Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Luleå

Om och tillbyggnad av akuten mm på Sunderby sjukhus, Luleå

Om- och tillbyggnad av vuxenpsykiatrin på Sunderby sjukhus

Ombyggnad av väg 97 delen Södra Sunderbyn-Sävast, etapp 2

Utförande av underhållsbeläggning i Norrbottens län

Utförande av varmmassabeläggning i Norrbottens län

Tillbyggnad av science center i Luleå, etapp 1

Om- & Tillbyggnad av hangar i Luleå

Ombyggnad av lamellhus i Gammelstaden, etapp 2, option 2

Tillbyggnad av hotell, Best Western Premier, i Luleå, etapp 3

Drift och underhåll av vägbelysning i Norrbottens län

Utförande av värmebeläggningar i Norrbottens län

Utförande av tankbeläggning i region Nord

Installation av ny blåsmaskin i industri, Luleå

Om- och tillbyggnad av skola i Luleå

Ombyggnad av produktionskök på sjukhus i Luleå

Ombyggnad till vårdavdelning för cytostatika/dagvård på Sunderby sjukhus

Förstärkningsåtgärder på järnväg mellan Vitåfors-Luleå

Påbyggnad av fläktrum på tak mm på skola i Luleå etapp 2

Rivning av badhus i Luleå

Totalrenovering av reningsverk i Luleå

Upprustning av utemiljö, Luleå, etapp 3

Anläggande av ny oljefälla mm vid F21 i Luleå

Arbeten på flygbasanläggning i Norrbottens län

Byte av fettavskiljare på skolor i Luleå

Ombyggnad av kontor i Luleå

Ombyggnad av upplevelsecenter i Luleå

Om- och tillbyggnad av lokaler i Luleå

Tillbyggnad av förskola i Luleå

Installation av flygplatsljus mm, F21 Kallax i Luleå

Om- och tillbyggnad av kontor i Luleå

Ombyggnad av affärshus i Luleå

Ombyggnad av flerbostadshus i Luleå

Ombyggnad av förskola i Luleå

Ombyggnad av industrihus i Luleå

Tillbyggnad av industrihus i Luleå

Rivning av industrihus i Luleå

Tillbyggnad av affärshus i Luleå

Tillbyggnad av flerbostadshus i Luleå

Ombyggnad av skola i Luleå

Tillbyggnad av skola i Luleå

Tillbyggnad av skärmtak på universitet i Luleå

Ombyggnad av markanläggning i Luleå

Tillbyggnad av samlingslokal i Luleå

Rivning av enbostadshus i Luleå

Reparation av Bergnäsbron i Luleå

Drift och underhåll av trafiksignaler i Norrbotten och Västerbotten

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: