Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Boden

Ombyggnad till lägenheter i Boden
Ombyggnad av lokaler till flerfamiljshus med tillhörande markarbeten.
Förtätning av lägenheter i Boden
Förtätning av lägenheter i kv Mullvaden Allégatan 43 och kv Potatisen Potatisvägen 12 och 14.
Om- och tillbyggnad av förskola och förskolegård i Boden
Objektet består av om- och tillbyggnad av Björkdungens förskola med tillhörande mark-, bygg-, installation- samt storköksarbeten. Arbetet innefattar även utvändiga åtgärder på skolgården samt angöringsytor och parkeringar. Objektet är beläget på Sveafältet i Boden.
Ombyggnad av hälsocentral i Boden
Ombyggnad av lokaler på Björknäs.
Om- och tillbyggnad av reparationsplats på Bodens Garnison
En containersluss ska tillföras befintlig byggnad för att underlätta verksamhetens materialhantering. Ett befintligt utrymme byggs om till en kundmottagning.
Ombyggnad av kyla i storkök på Bodens Garnison
Byggnaden ett storkök som ska kunna servera 2500 portioner per dygn. Kylanläggningen som finns där idag ska ersättas med ny utrustning.
Bärighetsberäkningar för järnvägsbroar mellan Luleå-Borlänge, etapp 1
Bärighetsberäkning av 48 stycken järnvägsbroar. Uppdraget är indelat i 6 paket/huvuddelar.
Ombyggnad av förskola i Boden
Ombyggnad och utvändig ändring av Tallbackens förskola.
Rivning av enbostadshus i Boden
Riving av enbostadshus.
Rivning av industrihus i Boden
Rivning av industribyggnad.
Rivning av fritidshus i Boden
Rivningsanmälan för rivning fritidshus.
Tillbyggnad av industrihus i Boden
Tillbyggnad industribyggnad.
Ombyggnad av markanläggning i Boden
Om- och tillbyggnad av reparationsplats.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: