Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Kalmar

Ombyggnad av E22 Nygård-Gladhammar etapp 1 och 2
Projektet avser ombyggnad till mötesfri landsväg med mitträcke, Nygård-Bälö (etapp 1 och 2) och Bälö-Gladhammar (etapp 3 och 4). Ca 3,4 mil totalt.

Till- och ombyggnad av tingsrätten i Kalmar
Avser tillbyggnad av två stycken tingssalar inklusive samtalsrum. Dessutom byggs en ny häktesdel.

Muddringsarbeten i Kalmar Hamn

Stambyte i flerbostadshus i Kalmar

Tillbyggnad av tennishall i Kalmar
Avser tillbyggnad av tennishall.

Om- och tillbyggnad av skola i Kalmar
Avser F - 6 skola.

Tillbyggnad av hotell i Kalmar

Ombyggnad av familjebad i Kalmar
Projektet ligger vilande. Politiska utredningar pågår. Uppskattad byggstart. Ingen kostnadsuppgift.

Om- och tillbyggnad av skollokaler i Halltorp
Nybyggnad av en skola (hus 3) samt ombyggnad av vissa delar av hus01 och 02.

Ombyggnad av sjukhus i Kalmar
Avser ombyggnation inom hus 2 och 15, Kungsljuset 3.

Byte av avloppsledningar i Hus 19 på Länsjukhuset i Kalmar
Projektet avser utbyte av avloppsledningar plan 0-2 i delarna 1 och 2 i Hus 19 inom Länssjukhuset i Kalmar. Dessutom omfattar anbudsförfrågan option på byte av avloppsledningar plan 0-2 inom husdelarna 3 och 4 i samma hus.

Ombyggnad av fastighet till innebandyarena i Kalmar
Avser ombyggnad av industribyggnad till en idrottsarena med innebandy i fokus.

Tillbyggnad av affärshus i Kalmar
Tillbyggnad av affärsbyggnad med affärslokaler och ny entré.

Ombyggnad av studentlägenhet i Kalmar
Ändrad användning från förråd till studentbostäder.

Tillbyggnad av verkstad i Kalmar
Tillbyggnad av verkstadsbyggnad samt rivning.

Ombyggnad av entrén till Skälby i Kalmar
Projektet avser trafiksäkerhetsåtgärder där man kommer att smalna av Kungsgårdsvägen med en gångpassage där man lättare kan korsa gatan. Gång- och cykelvägen utmed Kungsgårdsvägen (Bergabanan) blir upphöjd där den korsar infarten till Skälby. Gång- och cykelvägen från 4H-gården förlängs ner till Bergabanan. Bilparkeringen vid lekplatsen tas bort och ersätts delvis med cykelparkering. Som ersättning för de parkeringsplatser som nu försvinner finns de två nya parkeringsytor utmed Ölandsleden som anlades för några år sedan.

Upprustning av Kalmaranstalten

Tillbyggnad av idrottshall i Kalmar
Tillbyggnad av idrottshall/föreningslokal, entré.

Rivning av skola i Kalmar
Avser rivning av hus 1 och 3 vid Djurängsskolan.

Ombyggnad av friidrottshall på Fredriksskans i Kalmar
Avser ombyggnad av omklädningsrum.

Ombyggnad av spa i Kalmar
Anmälan, spa-bad.

Ombyggnad av va-ledning i Kalmar
Anslutning till kommunalt vatten och avlopp.

Tillbyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Fasadändring, tillbyggnad av flerbostadshus, inredande av ytterligare bostäder samt rivning.

Ombyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Flerbostadshus ändras från 6 st befintliga lägenheter till 12 st mindre.

Ombyggnad av vind i Kalmar
Förhandsbesked: inredning av lgh (5st) på bef. vind.

Tillbyggnad av teatrar i Kalmar
Förhandsbesked: tillbyggnad av teaterlokal.

Rivning av bensinstation i Kalmar
Rivning av drivmedelsanläggning.

Rivning av industrihus i Kalmar
Rivning av industribyggnad.

Ombyggnad av församlingshus i Kalmar
Fasadändring av församlingsgård, ändrad användning från kök till kontor samt ändringar i planlösning.

Tillbyggnad av industrihus i Kalmar
Om- och tillbyggnad av industrilokal.

Tillbyggnad av kylhus i Kalmar
Om-/tillbyggnad av inlastning och kylrum under bef.tak.

Ombyggnad av kök i Kalmar
Ombyggnad av kök och matsal samt tillbyggnad av miljöhus.

Ombyggnad av administrationslokal i Kalmar
Ombyggnad av lokal till personal- och administrationslokal.

Ombyggnad av varuhus i Kalmar
Ombyggnad av varuhus (citygross).

Tillbyggnad av industrihus i Kalmar
Tillbyggnad av industri.

Tillbyggnad av kontor i Kalmar
Tillbyggnad kontor.

Ombyggnad av förskola i Kalmar
Väsentlig ändring av ventilation.

Ombyggnad av skola i Kalmar
Ändring av befintligt ventilationssystem.

Ombyggnad av restaurang i Kalmar
Ändring av bärande konstruktion.

Ombyggnad av lägenhet i Kalmar
Ändring från lokal till lägenhet.

Ombyggnad av kontor i Kalmar
Ändrad användning från förråd till kontor.

Ombyggnad av lägenhet i Kalmar
Ändrad användning från församlingslokal till bostadslägenhet.

Ombyggnad av lägenhet i Kalmar
Ändrad användning från kontor till bostad.

Ombyggnad av enbostadshus i Kalmar
Ändrad användning från läkarmottagning till bostad.

Ombyggnad av förskola i Kalmar
Ändrad användning från skola/församlingshem till förskola.

Ombyggnad av lägenhet i Kalmar
Ändrad användning, från restaurang till 2 studentlgh.

Tillbyggnad av parkeringsplats i Kalmar
Utökning av parkeringsplatser, 3 st.

Ombyggnad av enbostadshus i Kalmar
Väsentlig ändring av planlösning, brandskydd samt vatten och avlopp.

Tillbyggnad av klubbhus i Kalmar
Tillbyggnad av klubbhus (kalmar golfklubb).

Ombyggnad av skola i Kalmar
Ombyggnad, kontor till skollokal.

Ombyggnad av lager i Kalmar
Fasadändring samt ombyggnad av lagerlokal, rivning av lastbrygga.

Rivning av skärmtak i Kalmar
Rivning av skärmtak över plats för tidigare bensinpumpar.

Tillbyggnad av servering i Kalmar
Tidsbegränsat säsongslov, uteservering, fr.o.m. 2017-03-27 t.o.m. 2022-11-05.

Tillbyggnad av garage i Kalmar
Tillbyggnad av garage, carport.

Rivning av fritidshus i Kalmar
Rivning av grundrester från fritidshus efter brand.

Ombyggnad av handelslokal i Kalmar

Tillbyggnad av industrihus i Kalmar
Tillbyggnad av industribyggnad.

Invändig upprustning av förskola i Kalmar
Nyinstallation av ventilationskanaler och ftx.

Renovering av broar i Kalmar och Blekinge län

Ombyggnad av va-ledning i Kalmar
Anslutning till kommunalt va.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: