Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Jokkmokk

Renovering av badhus och sporthall i Jokkmokk
Stora renoveringsbehov finns och även planer på att göra en handikappanpassad entré.

Beläggnings- & förstärkningsåtgärder på väg E45 mellan Tårrajaur-Jokkmokk

Ombyggnad av förskola i Jokkmokk
Upphandling av samordnad generalentreprenad, AB 04. Upphandling sker genom att beställaren träffar avtal om följande entreprenader: 1. Entreprenad för Husbyggnad (Hus) - (tillika GE) 2. Entreprenad för Luftbehandling inkl. SÖ (Luft) 3. Entreprenad för Rör- och sanitet (R) 4. Entreprenad för Elarbeten (EL) Sedan avtal träffats kommer samordning till generalentreprenad att ske, entreprenör för nr 1 blir Generalentreprenör, svarar därefter för övertagna entreprenader (2-4) såsom för eget arbete.

Beläggnings- & förstärkningsåtgärder på väg E45 mellan Kitajaur-Stenträsket

Beläggnings- & förstärkningsåtgärder på väg E45 mellan Ottostorp-Kitajaur

Ledningsåtgärder på stolpar mellan Letsi - Betåsen
Omfattningen av entreprenaden avser ledningsåtgärder på totalt 20 st stolpar, i huvudsak i form av byten av spännkedjor med pressade spännlinhållare och total om-byggnad av skruvningsstolpar.

Tillbyggnad av park i Jokkmokk
Nybyggnad av ny entré till Muddus Nationalpark, trädäck, facilitetsbyggnad (kemisk-/förmultningstoalett), skyltställ och eldstäder.

Rivning av skola & badhus i Jokkmokk
Rivning av skola och badhus.

Tillbyggnad av industrihus i Jokkmokk
Tillbyggnad av industrihus, 135 kvm.

Ombyggnad av förskola i Jokkmokk
Tidsbegränsat lov för ombyggnad av kontor till förskola ca 1000 m2.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: