Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Ljungby

Om- och tillbyggnad av kontor i Ljungby
Projektet avser nybyggnad av kontor i två eller tre våningar samt en förrådsbyggnad.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Ljungby
Avser utökning till 5 våningar och inreda ett 18 bostadslägenheter. Finns 4 befintliga våningar nu och detta blir en tillbyggnad på 1 våning till
Tillbyggnad av industri i Ljungby
Planer finns för utbyggnad av industriverksamhet på ca 1250 kvm.
Ombyggnad av va-ledning i Ljungby
Avser relining av spill- och dagvattenledningar i Ljungby, Lagan, och Vittaryd. Totalt ca 1600m.
Ombyggnad av flerbostadshus i Ljungby
Objektet avser balkongrenovering, takbyte, fönsterbyte, solcellsanläggning, tilläggsisolering samt värmepumpsanläggning.
Ombyggnad av förskola i Ljungby
Den nya förskolan kommer att ha plats för 120 barn upp till sex år.
Tillbyggnad av återvinningscentral i Ljungby
Nybyggnad av lager på återvinningscentral. Kommer att ske parallellt med sorteringsanläggningen: 1353664.
Nytt elfilter till hetvattenpanna i Ljungby
Avser nytt elfilter till en 6 MW flis eldad hetvattenpanna. Leveransen omfattar en total installation. (fundament, elfilter, ombyggnad av rökgaskannaler m.m.)
Tillbyggnad av industrihus i Ljungby
Tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av skärmtak i Ljungby
Tillbyggnad av optisk sorteringsanläggning samt skärmtak.
Tillbyggnad av småbåtshamn i Ljungby
Anläggning av båtplatser, flytbrygga samt markarbeten.
Tillbyggnad av magasin i Ljungby
Avser tillbyggnad av kall lager och anläggning av ny parkeringsplats samt ny fasadskylt med belysning.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: