Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Kalmar

Ombyggnad av kulturens hus i Kalmar, etapp 2
Avser upprustning av befintliga byggnader, samt en eventuell tillbyggnad. Detaljplanen är under bearbetning.

Integrerat brounderhåll inom Kalmar/Blekinge län

Om- och tillbyggnad till bostäder och butik i Kalmar

Stambyte i flerbostadshus i Kalmar

Till- och ombyggnad av tingsrätten i Kalmar
Avser tillbyggnad av två stycken tingssalar inklusive samtalsrum. Dessutom byggs en ny häktesdel.

Tillbyggnad av tennishall i Kalmar
Avser tillbyggnad av tennishall.

Om- och tillbyggnad av skola i Kalmar
Avser F - 6 skola.

Ombyggnad av skola i Kalmar
Ändring av befintligt ventilationssystem.

Om- och tillbyggnad av skollokaler i Halltorp
Nybyggnad av en skola (hus 3) samt ombyggnad av vissa delar av hus01 och 02.

Byte av avloppsledningar i Hus 19 på Länsjukhuset i Kalmar
Projektet avser utbyte av avloppsledningar plan 0-2 i delarna 1 och 2 i Hus 19 inom Länssjukhuset i Kalmar. Dessutom omfattar anbudsförfrågan option på byte av avloppsledningar plan 0-2 inom husdelarna 3 och 4 i samma hus.

Tillbyggnad av affärshus i Kalmar
Tillbyggnad av affärsbyggnad med affärslokaler och ny entré.

Ombyggnad av affärshus i Kalmar
Ombyggnad av affärshus.

Målning av broar i Kalmar län
Broarna som ingår i objektet är följande: - Bro 8-67-1 över Emån N Lilla Aby - Bro 8-107-1 över Maren vid Virum i Oskarshamn

Ombyggnad av bibliotek i Kalmar, etapp 1
Avser ombyggnad av bibliotek.

Ombyggnad av studentlägenhet i Kalmar
Ändrad användning från förråd till studentbostäder.

Tillbyggnad av verkstad i Kalmar
Tillbyggnad av verkstadsbyggnad samt rivning.

Ombyggnad av HVB hem i Kalmar
Väsentlig ändring av ventilation.

Ombyggnad av verkstad i Kalmar
Ändring av planlösning.

Renovering av sporthall och fritidsgård i Lindsdal, Kalmar

Nybyggnad av fibernät i Anen Yxern, Kalmar kommun
Entreprenaden omfattar anläggning av komplett passivt fibernät från nod inplacerad i telestation till minst 300 st fastigheter.

Renovering av broar i Kalmar län
Broarna som ingår i objektet är följande: - Bro 8-117-1 över Emåns huvudgren vid Emsfors i Oskarshamn - Bro 8-139-1 över Emåns högvattengren vid Emsfors i Oskarshamn - Bro 8-140-1 över Emåns norra gren vid Emsfors i Oskarshamn - Bro 8-230-1 över Lillån SO Lönneberga station - Bro 8-461-1 över industrispår och fabriksväg vid Överum - Bro 8-898-1 över väg 25 tpl Nybro Västra - Bro 8-23-1 över Storån vid Nelhammar

Ombyggnad av församlingshus i Kalmar
Fasadändring av församlingsgård, ändrad användning från kök till kontor samt ändringar i planlösning.

Ombyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Hiss - gripgatan 9.

Ombyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Flerbostadshus ändras från 6 st befintliga lägenheter till 12 st mindre.

Tillbyggnad av affärshus i Kalmar
Tillbyggnad av affärshus.

Tillbyggnad av veterinärstation i Kalmar
Tillbyggnad av djursjukhus, modulhus.

Ombyggnad av församlingshus i Kalmar
Ombyggnad, församlingslokal.

Ombyggnad av affärshus i Kalmar
Personhiss, handelsbanken (mattaffär) kaggensgatan 16.

Vedgårdsholmen 15
Avser ändring av ventilation, vatten och avlopp samt nytt brandskydd på fastigheten i Kalmar.

Byte av ventilationssystem i kontorshus i Kalmar
Ändring av ventilation.

Tillbyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Tillbyggnad av flerbostadshus samt rivning av balkong.

Tillbyggnad av klubbhus i Kalmar
Tillbyggnad av föreningslokaler.

Ombyggnad av restaurang i Kalmar
Ändring av bärande konstruktion.

Tillbyggnad av industrihus i Kalmar
Tillbyggnad av industri.

Tillbyggnad av lager i Kalmar
Tillbyggnad av kontor-/lagerbyggnad.

Tillbyggnad av personallokal i Kalmar
Tillbyggnad av personalutrymmen.

Ombyggnad av lägenhet i Kalmar
Ändrad användning från församlingslokal till bostadslägenhet.

Ombyggnad av lägenhet i Kalmar
Ändrad användning från kontor till bostad.

Ombyggnad av enbostadshus i Kalmar
Ändrad användning från läkarmottagning till bostad.

Ombyggnad av studentlägenhet i Kalmar
Ändrad användning hobbylokal - studentrum.

Ombyggnad av lägenhet i Kalmar
Ändrad användning, från målarverkstad till bostad.

Tillbyggnad av garage i Kalmar
Tillbyggnad av garage, carport.

Tillbyggnad av parkeringsplats i Kalmar
Utökning av befintlig parkering (volleybollplanerna på långviken).

Tillbyggnad av tvätthall i Kalmar
Utökning biltvättsanläggning.

Ombyggnad av industrihus i Kalmar
Väsentlig ändring av brandskydd.

Ombyggnad av enbostadshus i Kalmar
Väsentlig ändring av planlösning, brandskydd samt vatten och avlopp.

Ombyggnad av lager i Kalmar
Fasadändring samt ombyggnad av lagerlokal, rivning av lastbrygga.

Tillbyggnad av hembygdsgård i Kalmar
Tillbyggnad av entre.

Rivning av fritidshus i Kalmar
Rivning av 2 st. mindre fritidshus samt bod/förråd.

Rivning av nätstation i Kalmar
Rivning av nätstation.

Rivning av personallokal i Kalmar
Rivning av personalbarack.

Rivning av skärmtak i Kalmar
Rivning av skärmtak över plats för tidigare bensinpumpar.

Rivning av nätstation i Kalmar
Rivningslov för nätstation.

Tillbyggnad av servering i Kalmar
Säsongslov: 2 st. uteserveringar på larmtorget, from 31/3 tom 31/10 2017.

Tillbyggnad av servering i Kalmar
Säsongslov: uteservering med markiser samt höj och sänkbart glasstaket, 1/4 - 30/10 2017.

Tillbyggnad av industrihus i Kalmar
Tillbyggnad av en silo platta på deras egna industrifastighet.

Ombyggnad av idrottshall i Kalmar
Tillbyggnad av idrottshall/restaurang.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: