Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Oskarshamn

Tillbyggnad av livsmedelsbutik i Oskarshamn
Avser tillbyggnad av butik.
Ombyggnad av äldreboende i Oskarshamn, etapp 1
Avser ombyggnad av Solbacka trygghetsboende. Detta är indelat i 3 etapper.
Tillbyggnad av gym i Oskarshamns Arena, etapp 1
Avser tillbyggnad av gym och mauritiusstrand.
Ombyggnad av tunnel i Oskarshamn
Ortdrivning av stamtunnel i Äspölaboratoriet.
Ombyggnad av torg och gata i Oskarshamn
Projektet omfattar ca 3 700 m², ombyggnad av torget Träffen och Postmästargatan, samt p-platser i kv Iris. Konsult för fontänanläggning: Byggros AB, Magnus Hansson.
Ombyggnad av vind i Oskarshamn
Ändrad användning från vind till lägenheter samt byte av stammar.
Slutterrassering samt utbyggnad av VA-ledningar & fibernät i Ekebo, Oskarshamn
Avser utbyggnad av ledningar (VA, el, fiber och fjärrvärme) i befintlig gata, samt sprängning och terrassering av 11 st villatomter.
Ombyggnad till byggvaruhus i Oskarshamn
Avser ombyggnad av bef byggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Oskarshamn
Tillbyggnad av industribyggnad för nickelupplösning.
Infodring av spill- och dagvattenledningar i Oskarshamn
Upphandlingen avser infodring av spill- och dagvattenledningar i Åsavägen och Saltviksvägen i Oskarshamn. Dagvattenledning Åsavägen: Totalt ca 260 m dagvattenledning i dimension 400 mm och med 17 st servisanslutningar som ska öppnas längs sträckan. Läggningsdjup troligen ca 2,5-3,5 m. Spillvattenledning Saltviksvägen: Totalt ca 250 m betongledning för spillvatten i dimension 225 mm med läggningsdjup ca 2,5-3,5 m. Anslutande huvudledningar ska borras upp på 2 ställen.
Tillbyggnad av industrihus i Oskarshamn
Tillbyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Oskarshamn
Ombyggnad av flerbostadshus.
Ombyggnad av skola i Oskarshamn
Installation av luftbehandlingaggregat i skola.
Ombyggnad av flerbostadshus i Oskarshamn
Inredning av lägenheter i flerbostadshus samt nybyggnad av förråd Mars 3, inredning av lägenheter i flerbostadshus Apollo13.
Ombyggnad av flerbostadshus i Oskarshamn
Ändrad användning från butik till boende samt om- och tillbyggnad.
Ombyggnad av lägenhet i Oskarshamn
Ändrad användning från butik till bostad.
Tillbyggnad av lager i Oskarshamn
Tillbyggnad av förrådstält.
Ombyggnad av toalett i Oskarshamn
Inrätta handikappanpassad toalett i offentlig byggnad.
Ombyggnad av va-ledning i Oskarshamn
Installation av kommunalt avlopp i enbostadshus.
Tillbyggnad av kapell i Oskarshamn
Tillbyggnad av kapell med ny entré under bef skärmtak.
Tillbyggnad av kontor i Oskarshamn
Tillbyggnad av kontor i två plan med glasväggar.
Tillbyggnad av servicebyggnad i Oskarshamn
Tillbyggnad av servicehus på lägergård.
Tillbyggnad av skärmtak i Oskarshamn
Tillbyggnada v väderskydd för ventiler.
Rivning av förskola i Oskarshamn
Rivning av förskola.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: