Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Växjö

Ombyggnad av galleria i Växjö
Avser renovering och förnyelse av gallerian.
Utförande av varm och tankbeläggning inom GK, F, DNS
Underhållsbeläggning i Jönköpings län, Kronoberg och Blekinge län samt Distrikt Norra Skåne. Kontraktet omfattar följande beläggningsgrupper, vilka var och en är minst en huvuddel: F06 BÄR Varm 2017 F07 BÄR Tank 2017 GK 1705 DNS 1705
Installation av avvattningsutrustning vid avloppsreningsverk i Växjö
Avser utrustning och installation av skruvpress för avvattning av rötat slam från Sundets avloppsreningsverk.
Tillbyggnad av gruppbostad i Växjö
Avser tillbyggnad av 4 stycken nya lägenheter i gruppboende.
Om-,och tillbyggnad av kontor för transportavdelning i Växjö
Avser Om och tillbyggnad på ca 550 m2. Och en anpassning för transport-avdelningen. Omklädningsrum, kontor och personalrum ska byggas om.
Ombyggnad av restaurang i Växjö
Avser ombyggnad till restaurang och café.
Färdigställande av torg samt trappor i Växjö
Den nya bron väster om Resecentrum, ska bort och ersättas med en permanent. Dessutom ska torget framför byggas klart.
Ramavtal gällande Kabelschakt- och transportentreprenad i Växsjö
Avtal kommer att upprättas med en entreprenör för perioden 2017-09-01 – 2018-08-31, med möjlighet till ett (1+1+1) års förlängning.
Markarbeten vid Sigfridsområdet i Växjö
Avser att frigöra ytor, skapa avlämningspunkter, nya kulvertstråk mm.
Om- och tillbyggnad av bilhall i Växjö
Avser tillbyggnad av bilhall på ca 150 kvm, samt anpassningar.
Tillbyggnad av lager i Växjö
Avser tillbyggnad av lager på ca 500 kvm. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av trappa i anslutning till gång och cykelbro i Växjö
Avser byggnation av ny trappa på södra sidan till befintlig gång och cykelbro Västerbron. Bron är belägen inom Växjö stationsområde.
Renovering av storkök på skola i Växjö
Avser renovering av storkök.
Restaurering av ruin i Växjö
Projektet avser restaurering av Bergkvara ruin och är uppdelat i två huvuddelar.
Upprustning av utemiljö till förskola i Växjö
Avser upprustning av utemiljö till förskola.
Ombyggnad av industrihus i Växjö
Avser ombyggnad av industrihus. Kontakta byggherre för mer information.
Ombyggnad av industrihus i Växjö
Fasadändring med upptagande av dörr samt ändring av planlösning.
Tillbyggnad av ridhus i Växjö
Tillbyggnad av ridhus.
Tillbyggnad av verkstad i Växjö
Tillbyggnad av verkstadsbyggnad. Kontakta byggherre för ytterligare information.
Ombyggnad av vind i Växjö
Inredande av vind till lägenheter.
Ombyggnad av studentlägenhet i Växjö
Ändrad användning av gästlägenhet till studentlägenhet.
Ombyggnad av gruppbostad i Växjö
Ändrad användning från kontor till stödboende, tidsbegränsat bygglov.
Ombyggnad av bastu i Växjö
Ändring del av förråd till bastu/relax samt fasadändring med upptagande av fönster.
Tillbyggnad av restaurang i Växjö
Inbyggnad av del av restaurang, tillbyggnad med terrass/ramp och fasadändring med ny dörr.
Tillbyggnad av enbostadshus i Växjö
Tillbyggnad av enbostadshus med entréparti.
Tillbyggnad av skärmtak i Växjö
Tillbyggnad av industribyggnad med skärmtak.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: