Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Mörbylånga

Till- och ombyggnad av äldreboende i Färjestaden

Sluttäckning av soptipp i Mörbylånga

Ombyggnad av kommunhuset i Mörbylånga
Avser byte/ombyggnad av ventilation samt en del byggnadsarbete och ytskiktsrenovering.

Ombyggnad av hamn i Mörbylånga
Avser ombyggnad av hamn.

Rivning av bensinstation i Färjestaden
Avser rivning av fd bensinstation i Färjestaden.

Sanering av VA-ledningar i Färjestaden
Objektet avser sanering av befintliga vatten, spill och dagvattenledningar. Befintlig dagvattenledning behöver dimensioneras upp och samtidigt byts spill- och vattenledningar. Total rörgravslängd är ca 340 m. Berör gatorna Gröngatan, Trastgatan och Trädgårdsgatan.

Ny grönytemiljö
Ny grönytemiljö planeras. Planteringar, gångar och grönytor.

Ombyggnad av kontor i Mörbylånga
Ändring av industri/lager/butiks/kontorsbyggnad.

Ombyggnad av förråd i Mörbylånga
Ändring av komplementbyggnad.

Rivning av vattenverk i Triberga, Mörbylånga
Planerat projekt efter nybyggnation av Triberga vattenverk.

Tillbyggnad av fritidshus i Mörbylånga
Tillbyggnad av fritidshus.

Tillbyggnad av solpaneler i Mörbylånga
Avser tillbyggnad av solpaneler på butiksbyggnaden.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: