Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Kalmar

Ombyggnad av neonatalvård i Kalmar
Avser ombyggnad av Neonatalvården i Kalmar.
Nybyggnad av arena i Kalmar
Avser rivning av befintlig byggnad och nybyggnad av idrottsanläggning
Ombyggnad av VVS och ventilationssystem i flerbostadshus i Kalmar
Entreprenaden omfattar komplett utförande av ombyggnation och utbyte av befintligt ventilationssystem i fastigheterna. All erforderlig el, bygg, VVS och styr & reglerutrustning ingår. Objektet består av 2 fastigheter (23 huskroppar) om 450 lgh.
Nybyggnad av skola, förskola, bostäder och konstgräsplan i Kalmar
Detaljplanens syfte är att möjliggöra ombyggnad av Linnéuniversitetets gamla lokaler på Brofästet till mellanstadieskola, högstadieskola, särskola och förskola. Möjliggör även nybyggnad av konstgräsplan. Skolan kommer att inrymma: En förskola med cirka 8 nya avdelningar som organisatoriskt tillhör Förskolan Lindö. Grundskola årskurs 4-6 och fritidshem som organisatoriskt tillhör Lindöskolan. Särskola, grundsärskola och träningsskola som kommer att byta namn till Gröndalsskolan. Grundskola för årskurs 7-9 med elever från Kalmarsundsskolan, Vasaskolan och delar av Funkaboskolans upptagningsområde som kommer att bilda den nya enheten Tallhagsskolan. En del av fastigheten Telemarken 1 ska kunna användas för bostäder och kontor.
Tillbyggnad av tennishall i Kalmar
Avser tillbyggnad av tennishall.
Anläggande av vall genom hamnbassäng i Kalmar
Avser anläggande av ny vall genom hamnbassängen.
Ombyggnad av angöring och parkering i Kalmar
Avser markarbeten för ombyggnad av angöring och parkering vid Kalmar Öland Airport.
Om- och tillbyggnad av teater i Kalmar
Avser om- och tillbyggnad av Byteatern i Kalmar. Det inryms både teaterberksamhet samt Kalmar Hamns verkstad i lokalerna. Kalmar Hamn kommer att flytta sin verkstad till en annan byggnad. Avser ombyggnad av lokalerna då Byteatern ska expandera sin verksamhet och behöver större lokaler.
Ombyggnad av korsning mm i Kalmar
Avser ombyggnad av korsning.
Tillbyggnad av församlingshus i Kalmar
Tillbyggnad och fasadändring av församlingsgård. Samt installation av nytt ventilationssystem och ombyggnad av kök.
Byte av avloppsledningar i Hus 19 på Länsjukhuset i Kalmar
Projektet avser utbyte av avloppsledningar plan 0-2 i delarna 1 och 2 i Hus 19 inom Länssjukhuset i Kalmar. Dessutom omfattar anbudsförfrågan option på byte av avloppsledningar plan 0-2 inom husdelarna 3 och 4 i samma hus.
Inredning och lokalisering av lokaler för E-Hälsomyndigheten i Kalmar och Stockholm
Avser inredningsarkitekttjänster samt lokaliseringstjänster gällande nya lokaler i Kalmar samt Stockholm.
Ombyggnad av stationerna Strömby och Påryd
Avser utbyggnad av ställverk i två stationer, Strömby och Påryd.
Ombyggnad till bibliotek i Kalmar
Avser ombyggnad till bibliotek.
Ombyggnad av kontor mm i Kalmar
Projektet avser lokalanpassning av kontor och ny travers i lagerhall.
Konstgräsplaner i Lindsdal och Smedby, Kalmar
Avser demontering av befintlig konstgräsplan på Lindsdals IP. Som sedan ska återinstalleras på Smedby grusplan. Samt installation av ny konstgräsplan på Lindsdals IP.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Ombyggnad till 2 lägenheter (ändrad användning från lokal).
Ombyggnad av bergvärmepump samt förläggning av ny kulvert i Kalmar
Projektet avser en installationsentreprenad och avser byte av bergvärmepump samt förläggning av ny kulvert till hus 2 och 3 samt nybyggnad av lift vid hus 2.
Tillbyggnad av industrihus i Kalmar
Tillbyggnad av industri.
Ombyggnad av vind i Kalmar
Avser inredning av lgh (5st) på befintlig vind.
Byggledare underhållsbeläggning inom Kalmar län och Kronoberg/Blekinge
Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 1+1 år.
Ombyggnad av kontor i Kalmar
Ändrad användning, från vind till kontor.
Ombyggnad av kontor i Kalmar
Ändring av planlösning i kontorsbyggnad.
Ombyggnad av kontor i Kalmar
Ändrad användning från bostadslägenheter till kontor.
Rivning av industrihus i Kalmar
Rivning av industrilokal.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Tillbyggnad av flerbostadshus.
Tillbyggnad av vårdcentral i Kalmar
Tillbyggnad av vårdcentral.
Ombyggnad av markanläggning i Kalmar
Utfyllnad för 21 stycken parhus.
Ramavtal avseende löpande rörentreprenadtjänster, Kalmarhem AB
Avser ramavtal för löpande rörentreprenadtjänster för Kalmarhem AB.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Fasadändring samt ändrad användning av källarplan, flerbostadshus.
Ombyggnad av skola i Kalmar
Fasadändring, ändrad planlösning samt väsentlig ändring av ventilation i skola.
Tillbyggnad av brygga i Kalmar
Förlängning av befintlig brygga.
Ombyggnad av vårdcentral i Kalmar
Om- och tillbyggnad av affärslokal till hälsocentral.
Tillbyggnad av industrihus i Kalmar
Tillbyggnad av industrilokal samt rivning.
Tillbyggnad av lager i Kalmar
Tillbyggnad av industrilokal, lagertält.
Tillbyggnad av skärmtak i Kalmar
Tillbyggnad av skärmtak.
Rivning av magasin i Kalmar
Rivning av magasinsbyggnad.
Ombyggnad av affärshus i Kalmar
Rulltrappor, storgatan 21, affärshuset kvasten.
Tillbyggnad av kontor i Kalmar
Tilbyggnad, fasadändring av kontorslokal.
Tillbyggnad av restaurang i Kalmar
Tillbyggnad av affärshus (restaurang).
Tillbyggnad av affärshus i Kalmar
Tillbyggnad av affärshus.
Tillbyggnad av enbostadshus i Kalmar
Tillbyggnad av enbostadshus samt nybyggande av garage.
Tillbyggnad av enbostadshus i Kalmar
Tillbyggnad av enbostadshus.
Ombyggnad av garage i Kalmar
Fasadändring av garage, ändrad användning samt installation av våtutrymme.
Ombyggnad av restaurang i Kalmar
Väsentlig ändring av ventilation.
Ombyggnad av samlingslokal i Kalmar
Ändrad användning från bageri till event/samlingslokal.
Ombyggnad av kontor i Kalmar
Ändrad användning, från lager till 2 kontorslokaler.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Ändrad användning, från livsmedelsbutik till två lägenheter, planändring i gårdshus samt fasadändring, 6 nya balkonger.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Ändrad planlösning och ändrad användning från tillfällig förskola till 2 lägenheter.
Rivning av kontor i Kalmar
Rivning av kontor hos OKQ8.
Ombyggnad av kontor i Kalmar
Ändrad användning från en bostadslägenhet till ett kontor.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: