Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Älmhult

Till och ombyggnad av simhall i Haganäs
Omfattar ny rehabbassäng med höj- och sänkbar botten, omklädningsutrymmen, vattenreningsanläggning, ny ventilation m m. Vattenreningskonsult är Teknologiska institutet i Köpenhamn.

Reparation av bro i Älmhult
Bro över IKEA gatan, Västergatan, järnväg och Knutsgatan vid Älmhults station.

Ombyggnad till kontor i Älmhult, etapp 2
Avser ombyggnad till kontor om ca 600 kvm samt renovering av tegelfasad, byte av fönster och ny entré och parkeringsplats

Ombyggnad av gata i Älmhult, etapp 1
Projektet avser ombyggnad av gata och VA för Södra och Norra Esplanaden från cirkulationsplats i Hallandsvägen i söder till Kvarngatan i norr total gatulängd ca 550 meter.

Tillbyggnad av industrilokal i Älmhult

Renovering av avloppsledningar i Älmhult
Upptaget i investeringsplanen för 2014-2019. Avser schaktfri renovering av ca 600 meter avloppsledning i dimension 225 – 400 mm.

Ombyggnad av ytter mark vid entré på kommunhuset i Älmhult
Upptaget ur kommunens investeringsbudget 2016-2019.

Till- och ombyggnad av brandstation i Liatorp
Projektet avser tillbyggnad av brandstation med nytt omklädningsrum samt ombyggnad av brandstation. Byggstart tidigast hösten 2017.

Tillbyggnad av väg i Älmhult
Projektet ligger stilla. Byggstart tidigast 2019.

Ombyggnad av gata i Älmhult
Planer som ej är beslutade. Projektet är avhängigt IKEAS planer på nytt framtida lager. Byggstart tidigast 2020.

Tillbyggnad av industrihus i Älmhult
Avser tillbyggnad industribyggnad.

Reparation av bro vid Älmhults station

Ombyggnad av kontor i Älmhult
Utvändig ändring kontorshus, samt ändring av planlösning (csc handla hemma).

Ombyggnad av gata i Älmhult
Byggstart tidigast 2020.

Ombyggnad för miljöanpassning av gator i Älmhult
Man river bort bef. kantsten & asfalt för handikappanpassning.

Invändigt underhåll av skola i Älmhult
Projektet avser invändigt underhålla av skola. F-9 skola skall nu bli F-6 skola så klassrum skall ändras samt väggar skall tas bort & läggas till.

Tillbyggnad av restaurang i Älmhult
Avser tillbyggnad restaurang.

Ombyggnad av skola i Älmhult
Ventilation, skola. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Ombyggnad av lägenhet i Älmhult
Ändrad användning, från lokal till lägenhet.

Rivning av ställverk i Älmhult
Rivning, ställverk och kontrollbyggnad Knoxhult 1:29,Linnefälle 2:4.

Ombyggnad av markanläggning i Älmhult
Schaktning/fyllning, marklov, urgrävning och uppbyggnad av mark.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: