Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Hallsberg

Basunderhåll järnvägsanläggning Västra Stambanan mellan Hallsberg-Laxå

Nybyggnad av mötesfri väg Svennevad-Kvarntorpskorset
Projektet avser en gles 2+1 väg i ny sträckning, slopning av två plankorsningar och stängsling längs med järnvägen inne i Pålsboda. Ca 13,4 km. Slutbesiktning senast 2019-10-01.

Upprustning av f.d. tegelbruksfastighet i Hallsberg

Upprustning av spårväxelvärmestyrning i Hallsberg
Slutbesiktning senast 2017-12-15.

Ombyggnad/rotrenovering av bostadsområde i Hallsberg
Strategisk partnering. Boa 3200m2.

Ombyggnad och renovering av skola i Hallsberg
Avser renovering av Långängsskolan.

Ombyggnad och renovering av skola i Hallsberg
Avser renovering av Östansjö skola.

Ombyggnad av vind i Hallsberg
Avser ombyggnad av vind till 6 studentlägenheter.

Tillbyggnad av förrådsbyggnad vid skola i Hallsberg
Avser tillbyggnad av förrådsbyggnad hus F3

Ombyggnad av värmesystem undercentral, Hallsberg
Entreprenaden avser komplett utbyte av fjärrvärmeundercentraler.

Tillbyggnad av industrihus i Hallsberg
Avser tillbyggnad av industri på ca 400 kvm.

Utbyggnad av fjärrvärmeledningar för anslutning av nya omr

Tillbyggnad av affärshus i Hallsberg
Tillbyggnad av affärshus.

Ombyggnad av behandlingshem i Hallsberg
Ändrad användning till behandlingshem.

Rivning av enbostadshus i Hallsberg
Rivning av enbostadshus.

Rivning av fördelningsstation i Hallsberg
Rivning av fördelningsstation och tansformatorstation.

Ombyggnad av lägenhet i Hallsberg
Ombyggnad av lokal till lägenhet.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: