Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Alvesta

Ombyggnad till mötesfri väg mellan Älmhult-Mölleryd, etapp 2
Avser mötesfri landsväg med mitträcke. Hela sträckan Älmhult-Mölleryd är ca 21 km.

Tillbyggnad av lågstadieskola, sporthall samt bibliotek i Moheda
Avser tillbyggnad av lågstadieskola samt sporthall och bibliotek.

Stambyte i flerbostadshus i Alvesta
Planer finns för stambyte i 50 lägenheter.

Utbyggnad och renovering av Virdavallen i Alvesta
Framtidsplaner. Ny ishall, ombyggnad av befintlig hall till innebandybana, 1-2 konstgräsplaner, renovering av tennishallen, utomhusbanorna behöver upprustning. Uppskattad byggstart och kostnad.

Om- och tillbyggnad av skola i Moheda
Avser om- och tillbyggnad av matsal.

Ombyggnad av idrottshall i Alvesta
Avser byte av kylanläggning.

Tillbyggnad av enbostadshus i Alvesta
Tillbyggnad av enbostadshus.

Ombyggnad av skola i Alvesta
Avser ändrad användning till skollokaler.

Ombyggnad av järnväg/signaler mellan Alvesta-Eslöv

Ombyggnad av kyrka i Blädinge Kyrka
Projektet avser åtgärdande av fuktproblem samt installation av styr- och reglerutrustning.

Ombyggnad av kyrkogård i Vislanda
Avser byte av armaturer på kyrkogård.

Asfaltering av gångar vid kyrka, Alvesta
Kyrkobyggnadsbidrag är sökt. Arbetet kommer att indelas i tre etapper.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: