Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Växjö

Utförande av varm och tankbeläggning inom GK, F, DNS
Underhållsbeläggning i Jönköpings län, Kronoberg och Blekinge län samt Distrikt Norra Skåne. Kontraktet omfattar följande beläggningsgrupper, vilka var och en är minst en huvuddel: F06 BÄR Varm 2017 F07 BÄR Tank 2017 GK 1705 DNS 1705
Om- och tillbyggnad av matsal & kök mm i Växjö, etapp 3
Avser om- och tillbyggnad av matsal och kök i skola.
Installation av avvattningsutrustning vid avloppsreningsverk i Växjö
Avser utrustning och installation av skruvpress för avvattning av rötat slam från Sundets avloppsreningsverk.
Tillbyggnad av gruppbostad i Växjö
Avser tillbyggnad av 4 stycken nya lägenheter i gruppboende.
Om- och tillbyggnad av bilhall i Växjö
Avser tillbyggnad av bilhall på ca 150 kvm, samt anpassningar.
Ombyggnad av restaurang i Växjö
Avser ombyggnad till restaurang och café.
Färdigställande av torg samt trappor i Växjö
Den nya bron väster om Resecentrum, ska bort och ersättas med en permanent. Dessutom ska torget framför byggas klart.
Ramavtal gällande Kabelschakt- och transportentreprenad i Växsjö
Avtal kommer att upprättas med en entreprenör för perioden 2017-09-01 – 2018-08-31, med möjlighet till ett (1+1+1) års förlängning.
Byte av armaturer för gatubelysning i Växjö
Ca 2400 ljuspunkter kommer att bytas ut. Det rör sig om gamla natriumarmaturer som byts ut till nya energisnåla och miljövänliga LED-armaturer
Tillbyggnad av industrihus i Växjö
Avser tillbyggnad av industribyggnad på 1500 kvm.
Renovering av storkök på skola i Växjö
Avser renovering av storkök.
Tillbyggnad av trappa i anslutning till gång och cykelbro i Växjö
Avser byggnation av ny trappa på södra sidan till befintlig gång och cykelbro Västerbron. Bron är belägen inom Växjö stationsområde.
Restaurering av ruin i Växjö
Projektet avser restaurering av Bergkvara ruin och är uppdelat i två huvuddelar.
Tillbyggnad av samlingslokal i Växjö
Tillbyggnad av gemensamhetslokal.
Tillbyggnad av verkstad i Växjö
Tillbyggnad av verkstadsbyggnad. Kontakta byggherre för ytterligare information.
Ombyggnad av flerbostadshus i Växjö
Fasadändring med ändring av fönster samt ändring av planlösning och ventilation (plan 3 och 4).
Ombyggnad av industrihus i Växjö
Avser ombyggnad av industrihus. Kontakta byggherre för mer information.
Tillbyggnad av skärmtak i Växjö
Avser tillbyggnad av skärmtak.
Tillbyggnad av kontor i Växjö
Nybyggnad ny entré med trappa.
Tillbyggnad av skärmtak i Växjö
Tillbyggnad skärmtak.
Tillbyggnad av enbostadshus i Växjö
Tillbyggnad av enbostadshus med entréparti.
Ombyggnad av rekreationsanläggning i Växjö
Ändrad användning av butikslokal till friskvårdsanläggning/lagerutrymme, tidsbegränsat lov tom 2021-12-31.
Ombyggnad av butik i Växjö
Ändrad användning från restaurang/café till butik/event/bageri/café. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: