Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Västervik

Ombyggnad av E22 Nygård-Gladhammar etapp 3 och 4
Projektet avser ombyggnad till mötesfri landsväg med mitträcke, Nygård-Bälö (etapp 1 och 2) och Bälö-Gladhammar (etapp 3 och 4). Ca 3,4 mil totalt.

Anpassning av fastighet till livsmedelsbutik i Västervik

Till- och ombyggnad av avloppsreningsverk i Västervik
Upphandling av totalentreprenör för konkurrenspräglad dialog ligger stilla. Väntar beslut från länsstyrelsen. Uppskattad byggstart och kostnad.

Tillbyggnad av flerbostadshus i Västervik
Tillbyggnad av flerbostadshus med ett våningsplan.

Ombyggnad av bibliotek i Västervik
Målsättningen är att lokalerna ska bli modernare och mer funktionella, och en strävan har varit att få all verksamhet på samma plan.

Ombyggnad av brandstation i Västervik
Till- och ombyggnad av brandstation.

Ombyggnad till hotell/vandrarhem i Västervik

Tillbyggnad av bilhall i Västervik
Planer i tidigt skede som ej är beslutade. Uppskattad byggstart och kostnad.

Tillbyggnad av flygfält i Västervik
Förlängning av befintlig rullbana på Västerviks flygplats från dagens 800 m till 1200 m. I entreprenaden ingår även utbyggnad av system för dagvatten hantering samt el- och banljusanläggning för den nya delen. Samt röjning och stubbrytning av hinderfritt område. Utbyggnad av Turn pad, vändyta för flygplan på bana 15.

Påbyggnad med lägenheter i Västervik
Projektet avser påbyggnad med 6 lägenheter i 2 våningar.

Nybyggnad av ventilationsanläggning med biofilter vid avfallsanläggning, Västervik
Byggnation av ventilationsanläggning med biofilter.

Sluttäckning vid avfallsanläggning i Västervik

Anpassningar av gamla varmbadhuset i Västervik

Terrassering vid avfallsanläggning i Västervik

Rivning av industrihus i Västervik
Rivningdel av industibyggnad, uppförande av stödmur samt Va-installation.

Offertförfrågan förstudie för sjön Yxern, Västervik

Ombyggnad av kontor i Västervik
Ändrad användning från industri till kontorslokaler.

Ombyggnad av cafeteria i Västervik
Ändrad användning av butik till café.

Tillbyggnad av frysanläggning i Västervik
Tillbyggnad av fryshus.

Tillbyggnad av kontor i Västervik
Tillbyggnad av industribyggnad med kontor och lager.

Tillbyggnad av kontor i Västervik
Tillbyggnad av kontorshus med ny våning.

Tillbyggnad av restaurang i Västervik
Tillbyggnad av restaurang samt fasadändring.

Tillbyggnad av skärmtak i Västervik
Tillbyggnad av skola med skärmtak.

Tillbyggnad av lager i Västervik
Tillbyggnad av lagerhall.

Tillbyggnad av magasin i Västervik
Tillbyggnad av magasin.

Tillbyggnad av kallgarage i Västervik
Tillbyggnad av kallgarage med vikportar.

Tillbyggnad av förråd i Västervik
Tillbyggnad av förråd.

Ombyggnad av lägenhet i Västervik
Ändrad användning av kontor till lägenhet.

Ombyggnad av samlingslokal i Västervik
Ändrad användning av kontorslokaler till föreningslokaler. Utbyte av entrédörr.

Ombyggnad av butik i Västervik
Uppsättning av skylt.

Ombyggnad av kontor i Västervik
Inredning av ytterligare lokal i kontorshus.

Tillbyggnad av stängsel i Västervik
Taggtråd ovan stängsel runt fjärrvärmeanläggning.

Ombyggnad av parkering i Västervik
Tidsbegränsat bygglov ändrad användning av parkeringsplats till försäljningsyta för tiden 2017-05-01 till 2019-08-31.

Tillbyggnad av klubbhus i Västervik
Tillbyggnad av brukshundsklubbens klubbstuga med toa och dusch.

Tillbyggnad av friggebod intill idrottshall i Västervik
Tillbyggnad av friggebod intill befintlig idrottshall.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: