Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Tingsryd

Renovering av omklädnings- och duschutrymmen i Tinghallen, Tingsryd
Avser renovering av omklädning- och duschutrymme i Tinghallen. Två bastun ska rivas.

Ombyggnad av torg i Ryd
Avser förbättring av torgmiljön.

Tillbyggnad av kontor i Tingsryd
Avser tillbyggnad, ombyggnad kontor och personalutrymme.

Ombyggnad i reningsverk i Tingsryd
Avser att upphandla totalentreprenad för utrustning och installation av skruvpress för avvattning av slam från Tingsryds avloppsreningsverk.

Tillbyggnad av lastbilscentral i Tingsryd
Avser tillbyggnad av lastbilsverkstad.

Ombyggnad av skola i Tingsryd
Avser anordning för ventilation.

Ombyggnad av ventilation i skola i Tingsryd
Avser ombyggnad av ventilation.

Rivning av bilverkstad i Tingsryd
Ansökan om rivningslov för brandskadad byggnad, bilverkstad.

Rivning av servicebyggnad i Tingsryd
Ansökan om rivningslov för servicebyggnader.

Ombyggnad av va-ledning i Tingsryd
Avser anläggning för VA i en byggnad eller inom en tomt.

Rivning av enbostadshus i Tingsryd
Ansökan om rivningslov för enbostadshus och uthus.

Rivning av fritidshus i Tingsryd
Ansökan om rivningslov för fritidshus samt förrådsbyggnad Botamåla 1:4,1:5.

Ombyggnad av affärshus i Tingsryd
Anmälan ej bygglovpliktig åtgärd, väsentlig ändring av brandskyddet.

Tillbyggnad av affärshus i Tingsryd
Ansökan om bygglov för tillbyggnad affärshus, uteplats.

Tillbyggnad av servering i Tingsryd
Ansökan om bygglov för uteservering, trädäck.

Ombyggnad av lägenhet i Tingsryd
Ansökan om bygglov för ändrad användning från kontor till lägenhet.

Ombyggnad av flerbostadshus i Tingsryd
Avser åtgärd, anordning för ventilation.

Ombyggnad av matsal i Tingsryd
Avser ändrad användning från kallförråd till matsal och omklädningsrum.

Ombyggnad av flerbostadshus i Tingsryd
Avser ändrad användning från lokal till lägenheter.

Ombyggnad av företagshotell i Tingsryd
Avser renovering av företagshotell.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: