Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Piteå

Utbyggnad av Haraholmens kaj i Piteå
Upphandlingen omfattar totalentreprenad för utbyggnad av kaj, kajnära logistikytor, ny in- och utfartsväg och därtill förenligt arbete.
Sluttäckning av deponi i Piteå kommun, etapp 4-6
Avser markarbeten för sluttäckning av deponi vid Bredviksbergets avfallsanläggning.
Tillbyggnad av äldreboende i Piteå
Planer för att bygga ut 60 platser på Berggården.
Tillbyggnad av kontor i Piteå
Tillbyggnad av kontorslokal.
Ombyggnad av flerbostadshus i Piteå
Ombyggnad av kontor till 3-4 lägenheter.
Ombyggnad av flerbostadshus i Piteå
Ombyggnad och utvänding ändring av flerbostadshus.
Tillbyggnad av kallförråd i Piteå
Tillbyggnad av kallförråd.
Ombyggnad av pensionärsbostad i Piteå
Ändrad verksamhet i lokalen från dagverksamhet till ett korttidsboende.
Rivning av förråd i Piteå
Rivning av nedbrunnen byggnad.
Tillbyggnad av cistern i Piteå
Tillbyggnad av diselanläggning. utökas med en ovanjordisk adbluecistern.
Ombyggnad av affärshus i Piteå
Ändring av planlösning i affärsbyggnad.
Tillbyggnad av kontor i Piteå
Ansökan om planbesked - nybyggnad av chaufförsfikarum samt utbyggnad av kontor.
Tillbyggnad av industrihus i Piteå
Tillbyggnad av industribyggnad/lokal.
Rivning av industrihus i Piteå
Rivningslov industribyggnad.
Ombyggnad av badhus i Piteå
Installation av hiss i simhall.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: