Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Gällivare

Kontaktledningsupprustning + hjälpkraft Gällivare-Kiruna

Bärighets- och förstärkningsåtgärder på väg 841 mellan Haapakylä-Siekasjärvi

Bärighets- och förstärkningsåtgärder på väg 841 mellan Siekasjärvi-Kivijärvi

Ombyggnad av fastighet i Gällivare

Förstärkningsåtgärder på Malmbanan mellan Polcirkeln-Koskivaara

Ombyggnad av tillagningskök skola i Gällivare

Ombyggnad till HVB-hem samt fritidsgård i Gällivare

Markarbeten mm i Gällivare, etapp 3:2

Om- och tillbyggnad av skola i Gällivare

Bergarbeten Raiseborrning Projekt 2017

Byggarbeten, Vitåfors västra

Byggtjänster under jord, Malmberget

Krossning, siktning och transport Nalo Vitåfors

Lossningsstation Malmberget, insatsficka

Höglyftande ledstaplare till Centralförrådet i Malmberget

Industriport, Vitåfors industriområde

Konstruktions/Ritningsunderlag av Cylinderbänk

Containerställverk 6,3/0,4 kV Vitåfors 250, SN-stollen

El-entreprenad Fläktstation Vitåfors 400, F1Hj

Elentreprenad Oljecistern E01 E05 BUV i Kiruna

Flytt av betongfabrik från Svappavaara till Malmberget

Från anmodan: Ställverkscontainer -890 i Gällivare

Ombyggnad ventilationsarbeten, Vitåfors västra

Ombyggnation tömningsläge Vitåfors västra Gällivare

ROT-arbeten Kulturbyggnader Koskullskulle

Rörentreprenad Malmberget

Utbyte/Reparation vägräcken, Vitåfors

Utökad livslängd sandmagasin i Malmberget, förstärkning av damm B-A i Malmberget

Ombyggnad elinstallationer, Vitåfors västra

Ombyggnad mek. arbeten, Vitåfors västra

Ombyggnad rörarbeten, Vitåfors västra

Bergarbeten Ortdrivning Projekt 2017 Malmberget

Ombyggnad av tryckstegringsstation i Gällivare

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: