Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Alvesta

Ombyggnad till mötesfri väg mellan Älmhult-Mölleryd, etapp 2
Avser mötesfri landsväg med mitträcke och viltstängsel, ca 15,5 km lång sträcka. Anpassning av korsningar, nya vänstersvängfält och vägöglor. Ny bullervall vid norra infarten till Älmhult och Sutareboda. Breddning av GC-bro nr 7-512-1 vid Älmhult. Parkeringsfickor/nödfickor och nya parallellvägar.
Tillbyggnad av lågstadieskola, sporthall samt bibliotek i Moheda
Avser tillbyggnad av lågstadieskola samt sporthall och bibliotek.
Rivning av torkanläggning i Alvesta
Rivning av virkestorkar.
Om- och tillbyggnad av reningsverket i Alvesta
Projektet avser ombyggnad/åtgärder för biologiskt steg, grovavskiljning. rensgaller, maskininstallationer samt en tillbyggnad på ca 150 kvm.
Tillbyggnad av industrihus i Alvesta
Avser tillbyggnad av industrilokal.
Ombyggnad av ishall i Alvesta
Avser ombyggnad av kylanläggning i ishall. Kommer att göra en tillbyggnad för kylanläggning.
Ombyggnad av flerbostadshus i Alvesta
Ombyggnad/tillbyggnad av flerbostadshus samt rivning av vindsplan.
Tillbyggnad av bank i Alvesta
Tillbyggnad av banklokal på 150kvm samt invändig upprustning av 6 kontorsplatser och ett mötesrum.
Rivning av enbostadshus i Alvesta
Rivning av enbostadshus.
Ombyggnad av flyktingförläggning i Alvesta
Ändrad användning till hvb-hem.
Ombyggnad av flyktingförläggning i Alvesta
Ändrad användning till hvb-verksamhet.
Ombyggnad av markanläggning i Alvesta
Anläggande av upplagsyta.
Åtgärder vid entré till kyrka i Hjortsberga
Tillgänglighetsskapande åtgärder vid entré. Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats. Uppskattad byggstart.
Tillbyggnad av kallager i Alvesta
Avser gjutning av betongplatta och resning av ytterväggar till kallager och lastkaj.
Renovering av stenmur vid kyrkogård i Lekaryd
Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats. Uppskattad byggstart.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: