Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Kalix

Tillbyggnad av industri/butikshus i Kalix
Planen tillåter en utbyggnad med 700-900 m2.
Tillbyggnad av industrihus i Kalix
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad på fastigheten kalix 3:27.
Tillbyggnad av kylanläggning i Kalix
Bygglov för tillbyggnad av produktionskök- kylaggregat på fastigheten svalan 3.
Tillbyggnad av vakttorn i Kalix
Bygglov för tillbyggnad av vaktstuga - altan med tak på fastigheten ytterbyn 89:2.
Flottledsrestaurering av Töreälven i Kalix kommun
Anbudet består av att med en bandgrävmaskin återställa vattendraget till ett mer naturligt tillstånd. Arbetet sker både på land och i vatten.
Ombyggnad av affärshus i Kalix
Bygglov för ändrad användning från industri till industri och handel, Bygglov för fasadändring samt nybyggnad av två skärmtak på fastigheten industrin 6 Industrin 6.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: