Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Luleå

Om och tillbyggnad av akuten mm på Sunderby sjukhus, Luleå
Totalt 2000-4000 kvm för både om och tillbyggnad. Gäller sterilcentral, IVA, akuten, röntgen samt operation.

Utförande av underhållsbeläggning i Norrbottens län
BD 2: väg 95 Vuoggatjålme – Merkenäs BD 5: väg 97 Björknäs – Vuollerim, väg 383 Börjelslandet – Brännkläppen BD 6: väg E45 Tårrajaur – Jokkmokk

Utförande av varmmassabeläggning i Norrbottens län
Grupper/delkontrakt: BD 7 – Stordalen – Abisko och Jutsajaure - Harrejaur BD 8 – Notudden – Jokkmokk och Jokkmokk – Vaikijaur BD 9 – Antnäs – Kallax by och Älvsbyn – Tväråsel

Om- & Tillbyggnad av hangar i Luleå
Om- och Tillbyggnad av Hangar 086 inom område K0104 Luleå Garnison – F21. El-entreprenad som sidoentreprenör. Tillbyggnadsarea ca 3 650 m², ombyggnadsarea ca 7 970 m². Om- och Tillbyggnad av Hangar 086 inom område K0104 Luleå Garnison – F21. El-entreprenad som sidoentreprenör. Tillbyggnadsarea ca 3 650 m², ombyggnadsarea ca 7 970 m².

Utförande av värmebeläggningar i Norrbottens län
Grupp BD 10: AC länsgräns – Abborrträsk och Genom Arvidsjaur samhälle Grupp 11: Tvärån - Lansjärv

Tillbyggnad av hotell, Best Western Premier, i Luleå, etapp 3
Utbyggnad för 80 rum.

Ombyggnad av upplevelsecenter i Luleå
Befintlig byggnad helrenoveras i dess helhet och kompletteras med nya entresolbjälklag i betong. Nytt soprum , sophus och entré. Samtliga installationer blir nya samt alla ytskikt invändigt. Nya fasader, fönster, portar, dörrar och glaspartier. Detaljerade uppgifter redovisas i förfrågningsunderlaget i övrigt.

Kall/halvvarm beläggning i region Nord

Tankbeläggning i region Nord

Utförande av tankbeläggning i region Nord

Varmmassabeläggning i region Nord

Värmebeläggning i region Nord

Installation av ny blåsmaskin i industri, Luleå
Nyckelfärdig leverans. Totalinvestering inkl. maskin ca 160 mkr.

Ombyggnad till studentlägenheter på Porsön, etapp 2
Ca 30 studentlägenheter.

Ombyggnad till hotell i Luleå
74 nya hotellrum

Påbyggnad av flerbostadshus i Luleå

Om- och tillbyggnad av skola i Luleå
I huvudsak omfattas objektet av följande arbeten: Ändringsyta: BRA ca 400 m2. Tillbyggnadsyta: BTA ca 1100 m2. Detaljerade uppgifter redovisas i förfrågningsunderlaget i övrigt.

Förstärkningsåtgärder på järnväg mellan Vitåfors-Luleå
Km 1267.

Ombyggnad av förskola i Luleå
I huvudsak omfattas objektet av följande arbeten. Nya mekaniskt ventilerade undergolv, byte av impregnerade syllar i yttervägg, uppgjutning av sockel i yttervägg, nya fläktrum, nya luftbehandlingsanläggningar, ny värmeanläggning inkl. fjärrvärmecentral, ny SÖ samt ny EL mm.

Ombyggnad till vårdavdelning för cytostatika/dagvård på Sunderby sjukhus
Objektet avser ombyggnad av befintlig IT-avdelning till ny vårdavdelning, Cytostatika. Objektet avser i huvudsak följande byggarbeten med tillhörande installationsarbeten. Rivning/Demontering samt ombyggnad inkl komplettering av brandskydd i ny vårdavdelning, Sunderby sjukhus.

Påbyggnad med kontorslokaler i Luleå

Ombyggnad av skola i Luleå
Stadsbyggnadsförvaltningen bygger om för Barn- och utbildningsförvaltningens räkning. Bl a utförs nya lektionssalar, wc-grupper, personalrum och ytskiktsrenovering.

Totalrenovering av reningsverk i Luleå
Entreprenaderna omfattar tillbyggnad av ny rötkammarvolym och rötslamlager med tillhörande maskinell utrustning vid Uddebo avloppsreningsverk. Den nya rötkammaren byggs som en kompletterande volym lika befintlig rötkammare för redundans samt utökad kapacitet. Entreprenaderna omfattar också utbyte av gasklocka, gasfackla samt viss gasbehandlingsutrustning. I omfattningen ingår utbyte av värmeväxlare för befintlig rötkammare samt konvertering till fjärrvärme för uppvärmning av processutrustning och lokaler. Vid genomförandet skall produktionsförlusterna av biogas minimeras, dvs tiden för driftstopp på gasproduktion minimeras. Upphandling sker genom att beställaren infordrar anbud och träffar avtal om följande entreprenader: E01. Entreprenad för mark och byggnadsarbeten, GE E02. Entreprenad för VVS E03. Entreprenad EL och styrutrustning E04. Entreprenad för maskin – ME

Upprustning av utemiljö, Luleå, etapp 3

Rivning av skola i Luleå
Projektet avser rivning av inredning typ armaturer, ventilationsrör, innertak och någon del av innerväggar och dörrar etc. Samtidigt med att arbetena i Hus B och C pågar, kommer arbete i mark med förläggning av ny rörkulvert pågå, denna drivs i annan entreprenad.

Ombyggnad till omklädningsrum för Basbataljonen på Luleå Garnison
Projektet omfattar i huvudsak ombyggnad av gamla plåtverkstaden och delar av personalutrymmen i byggnad 111 till omklädning och hygienrum för basbataljonen samt nybyggnad för fläktrum.

Förlängning av bangård i Gammelstad
Bangårdsförlängning inkl. anpassning överlämningsbangård.

Ombyggnad av fastighet i Luleå
Det är bland annat Luleå vandrarhems och frivårdens tidigare lokaler som ska rivas ut och byggas om.

Arbeten på flygbasanläggning i Norrbottens län
Objektet är en befintlig militär flygbas i Norrbottens län. Entreprenaden omfattar huvudsakligen mark-, anläggnings-, byggnads- och elarbeten inom flygbasens airside och landside.

Tillbyggnad av affärshus i Luleå
Tillbyggnad av affärshus.

Tillbyggnad av kontor i Luleå
Tillbyggnad av kontorshus.

Om- och tillbyggnad av skola i Luleå
Tillbyggnad för utökning av tillagningsköket samt entré. Bef. avdelning för Socialförvaltningen ombyggs till förskoleavdelning. Byte av fasadpanel inkl tilläggsisolering. Uppgjutning sockel och byte av syllar i samband med fasadbyte. Nya tak på entrédelar. Nya mekaniskt ventilerade undergolv i 2st avdelningar och ekonomi. Ny belysning, EL till centraler och larm. Anpassningar av ventilation och värme i kök och avdelningar som ombyggs samt SÖ.

Riskreducerande åtgärder i Ängesbyn och Kalamark
Ängesbyn och Kalamark (bro).

Ombyggnad av idrottshall i Luleå
Entreprenaden omfattar husbyggnads-, rör-, luftbehandlingsarbeten, elinstallationer samt styr och övervakningsinstallationer.

Installation av flygplatsljus mm, F21 Kallax i Luleå
Installation av plattkantljus, taxiljus och skyltar på F21, Kallax flygplats.

Ombyggnad av undercentraler i skolor och förskolor mm i Luleå
Objekten är belägna på 6 ställen inom Luleå kommun: Borgmästarskolan, Dungens förskola, Ängens förskola, Ängskolan, Jobbcenter södra samt Ripan.

Trumbyte vid Dönträskbäcken

Ombyggnad av flerbostadshus i Luleå
Installation eller ändring av ventilation och brandskydd i flerbostadshus.

Ombyggnad av flerbostadshus i Luleå
Tillbyggnad av flerbostadshus.

Tillbyggnad av industrihus i Luleå
Tillbyggnad av industribyggnad.

Tillbyggnad av servering i Luleå
Tidsbegränsat bygglov för serveringslokal t o m 2017-09-30.

Ombyggnad av kontor i Luleå
Tidsbegränsat bygglov för ändrad använding av kontorslokaler t o m 2022-04-19.

Tillbyggnad av förråd i Luleå
Tillbyggnad av förråd.

Tillbyggnad av garage i Luleå
Tillbyggnad av garage.

Rivning av garage i Luleå
Rivning av garage.

Rivning av gäststuga i Luleå
Rivning av gårdshus.

Rivning av industrihus i Luleå
Rivning av industribyggnad.

Ombyggnad av busshållplats i Luleå
Flytt av busskurer.

Tillbyggnad av förråd i Luleå
Bygglov för överbyggnad av maskinrum/överfallsbrunn för bräddat spillvatten.

Separationsåtgärder för el på fastigheter och bilvärmaranläggningar i Luleå
Avser att utföra separationsåtgärder för el på fastigheter och bilvärmaranläggningar som skall kopplas in på separata elserviser.

Utbyte av ställverk i Råneå
Objektet avser utbyte av inomhusställverk 24 KV samt ny byggnad för kontrollutrustning.

Reparation av Bergnäsbron i Luleå
Reparation av klaffar och farbana.

Selektiv rivning av paviljong vid skola på Hertsön, Luleå
Avser rivning av ca 200 kvm BYA.

Rivning av flerbostadshus i Luleå
Rivning av flerbostadshus.

Ombyggnad av konferenscentrum i Luleå kommun
Ändrad planlösning i konferensanläggning.

Uppgradering av säkerhetssystem i Luleå Hamn
Avser uppgradering av passersystem mm.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: