Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Kronobergs län

Alvesta (11)
Lessebo (4)
Ljungby (12)
Markaryd (11)
Tingsryd (24)
Växjö (16)
Älmhult (15)

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 106 st.

Ombyggnad av vårdavdelningar vid centrallasarettet i Ljungby
Avser ombyggnad samt renovering av vårdavdelningar. Fyrpatientsrum byggs om till en- eller tvåpatientsrum för att minska risken för smittspridning.

Om- och nybyggnad av väg, Österleden i Växjö
Projektet avser mötesseparering samt ny trafikplats vid Fagrabäck i korsning mellan väg 25 och väg 27.

Ombyggnad till mötesfri väg mellan Älmhult-Mölleryd, etapp 2
Avser mötesfri landsväg med mitträcke. Hela sträckan Älmhult-Mölleryd är ca 21 km.

Ombyggnad till mötesfri väg mellan Älmhult-Mölleryd, etapp 1
Rv 23 Förbifart Älmhult mittseparering, breddning och beläggning.

Ombyggnad av kontor i Älmhult
Projektet avser ombyggnad av lagerlokal till kontor, entré med hiss.

Till och ombyggnad av simhall i Haganäs
Omfattar ny rehabbassäng med höj- och sänkbar botten, omklädningsutrymmen, vattenreningsanläggning, ny ventilation m m. Vattenreningskonsult är Teknologiska institutet i Köpenhamn.

Rivning och nybyggnad av grundskola i Ljungby
Planerna avser en nybyggnation av antingen F-6 skola eller F-9 skola.

Drift och underhåll belysning Kronbergs län

Utförande av varmt/värmebeläggningar i region Syd
Underhållsbeläggning i Kronobergs län, Blekinge län, Jönköpings län och Kalmar län.

Avveckling av Lessebo deponi
Avser markarbeten/sluttäckning. Avvaktar besked från Länsstyrelsen. Siktar på byggstart under 2017.

Ombyggnad av sterilcentral och operationslokal i Ljungby
Konsulter utses så snart alla beslut är tagna. Byggstart tidigast våren 2018. Uppskattad kostnad.

Ombyggnad av matsal och lektionssal i Sandsbro
Projektet avser ombyggnad av matsal och lektionssalar.

Ombyggnad av ställverkssystem vid sjukhus i Växjö
Åtgärder i station P med utbyte av nuvarande 12 kV ställverk och 400 V ställverk samt kontroll- och skyddsutrustning och SCADA.

Reparation av bro i Älmhult
Bro över IKEA gatan, Västergatan, järnväg och Knutsgatan vid Älmhults station.

Ombyggnad till kontor i Älmhult, etapp 2
Avser ombyggnad till kontor om ca 600 kvm. Byggstart april/maj 2017.

Ombyggnad av galleria i Växjö
Det finns visioner om att bygga ut köpcentrumet, man tittar nu på olika möjligheter för hur en eventuell utbyggnad skulle kunna se ut.

Om- och tillbyggnad av skola i Moheda
Byggstarten är lite oviss pga att projektet blivit dyrare än kalkylerat.

Om- och tillbyggnad av matsal & kök mm i Växjö, etapp 3
Avvaktar politiska beslut. Ligger på is. Oviss byggstart.

Tillbyggnad av avfalls- och markanläggning i Ljungby
Avser tillbyggnad av befintligt lagerutrymme som ska innehålla ny optisk sorteringsanläggning för hushållsavfall. Uppskattad kostnad. Kommer ske parallellt med husbyggnationen: 1353671.

Ombyggnad av gata i Älmhult, etapp 1
Projektet avser ombyggnad av gata och VA för Södra och Norra Esplanaden från cirkulationsplats i Hallandsvägen i söder till Kvarngatan i norr total gatulängd ca 550 meter. Uppskattad byggstart och kostnad.

Tillbyggnad av lagerbyggnad i Markaryd
Avser tillbyggnad av lagerbyggnad på 4000 kvm.

Ombyggnad av Rv 23 mellan Huseby-Marklanda
Mötesseparering, breddning och profiljustering.

Om- och tillbyggnad av reningsverket i Alvesta
Projektet avser ombyggnad/åtgärder för biologiskt steg, grovavskiljning. rensgaller, maskininstallationer samt en tillbyggnad på ca 150 kvm.

Breddning och förstärkning av väg 120 mellan Göteryd-Delary
Ca 5 km lång sträcka.

Ombyggnad av gata och avloppsledning i Älmhult
Avser utbyggnad av ny sträckning för Torngatan. Sträckan är ca 430 m och omfattar även en cirkulation i korsningen med Östra Esplanaden samt belysning och vissa VA-omläggningar. Befintliga Torngatan skall byggas om på en sträcka av ca 250 m mellan Källargatan och Norra Krongatan.

Om- och tillbyggnad av bilhall i Växjö
Avser tillbyggnad av bilhall på ca 100 kvm, samt anpassningar.

Sanering av golvbjälklag samt omgestaltning av kyrkorum.
Avser omgestaltning av Bergs kyrka. Kyrkobyggnadsbidrag har erhållits.

Installation av avvattningsutrustning vid avloppsreningsverk i Växjö
Avser utrustning och installation av skruvpress för avvattning av rötat slam från Sundets avloppsreningsverk.

Ny cirkulationsplats i Ljungby
Projektet ligger stilla.

Ombyggnad av avloppsreningsverk i Ryd
Projektet avser åtgärder och ombyggnad av processen vid reningsverket.

Tillbyggnad av industrihus i Åseda
Tillbyggnad industri med en yta på 3500 m2.

Renovering av avloppsledningar i Älmhult
Upptaget i investeringsplanen för 2014-2019. Avser schaktfri renovering av ca 600 meter avloppsledning i dimension 225 – 400 mm.

Renovering av bro vid slottsruin i Växjö
Avser renovering av bro.

Om-,och tillbyggnad av kontor för transportavdelning i Växjö
Avser Om och tillbyggnad på ca 550 m2. Och en anpassning för transport-avdelningen. Omklädningsrum, kontor och personalrum ska byggas om.

Ledningsarbeten vid norra infarten i Alvesta
Avser ledningsarbeten utmed Allbogatan som utförs i egen regi och med hjälp av ramavtalsentreprenör. Efter att ledningarbeterna i området är avklarade kommer Trafikverkets och Alvesta kommuns arbete med att bygga om norra infarten starta upp.

Ombyggnad av äldreboende till förskola i Tingsryd
Omfattar ombyggnad del av åldringscenter till förskola med 2 avdelningar.

Ny cirkulationsplats i Ljungby
Projektet ligger på is.

Utbyggnad av passivt fiberoptiskt nät för bredband, Bolmsö
Avser utbyggnad i Bolmsö, Vittaryd, Mjälen & Hölminge i Ljungby kommun. I totalentreprenaden ingår att utföra projektering, grävning, plöjning/fräsning, inblåsning, svetsning, skarvning och kontaktering av fiber, läggande av varningsnät, uppförande och inredning av huvudnod, installation och dokumentation samt leverans av kanalisation, brunnar, fiberkablar, noder, nodskåp samt övrigt nödvändigt material för att få ett fullt fungerande passivt fibernät.

Ombyggnad av förskola i Ljungby
Den nya förskolan kommer att ha plats för 120 barn upp till sex år.

Ombyggnad av gata i Ljungby
Avser ombyggnad av gata.

Renovering av omklädnings- och duschutrymmen i Tinghallen, Tingsryd
Avser renovering av omklädning- och duschutrymme i Tinghallen. Två bastun ska rivas.

Renovering av bro, Strömbergshyttan
Anbudshandlingar avseende utförandeentreprenad beräknas utlämnas under januari 2017. Avser utbyte av överbyggnad.

Markarbeten vid Sigfridsområdet i Växjö
Avser att frigöra ytor, skapa avlämningspunkter, nya kulvertstråk mm.

Ev. ombyggnad av äldreboende till marklägenheter i Uppvidinge
En sutterängdel på Solgården skulle kunna byggas om till marklägenheter för äldre. Inga beslut tagna.

Nybyggnad av fibernät i Markaryd Väst, Markaryds kommun
Entreprenaden omfattar anläggning av komplett passivt fibernät mellan telestation och minst 250 st fastigheter i Markaryd Väst, Markaryds kommun.

Nybyggnad av fibernät i Markaryd Öst, Markaryds kommun
Entreprenaden omfattar anläggning av komplett passivt fibernät mellan telestation och minst 290 st fastigheter i Markaryd Öst, Markaryds kommun.

Tillbyggnad av vattenverk i Tingsryd
Avser tillbyggnad av vattenreningsrum på ca 100-200 kvm. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Ev. ombyggnad av äldreboende i Uppvidinge
Planer på diskussionsnivå. Inga beslut.

Om- och tillbyggnad av storkök
Projektet avser om- och tillbyggnad av storkök. Mindre målningsarbeten tillkommer, avser också en komplett driftfärdig anläggning för stationärt reservelverk inklusive containerbyggnad i kylmatköket.

Ombyggnad av offentliga lokaler i Åseda
Avser ombyggnad och tillbyggnad av befintlig byggnad på kommersen 13 mot Olofsgatan för att skapa nya lokaler med centralt läge. Byggstart april/maj 2017.

Tillbyggnad av industrihus i Alvesta
Avser tillbyggnad av industri för att göra plats för ny maskin.

Tillbyggnad av flerbostadshus i Älmhult
Tillbyggnad av solceller samt frånluft och fjärrvärme i flerbostadshus.

Tillbyggnad av industrihus i Åseda
Avser tillbyggnad av industri på ca 400 kvm.

Tillbyggnad av industrihus i Markaryd
Avser tillbyggnad av industri.

Ombyggnad av förskola i Tingsryd
Avser ombyggnad/ändrad användning till förskola med 3 avdelningar.

Tillbyggnad av trappa i anslutning till gång och cykelbro i Växjö
Avser byggnation av ny trappa på södra sidan till befintlig gång och cykelbro Västerbron. Bron är belägen inom Växjö stationsområde.

Schakt och blåsning av fiber Uppvidinge
Projektet avser kompletterande grävning och nedläggning av slag samt blåsning av fiber i detta och befintlig slang som är samordnad med EON. Uppskattad byggstart och kostnad.

Tillbyggnad av återvinningscentral i Ljungby
Nybyggnad av lager på återvinningscentral. Kommer att ske parallellt med sorteringsanläggningen: 1353664.

Ombyggnad av allvädersbana i Markaryd
Avser ombyggnad av befintlig friidrottsanläggning med kolstybbsbanor till banor med syntetisk beläggning.

Ombyggnad av Multisportarena i Tingsryd
Renovering/Utbyte av gräsplan. Schaktningsarbeten. Upptaget i investeringsbutget 2015-2018.

Ombyggnad av brandstation Strömsnäsbruk
Upptaget i kommunens investeringsplan för 2016-2018.

Upprustning av utemiljö till förskola i Växjö
Avser upprustning av utemiljö till förskola.

Nytt elfilter till hetvattenpanna i Ljungby
Avser nytt elfilter till en 6 MW flis eldad hetvattenpanna. Leveransen omfattar en total installation. (fundament, elfilter, ombyggnad av rökgaskannaler m.m.)

Ombyggnad av flerbostadshus i Tingsryd
Ansökan om bygglov för ändrad användning från lokal till lägenheter.

Tillbyggnad av affärshus i Lessebo
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av entresolplan.

Tillbyggnad av samlingslokal i Markaryd
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av lokal.

Tillbyggnad av lastbilscentral i Tingsryd
Avser tillbyggnad av lastbilsverkstad.

Tillbyggnad av industrihus i Markaryd
Avser tillbyggnad av omklädningsrum samt kontor.

Ombyggnad av vind i Växjö
Inredande av vind till lägenheter.

Ombyggnad av reningsverk i Linneryd
Lite elarbeten.

Ny beläggning på elljusspår i Lessebo
Projektet avser ny beläggning på elljusspår med stenmjölsbeläggning.

Tillbyggnad av industrihus i Tingsryd
Tillbyggnad och påbyggnad av industri. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Ombyggnad av förskola i Ljungby
Ändrad användning från kontorslokaler till förskoleverksamhet på plan 2.

Tillbyggnad av bilhall i Växjö
Tillbyggnad bilutställningslokal, fasadändring. Rivning del av bef bilutställningslokal.

Tillbyggnad av ridhus i Växjö
Tillbyggnad av ridhus.

Tillbyggnad av gruppbostad i Växjö
Tillbyggnad av gruppboende.

Tillbyggnad av skärmtak i Växjö
Tillbyggnad av industribyggnad med skärmtak.

Tillbyggnad av lager i Alvesta
Tillbyggnad av lager med en yta på ca 150 m2.

Ombyggnad av markanläggning i Älmhult
Schaktning/fyllning, marklov, urgrävning och uppbyggnad av mark.

Rivning av enbostadshus i Tingsryd
Rivning av enbostadshus och förrådsbyggnad.

Rivning av carport i Tingsryd
Rivning av förrådsbyggnad/carport.

Rivning av mast i Tingsryd
Rivning av telemast.

Rivning av cistern i Älmhult
Rivning, av tillfällig oljepanna samt oljetank.

Ombyggnad av konserthus i Markaryd
Ändrad ändamål från ladugård till konsert/möteslokal.

Ombyggnad av återvinningsstation i Växjö
Ändring av brandskydd.

Ombyggnad av cafeteria i Älmhult
Ändring av verksamhet, från butik till café.

Ombyggnad av bastu i Växjö
Ändring del av förråd till bastu/relax samt fasadändring med upptagande av fönster.

Tillbyggnad av skärmtak i Tingsryd
Tillbyggnad skärmtak.

Ombyggnad av industrihus i Tingsryd
Uppförande av travers under tak.

Tillbyggnad av restaurang i Älmhult
Avser tillbyggnad restaurang.

Ombyggnad av samlingslokal i Tingsryd
Avser ändrad användning från affärslokal till samlingslokal.

Ombyggnad av matsal i Tingsryd
Avser ändrad användning från kallförråd till matsal och omklädningsrum.

Ombyggnad av skola i Alvesta
Avser ändrad användning till skollokaler.

Ombyggnad av gruppbostad i Åseda
Avser tillbyggnad av tvättstuga på ca 25-27 kvm.

Rivning av restaurang i Älmhult
Avser rivning av restaurang. Rivningsstart i november/december 2016.

Ombyggnad av lägenhet i Tingsryd
Ansökan om bygglov för ändrad användning från kontor till lägenhet.

Ombyggnad av va-ledning i Tingsryd
Avser anläggning för VA i en byggnad eller inom en tomt.

Trygghetslarm särskilt boende inom Markaryds kommun
Avser installation av trygghetslarm för totalt 132 st lägenheter fördelat på fyra objekt för särskilt boende inom Markaryds kommun, två objekt belägna inom Markarydstätort och två objekt belägna inom Strömsnäsbruks tätort.

Ombyggnad av gym i Markaryd
Avser ombyggnad av affärslokal till gym.

Kök och miljöutrymme i skola, förskola, Rävemåla
Förslag till investeringsbudget/-plan 2014-2017.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: