Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Kronobergs län

Alvesta (10)
Lessebo (6)
Ljungby (12)
Markaryd (12)
Tingsryd (19)
Växjö (27)
Älmhult (17)

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 109 st.

Basunderhåll på allmänna vägar inom område Tingsryd
Väglängd 1334 km samt 60 km gc-väg.

Ombyggnad av vårdavdelningar vid centrallasarettet i Ljungby
Avser ombyggnad samt renovering av vårdavdelningar. Fyrpatientsrum byggs om till en- eller tvåpatientsrum för att minska risken för smittspridning.

Till och ombyggnad av simhall i Haganäs
Omfattar ny rehabbassäng med höj- och sänkbar botten, omklädningsutrymmen, vattenreningsanläggning, ny ventilation m m. Vattenreningskonsult är Teknologiska institutet i Köpenhamn.

Tillbyggnad av flerbostadshus i Ljungby
Avser utökning till 5 våningar och inreda ett 18 bostadslägenheter. Finns 4 befintliga våningar nu och detta blir en tillbyggnad på 1 våning till

Tillbyggnad av lågstadieskola, sporthall samt bibliotek i Moheda
Avser tillbyggnad av lågstadieskola samt sporthall och bibliotek.

Drift och underhåll belysning Kronbergs län

Integrerat brounderhåll i Kronobergs län

Utförande av varmt/värmebeläggningar i region Syd
Underhållsbeläggning i Kronobergs län, Blekinge län, Jönköpings län och Kalmar län.

Påbyggnad av fastighet med bostäder i Ingelstad
Påbyggnad av befintlig fastighet med hyreslägenheter i två våningsplan som skall innehålla 18 stycken lägenheter.

Stambyte i flerbostadshus i Alvesta
Planer finns för stambyte i 50 lägenheter.

Utförande av varm och tankbeläggning inom GK, F, DNS
Underhållsbeläggning i Jönköpings län, Kronoberg och Blekinge län samt Distrikt Norra Skåne. Kontraktet omfattar följande beläggningsgrupper, vilka var och en är minst en huvuddel: F06 BÄR Varm 2017 F07 BÄR Tank 2017 GK 1705 DNS 1705

Ombyggnad av matsal och lektionssal i Sandsbro
Projektet avser ombyggnad av matsal och lektionssalar.

Förtätning med bostäder i centrala Tingsryd
Planerad byggnation av ca 18-20 mindre lägenheter i Swedbank-fastigheten i centrala Tingsryd. Projektet ligger för närvarande på is.

Ombyggnad av va-ledning i Ljungby
Avser relining av spill- och dagvattenledningar i Ljungby, Lagan, och Vittaryd. Totalt ca 1600m.

Om- och tillbyggnad till förskola m.m. i Lagan
Projektet avser att bygga om och bygga till Gamla Laganskolan till förskola och familjecentralen.

Ombyggnad av väg 126, norra infarten till Alvesta
Miljöprioriterad genomfart. Cirkulationsplats, ny utformning av busshållplatser, tätortsport, gc-väg mm. Ombyggnaden omfattar väg 126 (Allbogatan) från korsningen med väg 25 till korsningen med väg 707 (Värnamovägen), en sträcka på 2,2 km.

Ombyggnad av ställverkssystem vid sjukhus i Växjö
Åtgärder i station P med utbyte av nuvarande 12 kV ställverk och 400 V ställverk samt kontroll- och skyddsutrustning och SCADA.

Tillbyggnad av lagerbyggnad i Markaryd
Avser tillbyggnad av lagerbyggnad på 4000 kvm.

Reparation av bro i Älmhult
Bro över IKEA gatan, Västergatan, järnväg och Knutsgatan vid Älmhults station.

Ombyggnad till kontor i Älmhult, etapp 2
Avser ombyggnad till kontor om ca 600 kvm.

Tillbyggnad av avfalls- och markanläggning i Ljungby
Avser tillbyggnad av befintligt lagerutrymme som ska innehålla ny optisk sorteringsanläggning för hushållsavfall. Uppskattad kostnad. Kommer ske parallellt med husbyggnationen: 1353671.

Ombyggnad av gata i Älmhult, etapp 1
Projektet avser ombyggnad av gata och VA för Södra och Norra Esplanaden från cirkulationsplats i Hallandsvägen i söder till Kvarngatan i norr total gatulängd ca 550 meter. Uppskattad byggstart och kostnad.

Kontaktledningsupprustning längs järnväg mellan Älmhult-Hässleholm
Kontaktledningsupprustning och AT.

Ombyggnad av gata och avloppsledning i Älmhult
Avser utbyggnad av ny sträckning för Torngatan. Sträckan är ca 430 m och omfattar även en cirkulation i korsningen med Östra Esplanaden samt belysning och vissa VA-omläggningar. Befintliga Torngatan skall byggas om på en sträcka av ca 250 m mellan Källargatan och Norra Krongatan.

Om- och tillbyggnad av bilhall i Växjö
Avser tillbyggnad av bilhall på ca 100 kvm, samt anpassningar.

Installation av avvattningsutrustning vid avloppsreningsverk i Växjö
Avser utrustning och installation av skruvpress för avvattning av rötat slam från Sundets avloppsreningsverk.

Tillbyggnad av brandstation i Liatorp
Projektet avser tillbyggnad av brandstation med nytt omklädningsrum. Byggstart tidigast sommar 2017.

Tillbyggnad av gruppbostad i Växjö
Avser tillbyggnad av 4 stycken nya lägenheter i gruppboende.

Renovering av omklädnings- och duschutrymmen i Tinghallen, Tingsryd
Avser renovering av omklädning- och duschutrymme i Tinghallen. Två bastun ska rivas.

Tillbyggnad av industrihus i Åseda
Tillbyggnad industri med en yta på 3500 m2.

Renovering av avloppsledningar i Älmhult
Upptaget i investeringsplanen för 2014-2019. Avser schaktfri renovering av ca 600 meter avloppsledning i dimension 225 – 400 mm.

Renovering av bro vid slottsruin i Växjö
Avser renovering av bro.

Om-,och tillbyggnad av kontor för transportavdelning i Växjö
Avser Om och tillbyggnad på ca 550 m2. Och en anpassning för transport-avdelningen. Omklädningsrum, kontor och personalrum ska byggas om.

Ombyggnad av torg i Ryd
Projektering startar under 2017. Avser förbättring av torgmiljön.

Utbyggnad av passivt fiberoptiskt nät för bredband, Bolmsö
Avser utbyggnad i Bolmsö, Vittaryd, Mjälen & Hölminge i Ljungby kommun. I totalentreprenaden ingår att utföra projektering, grävning, plöjning/fräsning, inblåsning, svetsning, skarvning och kontaktering av fiber, läggande av varningsnät, uppförande och inredning av huvudnod, installation och dokumentation samt leverans av kanalisation, brunnar, fiberkablar, noder, nodskåp samt övrigt nödvändigt material för att få ett fullt fungerande passivt fibernät.

Tillbyggnad av kontor i Tingsryd
Avser tillbyggnad, ombyggnad kontor och personalutrymme.

Nybyggnad av fibernät i Markaryd Väst, Markaryds kommun
Entreprenaden omfattar anläggning av komplett passivt fibernät mellan telestation och minst 250 st fastigheter i Markaryd Väst, Markaryds kommun.

Nybyggnad av fibernät i Markaryd Öst, Markaryds kommun
Entreprenaden omfattar anläggning av komplett passivt fibernät mellan telestation och minst 290 st fastigheter i Markaryd Öst, Markaryds kommun.

Spårväxelbyte i Diö
Avser växel 21a/b och 22a/b.

Renovering av bro, Strömbergshyttan
Anbudshandlingar avseende utförandeentreprenad beräknas utlämnas under januari 2017. Avser utbyte av överbyggnad.

Markarbeten vid Sigfridsområdet i Växjö
Avser att frigöra ytor, skapa avlämningspunkter, nya kulvertstråk mm.

Ombyggnad av offentliga lokaler i Åseda
Avser ombyggnad och tillbyggnad av befintlig byggnad på kommersen 13 mot Olofsgatan för att skapa nya lokaler med centralt läge.

Renovering av storkök på skola i Växjö

Ombyggnad i reningsverk i Tingsryd
Avser att upphandla totalentreprenad för utrustning och installation av skruvpress för avvattning av slam från Tingsryds avloppsreningsverk.

Tillbyggnad av trappa i anslutning till gång och cykelbro i Växjö
Avser byggnation av ny trappa på södra sidan till befintlig gång och cykelbro Västerbron. Bron är belägen inom Växjö stationsområde.

Ombyggnad av kontor i Lessebo
Avser ändrad användning till kontor.

Tillbyggnad av lastbilscentral i Tingsryd
Avser tillbyggnad av lastbilsverkstad.

Tillbyggnad av lager i Växjö
Avser tillbyggnad av lager på ca 500 kvm. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Tillbyggnad av industrihus i Åseda
Avser tillbyggnad av industri på ca 400 kvm.

Tillbyggnad av industrihus i Markaryd
Avser tillbyggnad av industri.

Tillbyggnad av industrihus i Markaryd
Avser tillbyggnad av omklädningsrum samt kontor.

Schakt och blåsning av fiber Uppvidinge
Projektet avser kompletterande grävning och nedläggning av slag samt blåsning av fiber i detta och befintlig slang som är samordnad med EON. Uppskattad byggstart och kostnad.

Tillbyggnad av återvinningscentral i Ljungby
Nybyggnad av lager på återvinningscentral. Kommer att ske parallellt med sorteringsanläggningen: 1353664.

Restaurering av ruin i Växjö
Projektet avser restaurering av Bergkvara ruin och är uppdelat i två huvuddelar.

Utbyggnad av sågverk i Långasjö
Avser utbyggnad av sågverk på ca 80 kvm. Uppskattad byggstart och kostnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Ombyggnad av idrottshall i Alvesta
Avser byte av kylanläggning.

Upprustning av utemiljö till förskola i Växjö
Avser upprustning av utemiljö till förskola.

Nytt elfilter till hetvattenpanna i Ljungby
Avser nytt elfilter till en 6 MW flis eldad hetvattenpanna. Leveransen omfattar en total installation. (fundament, elfilter, ombyggnad av rökgaskannaler m.m.)

Rivning av servicebyggnad i Tingsryd
Ansökan om rivningslov för servicebyggnader.

Ombyggnad av ventilation i skola i Tingsryd
Avser ombyggnad av ventilation.

Tillbyggnad av affärshus i Lessebo
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av entresolplan.

Tillbyggnad av samlingslokal i Markaryd
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av lokal.

Rivning av bilverkstad i Tingsryd
Ansökan om rivningslov för brandskadad byggnad, bilverkstad.

Ombyggnad av flerbostadshus i Markaryd
Ansökan om bygglov för ombyggnad av flerbostadshus. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Ombyggnad av vind i Växjö
Inredande av vind till lägenheter.

Ombyggnad av kontor i Lessebo
Avser ändrad användning från butik till kontor på ca 480 kvm i kommunhuset.

Ombyggnad av industrihus i Växjö
Fasadändring med upptagande av dörr samt ändring av planlösning.

Ny beläggning på elljusspår i Lessebo
Projektet avser ny beläggning på elljusspår med stenmjölsbeläggning.

Ombyggnad av kontor i Älmhult
Utvändig ändring kontorshus, samt ändring av planlösning (csc handla hemma).

Ombyggnad av skola i Älmhult
Ventilation, skola.

Tillbyggnad av industrihus i Älmhult
Tillbyggnad industribyggnad.

Tillbyggnad av ridhus i Växjö
Tillbyggnad av ridhus.

Tillbyggnad av servering i Alvesta
Uteservering, säsongslov.

Ombyggnad av studentlägenhet i Växjö
Ändrad användning av gästlägenhet till studentlägenhet.

Ombyggnad av gruppbostad i Växjö
Ändrad användning från kontor till stödboende, tidsbegränsat bygglov.

Ombyggnad av kontor i Ljungby
Ändrad användning från studentbostad till kontor och vårdlokal.

Ombyggnad av lägenhet i Alvesta
Ändrad användning och ombyggnad av damfrisering till lägenhet.

Ombyggnad av lägenhet i Älmhult
Ändrad användning, från lokal till lägenhet.

Ombyggnad av konserthus i Markaryd
Ändrad ändamål från ladugård till konsert/möteslokal.

Ombyggnad av återvinningsstation i Växjö
Ändring av brandskydd.

Ombyggnad av bastu i Växjö
Ändring del av förråd till bastu/relax samt fasadändring med upptagande av fönster.

Invändigt underhåll av skola i Älmhult
Projektet avser invändigt underhålla av skola. F-9 skola skall nu bli F-6 skola så klassrum skall ändras samt väggar skall tas bort & läggas till.

Rivning av ställverk i Älmhult
Rivning, ställverk och kontrollbyggnad Knoxhult 1:29,Linnefälle 2:4.

Ombyggnad av markanläggning i Älmhult
Schaktning/fyllning, marklov, urgrävning och uppbyggnad av mark.

Tillbyggnad av enbostadshus i Alvesta
Tillbyggnad av enbostadshus.

Tillbyggnad av skärmtak i Växjö
Tillbyggnad av industribyggnad med skärmtak.

Tillbyggnad av restaurang i Växjö
Inbyggnad av del av restaurang, tillbyggnad med terrass/ramp och fasadändring med ny dörr.

Ombyggnad av matsal i Tingsryd
Avser ändrad användning från kallförråd till matsal och omklädningsrum.

Ombyggnad av flerbostadshus i Tingsryd
Avser ändrad användning från lokal till lägenheter.

Ombyggnad av flerbostadshus i Tingsryd
Avser åtgärd, anordning för ventilation.

Ombyggnad av skola i Alvesta
Avser ändrad användning till skollokaler.

Ombyggnad av gruppbostad i Åseda
Avser tillbyggnad av tvättstuga på ca 25-27 kvm.

Tillbyggnad av restaurang i Älmhult
Avser tillbyggnad restaurang.

Tillbyggnad av magasin i Ljungby
Avser tillbyggnad av kall lager och anläggning av ny parkeringsplats samt ny fasadskylt med belysning.

Ombyggnad av förråd i Markaryd
Ansökan om bygglov för ombyggnad av komplementbyggn.

Tillbyggnad av affärshus i Tingsryd
Ansökan om bygglov för tillbyggnad affärshus, uteplats.

Tillbyggnad av småbåtshamn i Ljungby
Anläggning av båtplatser, flytbrygga samt markarbeten.

Ombyggnad av affärshus i Tingsryd
Anmälan ej bygglovpliktig åtgärd, väsentlig ändring av brandskyddet.

Rivning av förråd i Lessebo
Anmälan om rivning av byggnad.

Rivning av enbostadshus i Tingsryd
Ansökan om rivningslov för enbostadshus och uthus.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: