Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Karlskoga

Ombyggnad av högstadieskola i Karlskoga
Eventuellt kan skolans kök komma att renoveras.
Ombyggnad av torg mm i Karlskoga
Avser förflyttning av cykelvägen som går över Alfred Nobels torg till Bergmansgatan, tillgänglighetsanpassning samt ska en "Shared-space"/gångfartsområde byggas på Urbrinken mellan Bergmansgatan och Hotellgatan.
Ombyggnad av busshållplatser längs E18 mellan Lanna-Karlskoga
Omfattar 5 platser; Lekhyttan, Klunkhyttan, Villingsberg, Våtsjön och Sandbäcken.
Ombyggnad av gymnastiksal i Karlskoga
Avser byggnation av ett podie samt hoppgropar, trampoliner och golvbeläggning.
Ombyggnad av torg mm i Karlskoga
Avser ombyggnad av Alfred Nobels torg.
Ombyggnad av torg mm i Karlskoga
Avser ombyggnad av lokalgata till gångfartsområde (shared-space yta) vid Alfred Nobels torg.
Renovering av bro vid Norrleden i Karlskoga
Avser renovering av rörbro med en diameter på ca 2,8 m och en längd av ca 25 m.
Tillbyggnad av industrihus i Karlskoga
Avser tillbyggnad av ett fläktrum om ca 40 kvm samt installation av fönster och dörr.
Ombyggnad av utemiljö vid skola i Karlskoga
Avser upprustning av utemiljö vid Skranta skola.
Ombyggnad av skola i Karlskoga
Ändring av ventilation i skola.
Rivning av skola i Karlskoga
Rivning av fd. skolbyggnad.
Rivning av förråd i Karlskoga
Rivning av komplementbyggnad.
Rivning av transformatorstation i Karlskoga
Rivning av transformatorstation.
Tillbyggnad av allaktivitetshus i Karlskoga
Tillbyggnad av entrébyggnad vid Boda Borg i Karlskoga.
Tillbyggnad av industrihus i Karlskoga
Tillbyggnad av industribyggnad samt fasadändring (ny port).
Ombyggnad av lägenhet i Karlskoga
Ändrad användning från lokal till bostadslägenhet samt fasadändring (ny entrédörr).
Ombyggnad av markanläggning i Karlskoga
Höjning av marknivå - slänt.
Ombyggnad av garage i Karlskoga
Ombyggnad av carport till ambulansgarage.
Ombyggnad av pumpstation i Karlskoga
Ombyggnad av pumpstation.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: