Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Markaryd

Ombyggnad av skola i Markaryd
Ansökan om bygglov för etapp 5 av renovering av skola.
Tillbyggnad av industrihus i Markaryd
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Markaryd
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av industrilokal.
Tillbyggnad av skola i Markaryd
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av skolbyggnad m.m.
Ombyggnad av industrihus i Markaryd
Ansökan om bygglov för ändrad användning. Planer på ombyggnad till 3 lägenheter.
Rivning av industrihus i Markaryd
Ansökan om lov för rivning av industrilokal.
Ombyggnad av markanläggning i Markaryd
Ansökan om marklov för ändring av marknivå.
Tillbyggnad av skärmtak i Markaryd
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av skärmtak.
Ombyggnad av industrihus i Markaryd
Ansökan om bygglov för ändrad användning. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av parkeringsplats i Markaryd
Ansökan om bygglov för förändring av parkeringsplatser m.m.
Rivning av ekonomibyggnad i Markaryd
Rivningsanmälan för rivning av ekonomibyggnader.
Byte av storköksutrustning på skola i Markaryd
Avser upphandling av 3 st kompiugnar och 1 st stekbord till skolkök på Strömsnässkolan.
Omläggning av stenmur vid Markaryd kyrkogård
Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats. Uppskattad byggstart.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: