Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Mörbylånga

Ombyggnad av hamnområde till hotell, flerbo, kulturhus mm

Till- och ombyggnad av äldreboende i Färjestaden

Ombyggnad av hamn i Mörbylånga
Avser ombyggnad av hamn.

Tillbyggnad av biogastankställe i Mörbylånga

Rivning av bensinstation i Färjestaden
Avser rivning av fd bensinstation i Färjestaden.

Tillbyggnad av produktionslokal i Mörbylånga
Avser tillbyggnad av produktionslokal med ca 300 kvm.

Sanering av VA-ledningar i Färjestaden
Objektet avser sanering av befintliga vatten, spill och dagvattenledningar. Befintlig dagvattenledning behöver dimensioneras upp och samtidigt byts spill- och vattenledningar. Total rörgravslängd är ca 340 m. Berör gatorna Gröngatan, Trastgatan och Trädgårdsgatan.

Ny grönytemiljö
Ny grönytemiljö planeras. Planteringar, gångar och grönytor.

Ombyggnad av kontor i Mörbylånga
Ändring av industri/lager/butiks/kontorsbyggnad.

Ombyggnad av butik i Mörbylånga
Ändring av industri/lager/butiksbyggnad.

Ombyggnad av förråd i Mörbylånga
Ändring av komplementbyggnad.

Tillbyggnad av fritidshus i Mörbylånga
Tillbyggnad av fritidshus.

Rivning av vattenverk i Triberga, Mörbylånga
Planerat projekt efter nybyggnation av Triberga vattenverk.

Tillbyggnad av produktionslokal i Mörbylånga
Tillbyggand av verksamhet.

Tillbyggnad av produktionslokal i Mörbylånga
Nybyggnad av trapp.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: