Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Kalmar

Ombyggnad av E22 Nygård-Gladhammar etapp 1 och 2

Nybyggnad av universitet i Kalmar etapp 2, Östra delen

Ombyggnad av universitet i Kalmar etapp 2 Västra

Tillbyggnad av skola i Kalmar

Till- och ombyggnad av tingsrätten i Kalmar

Muddringsarbeten i Kalmar Hamn

Ombyggnad av kulturens hus i Kalmar, etapp 2

Om- och tillbyggnad till bostäder och butik i Kalmar

Stambyte i flerbostadshus i Kalmar

Ombyggnad till kulturcentrum i Kalmar

Om- och tillbyggnad av skola i Kalmar

Tillbyggnad av hotell i Kalmar

Ombyggnad av familjebad i Kalmar

Om- och tillbyggnad av skollokaler i Halltorp

Ombyggnad av korsning mm i Kalmar

Ombyggnad av sjukhus i Kalmar

Ombyggnad av kök på Barkestorpsskolan i Kalmar

Rivning av sjukhus i Kalmar

Byte av avloppsledningar i Hus 19 på Länsjukhuset i Kalmar

Ombyggnad av bibliotek i Kalmar, etapp 1

Ombyggnad av fastighet till innebandyarena i Kalmar

Tillbyggnad av affärshus i Kalmar

Ombyggnad av studentlägenhet i Kalmar

Tillbyggnad av verkstad i Kalmar

Upprustning av Kalmaranstalten

Rivning av skola i Kalmar

Renovering och byte av tätskikt på broar i Kalmar

Rivning av bensinstation i Kalmar

Rivning av industrihus i Kalmar

Tillbyggnad av flerbostadshus i Kalmar

Tillbyggnad av gym i Kalmar

Tillbyggnad av kontor i Kalmar

Tillbyggnad av kylhus i Kalmar

Tillbyggnad av industrihus i Kalmar

Tillbyggnad av teatrar i Kalmar

Ombyggnad av spa i Kalmar

Ombyggnad av va-ledning i Kalmar

Ombyggnad av varuhus i Kalmar

Ombyggnad av vind i Kalmar

Ombyggnad av kök i Kalmar

Ombyggnad av flerbostadshus i Kalmar

Ombyggnad av församlingshus i Kalmar

Ombyggnad av förskola i Kalmar

Ombyggnad av kontor i Kalmar

Ombyggnad av administrationslokal i Kalmar

Ombyggnad av enbostadshus i Kalmar

Ombyggnad av handelslokal i Kalmar

Ombyggnad av skola i Kalmar

Ombyggnad av lager i Kalmar

Ombyggnad av lägenhet i Kalmar

Ombyggnad av markanläggning i Kalmar

Ombyggnad av värmeverk i Kalmar

Tillbyggnad av klubbhus i Kalmar

Tillbyggnad av parkeringsplats i Kalmar

Tillbyggnad av servering i Kalmar

Rivning av mur i Kalmar

Rivning av fritidshus i Kalmar

Rivning av förråd i Kalmar

Invändig upprustning av förskola i Kalmar

Renovering av broar i Kalmar och Blekinge län

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: