavtalsentreprenör.

Rivning samt tillbyggnad av industri i Karlskoga
Avser rivning samt tillbyggnad av ett större skärmtak över maskinpark och uppsättning av vägg.

Ombyggnad av torg mm i Karlskoga
Avser ombyggnad av lokalgata till gångfartsområde (shared-space yta) vid Alfred Nobels torg.

Ombyggnad av torg mm i Karlskoga
Avser omläggning av gång- och cykelväg.

Renovering av bro vid Norrleden i Karlskoga
Avser renovering av rörbro med en diameter på ca 2,8 m och en längd av ca 25 m.

Rivning av tvättinrättning i Karlskoga
Rivning av tvätterilokaler och komplementbyggnad.

Ombyggnad av utemiljö vid skola i Karlskoga
Planer finns på renovering av utemiljö vid skola.

Rivning av cistern i Karlskoga
Rivning av byggnad på vattencistern.

Rivning av kontor i Karlskoga
Avser rivning av kontorsbyggnad (hus 2020 ).

Tillbyggnad av kontor i Karlskoga
Avser tillbyggnad av kontorsbyggnad på ca 40 kvm.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: