Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Boden

Om- och tillbyggnad av förskola och förskolegård i Boden
Objektet består av om- och tillbyggnad av Björkdungens förskola med tillhörande mark-, bygg-, installation- samt storköksarbeten. Arbetet innefattar även utvändiga åtgärder på skolgården samt angöringsytor och parkeringar. Objektet är beläget på Sveafältet i Boden.
Ombyggnad av spolhall på Bodens Garnison
Fortifikationsverket bygger om befintlig spolhall med tre fack, två fack för manuell spolning och ett fack med en automattvätt, för att i första hand hantera tunga stridsfordon/stridsvagnar. För att rymma processutrustning krävs en tillbyggnad.
Ombyggnad till lägenheter i Boden
Ombyggnad av lokaler till flerfamiljshus med tillhörande markarbeten.
Förtätning av lägenheter i Boden
Förtätning av lägenheter i kv Mullvaden Allégatan 43 och kv Potatisen Potatisvägen 12 och 14.
Tillbyggnad av torntränare vid Bodens Garnison
I detta projekt byggs befintlig byggnad ut för att tillskapa utrymme för två torntränare.
Ombyggnad av affärshus i Boden
Ombyggnad av affärshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Boden
Ändrad användning av flerbostadshus till restaurang.
Om- och tillbyggnad av reparationsplats på Bodens Garnison
En containersluss ska tillföras befintlig byggnad för att underlätta verksamhetens materialhantering. Ett befintligt utrymme byggs om till en kundmottagning.
Ombyggnad av kyla i storkök på Bodens Garnison
Byggnaden ett storkök som ska kunna servera 2500 portioner per dygn. Kylanläggningen som finns där idag ska ersättas med ny utrustning.
Ombyggnad av flerbostadshus i Boden
Ombyggnad av källarlokaler till lägenheter i flerbostadshus.
Ombyggnad av förskola i Boden
Ombyggnad och utvändig ändring av Tallbackens förskola.
Rivning av enbostadshus i Boden
Riving av enbostadshus.
Rivning av förråd i Boden
Rivning av brandbod.
Ombyggnad av markanläggning i Boden
Om- och tillbyggnad av reparationsplats.
Selektiv rivning av Ungdomens Hus i Boden
Avser selektiv rivning av Ungdomens hus (f.d brandstation) i centrala Boden på fastigheten Enen nr. 1. Även ett cykelförråd ingår i rivningen samt vissa markarbeten. Option 1 omfattar återfyllning av grop.
Ombyggnad av flerbostadshus i Boden
Ändrad användning av lokal i flerbostadshus.
Ombyggnad av affärshus i Boden
Ändrad användning.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: