Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Växjö

Drift och underhåll belysning Kronbergs län

Integrerat brounderhåll i Kronobergs län

Utförande av varmt/värmebeläggningar i region Syd
Underhållsbeläggning i Kronobergs län, Blekinge län, Jönköpings län och Kalmar län.

Påbyggnad av fastighet med bostäder i Ingelstad
Påbyggnad av befintlig fastighet med hyreslägenheter i två våningsplan som skall innehålla 18 stycken lägenheter.

Utförande av varm och tankbeläggning inom GK, F, DNS
Underhållsbeläggning i Jönköpings län, Kronoberg och Blekinge län samt Distrikt Norra Skåne. Kontraktet omfattar följande beläggningsgrupper, vilka var och en är minst en huvuddel: F06 BÄR Varm 2017 F07 BÄR Tank 2017 GK 1705 DNS 1705

Ombyggnad av matsal och lektionssal i Sandsbro
Projektet avser ombyggnad av matsal och lektionssalar.

Ombyggnad av ställverkssystem vid sjukhus i Växjö
Åtgärder i station P med utbyte av nuvarande 12 kV ställverk och 400 V ställverk samt kontroll- och skyddsutrustning och SCADA.

Om- och tillbyggnad av bilhall i Växjö
Avser tillbyggnad av bilhall på ca 100 kvm, samt anpassningar.

Installation av avvattningsutrustning vid avloppsreningsverk i Växjö
Avser utrustning och installation av skruvpress för avvattning av rötat slam från Sundets avloppsreningsverk.

Tillbyggnad av gruppbostad i Växjö
Avser tillbyggnad av 4 stycken nya lägenheter i gruppboende.

Renovering av bro vid slottsruin i Växjö
Avser renovering av bro.

Om-,och tillbyggnad av kontor för transportavdelning i Växjö
Avser Om och tillbyggnad på ca 550 m2. Och en anpassning för transport-avdelningen. Omklädningsrum, kontor och personalrum ska byggas om.

Markarbeten vid Sigfridsområdet i Växjö
Avser att frigöra ytor, skapa avlämningspunkter, nya kulvertstråk mm.

Tillbyggnad av trappa i anslutning till gång och cykelbro i Växjö
Avser byggnation av ny trappa på södra sidan till befintlig gång och cykelbro Västerbron. Bron är belägen inom Växjö stationsområde.

Renovering av storkök på skola i Växjö
Avser renovering av storkök.

Tillbyggnad av lager i Växjö
Avser tillbyggnad av lager på ca 500 kvm. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Restaurering av ruin i Växjö
Projektet avser restaurering av Bergkvara ruin och är uppdelat i två huvuddelar.

Upprustning av utemiljö till förskola i Växjö
Avser upprustning av utemiljö till förskola.

Ombyggnad av industrihus i Växjö
Fasadändring med upptagande av dörr samt ändring av planlösning.

Ombyggnad av vind i Växjö
Inredande av vind till lägenheter.

Tillbyggnad av ridhus i Växjö
Tillbyggnad av ridhus.

Ombyggnad av studentlägenhet i Växjö
Ändrad användning av gästlägenhet till studentlägenhet.

Ombyggnad av gruppbostad i Växjö
Ändrad användning från kontor till stödboende, tidsbegränsat bygglov.

Ombyggnad av återvinningsstation i Växjö
Ändring av brandskydd.

Ombyggnad av bastu i Växjö
Ändring del av förråd till bastu/relax samt fasadändring med upptagande av fönster.

Tillbyggnad av restaurang i Växjö
Inbyggnad av del av restaurang, tillbyggnad med terrass/ramp och fasadändring med ny dörr.

Tillbyggnad av enbostadshus i Växjö
Tillbyggnad av enbostadshus med entréparti.

Tillbyggnad av skärmtak i Växjö
Tillbyggnad av industribyggnad med skärmtak.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: