Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Kalmar

Nybyggnad av arena i Kalmar
Avser rivning av befintlig byggnad och nybyggnad av idrottsanläggning
Ombyggnad av VVS och ventilationssystem i flerbostadshus i Kalmar
Entreprenaden omfattar komplett utförande av ombyggnation och utbyte av befintligt ventilationssystem i fastigheterna. All erforderlig el, bygg, VVS och styr & reglerutrustning ingår. Objektet består av 2 fastigheter (23 huskroppar) om 450 lgh.
Ombyggnad av kulturens hus i Kalmar, etapp 2
Avser upprustning av befintliga byggnader, samt en eventuell tillbyggnad. Husen i kvarteret Abborren består av befintliga stadsbiblioteket, Bernadinerskolan och gymnastiksalen.
Tillbyggnad av tennishall i Kalmar
Avser tillbyggnad av tennishall.
Om- och tillbyggnad av kulturcentrum i Kalmar
Om och tillbyggnad av kulturcentrum med bla bygga om gymnastiksal, bibliotek samt bygga ny multisal.
Om- och tillbyggnad av teater i Kalmar
Avser om- och tillbyggnad av Byteatern i Kalmar. Det inryms både teaterberksamhet samt Kalmar Hamns verkstad i lokalerna. Kalmar Hamn kommer att flytta sin verkstad till en annan byggnad. Avser ombyggnad av lokalerna då Byteatern ska expandera sin verksamhet och behöver större lokaler.
Ombyggnad av korsning mm i Kalmar
Avser ombyggnad av korsning.
Tillbyggnad av församlingshus i Kalmar
Tillbyggnad och fasadändring av församlingsgård. Samt installation av nytt ventilationssystem och ombyggnad av kök.
Inredning och lokalisering av lokaler för E-Hälsomyndigheten i Kalmar och Stockholm
Avser inredningsarkitekttjänster samt lokaliseringstjänster gällande nya lokaler i Kalmar samt Stockholm.
Ombyggnad av stationerna Strömby och Påryd i Lund
Avser utbyggnad av ställverk i två stationer, Strömby och Påryd.
Ombyggnad av bibliotek i Kalmar, etapp 1
Avser ombyggnad av bibliotek.
Ombyggnad av ny slip mm vid Varvsholmen i Kalmar
Entreprenaden omfattar ombyggnad av Varvsholmens Nya Slip och där intilliggande ytor. En urgrävning ska ske av nya slipen så att vattnet nås ca 15 meter längre in. Urgrävningen ska inramas med en Kajkonstruktion samt Gradänger (större trappsteg).
Ombyggnad av kontor mm i Kalmar
Projektet avser lokalanpassning av kontor och ny travers i lagerhall. Byggstart tidigast november 2017.
Konstgräsplaner i Lindsdal och Smedby, Kalmar
Avser demontering av befintlig konstgräsplan på Lindsdals IP. Som sedan ska återinstalleras på Smedby grusplan. Samt installation av ny konstgräsplan på Lindsdals IP.
Ombyggnad av vind i Kalmar
Tillskapande av ytterligare lägenhet i flerbostadshus, ombyggnad av vind från 1st. till 2 st. lägenheter med infällda balkonger.
Nybyggnad av fibernät i Anen Yxern, Kalmar kommun
Entreprenaden omfattar anläggning av komplett passivt fibernät från nod inplacerad i telestation till minst 300 st fastigheter. Kontakta byggherre för ytterligare information.
Nybyggnad av fibernät i Förlösa Årtebäck, Kalmar kommun
Entreprenaden omfattar anläggning av komplett passivt fibernät mellan telestation och minst 250 st fastigheter i Förlösa Årtebäck, Kalmar kommun.
Ombyggnad av vind i Kalmar
Avser inredning av lgh (5st) på befintlig vind.
Tillbyggnad av industrihus i Kalmar
Tillbyggnad av industri.
Ombyggnad av friidrottshall på Fredriksskans i Kalmar
Avser ombyggnad av omklädningsrum.
Ombyggnad av kontor i Kalmar
Ändrad användning, från vind till kontor.
Ombyggnad av kontor i Kalmar
Ändring av planlösning i kontorsbyggnad.
Ombyggnad av markanläggning i Kalmar
Utfyllnad för framtida bostäder.
Tillbyggnad av kontor i Kalmar
Tillbyggnad kontor.
Ramavtal avseende löpande rörentreprenadtjänster, Kalmarhem AB
Avser ramavtal för löpande rörentreprenadtjänster för Kalmarhem AB.
Rivning av magasin i Kalmar
Rivning av magasinsbyggnad.
Tillbyggnad av kontor i Kalmar
Tilbyggnad, fasadändring av kontorslokal.
Tillbyggnad av restaurang i Kalmar
Tillbyggnad av affärshus (restaurang).
Ombyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Ombyggnad av flerbostadshus, från 3 lägenheter till 6 lägenheter.
Ombyggnad av garage i Kalmar
Fasadändring av garage, ändrad användning samt installation av våtutrymme.
Ombyggnad av markanläggning i Kalmar
Marklov, breddning av dagvattendike samt anläggning av nytt fördröjningsdike, tehuset 1, 2 och berga 10:19 se ärende 2017-3001 Tehuset 1,2.
Ombyggnad av markanläggning i Kalmar
Marklov, breddning av dagvattendike samt anläggning av nytt fördröjningsdike, tehuset 1, 2 och berga 10:19.
Tillbyggnad av affärshus i Kalmar
Tillbyggnad av affärshus, inglasad terrass.
Tillbyggnad av enbostadshus i Kalmar
Tillbyggnad av enbostadshus samt nybyggande av garage.
Tillbyggnad av enbostadshus i Kalmar
Tillbyggnad av enbostadshus.
Tillbyggnad av förråd i Kalmar
Tillbyggnad av förråd, uterum.
Rivning av paviljong i Kalmar
Rivning av paviljongbyggnad.
Tillbyggnad av servering i Kalmar
Tidsbegränsat lov, uteservering med räcke av glas samt tak, 5 år mellan 1/4 2017 och 30/10 2022.
Tillbyggnad av industrihus i Kalmar
Tillbyggnad av industrilokal samt rivning.
Ombyggnad av restaurang i Kalmar
Väsentlig ändring av ventilation.
Ombyggnad av samlingslokal i Kalmar
Ändrad användning från bageri till event/samlingslokal.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Ändrad användning, från livsmedelsbutik till två lägenheter, planändring i gårdshus samt fasadändring, 6 nya balkonger.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Ändrad planlösning och ändrad användning från tillfällig förskola till 2 lägenheter.
Tillbyggnad av industrihus i Kalmar
Tillbyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Ändring av bärande konstruktion.
Rivning av kontor i Kalmar
Rivning av kontor hos OKQ8.
Tillbyggnad av cafeteria i Kalmar
Tillbyggnad för cafe- och mötesrum.
Ombyggnad av kontor i Kalmar
Ändrad användning från en bostadslägenhet till ett kontor.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: