Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Haparanda

Ny- och tillbyggnad av industrihus i Haparanda
Ansökan om bygglov för nyb av garage och tillb av industrilokal.
Renovering av Nikkala hamn i Haparanda
Kommunfullmäktige har beslutat att avsätta investeringsmedel hit.
Beläggning av väg 398 mellan Sangis-Lappträsk
Halvvarm massabeläggning, ingår i grupp BD 3.
Rivning av skolor i Haparanda
Objektet består av ett huvuduppdrag och en option rörande rivning och markåterställningsåtgärder. Åtgärderna innefattar bl.a selektiv rivning med tillhörande markarbeten. 4 fastigheter.
Tillbyggnad av hotell i Haparanda
Planerar att bygga ut de befintliga lokalerna med modulsatser.
Byte av styrsystem för VA-anläggningar i Haparanda kommun
Avser utbyte av driftsystem för VA verksamheten i Haparanda. Syftet är att erhålla ett modernt och framtidssäkert system för styrning, övervakning och kommunikation med verksamhetens anläggningar.
Rivning av enbostadshus i Haparanda
Objektet består av ett huvuduppdrag och en option rörande rivning och markåterställningsåtgärder. Åtgärderna innefattar bl.a selektiv rivning med tillhörande markarbeten.
Rivning av skola i Haparanda
Objektet består av ett huvuduppdrag och en option rörande rivning och markåterställningsåtgärder. Åtgärderna innefattar bl.a selektiv rivning med tillhörande markarbeten.
Rivning av enbostadshus i Haparanda
Ans om rivningslov för rivning av enbostadshus.
Rivning av tullhus i Haparanda
Ansökan om rivningslov för rivning av tullbyggnad.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: