Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Växjö

Om- och tillbyggnad av grundskola i Växjö
Hus 01: Ombyggnad till Slöjd- och NO-salar, personalrum, ny hiss mm Hus 02: Tillbyggnad av tillagningskök, matsal och miljöhus. Ombyggnad till hemkunskap, basrum, personalrum mm. Hus 05: Ombyggnad av omklädningsrum till idrottshall, nytt ventilationsrum. Ny utemiljö med parkering, angöringar mm.

Ombyggnad av gymnasieskola i Växjö
Avvaktar beslut. Projektet ligger på is. Oviss byggstart.

Drift och underhåll belysning Kronbergs län

Utförande av varmt/värmebeläggningar i region Syd
Underhållsbeläggning i Kronobergs län, Blekinge län, Jönköpings län och Kalmar län.

Påbyggnad av fastighet med bostäder i Ingelstad
Påbyggnad av befintlig fastighet med hyreslägenheter i två våningsplan som skall innehålla 18 stycken lägenheter.

Ombyggnad av matsal och lektionssal i Sandsbro
Projektet avser ombyggnad av matsal och lektionssalar.

Ombyggnad av ställverkssystem vid sjukhus i Växjö
Åtgärder i station P med utbyte av nuvarande 12 kV ställverk och 400 V ställverk samt kontroll- och skyddsutrustning och SCADA.

Om- och tillbyggnad av bilhall i Växjö
Avser tillbyggnad av bilhall på ca 100 kvm, samt anpassningar.

Installation av avvattningsutrustning vid avloppsreningsverk i Växjö
Avser utrustning och installation av skruvpress för avvattning av rötat slam från Sundets avloppsreningsverk.

Sanering av golvbjälklag samt omgestaltning av kyrkorum.
Avser omgestaltning av Bergs kyrka. Kyrkobyggnadsbidrag har erhållits.

Tillbyggnad av gruppbostad i Växjö
Avser tillbyggnad av 4 stycken nya lägenheter i gruppboende.

Renovering av bro vid slottsruin i Växjö
Avser renovering av bro.

Om-,och tillbyggnad av kontor för transportavdelning i Växjö
Avser Om och tillbyggnad på ca 550 m2. Och en anpassning för transport-avdelningen. Omklädningsrum, kontor och personalrum ska byggas om.

Markarbeten vid Sigfridsområdet i Växjö
Avser att frigöra ytor, skapa avlämningspunkter, nya kulvertstråk mm.

Om- och tillbyggnad av storkök
Projektet avser om- och tillbyggnad av storkök. Mindre målningsarbeten tillkommer, avser också en komplett driftfärdig anläggning för stationärt reservelverk inklusive containerbyggnad i kylmatköket.

Tillbyggnad av trappa i anslutning till gång och cykelbro i Växjö
Avser byggnation av ny trappa på södra sidan till befintlig gång och cykelbro Västerbron. Bron är belägen inom Växjö stationsområde.

Renovering av storkök på skola i Växjö

Tillbyggnad av lager i Växjö
Avser tillbyggnad av lager på ca 500 kvm. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Restaurering av ruin i Växjö
Projektet avser restaurering av Bergkvara ruin och är uppdelat i två huvuddelar.

Upprustning av utemiljö till förskola i Växjö
Avser upprustning av utemiljö till förskola.

Ombyggnad av industrihus i Växjö
Fasadändring med upptagande av dörr samt ändring av planlösning.

Ombyggnad av vind i Växjö
Inredande av vind till lägenheter.

Tillbyggnad av ridhus i Växjö
Tillbyggnad av ridhus.

Tillbyggnad av skärmtak i Växjö
Tillbyggnad av industribyggnad med skärmtak.

Ombyggnad av studentlägenhet i Växjö
Ändrad användning av gästlägenhet till studentlägenhet.

Ombyggnad av gruppbostad i Växjö
Ändrad användning från kontor till stödboende, tidsbegränsat bygglov.

Ombyggnad av återvinningsstation i Växjö
Ändring av brandskydd.

Ombyggnad av bastu i Växjö
Ändring del av förråd till bastu/relax samt fasadändring med upptagande av fönster.

Tillbyggnad av restaurang i Växjö
Inbyggnad av del av restaurang, tillbyggnad med terrass/ramp och fasadändring med ny dörr.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: