Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Kalix

Trafiksäkerhetsåtgärder E10 mellan Morjärv-Västra Svartbyn
Projektet avser trafiksäkerhetshöjande- och framkomlighetsåtgärder/anläggande av mötesfri 14 meter bred 2+1 landsväg. 23,5 km lång sträcka.
Tillbyggnad av industri/butikshus i Kalix
Planen tillåter en utbyggnad med 700-900 m2.
Ombyggnad av lokaler på sjukhus i Kalix
Objektet består av ombyggnad för Kalix HC och Närpsykiatrin, Kalix Sjukhus. BRA berörd yta för ombyggnad uppgår till cirka 6300 kvm.
Ombyggnad av skola till äldrebostäder i Kalix
Ombyggnad från skola till lägenheter och samlingslokal för äldre.
Renovering av flerbostadshus i Kalix
Avser ROT-renovering av 15 st lägenheter.
Utbyggnad av skola i Kalix
Utbyggnad av Centrumskolan.
Bärighetsåtgärder väg 707 mellan Ryssbält-Pålänge
Projektet avser trafiksäkerhets- och framkomlighetsåtgärder. Ca 10 km, 6-6,5 bred.
Rivning av enfamiljshus inkl komplementbyggnader i centrala Kalix
Avser rivning av tre enbostadshus med komplementbyggnader på Lejonsgatan 12,14 samt Länsmansgränd 3.
Rivning av flerbostadshus i Karlsborg, Kalix
Avser rivning av två flerbostadshus på Bruksgatan 13 och Bomvägen 2 i Karlsborg, Kalix.
Tillbyggnad av industrihus i Kalix
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad på fastigheten kalix 3:27.
Tillbyggnad av restaurang i Kalix
Bygglov för tillbyggnad av restaurang, nybyggnad av 11 st campingstugor , nybyggnad av servicebyggnad på fastigheten båtskärsnäs 1:391.
Ombyggnad av flyktingförläggning i Kalix
Bygglov för ändrad användning till hvb- boende på fastigheten kalix 9:128.
Tillbyggnad av servering i Kalix
Bygglov tidsbegränsat i fem år för uteservering på fastigheten örnen 8.
Tillbyggnad av carport i Kalix
Bygglov för tillbyggnad av carport på fastigheten näsbyn 28:5.
Tillbyggnad av garage i Kalix
Bygglov för tillbyggnad av garage/förrådsbyggnad på fastigheten.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: