Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Kalmar

Om- och tillbyggnad av reningsverk i Tegelviken, Kalmar
Avser nybyggnation av reningsbassänger. Om- och tillbyggnad av slambehandlingen. Rivnings av befintligt verk samt återställande av mark som grönområde.
Nybyggnad av arena i Kalmar
Avser rivning av befintlig byggnad och nybyggnad av idrottsanläggning
Ombyggnad av VVS och ventilationssystem i flerbostadshus i Kalmar
Entreprenaden omfattar komplett utförande av ombyggnation och utbyte av befintligt ventilationssystem i fastigheterna. All erforderlig el, bygg, VVS och styr & reglerutrustning ingår. Objektet består av 2 fastigheter (23 huskroppar) om 450 lgh.
Tillbyggnad av skola i Kalmar
Avser om- och tillbyggnad av hus 03. Tillbyggnaden innehåller klassrum och grupprum i 3 plan med fläktrum på plan 4. Ombyggnad av korridorer och klassrum på plan 1 och 3.
Ombyggnad av familjebad i Kalmar
Projektet ligger vilande. Politiska utredningar pågår. Uppskattad byggstart. Ingen kostnadsuppgift.
Ombyggnad av korsning mm i Kalmar
Avser ombyggnad av korsning.
Om- och tillbyggnad av teater i Kalmar
Avser om- och tillbyggnad av Byteatern i Kalmar. Det inryms både teaterberksamhet samt Kalmar Hamns verkstad i lokalerna. Kalmar Hamn kommer att flytta sin verkstad till en annan byggnad. Avser ombyggnad av lokalerna då Byteatern ska expandera sin verksamhet och behöver större lokaler.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Flerbostadshus ändras från 6 st befintliga lägenheter till 12 st mindre.
Ombyggnad av kök på Barkestorpsskolan i Kalmar
Avser ombyggnad av tillagningskök, byte av vetilationsaggregat och nybyggnad av miljöhus och vagnsförråd.
Inredning och lokalisering av lokaler för E-Hälsomyndigheten i Kalmar och Stockholm
Avser inredningsarkitekttjänster samt lokaliseringstjänster gällande nya lokaler i Kalmar samt Stockholm.
Ombyggnad av ny slip mm vid Varvsholmen i Kalmar
Entreprenaden omfattar ombyggnad av Varvsholmens Nya Slip och där intilliggande ytor. En urgrävning ska ske av nya slipen så att vattnet nås ca 15 meter längre in. Urgrävningen ska inramas med en Kajkonstruktion samt Gradänger (större trappsteg).
Ombyggnad av affärshus i Kalmar
Ombyggnad av affärshus.
Konstgräsplaner i Lindsdal och Smedby, Kalmar
Avser demontering av befintlig konstgräsplan på Lindsdals IP. Som sedan ska återinstalleras på Smedby grusplan. Samt installation av ny konstgräsplan på Lindsdals IP.
Ombyggnad av vind i Kalmar
Tillskapande av ytterligare lägenhet i flerbostadshus, ombyggnad av vind från 1st. till 2 st. lägenheter med infällda balkonger.
Ombyggnad av studentlägenhet i Kalmar
Ändrad användning från förråd till studentbostäder.
Tillbyggnad av klubbhus i Kalmar
Tillbyggnad av föreningslokaler.
Målning av broar i Kalmar län
Broarna som ingår i objektet är följande: - Bro 8-67-1 över Emån N Lilla Aby - Bro 8-107-1 över Maren vid Virum i Oskarshamn
Nybyggnad av fibernät i Anen Yxern, Kalmar kommun
Entreprenaden omfattar anläggning av komplett passivt fibernät från nod inplacerad i telestation till minst 300 st fastigheter. Kontakta byggherre för ytterligare information.
Nybyggnad av fibernät i Förlösa Årtebäck, Kalmar kommun
Entreprenaden omfattar anläggning av komplett passivt fibernät mellan telestation och minst 250 st fastigheter i Förlösa Årtebäck, Kalmar kommun.
Renovering av broar i Kalmar län
Broarna som ingår i objektet är följande: - Bro 8-117-1 över Emåns huvudgren vid Emsfors i Oskarshamn - Bro 8-139-1 över Emåns högvattengren vid Emsfors i Oskarshamn - Bro 8-140-1 över Emåns norra gren vid Emsfors i Oskarshamn - Bro 8-230-1 över Lillån SO Lönneberga station - Bro 8-461-1 över industrispår och fabriksväg vid Överum - Bro 8-898-1 över väg 25 tpl Nybro Västra - Bro 8-23-1 över Storån vid Nelhammar
Ombyggnad av vind i Kalmar
Avser inredning av lgh (5st) på befintlig vind.
Ombyggnad av kontor i Kalmar
Ändrad användning, från vind till kontor.
Ombyggnad av samlingslokal i Kalmar
Ändrad användning från bageri till event/samlingslokal.
Tillbyggnad av personallokal i Kalmar
Tillbyggnad av personalutrymmen.
Tillbyggnad av cafeteria i Kalmar
Tillbyggnad för cafe- och mötesrum.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Tillbyggnad av flerbostadshus samt rivning av balkong.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Ombyggnad av flerbostadshus, från 3 lägenheter till 6 lägenheter.
Rivning av kontor i Kalmar
Rivning av industribyggnad med kontor.
Rivning av paviljong i Kalmar
Rivning av paviljongbyggnad.
Rivning av personallokal i Kalmar
Rivning av personalbarack.
Rivning av nätstation i Kalmar
Rivningslov för nätstation.
Tillbyggnad av servering i Kalmar
Tidsbegränsat lov, uteservering med räcke av glas samt tak, 5 år mellan 1/4 2017 och 30/10 2022.
Tillbyggnad av affärshus i Kalmar
Tillbyggnad av affärshus, inglasad terrass.
Tillbyggnad av enbostadshus i Kalmar
Tillbyggnad av enbostadshus samt nybyggande av garage.
Tillbyggnad av fläktrum i Kalmar
Fläktrum på tak/vind, eco-heater återvinningsaggregat, energiprojekt, 23 byggnader fördelat på fastigheterna flintan 1 och gnejsen 1,.
Ombyggnad av markanläggning i Kalmar
Marklov, breddning av dagvattendike samt anläggning av nytt fördröjningsdike, tehuset 1, 2 och berga 10:19 se ärende 2017-3001 Tehuset 1,2.
Ombyggnad av markanläggning i Kalmar
Marklov, breddning av dagvattendike samt anläggning av nytt fördröjningsdike, tehuset 1, 2 och berga 10:19.
Tillbyggnad av parkeringsplats i Kalmar
Tillbyggnad av parkering.
Rivning av fritidshus i Kalmar
Rivning av 2 st. mindre fritidshus samt bod/förråd.
Tillbyggnad av förråd i Kalmar
Tillbyggnad av förråd, uterum.
Tillbyggnad av garage i Kalmar
Tillbyggnad av garage.
Ombyggnad av industrihus i Kalmar
Väsentlig ändring av brandskydd.
Ombyggnad av restaurang i Kalmar
Ändring av bärande konstruktion.
Tillbyggnad av industrihus i Kalmar
Tillbyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Ändring av bärande konstruktion.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: