Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Överkalix

Sidoområdesåtgärder längs E10 mellan Lansjärv-Leipojärvi

Ombyggnad av skolrestaurang i Överkalix
Överkalix kommun avser att på totalentreprenad (TE) utföra ombyggnad/ändring av Strandskolans elevrestaurang. I en separat entreprenad handlas vs-arbeten gällande renovering av avloppssystem i köket.

Ombyggnad av bibliotek i Överkalix
Ändring och renovering av bibliotek och sporthall.

Utvändigt underhåll av miljöcentral i Överkalix
Materialhanteringsytor vid Furunäsets miljöcentral.

Förbättring av utemiljö i Överkalix

Ombyggnad av kontorslokaler i Överkalix
Företagsbyn, lokalanpassning.

Markarbeten i Överkalix kommun
Länstrafiken markarbeten och asfaltering.

Renovering av camping i Överkalix kommun
Renovering målning och kök.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: