Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Norrbottens län

Arjeplog (0)
Boden (16)
Gällivare (51)
Haparanda (7)
Jokkmokk (6)
Kalix (11)
Kiruna (102)
Luleå (49)
Pajala (2)
Piteå (39)
Älvsbyn (15)
Överkalix (11)

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 318 st.

Ombyggnad av tvärbana till testbana mellan Jörn-Arvidsjaur
Planer finns på att använda tvärbanan till en testbana för tågtrafik i kallt klimat. Sträckan mellan Jörn-Arvidsjaur är 7,5 mil lång.

Om- och tillbyggnad av vuxenpsykiatrin på Sunderby sjukhus
Generalkonsultuppdrag avseende projektering av ett komplett förfrågningsunderlag till en utförandeentreprenad för ny psykiatribyggnad med tillhörande utrymmen och anslutningar mot befintliga och planerade byggnader vid Sunderby sjukhus både ovan och under mark. Omfattningen ytmässigt för vårdinrättning är ca 8000 m² fördelat på två plan, till detta tillkommer källarvåning innehållande bl.a. teknikutrymmen, omklädningsrum, städcentral, förråd, gym m.m. på ca 4000 m2.

Utförande av underhållsbeläggning i Norrbottens län
BD 2: väg 95 Vuoggatjålme – Merkenäs BD 5: väg 97 Björknäs – Vuollerim, väg 383 Börjelslandet – Brännkläppen BD 6: väg E45 Tårrajaur – Jokkmokk

Ombyggnad till lägenheter och kontor på Östermalm i Luleå
Två hus byggs om till lägenheter och ett hus till kontor.

Utbyggnad av Haraholmens kaj i Piteå
Upphandlingen omfattar totalentreprenad för utbyggnad av kaj, kajnära logistikytor, ny in- och utfartsväg och därtill förenligt arbete. Upphandlande myndighet är Piteå hamn AB, upphandling sker via Piteå kommuns inköpsavdelning. Inför upphandling har tidig entreprenörsdialog ägt rum dels via publikt inbjuden projektgenomgång dels via riktad dialog. Entreprenörer som deltagit i riktad dialog är, NCC Sverige AB, Skanska, Berggren & Bergman, Peab. För ytterligare information, se upphandlingsdokument tillhörande denna upphandling. Upphandlingen omfattar totalentreprenad för utbyggnad av kaj, kajnära logistikytor, ny in- och utfartsväg och därtill förenligt arbete. Upphandlande myndighet är Piteå hamn AB, upphandling sker via Piteå kommuns inköpsavdelning. Inför upphandling har tidig entreprenörsdialog ägt rum dels via publikt inbjuden projektgenomgång dels via riktad dialog. Entreprenörer som deltagit i riktad dialog är, NCC Sverige AB, Skanska, Berggren & Bergman, Peab. För ytterligare information, se upphandlingsdokument tillhörande denna upphandling.

Bärighetsåtgärder på väg 543 mellan Nygård-Åträsk
Kurvrätningar, kurvbreddningar, profiljustering, småviltpassager i form av torrtrummor med markeringsstenar. Ca 25 km lång sträcka.

Utförande av varmmassabeläggning i Norrbottens län
Grupper/delkontrakt: BD 7 – Stordalen – Abisko och Jutsajaure - Harrejaur BD 8 – Notudden – Jokkmokk och Jokkmokk – Vaikijaur BD 9 – Antnäs – Kallax by och Älvsbyn – Tväråsel

Ombyggnad av AC-station i Trolltjärn
Ny 400 kV-station, anslutning på UL6 S3-7. Under 2013 driftsattes 400 kV-stationen Råbäcken som anslöt första etappens vindkraftutbyggnad i Markbygden. Nu fortsätter etableringen i Arvidsjaur kommun med Markbygdens andra etapp. Den består av ca 440 vindkraftverk med en total effekt på 1300 MW.

Ombyggnad av väg 818 mellan Kilvo-Mukkavaara
Total väglängd 22,5 km, bärighetsåtgärder.

Tillbyggnad av science center i Luleå, etapp 1

Nybyggnad av kombiplatta på F21, Vidsels flygplats
Att som generalkonsult upprätta samordnade förslags- och bygghandlingar inom teknikfacken: projekteringsledning, mark/flyg/VA, beskrivning hus/anläggning, statisk konstruktion, El (inkl Tele, Transport, SÖ samt larmer), Geoteknik, Miljö samt att vara kontrollansvarig. Avser nybyggnad av klargöringsplatta och taxibana.

Ombyggnad av stadshus i Piteå, etapp 2-5
Renovering av fasad och p-däck kommer ske i någon av etapp 2-5.

Om- och tillbyggnad av skola i Gällivare
Objektet omfattas av om- och tillbyggnad av Hedskolan inklusive markarbeten. Nybyggnadsyta: BTA, ca 1 660 m2. Ombyggd/upprustad yta: BTA, ca 6920 m2. Utvändig mark: ca 13 000 m2. Detaljerade uppgifter redovisas i förfrågningsunderlaget i övrigt.

Bärighets- och förstärkningsåtgärder på väg 841 mellan Siekasjärvi-Kivijärvi
Ca 17 km, slutbesiktning senast 2020-10-01.

Bärighets- och förstärkningsåtgärder på väg 841 mellan Haapakylä-Siekasjärvi
Ca 27 km, slutbesiktning senast 2018-10-01.

Påbyggnad av flerbostadshus i Boden
Totalt ca 30 lägenheter.

Tillbyggnad av hotell i Kiruna

Tillbyggnad av hotell, Best Western Premier, i Luleå, etapp 3
Utbyggnad för 80 rum.

Ny- och tillbyggnad av industrihus i Haparanda
Ansökan om bygglov för nyb av garage och tillb av industrilokal.

Utförande av tankbeläggning i region Nord

Drift och underhåll av vägbelysning i Norrbottens län
Drift, underhåll och reinvestering av vägbelysning i Norrbottens län.

Utförande av värmebeläggningar i Norrbottens län
Grupp BD 10: AC länsgräns – Abborrträsk och Genom Arvidsjaur samhälle Grupp 11: Tvärån - Lansjärv

Ombyggnad av väg 720 mellan Kalix-Björkfors
Bärighetsåtgärder.

Installation av ny blåsmaskin i industri, Luleå
Nyckelfärdig leverans. Totalinvestering inkl. maskin ca 160 mkr.

Ombyggnad av flerbostadshus i Boden
Ombyggnad av flerbostadshus Geväret 1.

Ombyggnad av flerbostadshus i Boden
Ombyggnad av flerbostadshus Karbinen 1.

Ombyggnad av flerbostadshus i Boden
Ombyggnad av flerbostadshus Karbinen 12.

Ombyggnad av flerbostadshus i Boden
Ombyggnad av flerbostadshus Mullvaden 3.

Ombyggnad av flerbostadshus i Boden
Ombyggnad av flerbostadshus.

Ombyggnad av idrottshall och badhus i Piteå

Ombyggnad av upplevelsecenter i Luleå
Befintlig byggnad helrenoveras i dess helhet och kompletteras med nya entresolbjälklag i betong. Nytt soprum , sophus och entré. Samtliga installationer blir nya samt alla ytskikt invändigt. Nya fasader, fönster, portar, dörrar och glaspartier. Detaljerade uppgifter redovisas i förfrågningsunderlaget i övrigt.

Ombyggnad av fastighet i Gällivare
Ombyggnad till gym och hälsoverksamhet.

Om- och tillbyggnad och utvändigt underhåll av bilhall i Piteå
Totalt 2000 kvm för om och tillbyggnad. Utvändig ändring av bilhall/verkstad samt parkeringsplats, hiss och ventilation.

Ombyggnad av transformatorstation till bryggeri i Kiruna
Torneträsk Stationshus är en kulturminnesbyggnad.

Om- och tillbyggnad av skola i Luleå
I huvudsak omfattas objektet av följande arbeten: Ändringsyta: BRA ca 400 m2. Tillbyggnadsyta: BTA ca 1100 m2. Detaljerade uppgifter redovisas i förfrågningsunderlaget i övrigt.

Ombyggnad av fd skola till hemtjänstverksamhet i Boden
En del av fd Sandenskolan renoveras. Det gamla storköket anpassas till kontorslokaler och byggnaden tillgänglighetsanpassas med bla en ny hiss. Entreprenaden omfattar utförande av husbyggnads-, rör-, luftbehandlingsarbeten, elinstallationsarbeten och hissinstallationer.

Tätortsupprustning i Pajala, etapp 2
Arbetet avser bl a VA-ledningar, ytskikt, plantering, belysning, beläggning samt sanering av förorenad mark. Väglängd ca 1 km.

Byte av kontrollutrustning vid stationsdator i Tornehamn
BEST-Elarbeten.

Beläggning och förstärkning av väg Storsand-Jokkmokk

Riskreducerande åtgärder längs väg 664 i Nystrand

Förstärkningsåtgärder på Malmbanan mellan Polcirkeln-Koskivaara
Förstärkningsåtgärder Km 1250+980 - 1251+400. Mark- och BEST-arbeten på bandel 118 mellan Polcirkeln-Koskivaara. STAX 32 ton.

Renovering av Nikkala hamn i Haparanda
Kommunfullmäktige har beslutat att avsätta investeringsmedel hit.

Ombyggnad till lägenheter i Kiruna
Ombyggnation av 2 hus från äldreboende till lägenheter.

Upprustning av Malmbanan mellan Gällivare-Råtsi
Projekt ERTMS.

Rivning av bolagshotellet i Kiruna
Rivningsarbetet gällande huskropp beräknas till 2017.

Rivning eller ombyggnad av skola i Piteå, etapp 2

Sluttäckning av deponi i Piteå kommun, etapp 4-6
Avser markarbeten för sluttäckning av deponi vid Bredviksbergets avfallsanläggning.

Ombyggnad till vårdavdelning för cytostatika/dagvård på Sunderby sjukhus
Objektet avser ombyggnad av befintlig IT-avdelning till ny vårdavdelning, Cytostatika. Objektet avser i huvudsak följande byggarbeten med tillhörande installationsarbeten. Rivning/Demontering samt ombyggnad inkl komplettering av brandskydd i ny vårdavdelning, Sunderby sjukhus.

Bärighetsåtgärder på väg 700 mellan Kosjärv-Bondersbyn
Förstärkning, dikesrensning, byte av trummor, höjning av vägprofilen.

Om- & tillbyggnad av förskola i Jokkmokk

Om- & tillbyggnad av äldreboende i Piteå

Eventuellt renovering av skola i Öjebyn

Ombyggnad av tillagningskök skola i Gällivare

Förstärkningsåtgärder på järnväg mellan Vitåfors-Luleå
Km 1267.

Tillbyggnad av verkstad och bilhall i Piteå

Tillbyggnad av förråd i Piteå

Rivning av badhus i Luleå
I huvudsak omfattas objektet av följande arbeten: Rivningssyta: BYA ca 1400 m2 Behandlad tomtarea: ca 2600 m2 Ändringsyta: BRA ca 140 m2 För att säkerställa omfattning av rivningsarbeten installationer erfordras platsbesök. Förfrågningsunderlag saknar tillfredsställande relationsritningar för mängdberäkning Entreprenaden omfattar selektivt rivningsarbete på totalentreprenad. Utförande entreprenad för mark-, husbyggnads-, rör-, luftbehandling samt elinstallationer efter rivning. Omfattningen i detalj framgår av handlingar angivna under AFB.22.

Ombyggnad till HVB-hem samt fritidsgård i Gällivare
Objektet omfattas av ombyggnad av befintligt hotell samt restaurang till HVB-hem samt fritidsgård. Ändringsyta BYA ca 3200 m2.

Ombyggnad av skola i Piteå

Underhållsbeläggning mellan Böle-Pålberget
Uppskattad byggstart och kostnad.

Ombyggnad av flerbostadshus i Piteå
Ombyggnation av flerbostadshus Häggen 3, 2.

Ombyggnad till hotell i Skaulo, Gällivare
Huvudsakliga syftet med detaljplanen är att ändra användningen till hotell så att hotellbyggnad kan uppföras.

Muddring av hamn i Piteå

Om- och tillbyggnad av Ica i Övertorneå
Ventilationsarbeten och om- & tillbyggnad av butik.

Ombyggnad av skola i Rosvik

Ombyggnad av vintersportanläggning i Piteå, etapp 2

Rivning eller ombyggnad av matsal för särskolans träningsdel i Piteå, et 1

Ombyggnad till förskola i Piteå

Totalrenovering av reningsverk i Luleå
Entreprenaderna omfattar tillbyggnad av ny rötkammarvolym och rötslamlager med tillhörande maskinell utrustning vid Uddebo avloppsreningsverk. Den nya rötkammaren byggs som en kompletterande volym lika befintlig rötkammare för redundans samt utökad kapacitet. Entreprenaderna omfattar också utbyte av gasklocka, gasfackla samt viss gasbehandlingsutrustning. I omfattningen ingår utbyte av värmeväxlare för befintlig rötkammare samt konvertering till fjärrvärme för uppvärmning av processutrustning och lokaler. Vid genomförandet skall produktionsförlusterna av biogas minimeras, dvs tiden för driftstopp på gasproduktion minimeras. Upphandling sker genom att beställaren infordrar anbud och träffar avtal om följande entreprenader: E01. Entreprenad för mark och byggnadsarbeten, GE E02. Entreprenad för VVS E03. Entreprenad EL och styrutrustning E04. Entreprenad för maskin – ME

Upprustning av utemiljö, Luleå, etapp 3

Ombyggnad av veterinärstation i Älvsbyn
Ansökan om bygglov för ändrad användning av bostad till veterinärstation.

Om- och tillbyggnad av musikhögskolan LTU i Piteå
Om- och tillbyggnad av musikhögskolan LTU i Piteå.

Ombyggnad till lägenheter i Boden
Ombyggnad av lägenheter.

Ombyggnad till lägenheter i Boden
Planer för ombyggnad till 8-10 lägenheter.

Tillbyggnad av industrihus i Luleå
Tillbyggnad av industribyggnad.

Tillbyggnad av äldreboende i Piteå
Planer för att bygga ut 60 platser på Berggården.

Tillbyggnad av skola på Pitholm, Piteå

Ny utomhusbana i Björknäs, Gammelgården

Markarbeten mm i Gällivare, etapp 3:2
Entreprenaden avser att i del av kv Sjöjungfrun i Gällivare genomföra markarbeten, rivning av garage, elarbeten samt uppförande av nya carportar.

Bergarbeten Raiseborrning Projekt 2017
Entreprenaden omfattar sex schakt ca 1200 meter raiseborrning i Vitåfors, samt som option på två schakt ca 400 meter.

Byte av styrsystem för VA-anläggningar i Haparanda kommun
Avser utbyte av driftsystem för VA verksamheten i Haparanda. Syftet är att erhålla ett modernt och framtidssäkert system för styrning, övervakning och kommunikation med verksamhetens anläggningar.

Ombyggnad av veterinärstation i Kalix
Avser delvis ny planlösning, ytskikt, undertak, installationsarbeten mm. Total renoveringsyta ca 425 m2.

Vägarbeten på väg 708 sträckan Ytterbyn-Målsön
Ca 3,5 km

Delprojektledare vägmarkering inom Norrbottens län

Energitjänsteprojekt (ETP) i Piteå

Byte av ställverk i Kiruna

Ombyggnad för nytt apotek i Piteå

Om- och tillbyggnad av sporthall i Rosvik, Piteå

Tillbyggnad av industrihus i Piteå

Rivning av Folkets hus i Gällivare

Sidoområdesåtgärder längs E10 mellan Gyljen-Leipojärvi

Om- och tillbyggnad till lokaler för fastighetsförvaltningen i Boden
Objektet består av om- och tillbyggnad av före detta Hantverksrestaurangen till lokaler för Bodens kommuns fastighetsförvaltning.

Arbeten på flygbasanläggning i Norrbottens län
Objektet är en befintlig militär flygbas i Norrbottens län. Entreprenaden omfattar huvudsakligen mark-, anläggnings-, byggnads- och elarbeten inom flygbasens airside och landside.

Rivning/nybyggnad av fundament mm vid rullbanor inom Vidsels Flygbas
Objektet avser att i området runt rullbana 11-29 riva fundament till befintliga bankant- och tröskelljus samt nybyggnation av brunnar och fundament till bankantljus, tröskelljus, PAPI m m. Det ingår även att riva nätstation K1:1.

Byte av fettavskiljare på skolor i Luleå
I huvudsak omfattas objektet av följande arbeten: 8st objekt där markförlagd fettavskiljare nedgräves i mark och anslutes till spillvattenledning från köksutrymmet. Befintlig fettavskiljare rives. Montage av nivålarm och styrenheter. Återställning av ibruktagna ytor. Detaljerade uppgifter redovisas i förfrågningsunderlaget i övrigt.

Tillbyggnad av industrihus i Haparanda
Tillbyggnad av industribyggnad.

Ombyggnad av kontor i Luleå
Ombyggnad av kontorshus.

Tillbyggnad av hotell i Haparanda
Planerar att bygga ut de befintliga lokalerna med modulsatser.

Ombyggnad av väg 707 mellan Ryssbält-Pålänge
Projektet avser trafiksäkerhets- och framkomlighetsåtgärder. Ca 10 km, 6-6,5 bred.

Riskreducerande åtgärder längs Murjeksvägen genom Vuollerim
Stabilitetshöjande åtgärder. Avser en sträcka på ca 140 meter i central Vuollerim.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: