Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Oskarshamn

Tillbyggnad av livsmedelsbutik i Oskarshamn

Nybyggnad av avloppsreningsverk i Oskarshamn

Om och tillbyggnad av boendeplatser i Oskarshamn

Tillbyggnad av industribyggnad i Oskarshamn

Ombyggnad till socialförvaltningen i Oskarshamn

Tillbyggnad av gym i Oskarshamns Arena, etapp 1

Reparation av murkajer i Oskarshamns hamn

Ombyggnad av skola i Oskarshamn

Ombyggnad av församlingshus i Oskarshamn

Om- och tillbyggnad av gruppbostad i Bockara

Tillbyggnad av industrihus i Oskarshamn

Nytt konstgräs på fotbollsplan i Oskarshamn

Infodring av spillvattenledningar i Oskarshamn

Ombyggnad för tvättstuga på brandstation i Oskarshamn

Ombyggnad av gruppbostäder i Oskarshamn

Ombyggnad av kontor i Oskarshamn

Ny passage mellan gruppbostad och äldreboende i Misterhult

Ny passage mellan gruppbostäder i Döderhult, Oskarshamn

Tillbyggnad av kontor i Oskarshamn

Tillbyggnad av tillfartsväg i Oskarshamn

Utbyte av transformator i station Väderum i Oskarshamn

Renovering av VA-ledningar i Figeholm

Rivning av industrihus i Oskarshamn

Ombyggnad av flerbostadshus i Oskarshamn

Ombyggnad av gruppbostad i Oskarshamn

Ombyggnad av vind i Oskarshamn

Ombyggnad av servicebyggnad i Oskarshamn

Rivning av plank i Oskarshamn

Tillbyggnad av hamnterminal i Oskarshamn

Rivning av enbostadshus i Oskarshamn

Tillbyggnad av räddningscentral i Oskarshamn

Ombyggnad av parkeringsplats i Oskarshamn

Ombyggnad av kommersiella butiker i Åsa

Rivning av vänthall i Oskarshamn

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: