Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Luleå

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Om- och tillbyggnad av vuxenpsykiatrin på Sunderby sjukhus
Nybyggnation för vuxenpsykiatri, Sunderby sjukhus, Byggnad 124. Nybyggnad kommer att ske i anslutning till byggnad 105 med pågående verksamhet omfattande psykiatri. Byggnaden för vårdinrättning är fördelat på två plan, ca 8000 m2. Till detta tillkommer källarvåning innehållande bl.a. teknikutrymmen, omklädningsrum, städcentral, förråd, m.m, ca 4000 m2. Arbeten omfattar även anslutande rum i byggnad 105 på samtliga våningar.
Ombyggnad av lager vid kombiterminal i Luleå
Planer för lager och kombiterminal i Luleå.
Rivning av fd Valsverket i Luleå
Flera huskroppar berörs.
Om- och tillbyggnad av skola i Luleå
Avser ombyggnad av ca 6000 kvm samt tillbyggnad på ca 400 kvm.
Reparation av Bergnäsbron i Luleå
Avser utförande av ny överbyggnad i stål (ortotrop stålplatta) till klaffbrodelen med tillhörande anpassningar till befintliga fasta konstruktioner (kantskoning) inklusive räckesarbeten och ommålning.
Ombyggnad av butik i Luleå
Ombyggnad av Ica i Antnäs.
Förlängning av taxibana U Syd F-21, Luleå
Objektet avser i huvudsak breddning av befintlig driftväg från 8 till 12 m samt ny dragning och anslutningar av taxibana till rullbana och taxibana.
Ombyggnad av utemiljö på skola i Luleå
Ombyggnad av utvändig utemiljö för skola och förskola. AFB.22 Handling 11.2 Tekniska beskrivning - EL, belysning och Handling 12.2 Ritningar EL bifogas under vecka 2, 2018.
Tillbyggnad av kontor i Luleå
Tillbyggnad av kontorshus.
Ombyggnad av affärshus i Luleå
Ändrad användning av affärshus samt nybyggnad av fläktrum.
Drift och underhåll av vägbelysning i Norrbotten Södra
Drift, underhåll och reinvestering av vägbelysning på allmänna vägar. Norrbotten Södra består av Piteå, Luleå, Boden, Älvsbyn, Kalix, Haparanda, Arvidsjaur och Arjeplog. Kontraktstiden löper till och med 2019-12-31 med möjlighet till förlängning om 2+2 år.
Byte av styrsystem i hetvattencentral i Luleå
Objektet avser modernisering av hetvattencentral HVC2 Aronstorp med nytt styrsystem, utbyte av instrumentering och allmän renovering.
Upphandling av tillverkning och uppförande av brokonstruktioner, Norrbottens fjällvärld
Länsstyrelsen i Norrbottens län inbjuder till att lämna anbud på tillverkning av brokonstruktioner samt dess uppförande i en utmanande fjällmiljö.
Luleå Malmhamn Service av kyl-, värme- samt ventilationsanläggningar Luleå
Luleå Malmhamn Service av kyl –och värmeanläggningar samt ventilationsanläggningar inom malmhamnen, oljehamnen och bentoniten i LKAB Luleå.
Ombyggnad VA och gata i Luleå
Stadsbyggnadsförvaltningen bygger om Västra Varvsgatan i Luleå med ny utformning av gatusektionen med gång- och cykelbana, trottoar, gata, belysning och planteringar, omläggning av vissa va-ledningar ingår också.
Markarbeten för anläggande av konstgräs i Luleå
Begagnat konstgräs används från Skogsvallens IP.
Rivning av byggnader i Luleå
Objektet omfattar selektiv rivning av samtliga byggnader inkl. grundläggning samt nedgrävd oljetank på fastigheten kv. Städet 2, Svartöstaden. Återställning av mark ingår.
Efterbehandling mark Svartön, Luleå
Efterbehandling mark Svartön, Luleå.
Ombyggnad av konferenslokaler på hotell i Luleå
Hotellets konferensdel växer med ca 300 kvm då man tar mer yta i fastigheten.
Hyresgästanpassning av lokaler i Luleå
Hyresgästanpassning av lokaler för Riksbyggen.
Rivning av kontor i Luleå
I huvudsak omfattas objektet av följande arbeten: Byggnadsyta: BYA ca 2970 m2. Behandlad tomtarea: ca 8973 m2. Detaljerade uppgifter redovisas i förfrågnings-underlaget i övrigt.
Ombyggnad till cafeteria i Luleå
Avser fd Fabrikens lokal.
Rivning av industrihus i Luleå
Selektiv rivning av samtliga byggnader inkl. grundläggning samt nedgrävda oljetankar på fastigheterna Kv. Plogen 2 och Kv. Plogen 3. Återställning av mark ingår.
Tillbyggnad av affärshus i Luleå
Tillbyggnad av affärshus samt skyltanordning.
Ombyggnad av industrihus i Luleå
Ändrad planlösning i industribyggnad.
Ombyggnad av kontor i Luleå
Ändrad planlösning i kontorshus, Utvändig ändring av kontorshus Vändskivan 5.
Ombyggnad av flerbostadshus i Luleå
Ändrad planlösning och ändrad användning.
Ombyggnad av affärshus i Luleå
Ändrad användning av affärslokaler.
Rivning av cistern i Luleå
Rivning av två oljecisterner.
Rivning av panncentral i Luleå
Rivning av panncentral.
Rivning av pumpstation i Luleå
Rivning av pumpstation.
Rivning av förråd i Luleå
Rivning av förråd.
Rivning av förråd i Luleå
Rivning av förrådsbyggnad.
Rivning av industrihus i Luleå
Rivning av industribyggnader.
Tillbyggnad av vårdcentral i Luleå
Bygglovsbefriad tillbyggnad av huvudbyggnad.
Ombyggnad av lägenhet i Luleå
Inredning av ytterligare bostad i flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Luleå
Inst. el ändr av hiss i flerbostadshus.
Ombyggnad av kontor i Luleå
Inst. el ändr av ventilation i kontorshus.
Ombyggnad av bilhall i Luleå
Installation av oljeavskiljare.
Rivning av kontor i Luleå
Rivning av kontorshus.
Rivning av järnvägsstation i Luleå
Rivning av stationsbyggnad.
Tillbyggnad av vårdcentral i Luleå
Tillbyggnad av vårdcentral.
Tillbyggnad av balkong på kontorshus i Luleå
Tillbyggnad balkong på kontorshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: