Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Mönsterås

Ombyggnad av vattenkraftverk i Mönsterås
Avser en effektivisering/ombyggnad av det befintliga Skälleryds vattenkraftverk i Alsterån. Upphandlingen av ombyggnationen kommer att upphandlas som totalentreprenad och påbörjas direkt efter att turbinupphandlingen är klar.

Nybyggnad av storkök i Mönsterås
Avser rivning av garage och byggnad av reservkraft samt nybyggnad av storkök.

Tillbyggnad av skola i Mönsterås
Tillbyggnad av skola med paviljong.

Ombyggnad av flerbostadshus i Mönsterås
Ombyggnad och ändrad användning från butikslokal till 2 lägenheter samt fasadändring.

Ombyggnad av flerbostadshus i Mönsterås
Ombyggnad till flerbostadshus.

Rivning av förråd i Mönsterås
Rivning av byggnad.

Rivning av förråd i Mönsterås
Rivning av förråd.

Rivning av parhus i Mönsterås
Rivning av tvåbostadshus.

Tillbyggnad av förråd i Mönsterås
Tillbyggnad av bef förråd.

Tillbyggnad av flerbostadshus i Mönsterås
Tillbyggnad av flerbostadshus.

Tillbyggnad av lager i Mönsterås
Tillbyggnad av lagerbyggnad samt isättning av dörr.

Tillbyggnad av förråd i Mönsterås
Tillbyggnad av skola med förråd för varutransportvagnar.

Ombyggnad av flerbostadshus i Mönsterås
Byte av hiss.

Ombyggnad av klockstapel i Mönsterås
Flytt av klockstapel.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: