Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Tingsryd

Basunderhåll på allmänna vägar inom område Tingsryd
Väglängd 1334 km samt 60 km gc-väg.
Tillbyggnad av möbelvaruhus i Tingsryd
Avser utbyggnad med bland annat större lagerytor och en ny entré samt parkeringsplatser. Avvaktar detaljplanen som är överklagad.
Ombyggnad av torg i Ryd
Avser förbättring av torgmiljön.
Förnyelse av avloppsreningsverk i Korrö
Projektet avser förnyelse av avloppsreningsverk.
Restaurering av våtmark, Videsjön i Kronobergs län
Uppskattad byggstart och kostnad.
Tillbyggnad av verkstad i Tingsryd
Avser tillbyggnad av verkstadslokal. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Rivning av betongindustri i Tingsryd
Avser rivningslov för demontering/rivning bef. betongstation.
Ombyggnad av flerbostadshus i Tingsryd
Anmälan ej bygglovpliktig åtgärd, brandskyddet.
Ombyggnad av lager i Tingsryd
Ansökan om bygglov för flyttning av bef. lagertält på vagnen 1 till ny plats vagnen 2.
Tillbyggnad av skärmtak i Tingsryd
Ansökan om bygglov för tillbyggnad, skärmtak.
Rivning av transformatorstation i Tingsryd
Ansökan om rivningslov för transformatorstation.
Ombyggnad av markanläggning i Tingsryd
Ansökan om schaktning och planering till brukbar industritomt.
Upprustning av badplatser i Tingsryds kommun
Igångsättning tidigast 2018. Avser upprustning av befintliga lekplatser inom kommunen. Avser nya bryggor m.m. Upptaget i kommunens investeringsbudget 2015.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: