Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Oskarshamn

Tillbyggnad av industribyggnad i Oskarshamn
Omfattning är ännu oklar. Uppskattad byggstart. Kostnadsuppgift saknas.
Tillbyggnad av gym i Oskarshamns Arena, etapp 1
Avser tillbyggnad av gym och mauritiusstrand.
Ombyggnad av tunnel i Oskarshamn
Ortdrivning av stamtunnel i Äspölaboratoriet.
Ombyggnad av vind i Oskarshamn
Ändrad användning från vind till lägenheter samt byte av stammar.
Ombyggnad till byggvaruhus i Oskarshamn
Avser ombyggnad av bef byggnad.
Slutterrassering samt utbyggnad av VA-ledningar & fibernät i Ekebo, Oskarshamn
Avser utbyggnad av ledningar (VA, el, fiber och fjärrvärme) i befintlig gata, samt sprängning och terrassering av 11 st villatomter.
Ombyggnad av affärshus i Oskarshamn
Ombyggnad samt ändrad användning från lager till handel.
Tillbyggnad av industrihus i Oskarshamn
Tillbyggnad av industribyggnad för nickelupplösning.
Nytt konstgräs på fotbollsplan i Oskarshamn
Avser byte av 11-manna konstgräsplan.
Renovering av VA-ledningar i Oskarshamn
Objektet avser omläggning av ca 350 meter huvudledning för vatten och ca 250 meter huvudledning för spillvatten samt nyläggning av ca 300 meter dagvattenledning.
Infodring av spill- och dagvattenledningar i Oskarshamn
Upphandlingen avser infodring av spill- och dagvattenledningar i Åsavägen och Saltviksvägen i Oskarshamn. Dagvattenledning Åsavägen: Totalt ca 260 m dagvattenledning i dimension 400 mm och med 17 st servisanslutningar som ska öppnas längs sträckan. Läggningsdjup troligen ca 2,5-3,5 m. Spillvattenledning Saltviksvägen: Totalt ca 250 m betongledning för spillvatten i dimension 225 mm med läggningsdjup ca 2,5-3,5 m. Anslutande huvudledningar ska borras upp på 2 ställen.
Tillbyggnad av kontor i Oskarshamn
Tillbyggnad av kontor i två plan med glasväggar.
Tillbyggnad av industrihus i Oskarshamn
Tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av reception i Oskarshamn
Tillbyggnad av kundmottagning och verkstad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Oskarshamn
Ändrad användning från butik till boende samt om- och tillbyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Oskarshamn
Ombyggnad av flerbostadshus.
Ombyggnad av skola i Oskarshamn
Installation av luftbehandlingaggregat i skola.
Rivning av industrihus i Oskarshamn
Rivning av industribyggnader 2 st.
Tillbyggnad av förråd i Oskarshamn
Tillbyggnad av förrådsbyggnad med cykelskjul och skärmtak.
Tillbyggnad av lager i Oskarshamn
Tillbyggnad av förrådstält.
Tillbyggnad av markanläggning i Oskarshamn
Markhöjning tvåbostadshus.
Ombyggnad av toalett i Oskarshamn
Inrätta handikappanpassad toalett i offentlig byggnad.
Ombyggnad av va-ledning i Oskarshamn
Installation av kommunalt avlopp i enbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Oskarshamn
Ändrad användning från kontor till lägenheter.
Tillbyggnad av servicebyggnad i Oskarshamn
Tillbyggnad av servicehus på lägergård.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: