Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Luleå

Basunderhåll på Haparandabanan mellan Luleå-Murjek
Underhåll av järnväg inklusive banöverbyggnad, signal, tele och el.
Ombyggnad av väg 97 delen Södra Sunderbyn-Sävast, etapp 2
Projektet avser breddning av befintlig väg till mötesfri landsväg med mitträcke omväxlande 2+1 och 2+2 väg. anläggande av enskilda vägar, tre nya trafikplatser samt komplettering av viltstängsel. Ca 12 km lång sträcka. Vattenskydd.
Om- & tillbyggnad av hangar i Luleå
Om- och Tillbyggnad av Hangar 086 inom område K0104 Luleå Garnison – F21. El-entreprenad som sidoentreprenör. Tillbyggnadsarea ca 3 650 m², ombyggnadsarea ca 7 970 m². Om- och Tillbyggnad av Hangar 086 inom område K0104 Luleå Garnison – F21. El-entreprenad som sidoentreprenör. Tillbyggnadsarea ca 3 650 m², ombyggnadsarea ca 7 970 m².
Rivning av fd Valsverket i Luleå
Flera huskroppar berörs.
Om- & tillbyggnad av industrihus i Luleå
Tillbyggnad av industribyggnad, utvändig ändring och parkeringsplats.
Reparation av Bergnäsbron i Luleå
Avser utförande av ny överbyggnad i stål (ortotrop stålplatta) till klaffbrodelen med tillhörande anpassningar till befintliga fasta konstruktioner (kantskoning) inklusive räckesarbeten och ommålning.
Ombyggnad av skola i Luleå, etapp 3
Entreprenaden omfattar mark-, husbyggnads-, rör-, luftbehandlingsarbeten, elinstallationer samt styr- och övervakningsinstallationer.
Ombyggnad av provisorisk akut på Sunderby sjukhus, Luleå
Avser ombyggnad för provisorisk akutmottagning i byggnad 123 samt provisorisk ambulanshall.
Ombyggnad av butik i Luleå
Ombyggnad av Ica i Antnäs.
Drift och underhåll av vägbelysning i Norrbotten Södra
Drift, underhåll och reinvestering av vägbelysning på allmänna vägar. Norrbotten Södra består av Piteå, Luleå, Boden, Älvsbyn, Kalix, Haparanda, Arvidsjaur och Arjeplog. Kontraktstiden löper till och med 2019-12-31 med möjlighet till förlängning om 2+2 år.
Byte av styrsystem i hetvattencentral i Luleå
Objektet avser modernisering av hetvattencentral HVC2 Aronstorp med nytt styrsystem, utbyte av instrumentering och allmän renovering.
Ombyggnad av flerbostadshus i Luleå
Ombyggnad av flerbostadshus.
Rivning av byggnader i Luleå
Objektet omfattar selektiv rivning av samtliga byggnader inkl. grundläggning samt nedgrävd oljetank på fastigheten kv. Städet 2, Svartöstaden. Återställning av mark ingår.
Ombyggnad av affärshus i Luleå
Ombyggnationer och utvändig ändring av affärshus inklusive ansökan om rivningslov.
Tillbyggnad av förskola i Luleå
Den tillfälliga byggnaden ska ersätta den förskola med 6 avdelningar som p g a mögelskador revs sommaren 2016. I möjligaste mån ska den befintliga utemiljön och parkeringar etc bevaras orörda men vissa flyttningar av lekutrustning mm kommer troligen att behöva göras beroende på den tillfälliga byggnadens utbredning. Dessa markarbeten utförs av sidoentreprenör. Den tillfälliga byggnaden ska innefatta 6 förskoleavdelningar samt mottagningskök och personalutrymmen. Lokalprogram och tekniska krav i detalj föreskrivs i den tekniska kravspecifikationen.
Ombyggnad av konferenslokaler på hotell i Luleå
Hotellets konferensdel växer med ca 300 kvm då man tar mer yta i fastigheten.
Ombyggnad av affärshus i Luleå
Ändrad användning av affärshus samt nybyggnad av fläktrum.
Renovering av lekplatser i Luleå
Omfattar två projekt, Notviksparken och Sjöfartgatan. Båda projekten omfattar totalrenovering av lekparken där det idag finns en mindre lekyta. Kommunen har utfört arbetet med rivning av lekutrustning samt trädfällning/slyröjning innan entreprenaden startar. Sjöfartsgatan kommer att upphandlas som option.
Ombyggnad av kontor i Luleå
Inst. el ändr av ventilation i kontorshus.
Ombyggnad av industrihus i Luleå
Ändrad planlösning i industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Luleå
Tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Luleå
Tillbyggnad av industrihall.
Tillbyggnad av pumpstation i Luleå
Tillbyggnad av pumphus.
Ombyggnad av kontor i Luleå
Ändrad planlösning i kontorshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Luleå
Ändrad planlösning och ändrad användning.
Ombyggnad av kontor i Luleå
Ändrad använding av kontorslokaler.
Ombyggnad av bensinstation i Luleå
Installation av oljeavskiljare klass 1 - bensinstation.
Ombyggnad av bilhall i Luleå
Installation av oljeavskiljare.
Ombyggnad av kriminalvårdsanläggning i Luleå
Kriminalvårdsanstalt byggn 001, 002,.
Rivning av förråd i Luleå
Rivning av förrådsbyggnad.
Tillbyggnad av förråd i Luleå
Tidsbegränsat bygglov för tillbyggnad av förråd t o m 2025-11-10.
Tillbyggnad av kontor i Luleå
Tidsbegränsat bygglov för tillbyggnad av kontorshus t o m 2020-07-05.
Tillbyggnad av carport i Luleå
Tillbyggnad av carport.
Tillbyggnad av enbostadshus i Luleå
Tillbyggnad av enbostadshus.
Tillbyggnad av vårdcentral i Luleå
Bygglovsbefriad tillbyggnad av huvudbyggnad.
Ombyggnad av affärshus i Luleå
Inst. el ändr av oljeavskiljaren i affärshus.
Ombyggnad av va-ledning i Luleå
Inst. el ändr av va, uppgradering av fettavskiljare.
Rivning av industrihus i Luleå
Rivning av industrilokaler.
Tillbyggnad av vårdcentral i Luleå
Tillbyggnad av vårdcentral.
Tillbyggnad av balkong på kontorshus i Luleå
Tillbyggnad balkong på kontorshus.
Fasadändring på flerbostadshus i Luleå
Fasadändring på flerbostadshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: