Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Kalmar

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Om- och tillbyggnad av reningsverk i Tegelviken, Kalmar
Avser nybyggnation av reningsbassänger. Om- och tillbyggnad av slambehandlingen. Rivning av befintligt verk samt återställande av mark som grönområde.
Ombyggnad av universitet i Kalmar etapp 2 Västra
Projektet avser ombyggnad av Hus A med studielokaler, föreläsningslokaler och kontor. Byggstart sker när etapp 1 är klar, tidigast 2018. Hela universitetsområdet ska vara ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart. Husen ska byggas i passivhusteknik. Totalkostnad för hela projektet 1,5 miljarder. Samarbetsprojekt mellan kommun & universitet.
Nybyggnad av arena i Kalmar
Avser rivning av befintlig byggnad och nybyggnad av idrottsanläggning
Om och tillbyggnad av skola i Kalmar
Avser om- och tillbyggnad av hus 03. Tillbyggnaden innehåller klassrum och grupprum i 3 plan med fläktrum på plan 4. Ombyggnad av korridorer och klassrum på plan 1 och 3.
Ombyggnad av VVS och ventilationssystem i flerbostadshus i Kalmar
Entreprenaden omfattar komplett utförande av ombyggnation och utbyte av befintligt ventilationssystem i fastigheterna. All erforderlig el, bygg, VVS och styr & reglerutrustning ingår. Objektet består av 2 fastigheter (23 huskroppar) om 450 lgh.
Underhåll av el, kraft och vägbelysning i Kalmar län
För utförande av skötsel och reinvesteringsarbeten av vägbelysning på allmänna vägar inom Kalmar län.
Anläggande av vall genom hamnbassäng i Kalmar
Avser anläggande av ny vall genom hamnbassängen.
Ombyggnad av angöring och parkering i Kalmar
Avser markarbeten för ombyggnad av angöring och parkering vid Kalmar Öland Airport.
Underhållsbeläggning tank i Kalmar län
Omfattar 1 beläggningsgrupp i Kalmar län.
Ombyggnad av kök på Barkestorpsskolan i Kalmar
Avser ombyggnad av tillagningskök, byte av vetilationsaggregat och nybyggnad av miljöhus och vagnsförråd.
Ombyggnad till bibliotek i Kalmar
Avser ombyggnad till bibliotek.
Ombyggnad av stationerna Strömby och Påryd
Avser utbyggnad av ställverk i två stationer, Strömby och Påryd.
Utförande av kanalisationsarbete i Kalmar kommun
Avser förläggning av kanalisation (tomrör) på landsbygden i Kalmar kommun.
Byte av avloppsledningar i Hus 19 på Länsjukhuset i Kalmar
Projektet avser utbyte av avloppsledningar plan 0-2 i delarna 1 och 2 i Hus 19 inom Länssjukhuset i Kalmar. Dessutom omfattar anbudsförfrågan option på byte av avloppsledningar plan 0-2 inom husdelarna 3 och 4 i samma hus.
Ombyggnad av kontor mm i Kalmar
Projektet avser lokalanpassning av kontor och ny travers i lagerhall.
Ombyggnad av vårdcentral i Kalmar
Ombyggnad från kontor till vårdcentral samt installation av personhiss.
Ombyggnad av studentlägenhet i Kalmar
Ändrad användning från förråd till studentbostäder.
Byggledare underhållsbeläggning inom Kalmar län och Kronoberg/Blekinge
Beställaren har möjlighet att med befintliga kontraktsvillkor förlänga kontraktstiden med ytterligare 1+1 år.
Behandlingsyta för farligt avfall, Kalmar kommun
Projektet omfattar huvudsakligen: - Behandlingsyta, farligt avfall ca 15 000 m2 - belysning - Oljeavskiljare - Utjämningsdike.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Ombyggnad från förskola till 3 lägenheter.
Rivning och sanering av byggnad samt anläggande av parkering, Kalmar
Avser sanering och rivning av hus 05 som har varit barn- och ungdomspsykiatrisk mottagning tidigare. Anläggande av ny parkering ingår också längs hus 02.
Ombyggnad av gator i Kalmar
Avser ombyggnad av Stuvaregatan och Pedalstråket med tillhörande anslutningar mot Barlastgatan och Ölandskajen.
Nya säkerhetsräcken på Blå Jungfrun i Kalmarsund, Oskarshamns kommun
Avser byte av befintliga samt uppförande av nya räcken, handledare, fallskydd och angöringshjälpmedel.
Ombyggnad av bergvärmepump samt förläggning av ny kulvert i Kalmar
Projektet avser en installationsentreprenad och avser byte av bergvärmepump samt förläggning av ny kulvert till hus 2 och 3 samt nybyggnad av lift vid hus 2.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Fasadändring samt ändrad användning av källarplan, flerbostadshus.
Ombyggnad av slott i Kalmar
Ombyggnad av Kalmar slott.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Ombyggnad av kontorshus till bostäder.
Ombyggnad av vind i Kalmar
Avser inredning av lgh (5st) på befintlig vind samt fasadputs.
Tillbyggnad av kontor i Kalmar
Tillbyggnad av kontor.
Tillbyggnad av skola i Kalmar
Tillbyggnad av skola, rivning av plank och skärmtak, nybyggnad av miljöhus samt installation av fettavskiljare.
Tillbyggnad av vårdcentral i Kalmar
Tillbyggnad av vårdcentral.
Rivning av industrihus i Kalmar
Rivning av industrilokal.
Ombyggnad av kontor i Kalmar
Ändrad användning från bostadslägenheter till kontor.
Ombyggnad av affärshus i Kalmar
Rulltrappor, storgatan 21, affärshuset kvasten.
Tillbyggnad av veterinärstation i Kalmar
Tillbyggnad av djursjukhus, modulhus.
Tillbyggnad av enbostadshus i Kalmar
Tillbyggnad av enbostadshus.
Tillbyggnad av samlingslokal i Kalmar
Tillbyggnad av föreningslokal samt rullstolsramp.
Tillbyggnad av förråd i Kalmar
Tillbyggnad av förråd.
Tillbyggnad av förråd i Kalmar
Tillbyggnad av förrådsbyggnad.
Tillbyggnad av lager i Kalmar
Tillbyggnad av industrilokal, lagertält.
Tillbyggnad av garage i Kalmar
Tillbyggnad samt fasadändring.
Tillbyggnad av kontor i Kalmar
Tillbyggnad av kontor/verkstad samt skärmtak.
Ombyggnad av kontor i Kalmar
Ändrad användning, från bostad till kontor.
Ombyggnad av kontor i Kalmar
Ändrad användning, från lager till 2 kontorslokaler.
Ombyggnad av lägenhet i Kalmar
Ändring av lokal till lägenhet.
Ombyggnad av lägenhet i Kalmar
Ombyggnad av källarlokal till bostad.
Ombyggnad av mark i Kalmar
Marklov: Utfyllnad del av hamnbassäng.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Ny ytterdörr samt inredande av ytterligare bostäder i flerbostadshus.
Ombyggnad av vind i Kalmar
Nybyggnad av miljöhus, inredning av vind och källare till lägenhet.
Ombyggnad av vårdcentral i Kalmar
Om- och tillbyggnad av affärslokal till hälsocentral.
Ombyggnad av affärshus i Kalmar
Ombyggnad av affärshus (plantagen).
Tillgänglighetsanpassad hiss i Kalmar
Avser en hiss, med option för ytterligare 2 stycken, för brygga enligt kravspecifikation.
Ombyggnad av samlingslokal i Kalmar
Endast anmälningsåtergärd.
Rivning av laboratorium i Kalmar
Rivning av byggnad, Kalmarsundslaboratoriet.
Rivning av kontor i Kalmar
Rivning av kontor hos OKQ8.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: