Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Tingsryd

Tillbyggnad av vattenverk i Tingsryd
Avser tillbyggnad av vattenreningsrum på ca 100-200 kvm. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Tillbyggnad av kontor i Tingsryd
Avser tillbyggnad, ombyggnad kontor och personalutrymme.

Renovering av omklädnings- och duschutrymmen i Tinghallen, Tingsryd
Avser renovering av omklädning- och duschutrymme i Tinghallen. Två bastun ska rivas.

Ombyggnad i reningsverk i Tingsryd
Projektet avser utbyte av slamförtjockningsmaskin i reningsverk.

Ombyggnad av förskola i Tingsryd
Avser ombyggnad/ändrad användning till förskola med 3 avdelningar.

Ombyggnad av Multisportarena i Tingsryd
Renovering/Utbyte av gräsplan. Schaktningsarbeten. Upptaget i investeringsbutget 2015-2018.

Tillbyggnad av lastbilscentral i Tingsryd
Avser tillbyggnad av lastbilsverkstad.

Rivning av bilverkstad i Tingsryd
Ansökan om rivningslov för brandskadad byggnad, bilverkstad.

Tillbyggnad av industrihus i Tingsryd
Tillbyggnad och påbyggnad av industri. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Tillbyggnad av skärmtak i Tingsryd
Tillbyggnad skärmtak.

Ombyggnad av industrihus i Tingsryd
Uppförande av travers under tak.

Ombyggnad av va-ledning i Tingsryd
Avser anläggning för VA i en byggnad eller inom en tomt.

Ombyggnad av samlingslokal i Tingsryd
Avser ändrad användning från affärslokal till samlingslokal.

Ombyggnad av matsal i Tingsryd
Avser ändrad användning från kallförråd till matsal och omklädningsrum.

Ombyggnad av flerbostadshus i Tingsryd
Avser ändrad användning från lokal till lägenheter.

Ombyggnad av lägenhet i Tingsryd
Ansökan om bygglov för ändrad användning från kontor till lägenhet.

Rivning av enbostadshus i Tingsryd
Rivning av enbostadshus och förrådsbyggnad.

Rivning av carport i Tingsryd
Rivning av förrådsbyggnad/carport.

Asfalteringsarbeten vid återvinningscentraler i Tingsryd
Igångsättning tidigast 2017. Upptaget i kommunens investeringsbudget 2015. Planer finns för asfalteringsarbeten vid tre återvinningscentraler inom Tingsryds kommun.

Kök och miljöutrymme i skola, förskola, Rävemåla
Förslag till investeringsbudget/-plan 2014-2017.

Upprustning av badplatser i Tingsryds kommun
Igångsättning tidigast 2017. Avser upprustning av befintliga lekplatser inom kommunen. Avser nya bryggor m.m. Upptaget i kommunens investeringsbudet 2015.

Ombyggnad av företagshotell i Tingsryd
Avser renovering av företagshotell.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: