Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Kronobergs län

Alvesta (14)
Lessebo (11)
Ljungby (12)
Markaryd (6)
Tingsryd (19)
Växjö (23)
Älmhult (9)
Basunderhåll på allmänna vägar inom område Tingsryd
Väglängd 1334 km samt 60 km gc-väg.
Ombyggnad till mötesfri väg mellan Älmhult-Mölleryd, etapp 1
Rv 23 Förbifart Älmhult mittseparering, breddning och beläggning.
Ombyggnad till mötesfri väg mellan Älmhult-Mölleryd, etapp 2
Avser mötesfri landsväg med mitträcke. Hela sträckan Älmhult-Mölleryd är ca 21 km.
Tillbyggnad av lågstadieskola, sporthall samt bibliotek i Moheda
Avser tillbyggnad av lågstadieskola samt sporthall och bibliotek.
Till och ombyggnad av simhall i Haganäs
Omfattar ny rehabbassäng med höj- och sänkbar botten, omklädningsutrymmen, vattenreningsanläggning, ny ventilation m m. Vattenreningskonsult är Teknologiska institutet i Köpenhamn.
Utförande av varm och tankbeläggning inom GK, F, DNS
Underhållsbeläggning i Jönköpings län, Kronoberg och Blekinge län samt Distrikt Norra Skåne. Kontraktet omfattar följande beläggningsgrupper, vilka var och en är minst en huvuddel: F06 BÄR Varm 2017 F07 BÄR Tank 2017 GK 1705 DNS 1705
Om- och tillbyggnad av kontor i Ljungby
Projektet avser nybyggnad av kontor i två eller tre våningar samt en förrådsbyggnad.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Ljungby
Avser utökning till 5 våningar och inreda ett 18 bostadslägenheter. Finns 4 befintliga våningar nu och detta blir en tillbyggnad på 1 våning till
Stambyte i flerbostadshus i Alvesta
Planer finns för stambyte i 50 lägenheter.
Tillbyggnad av industri i Ljungby
Planer finns för utbyggnad av industriverksamhet på ca 1250 kvm.
Ombyggnad av va-ledning i Ljungby
Avser relining av spill- och dagvattenledningar i Ljungby, Lagan, och Vittaryd. Totalt ca 1600m.
Tillbyggnad av skola i Lessebo
Avser tillbyggnad av 3 klassrum.
Ombyggnad av väg 126, norra infarten till Alvesta
Miljöprioriterad genomfart. Cirkulationsplats, ny utformning av busshållplatser, tätortsport, gc-väg mm. Ombyggnaden omfattar väg 126 (Allbogatan) från korsningen med väg 25 till korsningen med väg 707 (Värnamovägen), en sträcka på 2,2 km.
Reparation av bro i Älmhult
Bro över IKEA gatan, Västergatan, järnväg och Knutsgatan vid Älmhults station.
Ombyggnad av kontor i Lessebo
Avser ändrad användning från butik till kontor på ca 480 kvm i kommunhuset.
Om- och tillbyggnad av matsal & kök mm i Växjö, etapp 3
Avser om- och tillbyggnad av matsal och kök i skola.
Om- och tillbyggnad av reningsverket i Alvesta
Projektet avser ombyggnad/åtgärder för biologiskt steg, grovavskiljning. rensgaller, maskininstallationer samt en tillbyggnad på ca 150 kvm.
Ombyggnad av flerbostadshus i Alvesta
Avser ombyggnad av flerbostadshus med 4 nya lägenheter.
Installation av avvattningsutrustning vid avloppsreningsverk i Växjö
Avser utrustning och installation av skruvpress för avvattning av rötat slam från Sundets avloppsreningsverk.
Tillbyggnad av gruppbostad i Växjö
Avser tillbyggnad av 4 stycken nya lägenheter i gruppboende.
Renovering av omklädnings- och duschutrymmen i Tinghallen, Tingsryd
Avser renovering av omklädning- och duschutrymme i Tinghallen. Två bastun ska rivas.
Om- och tillbyggnad av bilhall i Växjö
Avser tillbyggnad av bilhall på ca 150 kvm, samt anpassningar.
Avveckling av Lessebo deponi
Avser markarbeten/sluttäckning.
Ombyggnad av avloppsreningsverk i Ryd
Projektet avser åtgärder och ombyggnad av processen vid reningsverket.
Till- och ombyggnad av brandstation i Liatorp
Projektet avser tillbyggnad av brandstation med nytt omklädningsrum samt ombyggnad av brandstation. Byggstart tidigast hösten 2017.
Ombyggnad av flerbostadshus i Ljungby
Objektet avser balkongrenovering, takbyte, fönsterbyte, solcellsanläggning, tilläggsisolering samt värmepumpsanläggning.
Färdigställande av torg samt trappor i Växjö
Den nya bron väster om Resecentrum, ska bort och ersättas med en permanent. Dessutom ska torget framför byggas klart.
Ombyggnad av restaurang i Växjö
Avser ombyggnad till restaurang och café.
Ombyggnad av förskola i Ljungby
Den nya förskolan kommer att ha plats för 120 barn upp till sex år.
Utbyggnad av passivt fiberoptiskt nät för bredband, Fröseke Fiberförening
I Uppvidinge kommun samt tre fastigheter i Nybro kommun ska ett passivt fiberoptiskt bredbandsnät byggas med avsikt att koppla samman intresserade fastigheter i Fröseke Fiberförenings verksamhetsområde.
Ombyggnad av skola i Tingsryd
Avser anordning för ventilation.
Nybyggnad av fibernät i Markaryd Väst, Markaryds kommun
Entreprenaden omfattar anläggning av komplett passivt fibernät mellan telestation och minst 250 st fastigheter i Markaryd Väst, Markaryds kommun.
Nybyggnad av fibernät i Markaryd Öst, Markaryds kommun
Entreprenaden omfattar anläggning av komplett passivt fibernät mellan telestation och minst 290 st fastigheter i Markaryd Öst, Markaryds kommun.
Ramavtal gällande Kabelschakt- och transportentreprenad i Växsjö
Avtal kommer att upprättas med en entreprenör för perioden 2017-09-01 – 2018-08-31, med möjlighet till ett (1+1+1) års förlängning.
Utbyte av optobaliser på Södra stambanan mellan Nässjö-Alvesta
Bandel 813. Avser utbyte av optobaliser på plankorsningarna Lidnäs N km 416+489, Östanåkra km 422+006 och Lekaryd km 431+843.
Ombyggnad av utemiljö vid bostadsområde i Lessebo
Avser upprustning av utemiljöerna runt lägenheterna vid Odengatan och Rasthagsvägen.
Tillbyggnad av industrihus i Växjö
Avser tillbyggnad av industribyggnad på 1500 kvm.
Byte av armaturer för gatubelysning i Växjö
Ca 2400 ljuspunkter kommer att bytas ut. Det rör sig om gamla natriumarmaturer som byts ut till nya energisnåla och miljövänliga LED-armaturer
Ombyggnad av offentliga lokaler i Åseda
Avser ombyggnad och tillbyggnad av befintlig byggnad på kommersen 13 mot Olofsgatan för att skapa nya lokaler med centralt läge.
Ombyggnad av skola i Tingsryd
Åtgärd anordning för ventilation, skolhus. Byggstart tidigast hösten 2017.
Renovering av storkök på skola i Växjö
Avser renovering av storkök.
Ombyggnad i reningsverk i Tingsryd
Avser att upphandla totalentreprenad för utrustning och installation av skruvpress för avvattning av slam från Tingsryds avloppsreningsverk.
Tillbyggnad av trappa i anslutning till gång och cykelbro i Växjö
Avser byggnation av ny trappa på södra sidan till befintlig gång och cykelbro Västerbron. Bron är belägen inom Växjö stationsområde.
Tillbyggnad av återvinningscentral i Ljungby
Nybyggnad av lager på återvinningscentral. Kommer att ske parallellt med sorteringsanläggningen: 1353664.
Schakt och blåsning av fiber Uppvidinge
Projektet avser kompletterande grävning och nedläggning av slag samt blåsning av fiber i detta och befintlig slang som är samordnad med EON. Uppskattad byggstart och kostnad.
Tillbyggnad av lastbilscentral i Tingsryd
Avser tillbyggnad av lastbilsverkstad.
Tillbyggnad av industrihus i Älmhult
Avser tillbyggnad industribyggnad.
Restaurering av ruin i Växjö
Projektet avser restaurering av Bergkvara ruin och är uppdelat i två huvuddelar.
Nytt elfilter till hetvattenpanna i Ljungby
Avser nytt elfilter till en 6 MW flis eldad hetvattenpanna. Leveransen omfattar en total installation. (fundament, elfilter, ombyggnad av rökgaskannaler m.m.)
Ombyggnad av industrihus i Växjö
Avser ombyggnad av industrihus. Kontakta byggherre för mer information.
Ombyggnad av ventilation i skola i Tingsryd
Avser ombyggnad av ventilation.
Tillbyggnad av industrihus i Tingsryd
Ansökan om bygglov för ny vikport samt ansökan om rivningslov för utbyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Markaryd
Ansökan om ombyggnad av flerbostadshus. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Rivning av servicebyggnad i Tingsryd
Ansökan om rivningslov för servicebyggnader.
Ny beläggning på elljusspår i Lessebo
Projektet avser ny beläggning på elljusspår med stenmjölsbeläggning.
Ombyggnad av flerbostadshus i Växjö
Fasadändring med ändring av fönster samt ändring av planlösning och ventilation (plan 3 och 4).
Tillbyggnad av verkstad i Växjö
Tillbyggnad av verkstadsbyggnad. Kontakta byggherre för ytterligare information.
Tillbyggnad av samlingslokal i Växjö
Tillbyggnad av gemensamhetslokal.
Tillbyggnad av industrihus i Ljungby
Tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Alvesta
Tillbyggnad av industrilokal.
Tillbyggnad av skärmtak i Ljungby
Tillbyggnad av optisk sorteringsanläggning samt skärmtak.
Tillbyggnad av pumpstation i Alvesta
Tillbyggnad av pumpstation.
Rivning av ställverk i Älmhult
Rivning, ställverk och kontrollbyggnad Knoxhult 1:29,Linnefälle 2:4.
Tillbyggnad av skärmtak i Alvesta
Tillbyggnad av befintligt skärmtak.
Tillbyggnad av enbostadshus i Växjö
Tillbyggnad av enbostadshus med entréparti.
Tillbyggnad av skärmtak i Växjö
Tillbyggnad skärmtak.
Ombyggnad av skola i Älmhult
Ventilation, skola. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av rekreationsanläggning i Växjö
Ändrad användning av butikslokal till friskvårdsanläggning/lagerutrymme, tidsbegränsat lov tom 2021-12-31.
Ombyggnad av lägenhet i Alvesta
Ändrad användning av källarlokal till lägenhet.
Ombyggnad av danslokal i Alvesta
Ändrad användning från fabrikslokal till dans och konsertlokal.
Ombyggnad av butik i Växjö
Ändrad användning från restaurang/café till butik/event/bageri/café. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av flerbostadshus i Tingsryd
Avser åtgärd, anordning för ventilation.
Tillbyggnad av magasin i Ljungby
Avser tillbyggnad av kall lager och anläggning av ny parkeringsplats samt ny fasadskylt med belysning.
Tillbyggnad av skärmtak i Växjö
Avser tillbyggnad av skärmtak.
Tillbyggnad av kontor i Växjö
Nybyggnad ny entré med trappa.
Invändigt underhåll av skola i Älmhult
Projektet avser invändigt underhålla av skola. F-9 skola skall nu bli F-6 skola så klassrum skall ändras samt väggar skall tas bort & läggas till.
Ombyggnad av butik i Lessebo
Ansökan om tidsbegränsat bygglov för ändrad användning.
Tillbyggnad av förråd i Lessebo
Ansökan om tillbyggnad av komplementbyggnad.
Rivning av enbostadshus i Tingsryd
Ansökan om rivningslov för enbostadshus och uthus.
Rivning av fritidshus i Tingsryd
Ansökan om rivningslov för fritidshus samt förrådsbyggnad Botamåla 1:4,1:5.
Tillbyggnad av affärshus i Tingsryd
Ansökan om bygglov för tillbyggnad affärshus, uteplats.
Tillbyggnad av servering i Tingsryd
Ansökan om bygglov för uteservering, trädäck.
Ombyggnad av lägenhet i Tingsryd
Ansökan om bygglov för ändrad användning från kontor till bostad.
Ombyggnad av cafeteria i Lessebo
Ansökan om bygglov för ändrad användning. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av småbåtshamn i Ljungby
Anläggning av båtplatser, flytbrygga samt markarbeten.
Ombyggnad av va-ledning i Tingsryd
Anmälan ej bygglovpliktig åtgärd, anläggning för va i en byggnad eller inom en tomt. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av förskola i Tingsryd
Anmälan ej bygglovpliktig åtgärd, anordning för ventilation. förskola. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av affärshus i Tingsryd
Anmälan ej bygglovpliktig åtgärd, väsentlig ändring av brandskyddet.
Tillbyggnad av servering i Lessebo
Ansökan om bygglov för inglasad uteservering.
Ombyggnad av gym i Markaryd
Avser ombyggnad av affärslokal till gym.
Tillbyggnad av förråd i Lessebo
Avser tillbyggnad av förråd på återvinningsstation.
Ombyggnad av brandstation i Lessebo
Avser renovering av omklädningsrum och lokaler på brandstation i Kosta.
Nybyggnad av entré i Markaryd
Avser tillbyggnad av entré i industrihus.
Ombyggnad av kyrka i Blädinge Kyrka
Projektet avser åtgärdande av fuktproblem samt installation av styr- och reglerutrustning.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: