Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Lessebo

Tillbyggnad av skola i Lessebo
Avser om-/tillbyggnad av skola genom nytt våningsplan, plan 2, placerat över befintlig byggnad. Nytt våningsplan med tre basrum, tillhörande grupprum, Wc, entréer, loftgångsanslutning till befintlig byggnad mm. Påbyggnaden omfattar ca 487 kvadratmeter+ loftgång och utvändig trapp.
Avveckling av Lessebo deponi
Avser markarbeten/sluttäckning.
Ombyggnad av utemiljö vid bostadsområde i Lessebo
Avser upprustning av utemiljöerna runt lägenheterna vid Odengatan och Rasthagsvägen.
Tillbyggnad av lager i Lessebo
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av lagerlokal i anslutning till produktionen.
Ombyggnad av kontor i Lessebo
Anmälan om väsentlig ändring av brandskyddet.
Ombyggnad av kontor i Lessebo
Anmälan om ändring av brandskyddet.
Ombyggnad av flerbostadshus i Lessebo
Ansökan om bygglov för ombyggnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Renovering av gravmonument vid kyrkogård i Ekeberga
Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats. Oviss byggstart.
Ombyggnad av brandstation i Lessebo
Avser renovering av omklädningsrum och lokaler på brandstation i Kosta.
Ny dagvattenledning m m vid kyrka i Hovmantorp
Ny dagvattenledning och granithällar. Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats. Uppskattad byggstart.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: