Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Oskarshamn

Tillbyggnad av livsmedelsbutik i Oskarshamn
Avser tillbyggnad av butik.

Om och tillbyggnad av boendeplatser i Oskarshamn

Ombyggnad till socialförvaltningen i Oskarshamn
Nytt trapphus utvändigt.

Tillbyggnad av industribyggnad i Oskarshamn
Omfattning är ännu oklar. Uppskattad byggstart. Kostnadsuppgift saknas.

Tillbyggnad av gym i Oskarshamns Arena, etapp 1
Avser tillbyggnad av gym och mauritiusstrand.

Ombyggnad av skola i Oskarshamn
Ca 250-300 m2.

Ombyggnad av församlingshus i Oskarshamn
Ändrad användning av tingsdel till föramlingshem.

Ombyggnad till byggvaruhus i Oskarshamn

Om- och tillbyggnad av gruppbostad i Bockara
Byggs ut från 8 platser till 11 platser.

Tillbyggnad av industrihus i Oskarshamn
Om- och tillbyggnad av industribyggnad.

Tillbyggnad av hotell i Oskarshamn
Tillbyggnad av hotell.

Ombyggnad till socialförvaltningen i Oskarshamn

Nytt konstgräs på fotbollsplan i Oskarshamn
Avser byte av 11-manna konstgräsplan.

Ombyggnad för tvättstuga på brandstation i Oskarshamn
Ny klädvårdsanläggning för räddningstjänsten.

Ombyggnad av gruppbostäder i Oskarshamn
Planerat projekt. Omfattning oklar. Uppskattad byggstart och kostnad.

Ny passage mellan gruppbostäder i Döderhult, Oskarshamn
Planerat projekt. Omfattning ännu oklar. Uppskattad byggstart och kostnad.

Ny passage mellan gruppbostad och äldreboende i Misterhult
Projektet har ändrat omfattning. Omfattar nu ny passage mellan fastigheterna. Uppskattad byggstart och kostnad.

Tillbyggnad av kontor i Oskarshamn
Tillbyggnad av kontor i två plan med glasväggar.

Tillbyggnad av tillfartsväg i Oskarshamn

Ombyggnad för Subway i Oskarshamn

Utbyte av transformator i station Väderum i Oskarshamn
Objektet avser att ersätta befintlig krafttransformator T2 i station Väderum med en ny.

Ombyggnad av gruppbostad i Oskarshamn
Osäkert projekt! Har ansökt om förhandsbesked avseende ombyggnad av affärslokal till gruppboende. Omfattning oklar. Detaljplanearbete krävs. Uppskattad byggstart. Kostnad okänd.

Ombyggnad av skola i Oskarshamn
Installation av ventilation i skola.

Ombyggnad av flerbostadshus i Oskarshamn
Fasadändring samt ändring av planlösning i flerbostadshus.

Ombyggnad av vind i Oskarshamn
Ändrad användning från vind till lägenheter i flerbostadshus.

Rivning av industrihus i Oskarshamn
Rivning av industribyggnader 2 st.

Rivning av plank i Oskarshamn
Rivning av plank vid återvinningsstation.

Ombyggnad av kontor i Oskarshamn
Ändrad användning från HVB-hem till kontor tidsbegränsat lov.

Ombyggnad av flerbostadshus i Oskarshamn
Ändrad användning från kontor till lägenheter.

Ombyggnad av flerbostadshus i Oskarshamn
Ändrad användning i flerbostadshus.

Tillbyggnad av räddningscentral i Oskarshamn
Tillbyggnad av räddningsstation.

Tillbyggnad av hamnterminal i Oskarshamn
Uppställning av passagerargång.

Ombyggnad av servicebyggnad i Oskarshamn
Flytt av sanitetsbyggnad.

Ombyggnad av parkeringsplats i Oskarshamn
Planerat projekt ur investeringsbudget 2013-2018. Uppskattad byggstart och kostnad.

Ombyggnad av kommersiella butiker i Åsa

Rivning av vänthall i Oskarshamn
Rivning av del av byggnad med väntsal.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: