Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Boden

Om- och tillbyggnad av förskola och förskolegård i Boden
Avser om- och tillbyggnad av förskola från 4 till 6 avdelningar. Även utvändiga åtgärder på skolgården samt angöringsyta och parkering.
Tillbyggnad av verkstadslokal på Bodens Garnison
Objektet avser en ny/tillbyggd verkstadslokal avsedd för hjulfordon för FMTIS/OP LedTekBat. Byggnaden ansluter mot befintlig byggnad BY 111 och ska certifieras enligt Miljöbyggnad.
Ombyggnad till lägenheter i Boden
Ombyggnad av lokaler till flerfamiljshus med tillhörande markarbeten.
Bärighetsberäkningar för järnvägsbroar mellan Luleå-Borlänge, etapp 1
Bärighetsberäkning av 48 stycken järnvägsbroar. Uppdraget är indelat i 6 paket/huvuddelar.
Rivning av industrihus i Boden
Rivning av industribyggnad.
Rivning av fritidshus i Boden
Rivningsanmälan för rivning fritidshus.
Tillbyggnad av industrihus i Boden
Tillbyggnad industribyggnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: