Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Alvesta

Tillbyggnad av lågstadieskola, sporthall samt bibliotek i Moheda
Avser tillbyggnad av lågstadieskola samt sporthall och bibliotek.

Stambyte i flerbostadshus i Alvesta
Planer finns för stambyte i 50 lägenheter.

Ombyggnad av väg 126, norra infarten till Alvesta
Miljöprioriterad genomfart. Cirkulationsplats, ny utformning av busshållplatser, tätortsport, gc-väg mm. Ombyggnaden omfattar väg 126 (Allbogatan) från korsningen med väg 25 till korsningen med väg 707 (Värnamovägen), en sträcka på 2,2 km.

Ombyggnad av idrottshall i Alvesta
Avser byte av kylanläggning.

Ombyggnad av skola i Alvesta
Avser ändrad användning till skollokaler.

Tillbyggnad av enbostadshus i Alvesta
Tillbyggnad av enbostadshus.

Tillbyggnad av servering i Alvesta
Uteservering, säsongslov.

Ombyggnad av lägenhet i Alvesta
Ändrad användning och ombyggnad av damfrisering till lägenhet.

Ombyggnad av järnväg/signaler mellan Alvesta-Eslöv

Ombyggnad av kyrka i Blädinge Kyrka
Projektet avser åtgärdande av fuktproblem samt installation av styr- och reglerutrustning.

Ombyggnad av kyrkogård i Vislanda
Avser byte av armaturer på kyrkogård.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: