Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Kalix

Tillbyggnad av industri/butikshus i Kalix
Planen tillåter en utbyggnad med 700-900 m2.

Ombyggnad av lokaler på sjukhus i Kalix
Lokalanpassning av fd Grytnäs hälsocentral.

Ombyggnad av förskola i Kalix
5 avdelningar.

Tillbyggnad av industrihus i Kalix, etapp 2
Tillbyggnad av industrihus.

Riskreducerande åtgärder längs väg 721 i Gammelgården

Sluttäckning av deponi, Kalix

Ombyggnad av veterinärstation i Kalix
Avser delvis ny planlösning, ytskikt, undertak, installationsarbeten mm. Total renoveringsyta ca 425 m2.

Tillbyggnad av grillkiosk i Kalix
Bygglov för tillbyggnad av grillkiosk på fastigheten sangis 31:38.

Tillbyggnad av bastu i Kalix
Bygglov och strandskyddsdispens för tillbyggnad av bastubyggnad på fastigheten.

Ombyggnad av kontor i Kalix
Tidsbegränsat bygglov i fem år för ändrad användning av bostad till handel/kontor på fastigheten posthornet 5.

Flottledsrestaurering av Töreälven i Kalix kommun
Anbudet består av att med en bandgrävmaskin återställa vattendraget till ett mer naturligt tillstånd. Arbetet sker både på land och i vatten.

Ombyggnad av industrihus i Kalix
Bygglov för ändring av industribyggnad på fastigheten kalix 13:1.

Renovering av hotell i Kalix
Renovering från kontor till hotell på fastigheten filipsborg 1:9.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: