Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Nybro

Ombyggnad av vårdbostad i Nybro
Bygglov - ändrad användning till särskilt boende 48 lgh samt kök och kontor.
Om- & tillbyggnad av förskola i Nybro
Avser om- och tillbyggnad av förskola Skattkistan på fastigheten Kv Syrenen 1. Befintlig byggnad uppskattad bruttoarea till ca 870m². Tillbyggnad uppskattad bruttoarea till ca 760 m².
Ombyggnad av affärshus i Nybro
Ombyggnad av affärshus.
Ramavtal avseende vinterväghållning i Nybro kommun
Avser ramavtal avseende vinterväghållning för områden belägna inom Nybro kommun.
Miljöteknisk undersökning avseende deponier i Nybro kommun
Avser miljöteknisk undersökning avseende två nedlagda deponier i Nybro kommun.
Ombyggnad av kontor i Nybro
Bygglov - ändrad användning från butik till kontor.
Ombyggnad av pensionärsbostad i Nybro
Bygglov - ändrad planlösning och utvändig ändring.
Tillgänglighetsanpassning vid skola i Orrefors
Entreprenaden avser schaktning av jordmassor, asfaltering, montering av lekutrustning samt läggning av 46 m2 fallskyddsplattor.
Tillbyggnad av parkeringsplats i Nybro
Bygglov - bygglov för utbyggnad av befintliga boende parkeringar.
Tillbyggnad av skärmtak i Nybro
Bygglov - skärmtak vid industribyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Nybro
Bygglov - ändrad användning av förskola till 3 st lägenheter.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: