Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Haparanda

Ny- och tillbyggnad av industrihus i Haparanda
Ansökan om bygglov för nyb av garage och tillb av industrilokal.

Renovering av Nikkala hamn i Haparanda
Kommunfullmäktige har beslutat att avsätta investeringsmedel hit.

Tillbyggnad av hotell i Haparanda
Planerar att bygga ut de befintliga lokalerna med modulsatser.

Tillbyggnad av industrihus i Haparanda
Tillbyggnad av industribyggnad.

Byte av styrsystem för VA-anläggningar i Haparanda kommun
Avser utbyte av driftsystem för VA verksamheten i Haparanda. Syftet är att erhålla ett modernt och framtidssäkert system för styrning, övervakning och kommunikation med verksamhetens anläggningar.

Rivning av skola i Haparanda
Ansökan om rivningslov för rivning av skolbyggnad Staren 1,Eden 4.

Rivning av tullhus i Haparanda
Ansökan om rivningslov för rivning av tullbyggnad.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: