Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Oskarshamn

Slutterrassering samt utbyggnad av VA-ledningar & fibernät i Oskarshamn
utbyggnad av ledningar (VA, el, fiber och fjärrvärme) i befintlig gata, samt sprängning och terrassering av 11 st villatomter.

Tillbyggnad av industribyggnad i Oskarshamn
Omfattning är ännu oklar. Uppskattad byggstart. Kostnadsuppgift saknas.

Tillbyggnad av gym i Oskarshamns Arena, etapp 1
Avser tillbyggnad av gym och mauritiusstrand.

Ombyggnad av tunnel i Oskarshamn
Ortdrivning av stamtunnel i Äspölaboratoriet.

Ombyggnad till byggvaruhus i Oskarshamn
Avser ombyggnad av bef byggnad.

Ombyggnad av affärshus i Oskarshamn
Ombyggnad samt ändrad användning från lager till handel.

Inredande av vind till studentbostäder i Oskarshamn
Avser inredande av vind till studentlägenheter samt installation av trapphiss i flerbostadshus.

Tillbyggnad av industrihus i Oskarshamn
Tillbyggnad av industribyggnad för nickelupplösning.

Ombyggnad till socialförvaltningen i Oskarshamn

Nytt konstgräs på fotbollsplan i Oskarshamn
Avser byte av 11-manna konstgräsplan.

Renovering av VA-ledningar i Oskarshamn
Objektet avser omläggning av ca 350 meter huvudledning för vatten och ca 250 meter huvudledning för spillvatten samt nyläggning av ca 300 meter dagvattenledning.

Rivning av förskola i Oskarshamn
Rivning av förskola.

Tillbyggnad av kontor i Oskarshamn
Tillbyggnad av kontor i två plan med glasväggar.

Utbyte av transformator i station Väderum i Oskarshamn
Objektet avser att ersätta befintlig krafttransformator T2 i station Väderum med en ny.

Ombyggnad för Subway i Oskarshamn

Tillbyggnad av industrihus i Oskarshamn
Tillbyggnad av industribyggnad.

Ombyggnad av flerbostadshus i Oskarshamn
Ändrad användning från butik till boende samt om- och tillbyggnad.

Ombyggnad av vind i Oskarshamn
Ändrad användning från vind till lägenheter i flerbostadshus.

Ombyggnad av affärshus i Oskarshamn
Ändring av hiss med reg.nr L3611332.

Ombyggnad av rekreationsanläggning i Oskarshamn
Ändring av planlösning.

Ombyggnad av flerbostadshus i Oskarshamn
Fasadändring samt ändring av planlösning i flerbostadshus.

Ombyggnad av skola i Oskarshamn
Installation av luftbehandlingaggregat i skola.

Rivning av industrihus i Oskarshamn
Rivning av industribyggnader 2 st.

Tillbyggnad av förråd i Oskarshamn
Tillbyggnad av förrådsbyggnad med cykelskjul och skärmtak.

Tillbyggnad av markanläggning i Oskarshamn
Markhöjning tvåbostadshus.

Ombyggnad av flerbostadshus i Oskarshamn
Ändrad användning från kontor till lägenheter.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: