Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Örebro län

Askersund (8)
Degerfors (3)
Hallsberg (13)
Hällefors (13)
Karlskoga (17)
Kumla (12)
Laxå (10)
Lekeberg (5)
Lindesberg (20)
Nora (5)
Örebro (63)

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 168 st.

Utbyggnad till dubbelspår mellan Hallsberg-Degerön

Nybyggnad av mötesfri väg Svennevad-Kvarntorpskorset

Upprustning av järnväg Ludvika- Frövi etapp 3 Malmtransporter i Bergslagen

Tillbyggnad av campus vid sjukhus i Örebro

Ombyggnad till mötesfri landsväg Axbergshammar-Lilla Mon

Ombyggnad för vård och omsorgsboende och vårdcentral i Kumla

Tillbyggnad av Ikeavaruhus i Örebro

Nybyggnad av stamnätsstation i Karlslund utanför Örebro

Ombyggnad av flerbostadshus i Askersund

Ombyggnad av reningsverk i Nora

Om- och tillbyggnad av fabrikshus i Örebro

Totalupprustning av flerbostadshus i Örebro etapp 2

Utförande av vägbeläggning halvvarm inom Södermanlands, Örebro och Västmanlands län

Utförande av vägbeläggning värme inom Örebro och Västmanlands län

Om- & tillbyggnad av poliklinisk verksamhet Urologi vid Universitetssjukhuset, Örebro

Integrerat brounderhåll i Örebro län

Renovering av flerbostadshus i Örebro

Ombyggnad av vårdcentral, läkarmottagning i Fjugesta

Till- och ombyggnad av Stene skola i Kumla

Utbyggnad av F-6 skola i Lindesberg

Uppförande av lekland i Örebro

Upprustning av spårväxelvärmestyrning i Hallsberg

Ombyggnad av skola i Örebro

Muddring av Hemfjärden och Mellanfjärden i Örebro

Om- och tillbyggnad av äldreboende i Laxå

Ombyggnad av ventilationssystem i flerbostadshus i Sörbyängen, Örebro

Påbyggnad av hotell mm i Örebro

Ombyggnad av vårdcentral i Örebro

Ombyggnad till kontor med lager i Örebro

Ombyggnad till handel/kontor Fylsta industriområde i Kumla

Ombyggnad av torg mm i Karlskoga

Anläggande av gc-väg och skydd av vattentäkt i Rya Lindesberg

Anpassning av lokaler för psykiatri vid USÖ, Örebro

Flyttning och ombyggnad av skola i Kopparberg

Tillbyggnad av transformatorstation och ställverk i Örebro

Tillbyggnad o. renovering av LM-skola i Hammar, Askersund

Ombyggnad av lokaler till lägenheter i Örebro

Ombyggnad av gym i Örebro

Ombyggnad av kontorshus i Askersund

Ombyggnad av vind i Hallsberg

Ombyggnad till bilverkstad & kontor i Örebro

Ombyggnad till flerbostadshus Örebro

Rivning av silo i Örebro

Tillbyggnad av skola i Hällefors

Ombyggnad av gator & VA-ledningar i Örebro

Om- och tillbyggnad av kommunhuset i Fjugesta, Lekeberg

Ombyggnad/rotrenovering av bostadsområde i Hallsberg

Ombyggnad och renovering av skola i Hallsberg

Tillbyggnad av panncentral i Lindesberg

Om- och tillbyggnad av lokaler i Kumla

Beläggning av väg 52 mellan Odensbacken-Södermanlands länsgräns

Ombyggnad vid M-huset, Universitetssjukhuset i Örebro

Om- och tillbyggnad av charkuterifabrik i Kumla

Ombyggnad av gruppbostad i Örebro

Ombyggnad av folktandvård i Örebro

Ombyggnad av korsning vid E18 genom Karlskoga

Nybyggnad av GC-väg samt förlängning av gata i Örebro

Beläggning av väg 205 mellan Laxå-Svartå

Byggnation av Landstormsvägen i Örebro

Leverans av matarvattenberedning till kraftvärmeverk i Karlskoga

Ombyggnad till förskola och tillagningskök i Örebro

Ombyggnad till HVB-boende i Hällefors

Ombyggnad till kontorslokaler i Örebro

Ombyggnad av torg i Lindesberg

Utbyggnad av gc-väg i Mosås, Örebro

Ombyggnad av fjärrvärmecentral mm på slott i Örebro

Om- och tillbyggnad av idrottshall i Kopparberg

Sammanslagning specialistmottagningar Lindesbergs lasarett

Ombyggnad till samlingslokal i Örebro

Renovering av skola i Hallsberg

Nytt reservkraftverk vid avloppsverk i Örebro

Om- och tillbyggnad av kontorshus i Lindesberg

Ombyggnad av äldreboende till förskola i Hällefors

Ombyggnad av flerbostadshus i Laxå

Ombyggnad av dagvattenpumpstation i Kumla

Ombyggnad av kontorshus i Örebro

Ombyggnad av resecentrum i Laxå

Ombyggnad av vårdcentral i Fjugesta

Ombyggnad och renovering av skola i Laxå

Tillbyggnad av industrihus i Örebro

Rivning av skola i Askersund

Ombyggnad av kyrka i Degerfors

Om- och tillbyggnad av vind till lägenheter i Örebro

Ombyggnad av busshållplatser längs E18 mellan Lanna-Karlskoga

Kollektivtrafikåtgärder mellan Fjugesta-Garphyttan

Ny slamavvattningsutrustning vid avloppsreningsverk i Fjugesta

Ev. tillbyggnad av bryggeri i Kopparberg

Ombyggnad av kontorslokaler i Hällefors

Tillbyggnad av verkstad i Frövi

Tillbyggnad av skola i Karlskoga

Ombyggnad av hissar i flerbostadshus i Örebro

Ombyggnad av förskola i Kopparberg

Ombyggnad till arkiv i Coophuset, Degerfors

Ombyggnad av spa i Hällefors

Beläggning av väg 577-578 i Finnerödja

Renovering av utomhusbassänger vid Djupadalsbadet i Kumla

Ramavtal avseende hantverkstjänster bygg i Hällefors

Ramavtal avseende hantverkstjänster inom Hällefors kommun

Tillbyggnad av lager i Hallsberg

Ombyggnad av idrottshall i Karlskoga

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: