Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Hallsberg

Nybyggnad av mötesfri väg Svennevad-Kvarntorpskorset
Projektet avser en gles 2+1 väg i ny sträckning, slopning av två plankorsningar och stängsling längs med järnvägen inne i Pålsboda. Ca 13,4 km. Slutbesiktning senast 2019-10-01.

Upprustning av f.d. tegelbruksfastighet i Hallsberg

Ombyggnad/rotrenovering av bostadsområde i Hallsberg
Avser ombyggnad/rotrenovering av bostadsområde. Boa 3200m2.

Upprustning av spårväxelvärmestyrning i Hallsberg

Måleriprojekt fastigheter inom Hallsbergs kommun
Denna upphandling gäller måleriarbeten som ska utföras under 2017 på av Hallsbergs kommun ägda fastigeter. Syftet är att göra en större samlad uppryckning av underhållet och utseendet på kommunens fastigheter. Totalt rör det sig om cirka 25 fastigheter. Efter avslutat arbete ska husen vara i god kondition sett till de klimatskyddande delar som är målade. Entreprenaden delas in per ort, fem områden, varvid möjlighet finns att lämna pris på ett eller flera områden enligt följande: - Hallsberg - Pålsboda - Sköllersta - Vretstorp - Östansjö

Ombyggnad till kontor i Hallsberg
Avser ombyggnad av reception, kontor m.m. på bottenvåningen av Hus C.

Ombyggnad av ventilation i affärshus i Hallsberg
Avser installationsarbeten för ombyggnad av luftbehandlingsaggregat för 3 st lokaler.

Utbyte av ventilationsanläggning i radhus i Sköllersta, Hallsberg
Avser utbyte av ventilationsanläggning.

Ombyggnad av behandlingshem i Hallsberg
Ändrad användning till behandlingshem.

Rivning av enbostadshus i Hallsberg
Rivning av enbostadshus.

Rivning av fördelningsstation i Hallsberg
Rivning av fördelningsstation och tansformatorstation.

Ombyggnad av värmesystem undercentral, Hallsberg
Entreprenaden avser komplett utbyte av fjärrvärmeundercentraler.

Ombyggnad av lägenhet i Hallsberg
Ombyggnad av lokal till lägenhet.

Diverse förnyelse vid idrottsplats i Hallsberg
Utvändig upprustning av Gula paviljongen vid Transtensvallen, samt uppförande av domartorn. Upptaget i investeringsbudget för 2017. Uppskattad byggstart.

Tillbyggnad av förrådsbyggnad vid skola i Hallsberg
Avser tillbyggnad av förrådsbyggnad hus F3

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: