Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Piteå

Utbyggnad av Haraholmens kaj i Piteå
Upphandlingen omfattar totalentreprenad för utbyggnad av kaj, kajnära logistikytor, ny in- och utfartsväg och därtill förenligt arbete. Upphandlande myndighet är Piteå hamn AB, upphandling sker via Piteå kommuns inköpsavdelning. Inför upphandling har tidig entreprenörsdialog ägt rum dels via publikt inbjuden projektgenomgång dels via riktad dialog. Entreprenörer som deltagit i riktad dialog är, NCC Sverige AB, Skanska, Berggren & Bergman, Peab. För ytterligare information, se upphandlingsdokument tillhörande denna upphandling. Upphandlingen omfattar totalentreprenad för utbyggnad av kaj, kajnära logistikytor, ny in- och utfartsväg och därtill förenligt arbete. Upphandlande myndighet är Piteå hamn AB, upphandling sker via Piteå kommuns inköpsavdelning. Inför upphandling har tidig entreprenörsdialog ägt rum dels via publikt inbjuden projektgenomgång dels via riktad dialog. Entreprenörer som deltagit i riktad dialog är, NCC Sverige AB, Skanska, Berggren & Bergman, Peab. För ytterligare information, se upphandlingsdokument tillhörande denna upphandling.
Bärighetsåtgärder på väg 543 mellan Nygård-Åträsk
Kurvrätningar, kurvbreddningar, profiljustering, småviltpassager i form av torrtrummor med markeringsstenar. Ca 25 km lång sträcka.
Sluttäckning av deponi i Piteå kommun, etapp 4-6
Avser markarbeten för sluttäckning av deponi vid Bredviksbergets avfallsanläggning.
Tillbyggnad av äldreboende i Piteå
Planer för att bygga ut 60 platser på Berggården.
Ombyggnad av gata och va i Piteå
Upphandlingen omfattar ombyggnation av befintlig gata och VA längs Abjörnssons väg och Klumgatan Piteå kommun.
Ny konstgräsmatta till fotbollplan i Piteå
Leverans och läggning av konstgräsmatta inkl. gummipad på av beställaren färdigställd grusyta.
Ombyggnad av gata med trafiksäkerhetsstärkande åtgärder i Piteå
Upphandlingen omfattar anläggningsarbeten för ombyggnation av gata inklusive trafiksäkerhetsstärkande åtgärder längs Lasarettsvägen Piteå kommun.
Ombyggnad av flerbostadshus i Piteå
Ombyggnad av kontor till 3-4 lägenheter.
Tillbyggnad av kontor i Piteå
Tillbyggnad av kontorslokal.
Ombyggnad av affärshus i Piteå
Ändring av planlösning i affärsbyggnad.
Ombyggnad av industrihus i Piteå
Ändrad användning av del av befintlig lokal.
Ombyggnad av pensionärsbostad i Piteå
Ändrad verksamhet i lokalen från dagverksamhet till ett korttidsboende.
Tillbyggnad av servering i Piteå
Inglasning uteservering med trallgolv och delvis markistak.
Tillbyggnad av kontor i Piteå
Ansökan om planbesked - nybyggnad av chaufförsfikarum samt utbyggnad av kontor.
Rivning av industrihus i Piteå
Rivningslov industribyggnad.
Ombyggnad av badhus i Piteå
Installation av hiss i simhall.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: