Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Överkalix

Sidoområdesåtgärder längs E10 mellan Gyljen-Leipojärvi

Tillbyggnad av plåtslageri i Överkalix
Tillbyggnad av plåtverkstad.

Utvändigt underhåll av miljöcentral i Överkalix
Materialhanteringsytor vid Furunäsets miljöcentral.

Ombyggnad av gata i Överkalix

Förbättring av utemiljö i Överkalix

Gator & ledningar i Överkalix kommun

Ombyggnad av Åkerskolan i Överkalix

Ombyggnad av kontorslokaler i Överkalix
Företagsbyn, lokalanpassning.

Återställningsarbeten på vattenverk/reningsverk i Överkalix
Projektet har fått mindre omfattning. Uppskattad byggstart och kostnad.

Renovering av camping i Överkalix kommun
Renovering målning och kök.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: