Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Oskarshamn

Sluttäckning av deponi i Storskogen, Oskarshamn, E3
Avser teckning av muddringsmassor från sanering av hamnbassäng.
Sluttäckning av deponi i Oskarshamn, etapp 3-5
Planerat projekt efter etapp 2.
Tillbyggnad av gym i Oskarshamns Arena, etapp 1
Avser tillbyggnad av gym och mauritiusstrand.
Ombyggnad av torg och gata i Oskarshamn
Projektet omfattar ca 3 700 m², ombyggnad av torget Träffen och Postmästargatan, samt p-platser i kv Iris. Konsult för fontänanläggning: Byggros AB, Magnus Hansson.
Ombyggnad av vind i Oskarshamn
Ändrad användning från vind till lägenheter samt byte av stammar.
Ombyggnad till byggvaruhus i Oskarshamn
Avser ombyggnad av bef byggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Oskarshamn
Stambyte i flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Oskarshamn
Ändrad användning från kontor till 5 st lägenheter.
Infodring av spill- och dagvattenledningar i Oskarshamn
Upphandlingen avser infodring av spill- och dagvattenledningar i Åsavägen och Saltviksvägen i Oskarshamn. Dagvattenledning Åsavägen: Totalt ca 260 m dagvattenledning i dimension 400 mm och med 17 st servisanslutningar som ska öppnas längs sträckan. Läggningsdjup troligen ca 2,5-3,5 m. Spillvattenledning Saltviksvägen: Totalt ca 250 m betongledning för spillvatten i dimension 225 mm med läggningsdjup ca 2,5-3,5 m. Anslutande huvudledningar ska borras upp på 2 ställen.
Ombyggnad av flerbostadshus i Oskarshamn
Inredning av lägenheter i flerbostadshus samt nybyggnad av förråd Mars 3, inredning av lägenheter i flerbostadshus Apollo13.
Ombyggnad av flerbostadshus i Oskarshamn
Ändrad användning från butik till boende samt om- och tillbyggnad.
Rivning av flerbostadshus samt pizzeria i Oskarshamn
Rivning av tvåvåningshus i tegel samt pizzeria.
Ombyggnad av läkarcentral i Oskarshamn
Ändrad användning från kontor till läkarmottagning på våningsplan 4.
Ombyggnad av gruppbostad i Oskarshamn
Osäkert projekt! Har ansökt om förhandsbesked avseende ombyggnad av affärslokal till gruppboende. Omfattning oklar. Detaljplanearbete krävs. Uppskattad byggstart. Kostnad okänd.
Ombyggnad av flerbostadshus i Oskarshamn
Ändrad användning från förskola till lägenheter.
Ombyggnad av kontor i Oskarshamn
Ändrad användning till kontor.
Ombyggnad av lägenhet i Oskarshamn
Ändrad användning från butik till bostad.
Tillbyggnad av industrihus i Oskarshamn
Tillbygggnad av skärmtak på 200kvm.
Tillbyggnad av kapell i Oskarshamn
Tillbyggnad av kapell med ny entré under bef skärmtak.
Tillbyggnad av kontor i Oskarshamn
Tillbyggnad av kontor i två plan med glasväggar.
Tillbyggnad av skärmtak i Oskarshamn
Tillbyggnada v väderskydd för ventiler.
Ombyggnad av kyrka i Oskarshamn
Uppdatering av ej godkänd hiss.
Ombyggnad av industrihus i Oskarshamn
Installation av ventilation i industribyggnad.
Ombyggnad av parkeringsplats i Oskarshamn
Marklov för utökning och ändring av parkering.
Ombyggnad av flerbostadshus i Oskarshamn
Ombyggnad av flerbostadshus där en våning blir två lägenheter.
Ombyggnad av flerbostadshus i Oskarshamn
Ändrad användning från visningslokal till 2 lägenheter.
Rivning av förskola i Oskarshamn
Rivning av förskola.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: