Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Kalix

Tillbyggnad av industri/butikshus i Kalix
Planen tillåter en utbyggnad med 700-900 m2.

Ombyggnad av väg E4 Töre-Kalix etapp 3:3
Projektet avser uppsättning av mitträcke, en ny gång- och cykelport mm. Sträckan är 2,7 km lång.

Ombyggnad av förskola i Kalix
5 avdelningar.

Ombyggnad av lokaler på sjukhus i Kalix
Lokalanpassning av fd Grytnäs hälsocentral.

Sluttäckning av deponi, Kalix

Ny utomhusbana i Björknäs, Gammelgården

Ombyggnad av veterinärstation i Kalix
Avser delvis ny planlösning, ytskikt, undertak, installationsarbeten mm. Total renoveringsyta ca 425 m2.

Ombyggnad av ridhus i Kalix
Anmälan för ändring av brandskyddet vid ridanläggning på fastigheten björknäs 1:41.

Tillbyggnad av grillkiosk i Kalix
Bygglov för tillbyggnad av grillkiosk på fastigheten sangis 31:38.

Ombyggnad av kontor i Kalix
Tidsbegränsat bygglov i fem år för ändrad användning av bostad till handel/kontor på fastigheten posthornet 5.

Ombyggnad av industrihus i Kalix
Bygglov för ändring av industribyggnad på fastigheten kalix 13:1.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: