Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Kalix

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av väg E4 mellan Töre-Kalix etapp 3:3
Projektet avser uppsättning av mitträcke, en ny gång- och cykelport mm. Sträckan är 2,7 km lång.
Tillbyggnad av industri/butikshus i Kalix
Planen tillåter en utbyggnad med 700-900 m2.
Sluttäckning av deponi, Kalix
Objektet avser sluttäckning av Kalix deponi inklusive lednings- och dikessystem.
Ombyggnad av lokaler på sjukhus i Kalix
Objektet består av ombyggnad för Kalix HC och Närpsykiatrin, Kalix Sjukhus. BRA berörd yta för ombyggnad uppgår till cirka 6300 kvm.
Renovering av flerbostadshus i Kalix
Avser ROT-renovering av 15 st lägenheter.
Utbyggnad av skola i Kalix
Utbyggnad av Centrumskolan.
Ombyggnad till hyreslägenheter i Kalix
Kalix folkhögskola har för avsikt att avstycka och sälja fyra byggnader inom folkhögskoleområdet (Älvgården, Norrgården, Mellangården och Östergården). De nya ägarna avser att bygga om husen invändigt och skapa hyreslägenheter.
Rivning av enfamiljshus inkl komplementbyggnader i centrala Kalix
Avser rivning av tre enbostadshus med komplementbyggnader på Lejonsgatan 12,14 samt Länsmansgränd 3.
Rivning av flerbostadshus i Karlsborg, Kalix
Avser rivning av två flerbostadshus på Bruksgatan 13 och Bomvägen 2 i Karlsborg, Kalix.
Tillbyggnad av industrihus i Kalix
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad på fastigheten kalix 9:62.
Ombyggnad av ishall i Kalix
Bygglov för tillbyggnad och ombyggnad av ishall på fastigheten kalix 9:16.
Tillbyggnad av hotell i Kalix
Sökt bygglov för tillbyggnad och fasadändring av hotell på fastigheten handeln 11.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kalix
Bygglov för parkering och fasadändring, Anmälan för ändring av konstruktionen av bärande delar samt ventilationsanläggningen på fastigheten Tor 4.
Tillbyggnad av garage i Kalix
Bygglov för tillbyggnad av garage/förrådsbyggnad på fastigheten.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kalix
Anmälan ändring av brandskyddet på fastigheten posthornet 8 och 9.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: