Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Älmhult

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad till mötesfri väg mellan Älmhult-Mölleryd, etapp 1
Rv 23 Förbifart Älmhult mittseparering, breddning och beläggning.
Till och ombyggnad av simhall i Haganäs
Omfattar ny rehabbassäng med höj- och sänkbar botten, omklädningsutrymmen, vattenreningsanläggning, ny ventilation m m. Vattenreningskonsult är Teknologiska institutet i Köpenhamn.
Breddning och förstärkning av väg 120 mellan Göteryd-Delary
Ca 4,5 km lång sträcka. Breddning av vägen med ca 1-1,5 meter (ny bredd 7,5 m). Detta är delsträcka 3 inom Älmhult-Göteryd.
Tillbyggnad av industrihus i Älmhult
Avser tillbyggnad industribyggnad på ca 5000 kvm.
Råvattenledning till vattenverk i Älmhult
Avser ombyggnad av ren- och råvattenledning mellan vattenverk och Älmekulla längs Gothards väg. Längd 1700m.
Till- och ombyggnad av brandstation i Liatorp
Projektet avser tillbyggnad av brandstation med nytt omklädningsrum samt ombyggnad av brandstation. Byggstart är inte fastställd ännu.
Ombyggnad av förskola i Älmhult
Avser invändig renovering och en liten tillbyggnad på förskola.
Flytt av bostadsmoduler till annan tomt i Haganäs, Älmhult
Ligger på is. Befintliga moduler måste flyttas till annan plats inför kommande bostadsbyggnation på Haganäs, objekt nr 937510.
Tillbyggnad av skola i Älmhult
Avser tillbyggnad, basrum, två grupprum och ett fläktrum. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av va-ledning i Älmhult
Installation eller väsentlig ändring av va-anläggning.
Rivning av lager i Älmhult
Rivning, av lagerbyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Älmhult
Tillbyggnad industribyggnad.
Tillbyggnad av kontor i Älmhult
Tillbyggnad kontorsbyggnad.
Ombyggnad av markanläggning i Älmhult
Schaktning/fyllning, marklov för dagvattenutjämning.
Rivning av nätstation i Älmhult
Rivning, nätstation.
Tillbyggnad av affärshus i Älmhult
Avser tillbyggnad av ett väderskydd.
Ombyggnad av kontor i Älmhult
Avser ändrad planlösning, delar större lokal till två kontor.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: