Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Haparanda

Utbyggnad av hotell i Kukkola
Utökning med ca 20 rum, stuglänga.
Renovering av hamn i Nikkala, Haparanda
Avser nyanläggning av en 150 meter lång vågbrytare, renovering av befintlig kaj genom stålspontning, ny ytbeläggning samt nedsänkning av landområdet närmast kajkanten.
Byte av styrsystem för VA-anläggningar i Haparanda kommun
Denna entreprenad omfattar utbyte av centralt Cactus Uniwiev SCADA-system i Haparanda kommuns serverhall samt Bottenvikens Reningsverk AB.
Ramavtal: vägbelysning i Haparanda
Syftet är att upphandla vägbelysning längs väg 99 i norra kommundelen för ett avtal på 10 år med rätt för kommunen att förlänga avtalet ytterligare 5 år. Uppdraget omfattar komplett förslag för belysningstjänst för totalt motsvarande ca 280 nuvarande ljuspunkter.
Ombyggnad av gym i Haparanda
Ans byggl ändrad användning, del av butik till träningslokal.
Tillbyggnad av garage i Haparanda
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av garage.
Ombyggnad av markanläggning i Haparanda
Ansökan om marklov för höjning av mark.
Ombyggnad av omklädningsrum vid idrottsanläggning i Haparanda
Avser mindre ombyggnationer i omklädningsrummen i idrottsanläggningen Aspen.
Invändiga ombyggnader i ridhus på Björka djurcenter, Haparanda
Objektet avser att på totalentreprenad utföra ombyggnationer i ridhuset på Björka djurcenter.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: