Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Kronobergs län

Alvesta (12)
Lessebo (6)
Ljungby (7)
Markaryd (10)
Tingsryd (22)
Växjö (29)
Älmhult (13)

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 104 st.

Ombyggnad av vårdavdelningar vid centrallasarettet i Ljungby
Avser ombyggnad samt renovering av vårdavdelningar. Fyrpatientsrum byggs om till en- eller tvåpatientsrum för att minska risken för smittspridning.

Ombyggnad till mötesfri väg mellan Älmhult-Mölleryd, etapp 2
Avser mötesfri landsväg med mitträcke. Hela sträckan Älmhult-Mölleryd är ca 21 km.

Om- och tillbyggnad av grundskola i Växjö
Hus 01: Ombyggnad till Slöjd- och NO-salar, personalrum, ny hiss mm Hus 02: Tillbyggnad av tillagningskök, matsal och miljöhus. Ombyggnad till hemkunskap, basrum, personalrum mm. Hus 05: Ombyggnad av omklädningsrum till idrottshall, nytt ventilationsrum. Ny utemiljö med parkering, angöringar mm.

Till och ombyggnad av simhall i Haganäs
Omfattar ny rehabbassäng med höj- och sänkbar botten, omklädningsutrymmen, vattenreningsanläggning, ny ventilation m m. Vattenreningskonsult är Teknologiska institutet i Köpenhamn.

Ombyggnad av gymnasieskola i Växjö
Avvaktar beslut. Projektet ligger på is. Oviss byggstart.

Ombyggnad av kontor i Älmhult
Projektet avser ombyggnad av lagerlokal till kontor, entré med hiss.

Tillbyggnad av lågstadieskola, sporthall samt bibliotek i Moheda
Avser tillbyggnad av lågstadieskola samt sporthall och bibliotek.

Drift och underhåll belysning Kronbergs län

Utförande av varmt/värmebeläggningar i region Syd
Underhållsbeläggning i Kronobergs län, Blekinge län, Jönköpings län och Kalmar län.

Påbyggnad av fastighet med bostäder i Ingelstad
Påbyggnad av befintlig fastighet med hyreslägenheter i två våningsplan som skall innehålla 18 stycken lägenheter.

Stambyte i flerbostadshus i Alvesta
Planer finns för stambyte i 50 lägenheter.

Utbyggnad och renovering av Virdavallen i Alvesta
Framtidsplaner. Ny ishall, ombyggnad av befintlig hall till innebandybana, 1-2 konstgräsplaner, renovering av tennishallen, utomhusbanorna behöver upprustning. Uppskattad byggstart och kostnad.

Avveckling av Lessebo deponi
Avser markarbeten/sluttäckning. Avvaktar besked från Länsstyrelsen. Siktar på byggstart under 2017.

Ombyggnad av va-ledning i Ljungby
Avser relining av spill- och dagvattenledningar i Ljungby, Lagan, och Vittaryd. Totalt ca 1600m.

Ombyggnad av matsal och lektionssal i Sandsbro
Projektet avser ombyggnad av matsal och lektionssalar.

Om- och tillbyggnad till förskola m.m. i Lagan
Projektet avser att bygga om och bygga till Gamla Laganskolan till förskola och familjecentralen.

Tillbyggnad av lagerbyggnad i Markaryd
Avser tillbyggnad av lagerbyggnad på 4000 kvm.

Ombyggnad av ställverkssystem vid sjukhus i Växjö
Åtgärder i station P med utbyte av nuvarande 12 kV ställverk och 400 V ställverk samt kontroll- och skyddsutrustning och SCADA.

Ombyggnad till kontor i Älmhult, etapp 2
Avser ombyggnad till kontor om ca 600 kvm. Byggstart april/maj 2017.

Reparation av bro i Älmhult
Bro över IKEA gatan, Västergatan, järnväg och Knutsgatan vid Älmhults station.

Om- och tillbyggnad av skola i Moheda
Avser om- och tillbyggnad av matsal.

Tillbyggnad av avfalls- och markanläggning i Ljungby
Avser tillbyggnad av befintligt lagerutrymme som ska innehålla ny optisk sorteringsanläggning för hushållsavfall. Uppskattad kostnad. Kommer ske parallellt med husbyggnationen: 1353671.

Ombyggnad av gata i Älmhult, etapp 1
Projektet avser ombyggnad av gata och VA för Södra och Norra Esplanaden från cirkulationsplats i Hallandsvägen i söder till Kvarngatan i norr total gatulängd ca 550 meter. Uppskattad byggstart och kostnad.

Ombyggnad av gata och avloppsledning i Älmhult
Avser utbyggnad av ny sträckning för Torngatan. Sträckan är ca 430 m och omfattar även en cirkulation i korsningen med Östra Esplanaden samt belysning och vissa VA-omläggningar. Befintliga Torngatan skall byggas om på en sträcka av ca 250 m mellan Källargatan och Norra Krongatan.

Om- och tillbyggnad av bilhall i Växjö
Avser tillbyggnad av bilhall på ca 100 kvm, samt anpassningar.

Sanering av golvbjälklag samt omgestaltning av kyrkorum.
Avser omgestaltning av Bergs kyrka. Kyrkobyggnadsbidrag har erhållits.

Installation av avvattningsutrustning vid avloppsreningsverk i Växjö
Avser utrustning och installation av skruvpress för avvattning av rötat slam från Sundets avloppsreningsverk.

Tillbyggnad av brandstation i Liatorp
Projektet avser tillbyggnad av brandstation med nytt omklädningsrum. Byggstart tidigast sommar 2017.

Tillbyggnad av gruppbostad i Växjö
Avser tillbyggnad av 4 stycken nya lägenheter i gruppboende.

Tillbyggnad av industrihus i Åseda
Tillbyggnad industri med en yta på 3500 m2.

Renovering av avloppsledningar i Älmhult
Upptaget i investeringsplanen för 2014-2019. Avser schaktfri renovering av ca 600 meter avloppsledning i dimension 225 – 400 mm.

Renovering av bro vid slottsruin i Växjö
Avser renovering av bro.

Om-,och tillbyggnad av kontor för transportavdelning i Växjö
Avser Om och tillbyggnad på ca 550 m2. Och en anpassning för transport-avdelningen. Omklädningsrum, kontor och personalrum ska byggas om.

Utbyggnad av passivt fiberoptiskt nät för bredband, Bolmsö
Avser utbyggnad i Bolmsö, Vittaryd, Mjälen & Hölminge i Ljungby kommun. I totalentreprenaden ingår att utföra projektering, grävning, plöjning/fräsning, inblåsning, svetsning, skarvning och kontaktering av fiber, läggande av varningsnät, uppförande och inredning av huvudnod, installation och dokumentation samt leverans av kanalisation, brunnar, fiberkablar, noder, nodskåp samt övrigt nödvändigt material för att få ett fullt fungerande passivt fibernät.

Tillbyggnad av kontor i Tingsryd
Avser tillbyggnad, ombyggnad kontor och personalutrymme.

Tillbyggnad av vattenverk i Tingsryd
Avser tillbyggnad av vattenreningsrum på ca 100-200 kvm. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Nybyggnad av fibernät i Markaryd Väst, Markaryds kommun
Entreprenaden omfattar anläggning av komplett passivt fibernät mellan telestation och minst 250 st fastigheter i Markaryd Väst, Markaryds kommun.

Nybyggnad av fibernät i Markaryd Öst, Markaryds kommun
Entreprenaden omfattar anläggning av komplett passivt fibernät mellan telestation och minst 290 st fastigheter i Markaryd Öst, Markaryds kommun.

Om- och tillbyggnad av storkök
Projektet avser om- och tillbyggnad av storkök. Mindre målningsarbeten tillkommer, avser också en komplett driftfärdig anläggning för stationärt reservelverk inklusive containerbyggnad i kylmatköket.

Renovering av omklädnings- och duschutrymmen i Tinghallen, Tingsryd
Avser renovering av omklädning- och duschutrymme i Tinghallen. Två bastun ska rivas.

Markarbeten vid Sigfridsområdet i Växjö
Avser att frigöra ytor, skapa avlämningspunkter, nya kulvertstråk mm.

Renovering av bro, Strömbergshyttan
Anbudshandlingar avseende utförandeentreprenad beräknas utlämnas under januari 2017. Avser utbyte av överbyggnad.

Ombyggnad av offentliga lokaler i Åseda
Avser ombyggnad och tillbyggnad av befintlig byggnad på kommersen 13 mot Olofsgatan för att skapa nya lokaler med centralt läge.

Ombyggnad av förskola i Tingsryd
Avser ombyggnad/ändrad användning till förskola med 3 avdelningar.

Tillbyggnad av industrihus i Åseda
Avser tillbyggnad av industri på ca 400 kvm.

Tillbyggnad av industrihus i Markaryd
Avser tillbyggnad av industri.

Tillbyggnad av lager i Växjö
Avser tillbyggnad av lager på ca 500 kvm. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Tillbyggnad av trappa i anslutning till gång och cykelbro i Växjö
Avser byggnation av ny trappa på södra sidan till befintlig gång och cykelbro Västerbron. Bron är belägen inom Växjö stationsområde.

Renovering av storkök på skola i Växjö

Tillbyggnad av återvinningscentral i Ljungby
Nybyggnad av lager på återvinningscentral. Kommer att ske parallellt med sorteringsanläggningen: 1353664.

Schakt och blåsning av fiber Uppvidinge
Projektet avser kompletterande grävning och nedläggning av slag samt blåsning av fiber i detta och befintlig slang som är samordnad med EON. Uppskattad byggstart och kostnad.

Tillbyggnad av industrihus i Markaryd
Avser tillbyggnad av omklädningsrum samt kontor.

Ombyggnad i reningsverk i Tingsryd
Projektet avser utbyte av slamförtjockningsmaskin i reningsverk.

Restaurering av ruin i Växjö
Projektet avser restaurering av Bergkvara ruin och är uppdelat i två huvuddelar.

Ombyggnad av Multisportarena i Tingsryd
Renovering/Utbyte av gräsplan. Schaktningsarbeten. Upptaget i investeringsbutget 2015-2018.

Ombyggnad av brandstation Strömsnäsbruk
Upptaget i kommunens investeringsplan för 2016-2018.

Ombyggnad av idrottshall i Alvesta
Avser byte av kylanläggning.

Upprustning av utemiljö till förskola i Växjö
Avser upprustning av utemiljö till förskola.

Nytt elfilter till hetvattenpanna i Ljungby
Avser nytt elfilter till en 6 MW flis eldad hetvattenpanna. Leveransen omfattar en total installation. (fundament, elfilter, ombyggnad av rökgaskannaler m.m.)

Tillbyggnad av affärshus i Lessebo
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av entresolplan.

Tillbyggnad av samlingslokal i Markaryd
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av lokal.

Ombyggnad av kontor i Lessebo
Ansökan om bygglov för ändrad användning.

Rivning av bilverkstad i Tingsryd
Ansökan om rivningslov för brandskadad byggnad, bilverkstad.

Tillbyggnad av lastbilscentral i Tingsryd
Avser tillbyggnad av lastbilsverkstad.

Ombyggnad av industrihus i Växjö
Fasadändring med upptagande av dörr samt ändring av planlösning.

Ny beläggning på elljusspår i Lessebo
Projektet avser ny beläggning på elljusspår med stenmjölsbeläggning.

Ombyggnad av vind i Växjö
Inredande av vind till lägenheter.

Tillbyggnad av industrihus i Tingsryd
Tillbyggnad och påbyggnad av industri. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Tillbyggnad av ridhus i Växjö
Tillbyggnad av ridhus.

Tillbyggnad av skärmtak i Tingsryd
Tillbyggnad skärmtak.

Ombyggnad av industrihus i Tingsryd
Uppförande av travers under tak.

Rivning av enbostadshus i Tingsryd
Rivning av enbostadshus och förrådsbyggnad.

Rivning av carport i Tingsryd
Rivning av förrådsbyggnad/carport.

Ombyggnad av markanläggning i Älmhult
Schaktning/fyllning, marklov, urgrävning och uppbyggnad av mark.

Tillbyggnad av enbostadshus i Alvesta
Tillbyggnad av enbostadshus.

Tillbyggnad av skärmtak i Växjö
Tillbyggnad av industribyggnad med skärmtak.

Ombyggnad av studentlägenhet i Växjö
Ändrad användning av gästlägenhet till studentlägenhet.

Ombyggnad av gruppbostad i Växjö
Ändrad användning från kontor till stödboende, tidsbegränsat bygglov.

Ombyggnad av lägenhet i Älmhult
Ändrad användning, från lokal till lägenhet.

Ombyggnad av konserthus i Markaryd
Ändrad ändamål från ladugård till konsert/möteslokal.

Ombyggnad av återvinningsstation i Växjö
Ändring av brandskydd.

Ombyggnad av cafeteria i Älmhult
Ändring av verksamhet, från butik till café.

Ombyggnad av bastu i Växjö
Ändring del av förråd till bastu/relax samt fasadändring med upptagande av fönster.

Tillbyggnad av restaurang i Växjö
Inbyggnad av del av restaurang, tillbyggnad med terrass/ramp och fasadändring med ny dörr.

Invändigt underhåll av skola i Älmhult
Projektet avser invändigt underhålla av skola. F-9 skola skall nu bli F-6 skola så klassrum skall ändras samt väggar skall tas bort & läggas till.

Ombyggnad av samlingslokal i Tingsryd
Avser ändrad användning från affärslokal till samlingslokal.

Ombyggnad av matsal i Tingsryd
Avser ändrad användning från kallförråd till matsal och omklädningsrum.

Ombyggnad av flerbostadshus i Tingsryd
Avser ändrad användning från lokal till lägenheter.

Ombyggnad av skola i Alvesta
Avser ändrad användning till skollokaler.

Ombyggnad av gruppbostad i Åseda
Avser tillbyggnad av tvättstuga på ca 25-27 kvm.

Tillbyggnad av restaurang i Älmhult
Avser tillbyggnad restaurang.

Ombyggnad av gym i Markaryd
Avser ombyggnad av affärslokal till gym.

Ombyggnad av va-ledning i Tingsryd
Avser anläggning för VA i en byggnad eller inom en tomt.

Ombyggnad av lägenhet i Tingsryd
Ansökan om bygglov för ändrad användning från kontor till lägenhet.

Rivning av förråd i Lessebo
Anmälan om rivning av byggnad.

Trygghetslarm särskilt boende inom Markaryds kommun
Avser installation av trygghetslarm för totalt 132 st lägenheter fördelat på fyra objekt för särskilt boende inom Markaryds kommun, två objekt belägna inom Markarydstätort och två objekt belägna inom Strömsnäsbruks tätort.

Ombyggnad av järnväg/signaler mellan Alvesta-Eslöv

Asfalteringsarbeten vid återvinningscentraler i Tingsryd
Igångsättning tidigast 2017. Upptaget i kommunens investeringsbudget 2015. Planer finns för asfalteringsarbeten vid tre återvinningscentraler inom Tingsryds kommun.

Kök och miljöutrymme i skola, förskola, Rävemåla
Förslag till investeringsbudget/-plan 2014-2017.

Ombyggnad av kyrka i Blädinge Kyrka
Projektet avser åtgärdande av fuktproblem samt installation av styr- och reglerutrustning.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: