Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Nybro

Om- och tillbyggnad till vårdbostad i Nybro
Avser om- och tillbyggnad för modernt demensboende med 48 lägenheter, en administrations-del med 20 kontor, lokaler för daglig verksamhet, relaxavdelning, storkök, lokal för begravningsbyrå samt ombyggnad av utemiljö.
Om- & tillbyggnad av förskola i Nybro
Avser om- och tillbyggnad av förskola Skattkistan på fastigheten Kv Syrenen 1. Befintlig byggnad uppskattad bruttoarea till ca 870m². Tillbyggnad uppskattad bruttoarea till ca 760 m².
Ombyggnad av affärshus i Nybro
Ombyggnad av affärshus.
Ramavtal avseende vinterväghållning i Nybro kommun
Avser ramavtal avseende vinterväghållning för områden belägna inom Nybro kommun.
Miljöteknisk undersökning avseende deponier i Nybro kommun
Avser miljöteknisk undersökning avseende två nedlagda deponier i Nybro kommun.
Etblering av Tex-Mex restaurang i Nybro
Taco Bar kan komma att etablera en Tex Mex-restaurang i Nybro. Företaget önskar hitta lämplig lokal. För dagen är inget konkret. Uppskattad byggstart och kostnad.
Ombyggnad av pensionärsbostad i Nybro
Bygglov - ändrad planlösning och utvändig ändring.
Tillgänglighetsanpassning vid skola i Orrefors
Entreprenaden avser schaktning av jordmassor, asfaltering, montering av lekutrustning samt läggning av 46 m2 fallskyddsplattor.
Tillbyggnad av förråd i Nybro
Bygglov - tillbyggnad av förrådsbyggnad.
Ombyggnad av lägenhet i Nybro
Bygglov - ändrad användning kontor till lägenhet.
Tillbyggnad av restaurang i Nybro
Projektet avser en inbyggnad av balkong på 30kvm.
Ombyggnad av flerbostadshus i Nybro
Bygglov - ändrad användning av förskola till 3 st lägenheter.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: