Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Kronobergs län

Alvesta (15)
Lessebo (10)
Ljungby (16)
Markaryd (15)
Tingsryd (13)
Växjö (30)
Älmhult (15)

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 116 st.

Trafiksäkerhetsåtgärder på väg 25 mellan Boasjön-Annerstad
Mittseparering, trimning och effektivisering, beläggning. Ca 11 km lång sträcka, 9 meter bred väg.
Om- och nybyggnad av väg, Österleden i Växjö
Projektet avser mötesseparering samt ny trafikplats vid Fagrabäck i korsning mellan väg 25 och väg 27.
Basunderhåll på allmänna vägar inom område Tingsryd
Väglängd 1334 km samt 60 km gc-väg.
Ombyggnad till mötesfri väg mellan Älmhult-Mölleryd, etapp 2
Avser mötesfri landsväg med mitträcke och viltstängsel, ca 15,5 km lång sträcka. Anpassning av korsningar, nya vänstersvängfält och vägöglor. Ny bullervall vid norra infarten till Älmhult och Sutareboda. Breddning av GC-bro nr 7-512-1 vid Älmhult. Parkeringsfickor/nödfickor och nya parallellvägar.
Tillbyggnad av lågstadieskola, sporthall samt bibliotek i Moheda
Avser tillbyggnad av lågstadieskola samt sporthall och bibliotek.
Ombyggnad till mötesfri väg mellan Älmhult-Mölleryd, etapp 1
Rv 23 Förbifart Älmhult mittseparering, breddning och beläggning.
Tillbyggnad med nytt lager i Älmhult
Planer i tidigt skede som ej är beslutade. Uppskattad byggstart. IKEA har option på markområdet.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Ljungby
Avser utökning till 5 våningar och inreda ett 18 bostadslägenheter. Finns 4 befintliga våningar nu och detta blir en tillbyggnad på 1 våning till
Tillbyggnad av möbelvaruhus i Tingsryd
Avser utbyggnad med bland annat större lagerytor och en ny entré samt parkeringsplatser. Avvaktar detaljplanen som är överklagad.
Ombyggnad av sterilcentral och operationslokal i Ljungby
Konsulter utses så snart alla beslut är tagna. Byggstart tidigast våren 2019. Uppskattad kostnad.
Tillbyggnad av skola i Lessebo
Avser om-/tillbyggnad av skola genom nytt våningsplan, plan 2, placerat över befintlig byggnad. Nytt våningsplan med tre basrum, tillhörande grupprum, Wc, entréer, loftgångsanslutning till befintlig byggnad mm. Påbyggnaden omfattar ca 487 kvadratmeter+ loftgång och utvändig trapp.
Utbyggnad med hotellrum i Ljungby
Planer finns för uppförande av en ny byggnadskropp för hotellrum med ca 5-6 våningar.
Ombyggnad av grundskola i Växjö
Avser ombyggnad av grundskola för årskurs 7-9. Omfattar flytt av textil-, trä/metallslöjd och bildsal, utökning av matsal, 3 st nya basrum med grupprum m.m.
Ombyggnad av galleria i Växjö
Det finns visioner om att bygga ut köpcentrumet, man tittar nu på olika möjligheter för hur en eventuell utbyggnad skulle kunna se ut.
Tillbyggnad av industrihus i Älmhult
Avser tillbyggnad industribyggnad på ca 5000 kvm.
Tillbyggnad av industrihus i Växjö
Avser tillbyggnad av industribyggnad på 1500 kvm.
Åtgärdande av gata i Ljungby
Delar av Föreningsgatan åtgärdas i samband med ombyggnad av Stora Torg objekt nr 914335. Resterande åtgärder flyttas fram i tiden. Oviss byggstart.
Om- och tillbyggnad av matsal & kök mm i Växjö, etapp 3
Avser ombyggnad för nytt restaurangkök. Ca 855 BRA, samt tillbyggnad av gästmatsal, ca 23 kvm och plåtverkstad, ca 195 kvm.
Ombyggnad av kontor i Lessebo
Avser ombyggnad i del av kommunentré, socialförvaltning, polis, tidigare affärslokal samt mindre del av arbetsförmedlingen. Avser att skapa bättre verksamhetsanpassade lokaler.
Rivning av torkanläggning i Alvesta
Rivning av virkestorkar.
Ombyggnad av torg och gata i Ljungby
Upptaget i investeringsbudget. Byggstart tidigast 2018.
Ombyggnad av produktionslokal i Växjö
Ändrad användning av Saab's föredetta restauranglokal till daglig verksamhet, fasadändring samt ändring av ventilation och brandskydd.
Avveckling av Lessebo deponi
Avser markarbeten/sluttäckning.
Ombyggnad av flerbostadshus i Ljungby
Objektet avser balkongrenovering, takbyte, fönsterbyte, solcellsanläggning, tilläggsisolering samt värmepumpsanläggning.
Ombyggnad av offentliga lokaler i Åseda
Avser ombyggnad och tillbyggnad av befintlig byggnad på kommersen 13 mot Olofsgatan för att skapa nya lokaler med centralt läge.
Ombyggnad av torg i Ryd
Avser förbättring av torgmiljön.
Ombyggnad av gata i Ljungby
Avser ombyggnad av gata.
Ombyggnad av förskola i Ljungby
Den nya förskolan kommer att ha plats för 120 barn upp till sex år.
Utbyggnad av passivt fiberoptiskt nät för bredband, Fröseke Fiberförening
I Uppvidinge kommun samt tre fastigheter i Nybro kommun ska ett passivt fiberoptiskt bredbandsnät byggas med avsikt att koppla samman intresserade fastigheter i Fröseke Fiberförenings verksamhetsområde.
Ramavtal gällande Kabelschakt- och transportentreprenad i Växsjö
Avtal kommer att upprättas med en entreprenör för perioden 2017-09-01 – 2018-08-31, med möjlighet till ett (1+1+1) års förlängning.
Förnyelse av avloppsreningsverk i Korrö
Projektet avser förnyelse av avloppsreningsverk.
Ombyggnad av förskola i Älmhult
Avser invändig renovering och en liten tillbyggnad på förskola.
Ombyggnad av utemiljö vid bostadsområde i Lessebo
Avser upprustning av utemiljöerna runt lägenheterna vid Odengatan och Rasthagsvägen.
Ramavtal avseende golvarbeten i Växjö för Videum AB
Ävser ramavtal avseende golvarbeten inom Videums fastighetsbestånd, främst universitetslokaler och kontorsfastigheter.
Ramavtal avseende måleri i Växjö för Videum AB
Ävser ramavtal avseende VS inom Videums fastighetsbestånd, främst universitetslokaler och kontorsfastigheter.
Ramavtal avseende VS i Växjö för Videum AB
Ävser ramavtal avseende VS inom Videums fastighetsbestånd, främst universitetslokaler och kontorsfastigheter.
Restaurering av våtmark, Videsjön i Kronobergs län
Uppskattad byggstart och kostnad.
Schakt och blåsning av fiber Uppvidinge
Projektet avser kompletterande grävning och nedläggning av slag samt blåsning av fiber i detta och befintlig slang som är samordnad med EON. Uppskattad byggstart och kostnad.
Ramavtal för besiktning av hissar, portar och tryckbärande anordningar i Växjö
Växjöbostäder avser att teckna ramavtal med en (1) entreprenör som är ackrediterad och har dokumenterad erfarenhet och kompetens att genomföra besiktningar av hissar, portar och tryckbärande anordningar.
Flytt av bostadsmoduler till annan tomt i Haganäs, Älmhult
Ligger på is. Befintliga moduler måste flyttas till annan plats inför kommande bostadsbyggnation på Haganäs, objekt nr 937510.
Tillbyggnad av lager och verkstad i Växjö
Ligger på is. Planerat projekt. Projektet omfattar tillbyggnad med 100-200 kvm inrymmande lager och verkstadslokaler. Uppskattad byggstart och kostnad.
Tillbyggnad av återvinningscentral i Ljungby
Nybyggnad av lager på återvinningscentral. Kommer att ske parallellt med sorteringsanläggningen: 1353664.
Förlängning av gata i Araby, Växjö
(Första delen färdigställd våren 2013). Förlängning av Höstvägen från Arabyskolan till Bokelundsvägen, Araby.
Ombyggnad av ishall i Alvesta
Avser ombyggnad av kylanläggning i ishall. Kommer att göra en tillbyggnad för kylanläggning.
Tillbyggnad av verkstad i Tingsryd
Avser tillbyggnad av verkstadslokal. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Renovering av mur med tillhörande staket vid Annerstad kyrka
Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats. Uppskattad byggstart.
Ombyggnad av va-ledning i Älmhult
Installation eller väsentlig ändring av va-anläggning.
Tillbyggnad av skola i Älmhult
Avser tillbyggnad, basrum, två grupprum och ett fläktrum. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Växjö
Fasadändring, ändring av entréer samt ändring av planlösning, brandskydd, ventilation och konstruktion.
Tillbyggnad av affärshus i Växjö
Avser tillbyggnad av handelsbyggnad samt uppsättande av skyltar.
Ombyggnad av kontor i Lessebo
Anmälan om ändring av brandskyddet.
Ombyggnad av skola i Markaryd
Ansökan om bygglov för etapp 5 av renovering av skola.
Tillbyggnad av industrihus i Markaryd
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Markaryd
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av industrilokal.
Tillbyggnad av lager i Lessebo
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av lagerlokal i anslutning till produktionen.
Tillbyggnad av skola i Markaryd
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av skolbyggnad m.m.
Ombyggnad av industrihus i Markaryd
Ansökan om bygglov för ändrad användning. Planer på ombyggnad till 3 lägenheter.
Rivning av industrihus i Markaryd
Ansökan om lov för rivning av industrilokal.
Ombyggnad av kontor i Växjö
Ändrad användning av bostad till kontor och fasadändring (plan 3).
Tillbyggnad av bank i Alvesta
Tillbyggnad av banklokal på 150kvm samt invändig upprustning av 6 kontorsplatser och ett mötesrum.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Växjö
Tillbyggnad av flerbostadshus med undercentral.
Tillbyggnad av industrihus i Älmhult
Tillbyggnad industribyggnad.
Ombyggnad av butik i Växjö
Ändrad användning av del av industribyggnad till butik, fasadändring.
Rivning av lager i Älmhult
Rivning, av lagerbyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Ljungby
Tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av kallager i Alvesta
Tillbyggnad av kallager och lastkaj.
Tillbyggnad av skärmtak i Ljungby
Tillbyggnad av optisk sorteringsanläggning samt skärmtak.
Tillbyggnad av pumpstation i Alvesta
Tillbyggnad av pumpstation.
Tillbyggnad av garage i Växjö
Tillbyggnad garage/tvättrum.
Rivning av enbostadshus i Alvesta
Rivning av enbostadshus.
Rivning av förråd i Älmhult
Rivning av förrådsbyggnad.
Rivning av nätstation i Älmhult
Rivning, nätstation.
Rivning av ekonomibyggnad i Markaryd
Rivningsanmälan för rivning av ekonomibyggnader.
Ombyggnad av lägenhet i Växjö
Ändrad användning av kontor till bostad.
Ombyggnad av lägenhet i Alvesta
Ändrad användning av källarlokal till lägenhet.
Ombyggnad av danslokal i Alvesta
Ändrad användning från fabrikslokal till dans och konsertlokal.
Ombyggnad av flyktingförläggning i Alvesta
Ändrad användning till hvb-hem.
Ombyggnad av flyktingförläggning i Alvesta
Ändrad användning till hvb-verksamhet.
Ombyggnad av matsal i Älmhult
Ändrad användning, personalmatsal inkl ny ventilationsanläggning. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av flerbostadshus i Växjö
Ändring av lägenhet till 2 lägenheter.
Tillbyggnad av kontor i Älmhult
Tillbyggnad kontorsbyggnad.
Tillbyggnad av samlingslokal i Växjö
Tillbyggnad av gemensamhetslokal. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av rekreationsanläggning i Växjö
Ändrad användning av butikslokal till friskvårdsanläggning/lagerutrymme, tidsbegränsat lov tom 2021-12-31.
Ombyggnad av markanläggning i Markaryd
Ansökan om marklov för ändring av marknivå.
Rivning av transformatorstation i Tingsryd
Ansökan om rivningslov för transformatorstation.
Ombyggnad av markanläggning i Tingsryd
Ansökan om schaktning och planering till brukbar industritomt.
Tillbyggnad av skärmtak i Markaryd
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av skärmtak.
Tillbyggnad av skärmtak i Tingsryd
Ansökan om bygglov för tillbyggnad, skärmtak.
Ombyggnad av industrihus i Markaryd
Ansökan om bygglov för ändrad användning. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av lager i Tingsryd
Ansökan om bygglov för flyttning av bef. lagertält på vagnen 1 till ny plats vagnen 2.
Ombyggnad av parkeringsplats i Markaryd
Ansökan om bygglov för förändring av parkeringsplatser m.m.
Ombyggnad av flerbostadshus i Lessebo
Ansökan om bygglov för ombyggnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Rivning av betongindustri i Tingsryd
Avser rivningslov för demontering/rivning bef. betongstation.
Tillbyggnad av affärshus i Älmhult
Avser tillbyggnad av ett väderskydd.
Ombyggnad av markanläggning i Alvesta
Anläggande av upplagsyta.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: