Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Oskarshamn

Tillbyggnad av livsmedelsbutik i Oskarshamn
Avser tillbyggnad av butik.

Om och tillbyggnad av boendeplatser i Oskarshamn

Ombyggnad av äldreboende i Oskarshamn, etapp 1
Avser ombyggnad av Solbacka trygghetsboende. Detta är indelat i 3 etapper.

Ombyggnad av äldreboende i Oskarshamn, etapp 2
Avser ombyggnad av Solbacka trygghetsboende. Detta är indelat i 3 etapper.

Ombyggnad av äldreboende i Oskarshamn, etapp 3
Avser ombyggnad av Solbacka trygghetsboende. Detta är indelat i 3 etapper.

Sluttäckning av deponi i Oskarshamn, etapp 3-5
Planerat projekt efter etapp 2.

Tillbyggnad av industribyggnad i Oskarshamn
Omfattning är ännu oklar. Uppskattad byggstart. Kostnadsuppgift saknas.

Tillbyggnad av gym i Oskarshamns Arena, etapp 1
Avser tillbyggnad av gym och mauritiusstrand.

Ombyggnad av skola i Oskarshamn
Ca 250-300 m2.

Ombyggnad av vind i Oskarshamn
Ändrad användning från vind till lägenheter samt byte av stammar.

Ombyggnad till byggvaruhus i Oskarshamn
Avser ombyggnad av bef byggnad.

Tillbyggnad av hotell i Oskarshamn
Tillbyggnad av hotell.

Ombyggnad till socialförvaltningen i Oskarshamn

Nytt konstgräs på fotbollsplan i Oskarshamn
Avser byte av 11-manna konstgräsplan.

Ombyggnad för tvättstuga på brandstation i Oskarshamn
Ny klädvårdsanläggning för räddningstjänsten.

Renovering av VA-ledningar i Oskarshamn
Objektet avser omläggning av ca 350 meter huvudledning för vatten och ca 250 meter huvudledning för spillvatten samt nyläggning av ca 300 meter dagvattenledning.

Tillbyggnad av kontor i Oskarshamn
Tillbyggnad av kontor i två plan med glasväggar.

Tillbyggnad av tillfartsväg i Oskarshamn

Ombyggnad för Subway i Oskarshamn

Utbyte av transformator i station Väderum i Oskarshamn
Objektet avser att ersätta befintlig krafttransformator T2 i station Väderum med en ny.

Ombyggnad av skola i Oskarshamn
Installation av luftbehandlingaggregat i skola.

Ombyggnad av flerbostadshus i Oskarshamn
Fasadändring samt ändring av planlösning i flerbostadshus.

Ombyggnad av industrihus i Oskarshamn
Ändrad användning av industribyggnad.

Ombyggnad av flerbostadshus i Oskarshamn
Ändrad användning från butik till boende samt om- och tillbyggnad.

Ombyggnad av vind i Oskarshamn
Ändrad användning från vind till lägenheter i flerbostadshus.

Ombyggnad av affärshus i Oskarshamn
Ändring av hiss med reg.nr L3611332.

Rivning av industrihus i Oskarshamn
Rivning av industribyggnader 2 st.

Tillbyggnad av industrihus i Oskarshamn
Tillbyggnad av industribyggnad.

Ombyggnad av gruppbostad i Oskarshamn
Osäkert projekt! Har ansökt om förhandsbesked avseende ombyggnad av affärslokal till gruppboende. Omfattning oklar. Detaljplanearbete krävs. Uppskattad byggstart. Kostnad okänd.

Ombyggnad av flerbostadshus i Oskarshamn
Ändrad användning i flerbostadshus.

Ombyggnad av flerbostadshus i Oskarshamn
Ändrad användning från kontor till lägenheter.

Tillbyggnad av hamnterminal i Oskarshamn
Uppställning av passagerargång.

Ombyggnad av servicebyggnad i Oskarshamn
Flytt av sanitetsbyggnad.

Ombyggnad av parkeringsplats i Oskarshamn
Planerat projekt ur investeringsbudget 2013-2018. Uppskattad byggstart och kostnad.

Ombyggnad av kommersiella butiker i Åsa

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: