Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Tingsryd

Basunderhåll på allmänna vägar inom område Tingsryd
Väglängd 1334 km samt 60 km gc-väg.
Tillbyggnad av möbelvaruhus i Tingsryd
Avser utbyggnad med bland annat större lagerytor och en ny entré samt parkeringsplatser. Avvaktar detaljplanen som är överklagad.
Ombyggnad av torg i Ryd
Avser förbättring av torgmiljön.
Förnyelse av avloppsreningsverk i Korrö
Projektet avser förnyelse av avloppsreningsverk.
Ombyggnad av skola i Tingsryd
Åtgärd anordning för ventilation, skolhus.
Restaurering av våtmark, Videsjön i Kronobergs län
Uppskattad byggstart och kostnad.
Tillbyggnad av lastbilscentral i Tingsryd
Avser tillbyggnad av lastbilsverkstad.
Tillbyggnad av industrihus i Tingsryd
Ansökan om bygglov för ny vikport samt ansökan om rivningslov för utbyggnad.
Ombyggnad av lägenhet i Tingsryd
Ansökan om bygglov för ändrad användning från kontor till bostad.
Ombyggnad av markanläggning i Tingsryd
Ansökan om schaktning och planering till brukbar industritomt.
Ombyggnad av va-ledning i Tingsryd
Anmälan ej bygglovpliktig åtgärd, anläggning för va i en byggnad eller inom en tomt. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av förskola i Tingsryd
Anmälan ej bygglovpliktig åtgärd, anordning för ventilation. förskola. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av lager i Tingsryd
Ansökan om bygglov för flyttning av bef. lagertält på vagnen 1 till ny plats vagnen 2.
Rivning av betongindustri i Tingsryd
Avser rivningslov för demontering/rivning bef. betongstation.
Upprustning av badplatser i Tingsryds kommun
Igångsättning tidigast 2018. Avser upprustning av befintliga lekplatser inom kommunen. Avser nya bryggor m.m. Upptaget i kommunens investeringsbudget 2015.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: