Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Överkalix

Anläggande av vandringshinder/ny bro över Lillån i Överkalix

Ombyggnad av lokaler till HVB-hem i Överkalix

Sidoområdesåtgärder längs E10 mellan Gyljen-Leipojärvi

Tillbyggnad av industrihus i Överkalix

Tillbyggnad av plåtslageri i Överkalix

Utvändigt underhåll av miljöcentral i Överkalix

Ombyggnad av gata i Överkalix

Gator & ledningar i Överkalix kommun

Ombyggnad av kontorslokaler i Överkalix

Ombyggnad av Åkerskolan i Överkalix

Återställningsarbeten på vattenverk/reningsverk i Överkalix

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: