Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Alvesta

Ombyggnad till mötesfri väg mellan Älmhult-Mölleryd, etapp 2
Avser mötesfri landsväg med mitträcke. Hela sträckan Älmhult-Mölleryd är ca 21 km.

Om- och tillbyggnad av skola i Moheda
Byggstarten är lite oviss pga att projektet blivit dyrare än kalkylerat.

Ombyggnad av Rv 23 mellan Huseby-Marklanda
Mötesseparering, breddning och profiljustering.

Om- och tillbyggnad av reningsverket i Alvesta
Projektet avser ombyggnad/åtgärder för biologiskt steg, grovavskiljning. rensgaller, maskininstallationer samt en tillbyggnad på ca 150 kvm.

Ledningsarbeten vid norra infarten i Alvesta
Avser ledningsarbeten utmed Allbogatan som utförs i egen regi och med hjälp av ramavtalsentreprenör. Efter att ledningarbeterna i området är avklarade kommer Trafikverkets och Alvesta kommuns arbete med att bygga om norra infarten starta upp.

Tillbyggnad av industrihus i Alvesta
Avser tillbyggnad av industri för att göra plats för ny maskin.

Ombyggnad av skola i Alvesta
Avser ändrad användning till skollokaler.

Tillbyggnad av lager i Alvesta
Tillbyggnad av lager med en yta på ca 150 m2.

Ombyggnad av kyrka i Blädinge Kyrka
Projektet avser åtgärdande av fuktproblem samt installation av styr- och reglerutrustning.

Ombyggnad av kyrkogård i Vislanda
Avser byte av armaturer på kyrkogård.

Asfaltering av gångar vid kyrka, Alvesta
Kyrkobyggnadsbidrag är sökt. Arbetet kommer att indelas i tre etapper.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: