Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Kiruna

Ombyggnad till lägenheter i Kiruna

Rivning av bolagshotellet i Kiruna

Ny incheckning samt ombyggnad för bagagehantering vid Kiruna flygplats

Utbyggnad av avloppsreningsverk i Björkliden

Till- och ombyggnad av kontor i Kiruna

Ramavtal avseende underhållstjänster

Rasborrning Vä350 i Kiruna

Renovering krossring Morgårdshammarkross i Kiruna

Vagga till septrummor SA i Kiruna

Ventilation Mediaschakt och F1Hj Kiruna

Tillv. och montage av bryggor KA2 Kiruna

Tillverkning av palletsar i Kiruna

Tillverkning slitplåtar i Kiruna

Nybyggnad av industriportar i Kiruna

Oljeförvärmning, Komplett anläggning färdig att anslutas elektriskt, till Dennewitz panncentral

Ombyggnad ingjutningskasett till schakt Kiruna

Ombyggnad M Bandgång VI, ombyggnad Tapp Lossningsstation Sektorlucka Kiruna

Ombyggnation avlastning i Kiruna

Patroneringsbil rasladdning MUJ Kiruna

Rivning och transport av slipers spårnivå 1045 Kiruna underjordsgruva

Samlad rivning GP 2017 Kiruna

Service, underhåll av klimatanläggningar samt storköksutrustning på lastmaskiner i KUJ

Servicebrygga, spänningsstation KA3 Kiruna

SK Maskinhus installation av ventilationsanläggning Svappavaara

Skutknackare Kiruna

Slitgods till pålastning skeppslastare Kiruna

Sprutning och kompletteringsbultning gamla områden, MUJ i Kiruna

Ställverk/trafo KA1, etapp 3 i Kiruna

Svetsutsug, Finkrossverk Kiruna

Tappficka 411, Block41-Bygg och anläggningsentreprenad i Kiruna

Byte polymetinfodring från Metso till Tega, 2st inmatningsgavlar: Sekundärkvarnarna CRRK 5962, SA

CA-Bergsspel Fibermontage Kiruna

CA-spel B1-B8 Spolvatten och tryckluft i Kiruna

Caustic Soda Solution to LKAB iron ore pellets production Kiruna

Diamantborrning i KUJ nivå 1137 Block 34 Kiruna

Dynamisk bergförstärkning MUJ i Kiruna

Elentreprenad Truckomlastning VI 815 i Kiruna

Elinstallation värmekablar KA2 Kiruna

Flytt av klocktorn stadshus Kiruna

Fläkthjul och jethuv KK3 Rullhus Kiruna

Från anmodan: Förprojektering omledning av Bergbäcken Kiruna

Fundament och arbetsplattformar, skuthantering krosshall 1275 MUJ, Kiruna

Fällbara plattformar för rullbyten Kiruna

Garageport/Dukviksport i Kiruna

Huvudanläggande, inkoppling samt driftstagning av ny bandgång KS Långlinjer, Bygg

KK2 Renovering avgaspanna, Nytt tubpaket till avgaspanna Kiruna

4 st Retrofitbrytare CA30-OSAN-PI Kiruna

AB04 Bygg S/N Stolle i Kiruna

Avveckling KP 91, rörförfrågan Kiruna

Axlar till kugghjul/ Shafts for gear wheels Kiruna

Bergförstärkning i tunneldrivningskede Kiruna

Bergförstärkning tunneldriv.skede 2+2 år 48 000 bult, 12 000 nät/år Kiruna

Borrstål KUJ ,MUJ

Brickning av vajerbult Kiruna underjords gruva

Bygg PA926 Fläktstation Kiruna

Byggåtgärder gråbergsutfrakt och spännstation i Kiruna

KP136 TUB-press 3. EL/Auto/Process EL anläggning Kiruna

LKAB37-KA1 Rågodsfickor hantering av häng vid fallande mull, mek/bygg Kiruna

LKAB37-KA1 Ökad kapacitet processvatten,Telferbrygga Kiruna

Luossavaarabacken Anläggning Liftar

Mek arbeten Block 41 Kiruna

Mekaniska tätningar till slurrypumpar i Kiuna

Mertainen, reparation av betonggolv Kiruna

Montage av Betong rännor Kiruna

Mura om pannbotten i Pc5 i Kiruna

Ny godsledning underlopp förtjockare 2 Kiruna

Port till verkstaden BUV Kiruna

Konsultuppdrag för aktivt lavinskydd i Nuolja

Konsultupphandling geospecialist till region Nord Kiruna

Tillverkning pallets Kiruna

Tillbyggnad av industrihus i Kiruna

Tillbyggnad av skärmtak i Kiruna

Tillbyggnad av förråd i Kiruna

Byte av belysning vid elljusspår i östra kommundelen, Kiruna, etapp 3

Restaurering av träkors på kyrkogård i Kiruna

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: