Byggsveriges affärskälla!

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Nybro

Ombyggnad av affärshus i Nybro
Ombyggnad av affärshus.
Leverans av avfallskrossar till värmecentral i Nybro
Avser leverans, montage och drifttagning av två stationära avfallskrossar monterade i serie för hushålls- och verksamhetsavfall.
Ramavtal avseende vinterväghållning i Nybro kommun
Avser ramavtal avseende vinterväghållning för områden belägna inom Nybro kommun.
Etblering av Tex-Mex restaurang i Nybro
Taco Bar kan komma att etablera en Tex Mex-restaurang i Nybro. Företaget önskar hitta lämplig lokal. För dagen är inget konkret. Uppskattad byggstart och kostnad.
Miljöteknisk undersökning avseende deponier i Nybro kommun
Avser miljöteknisk undersökning avseende två nedlagda deponier i Nybro kommun.
Tillbyggnad av industrihus i Nybro
Bygglov - tillbyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av lägenhet i Nybro
Bygglov - ändrad användning kontor till lägenhet.
Tillbyggnad av restaurang i Nybro
Projektet avser en inbyggnad av balkong på 30kvm.
Tillbyggnad av skärmtak i Nybro
Bygglov - skärmtak över varuutlämning.
Tillbyggnad av förråd i Nybro
Bygglov - tillbyggnad av förrådsbyggnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: