Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Piteå

Utbyggnad av Haraholmens kaj i Piteå
Upphandlingen omfattar totalentreprenad för utbyggnad av kaj, kajnära logistikytor, ny in- och utfartsväg och därtill förenligt arbete. Upphandlande myndighet är Piteå hamn AB, upphandling sker via Piteå kommuns inköpsavdelning. Inför upphandling har tidig entreprenörsdialog ägt rum dels via publikt inbjuden projektgenomgång dels via riktad dialog. Entreprenörer som deltagit i riktad dialog är, NCC Sverige AB, Skanska, Berggren & Bergman, Peab. För ytterligare information, se upphandlingsdokument tillhörande denna upphandling. Upphandlingen omfattar totalentreprenad för utbyggnad av kaj, kajnära logistikytor, ny in- och utfartsväg och därtill förenligt arbete. Upphandlande myndighet är Piteå hamn AB, upphandling sker via Piteå kommuns inköpsavdelning. Inför upphandling har tidig entreprenörsdialog ägt rum dels via publikt inbjuden projektgenomgång dels via riktad dialog. Entreprenörer som deltagit i riktad dialog är, NCC Sverige AB, Skanska, Berggren & Bergman, Peab. För ytterligare information, se upphandlingsdokument tillhörande denna upphandling.

Bärighetsåtgärder på väg 543 mellan Nygård-Åträsk
Kurvrätningar, kurvbreddningar, profiljustering, småviltpassager i form av torrtrummor med markeringsstenar. Ca 25 km lång sträcka.

Ombyggnad av stadshus i Piteå, etapp 2-5
Renovering av fasad och p-däck kommer ske i någon av etapp 2-5.

Ombyggnad av idrottshall och badhus i Piteå

Om- och tillbyggnad och utvändigt underhåll av bilhall i Piteå
Totalt 2000 kvm för om och tillbyggnad. Utvändig ändring av bilhall/verkstad samt parkeringsplats, hiss och ventilation.

Rivning eller ombyggnad av skola i Piteå, etapp 2

Sluttäckning av deponi i Piteå kommun, etapp 4-6
Avser markarbeten för sluttäckning av deponi vid Bredviksbergets avfallsanläggning.

Eventuellt renovering av skola i Öjebyn

Om- & tillbyggnad av äldreboende i Piteå

Tillbyggnad av verkstad och bilhall i Piteå

Tillbyggnad av förråd i Piteå

Ombyggnad av skola i Piteå

Underhållsbeläggning mellan Böle-Pålberget
Uppskattad byggstart och kostnad.

Ombyggnad av flerbostadshus i Piteå
Ombyggnation av flerbostadshus Häggen 3, 2.

Muddring av hamn i Piteå

Ombyggnad av skola i Rosvik

Ombyggnad av vintersportanläggning i Piteå, etapp 2

Ombyggnad till förskola i Piteå

Rivning eller ombyggnad av matsal för särskolans träningsdel i Piteå, et 1

Om- och tillbyggnad av musikhögskolan LTU i Piteå
Om- och tillbyggnad av musikhögskolan LTU i Piteå.

Tillbyggnad av skola på Pitholm, Piteå

Tillbyggnad av äldreboende i Piteå
Planer för att bygga ut 60 platser på Berggården.

Ombyggnad av industri i Piteå
Åtgärd som påverkar brandskyddet samt ändring av bärande konstruktion och ändring av ventilation.

Energitjänsteprojekt (ETP) i Piteå

Tillbyggnad av industrihus i Piteå

Ombyggnad för nytt apotek i Piteå

Om- och tillbyggnad av sporthall i Rosvik, Piteå

Ny konstgräsmatta till fotbollplan i Piteå
Leverans och läggning av konstgräsmatta inkl. gummipad på av beställaren färdigställd grusyta.

Ombyggnad av gata och va i Piteå
Upphandlingen omfattar ombyggnation av befintlig gata och VA längs Abjörnssons väg och Klumgatan Piteå kommun.

Ombyggnad av gata med trafiksäkerhetsstärkande åtgärder i Piteå

Ombyggnad av restaurang i Piteå
Ändrad användning av affärslokal. Ombyggnad för restaurang.

Tillbyggnad av hotell i Piteå
Tillbyggnad av hotell.

Rivning av reningsverk i Piteå
Rivningslov gällande sedimenteringsbassänger.

Ombyggnad av vind i Piteå
Ändrad planlösning av vindsförråd till 3 lägenheter samt utvändig ändring.

Rivning av fritidsanläggning i Piteå
Rivningslov gällande tak och skatebowl.

Tillbyggnad av affärshus i Piteå
Tillbyggnad av affärslokal.

Rivning av förråd i Piteå
Rivningslov gällande brandskadad byggnad.

Tillbyggnad av reception i Piteå
Tillbyggnad av receptionsbyggnad vid camping.

Ombyggnad av kontor i Piteå
Ändrad användning av konferenslokaler till kontorslokaler.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: