Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Norrbottens län

Arjeplog (0)
Boden (14)
Gällivare (35)
Haparanda (5)
Jokkmokk (4)
Kalix (7)
Kiruna (73)
Luleå (58)
Pajala (2)
Piteå (35)
Älvsbyn (8)
Överkalix (11)

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 243 st.

Om och tillbyggnad av akuten mm på Sunderby sjukhus, Luleå

Om- och tillbyggnad av vuxenpsykiatrin på Sunderby sjukhus

Ombyggnad av väg 97 delen Södra Sunderbyn-Sävast, etapp 2

Kontaktledningsupprustning + hjälpkraft Gällivare-Kiruna

Utförande av underhållsbeläggning i Norrbottens län

Ombyggnad till mötesfri väg Salmis-Haparanda

Utbyggnad av Haraholmens kaj i Piteå

Bärighetsåtgärder på väg 543 mellan Nygård-Åträsk

Utförande av varmmassabeläggning i Norrbottens län

Tillbyggnad av science center i Luleå, etapp 1

Nybyggnad av kombiplatta på F21, Vidsels flygplats

Ombyggnad av stadshus i Piteå, etapp 2-5

Om- & Tillbyggnad av hangar i Luleå

Bärighets- och förstärkningsåtgärder på väg 841 mellan Haapakylä-Siekasjärvi

Bärighets- och förstärkningsåtgärder på väg 841 mellan Siekasjärvi-Kivijärvi

Påbyggnad av flerbostadshus i Boden

Tillbyggnad av hotell, Best Western Premier, i Luleå, etapp 3

Ombyggnad av lamellhus i Gammelstaden, etapp 2, option 2

Ny- och tillbyggnad av industrihus i Haparanda

Drift och underhåll av vägbelysning i Norrbottens län

Ombyggnad av väg 720 mellan Kalix-Björkfors

Riskreducerande åtgärder längs Furunäsvägen/väg 755 i Boden

Utförande av värmebeläggningar i Norrbottens län

Utförande av tankbeläggning i region Nord

Installation av ny blåsmaskin i industri, Luleå

Ombyggnad av idrottshall och badhus i Piteå

Ombyggnad av fastighet i Gällivare

Om- och påbyggnad till kontor i Piteå

Tillbyggnad av industrihus i Piteå

Om- och tillbyggnad av skola i Luleå

Ombyggnad för mötesplatser på sporthall i Munksund

Ombyggnad av produktionskök på sjukhus i Luleå

Förstärkningsåtgärder på Malmbanan mellan Polcirkeln-Koskivaara

Anläggande av vandringshinder/ny bro över Lillån i Överkalix

Ombyggnad till lägenheter i Kiruna

Renovering av Nikkala hamn i Haparanda

Rivning av bolagshotellet i Kiruna

Rivning eller ombyggnad av skola i Piteå, etapp 2

Ombyggnad till vårdavdelning för cytostatika/dagvård på Sunderby sjukhus

Om- & tillbyggnad av förskola i Jokkmokk

Ombyggnad av tillagningskök skola i Gällivare

Eventuellt renovering av skola i Öjebyn

Förstärkningsåtgärder på järnväg mellan Vitåfors-Luleå

Tillbyggnad av verkstad och bilhall i Piteå

Påbyggnad av fläktrum på tak mm på skola i Luleå etapp 2

Rivning av badhus i Luleå

Tillbyggnad av förråd i Piteå

Riskreducerande åtgärder längs väg 721 i Gammelgården

Underhållsbeläggning mellan Böle-Pålberget

Bärighetsåtgärder på väg 356 mellan Åskogen-Degerselet

Ombyggnad av skola i Piteå

Ombyggnad till HVB-hem samt fritidsgård i Gällivare

Ny incheckning samt ombyggnad för bagagehantering vid Kiruna flygplats

Ombyggnad av flerbostadshus i Piteå

Ombyggnad till förskola i Piteå

Ombyggnad av skola i Rosvik

Totalrenovering av reningsverk i Luleå

Rivning eller ombyggnad av matsal för särskolans träningsdel i Piteå, et 1

Upprustning av utemiljö, Luleå, etapp 3

Ombyggnad till bowlinghall i Övertorneå

Ombyggnad av veterinärstation i Älvsbyn

Ombyggnad av lokaler till HVB-hem i Överkalix

Om- & tillbyggnad av äldreboende i Piteå

Om- och tillbyggnad av musikhögskolan LTU i Piteå

Tillbyggnad av markanläggning i Arvidsjaur

Demontering av drivmedelsanläggningar och sanering i Övertorneå

Ny utomhusbana i Björknäs, Gammelgården

Markarbeten mm i Gällivare, etapp 3:2

Anläggande av ny oljefälla mm vid F21 i Luleå

Tillbyggnad av skola på Pitholm, Piteå

Utbyggnad av avloppsreningsverk i Björkliden

Tillbyggnad av industrihus i Haparanda

Sidoområdesåtgärder längs E10 mellan Gyljen-Leipojärvi

Riskreducerande åtgärder längs väg 374, Nedre Pansikån

Arbeten på flygbasanläggning i Norrbottens län

Byte av fettavskiljare på skolor i Luleå

Byte av styrsystem för VA-anläggningar i Haparanda kommun

Bergarbeten Raiseborrning Projekt 2017

Energitjänsteprojekt (ETP) i Piteå

Om- och tillbyggnad av skola i Gällivare

Om- och tillbyggnad av sporthall i Rosvik, Piteå

Om- och tillbyggnad till lokaler för fastighetsförvaltningen i Boden

Ombyggnad av affärshus i Piteå

Ombyggnad av kontor i Luleå

Ombyggnad för nytt apotek i Piteå

Till- och ombyggnad av kontor i Kiruna

Tillbyggnad av industrihus i Överkalix

Omb till strandpromenad, ny infart mm i Pajala, etapp 3

Om- och tillbyggnad av lokaler i Luleå

Ombyggnad av gata med trafiksäkerhetsstärkande åtgärder i Piteå

Ombyggnad av gata och va i Piteå

Ombyggnad M Bandgång VI, ombyggnad Tapp Lossningsstation Sektorlucka Kiruna

Ombyggnad mek. arbeten, Vitåfors västra

Ombyggnad rörarbeten, Vitåfors västra

Ombyggnad elinstallationer, Vitåfors västra

Ombyggnad av upplevelsecenter i Luleå

Diamantborrning i KUJ nivå 1137 Block 34 Kiruna

Dynamisk bergförstärkning MUJ i Kiruna

El-entreprenad Fläktstation Vitåfors 400, F1Hj

Elentreprenad Oljecistern E01 E05 BUV i Kiruna

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: