Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Nybro

Ombyggnad av vårdbostad i Nybro
Bygglov - ändrad användning till särskilt boende 48 lgh samt kök och kontor.
Om- & tillbyggnad av förskola i Nybro
Avser om- och tillbyggnad av förskola Skattkistan på fastigheten Kv Syrenen 1. Befintlig byggnad uppskattad bruttoarea till ca 870m². Tillbyggnad uppskattad bruttoarea till ca 760 m².
Tillbyggnad av industrihus i Nybro
Bygglov - bygglov till och ombyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av affärshus i Nybro
Bygglov - ombyggnad av affärshus.
Ombyggnad av kontor i Nybro
Bygglov - ändrad användning från butik till kontor.
Ombyggnad av pensionärsbostad i Nybro
Bygglov - ändrad användning till korttidsboende.
Anläggande av konstgräsplan i Nybro
Avser byte av konstgräs i OG-hallen.
Tillbyggnad av parkeringsplats i Nybro
Bygglov - bygglov för utbyggnad av befintliga boende parkeringar.
Tillbyggnad av skärmtak i Nybro
Bygglov - skärmtak vid industribyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Nybro
Bygglov - ändrad användning av förskola till 3 st lägenheter.
Konsultupphandling Fri vandringsväg genom Nybro
Den aktuella undersökningssträckan tillhör Bolanders bäck och ST Sigfridsån, i Ljungbyåns avrinningsområde. Delar av sträckan ligger i Svartbäcksmåla naturreservat och är även vattenskyddsområde. Nybro kommun har klassat sträckan som bevarandevärde blåstrukturstadsmiljö, och är ett stort bidrag till vår gröna lunga och stadsnära rekreation. Syftet med projekteringen är att komma fram till lämpliga åtgärder för att få fria vandringsvägar främst för fisk men även annan flora och fauna. Det finns 6 stora hinder i vattendraget som hinder för fisk som kommunen avser att ta bort eller på annat vis åtgärda för att förbättra vandringsvägarna.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: