Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Kalix

Ombyggnad av väg 720 mellan Kalix-Björkfors
Bärighetsåtgärder.

Ombyggnad av förskola i Kalix
5 avdelningar.

Bärighetsåtgärder på väg 700 mellan Kosjärv-Bondersbyn
Förstärkning, dikesrensning, byte av trummor, höjning av vägprofilen.

Ny utomhusbana i Björknäs, Gammelgården

Ombyggnad av väg 707 mellan Ryssbält-Pålänge
Projektet avser trafiksäkerhets- och framkomlighetsåtgärder. Ca 10 km, 6-6,5 bred.

Vägarbeten på väg 708 sträckan Ytterbyn-Målsön
Ca 3,5 km

Ombyggnad av veterinärstation i Kalix
Avser delvis ny planlösning, ytskikt, undertak, installationsarbeten mm. Total renoveringsyta ca 425 m2.

Ombyggnad av ridhus i Kalix
Anmälan för ändring av brandskyddet vid ridanläggning på fastigheten björknäs 1:41.

Tillbyggnad av grillkiosk i Kalix
Bygglov för tillbyggnad av grillkiosk på fastigheten sangis 31:38.

Ombyggnad av flerbostadshus i Kalix
Planerar att bygga om 2 lägenheter och ett kontor.

Ombyggnad av kontor i Kalix
Tidsbegränsat bygglov i fem år för ändrad användning av bostad till handel/kontor på fastigheten posthornet 5.

Ombyggnad av industrihus i Kalix
Bygglov för ändring av industribyggnad på fastigheten kalix 13:1.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: