Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Torsås

Helrenovering av skola i Torsås etapp 2
Helrenovering av 2500 kvm, avser hus 1, 7, och 8. Samt rivning av byggnad 6, och ny bussangöring kommer att utföras, med tillhörande ombyggnad av Kalmarvägen.

Ny entré samt ny länkbyggnad vid kommunhus i Torsås, etapp 1
Avser nybyggnad av entré och utvändigt underhåll av kommunhuset.

Ombyggnad av Olssonska fastigheten till kontor i Torsås
Ombyggnad/hyresgästanpassning. Två våningar plus vind.

Muddring av hamn m m vid Bergkvara småbåtshamn
Anbud kommer att infordras på entreprenaden så snart som tillstånd har erhållits. Troligen påbörjas arbetet under hösten 2016. Uppskattad kostnad.

Utbyggnad av förskola i Söderåkra, Torsås

Utbyggnad va-nät i Kvilla

Ombyggnad av Lundensbo kyrka

Rivning av reningsverk i Torsås
Borttagning av kalksil.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: