Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Mörbylånga

Ombyggnad av hamnområde till hotell, flerbo, kulturhus mm

Till- och ombyggnad av äldreboende i Färjestaden

Ombyggnad av hamn i Mörbylånga
Avser ombyggnad av hamn.

Tillbyggnad av restaurang i Mörbylånga
Tillbyggnad av ny serveringsdel i restaurang.

Tillbyggnad av biogastankställe i Mörbylånga

Ombyggnad av trygghetsboende S:a Möckleby

Rivning av bensinstation i Färjestaden
Avser rivning av fd bensinstation i Färjestaden.

Tillbyggnad av produktionslokal i Mörbylånga
Avser tillbyggnad av produktionslokal med ca 300 kvm.

Sanering av VA-ledningar i Färjestaden
Objektet avser sanering av befintliga vatten, spill och dagvattenledningar. Befintlig dagvattenledning behöver dimensioneras upp och samtidigt byts spill- och vattenledningar. Total rörgravslängd är ca 340 m. Berör gatorna Gröngatan, Trastgatan och Trädgårdsgatan.

Ny grönytemiljö
Ny grönytemiljö planeras. Planteringar, gångar och grönytor.

Rivning av vattenverk i Triberga, Mörbylånga
Planerat projekt efter nybyggnation av Triberga vattenverk.

Tillbyggnad av produktionslokal i Mörbylånga
Tillbyggand av verksamhet.

Borrningar på Öland, SGU
Avser borrningsarbeten i berg för att kunna utföra geofysiska underökningar och efterföljande hydrogeologiska undersökningar.

Tillbyggnad av produktionslokal i Mörbylånga
Nybyggnad av trapp.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: