Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Kalix

Tillbyggnad av industri/butikshus i Kalix
Planen tillåter en utbyggnad med 700-900 m2.
Ombyggnad av lokaler på sjukhus i Kalix
Lokalanpassning av fd Grytnäs hälsocentral.
Ombyggnad av väg E4 mellan Töre-Kalix etapp 3:3
Projektet avser uppsättning av mitträcke, en ny gång- och cykelport mm. Sträckan är 2,7 km lång.
Renovering av flerbostadshus i Kalix
Avser ROT-renovering av 15 st lägenheter.
Rivning av enfamiljshus inkl komplementbyggnader i centrala Kalix
Avser rivning av tre enbostadshus med komplementbyggnader på Lejonsgatan 12,14 samt Länsmansgränd 3.
Rivning av flerbostadshus i Karlsborg, Kalix
Avser rivning av två flerbostadshus på Bruksgatan 13 och Bomvägen 2 i Karlsborg, Kalix.
Tillbyggnad av industrihus i Kalix
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad på fastigheten kalix 3:27.
Tillbyggnad av restaurang i Kalix
Bygglov för tillbyggnad av restaurang, nybyggnad av 11 st campingstugor , nybyggnad av servicebyggnad på fastigheten båtskärsnäs 1:391.
Tillbyggnad av kylanläggning i Kalix
Bygglov för tillbyggnad av produktionskök- kylaggregat på fastigheten svalan 3.
Tillbyggnad av carport i Kalix
Bygglov för tillbyggnad av carport på fastigheten näsbyn 28:5.
Ombyggnad av flyktingförläggning i Kalix
Bygglov för ändrad användning till hvb- boende på fastigheten kalix 9:128.
Tillbyggnad av servering i Kalix
Bygglov tidsbegränsat i fem år för uteservering på fastigheten örnen 8.
Ombyggnad av affärshus i Kalix
Bygglov för ändrad användning från industri till industri och handel, Bygglov för fasadändring samt nybyggnad av två skärmtak på fastigheten industrin 6 Industrin 6.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: