Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Älmhult

Ombyggnad till mötesfri väg mellan Älmhult-Mölleryd, etapp 1
Rv 23 Förbifart Älmhult mittseparering, breddning och beläggning.
Tillbyggnad med nytt lager i Älmhult
Planer i tidigt skede som ej är beslutade. Uppskattad byggstart. IKEA har option på markområdet.
Till- och ombyggnad av brandstation i Liatorp
Projektet avser tillbyggnad av brandstation med nytt omklädningsrum samt ombyggnad av brandstation. Byggstart är inte fastställd ännu.
Flytt av bostadsmoduler till annan tomt i Haganäs, Älmhult
Ligger på is. Befintliga moduler måste flyttas till annan plats inför kommande bostadsbyggnation på Haganäs, objekt nr 937510.
Tillbyggnad av skola i Älmhult
Avser tillbyggnad, basrum, två grupprum och ett fläktrum. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av va-ledning i Älmhult
Installation eller väsentlig ändring av va-anläggning.
Tillbyggnad av industrihus i Älmhult
Tillbyggnad industribyggnad.
Rivning av lager i Älmhult
Rivning, av lagerbyggnad.
Rivning av nätstation i Älmhult
Rivning, nätstation.
Ombyggnad av matsal i Älmhult
Ändrad användning, personalmatsal inkl ny ventilationsanläggning. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av affärshus i Älmhult
Avser tillbyggnad av ett väderskydd.
Rivning av förråd i Älmhult
Rivning av förrådsbyggnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: