Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Växjö

Om- och nybyggnad av väg, Österleden i Växjö
Projektet avser mötesseparering samt ny trafikplats vid Fagrabäck i korsning mellan väg 25 och väg 27.

Utförande av varmt/värmebeläggningar i region Syd
Underhållsbeläggning i Kronobergs län, Blekinge län, Jönköpings län och Kalmar län.

Drift och underhåll belysning Kronbergs län

Ombyggnad av ställverkssystem vid sjukhus i Växjö
Åtgärder i station P med utbyte av nuvarande 12 kV ställverk och 400 V ställverk samt kontroll- och skyddsutrustning och SCADA.

Om- och tillbyggnad av matsal & kök mm i Växjö, etapp 3
Avvaktar politiska beslut. Ligger på is. Oviss byggstart.

Om- och tillbyggnad av bilhall i Växjö
Avser tillbyggnad av bilhall på ca 100 kvm, samt anpassningar.

Sanering av golvbjälklag samt omgestaltning av kyrkorum.
Avser omgestaltning av Bergs kyrka. Kyrkobyggnadsbidrag har erhållits.

Installation av avvattningsutrustning vid avloppsreningsverk i Växjö
Avser utrustning och installation av skruvpress för avvattning av rötat slam från Sundets avloppsreningsverk.

Tillbyggnad av gruppbostad i Växjö
Avser tillbyggnad av 4 stycken nya lägenheter i gruppboende.

Renovering av bro vid slottsruin i Växjö
Avser renovering av bro.

Om-,och tillbyggnad av kontor för transportavdelning i Växjö
Avser Om och tillbyggnad på ca 550 m2. Och en anpassning för transport-avdelningen. Omklädningsrum, kontor och personalrum ska byggas om.

Markarbeten vid Sigfridsområdet i Växjö
Avser att frigöra ytor, skapa avlämningspunkter, nya kulvertstråk mm.

Om- och tillbyggnad av storkök
Projektet avser om- och tillbyggnad av storkök. Mindre målningsarbeten tillkommer, avser också en komplett driftfärdig anläggning för stationärt reservelverk inklusive containerbyggnad i kylmatköket.

Tillbyggnad av trappa i anslutning till gång och cykelbro i Växjö
Avser byggnation av ny trappa på södra sidan till befintlig gång och cykelbro Västerbron. Bron är belägen inom Växjö stationsområde.

Upprustning av utemiljö till förskola i Växjö
Avser upprustning av utemiljö till förskola.

Ombyggnad av industrihus i Växjö
Fasadändring med upptagande av dörr samt ändring av planlösning.

Ombyggnad av vind i Växjö
Inredande av vind till lägenheter.

Tillbyggnad av ridhus i Växjö
Tillbyggnad av ridhus.

Tillbyggnad av skärmtak i Växjö
Tillbyggnad av industribyggnad med skärmtak.

Ombyggnad av studentlägenhet i Växjö
Ändrad användning av gästlägenhet till studentlägenhet.

Ombyggnad av gruppbostad i Växjö
Ändrad användning från kontor till stödboende, tidsbegränsat bygglov.

Ombyggnad av återvinningsstation i Växjö
Ändring av brandskydd.

Ombyggnad av bastu i Växjö
Ändring del av förråd till bastu/relax samt fasadändring med upptagande av fönster.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: