Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Hallsberg

Basunderhåll järnvägsanläggning Västra Stambanan mellan Hallsberg-Laxå

Nybyggnad av mötesfri väg Svennevad-Kvarntorpskorset
Projektet avser en gles 2+1 väg i ny sträckning, slopning av två plankorsningar och stängsling längs med järnvägen inne i Pålsboda. Ca 13,4 km. Slutbesiktning senast 2019-10-01.

Ombyggnad och renovering av skola i Hallsberg
Avser byte av tak samt rivning av skolbyggnad vid av Östansjö skola.

Upprustning av spårväxelvärmestyrning i Hallsberg

Ombyggnad av vind i Hallsberg
Avser ombyggnad av vind till 6 studentlägenheter.

Drift och underhåll av el i trafikcentraler i Hallsberg, Norrköping mfl
Avser trafikcentraler i Hallsberg, Norrköping, Stockholm, Göteborg och Malmö.

Spårväxelbyte på bangård i Hallsberg
Växelnr 166,179, 172, 176, 164, 177, 183, 175, 178, 191, 165, 184, 185.

Ombyggnad till kontor i Hallsberg
Avser ombyggnad av bottenvåning av en skolbyggnad till administrationslokaler och kontor.

Tillbyggnad av industrihus i Hallsberg
Avser tillbyggnad av industri på ca 400 kvm.

Ombyggnad av behandlingshem i Hallsberg
Ändrad användning till behandlingshem.

Tillbyggnad av affärshus i Hallsberg
Tillbyggnad av affärshus.

Utbyggnad av fjärrvärmeledningar för anslutning av nya omr

Ombyggnad av värmesystem undercentral, Hallsberg
Entreprenaden avser komplett utbyte av fjärrvärmeundercentraler.

Ombyggnad av lägenhet i Hallsberg
Ombyggnad av lokal till lägenhet.

Rivning av enbostadshus i Hallsberg
Rivning av enbostadshus.

Rivning av fördelningsstation i Hallsberg
Rivning av fördelningsstation och tansformatorstation.

Diverse förnyelse vid idrottsplats i Hallsberg
Utvändig upprustning av Gula paviljongen vid Transtensvallen, samt uppförande av domartorn. Upptaget i investeringsbudget för 2017. Uppskattad byggstart.

Tillbyggnad av förrådsbyggnad vid skola i Hallsberg
Avser tillbyggnad av förrådsbyggnad hus F3

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: