Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Hultsfred

Ombyggnad av lokaler i Hultsfred
Befintliga lokaler för bibliotek och skola ska byggas om och renoveras för Arbetsförmedlingen och Arbetsmarknads- & Integrationsenheten (AME). Nytt fläktrum på befintligt tak. Ny interntrappa mellan plan 2 och 3, vid hiss.
Ombyggnad av el- och automatikdel, Hultsfreds avloppsreningsverk
Avser ombyggnad och renovering av delar av el- och styrsystem vid Hultsfreds Avloppsreningsverk. Befintligt system ska kompletteras med nya moduler.
Renovering av bibliotek i Hultsfred
Befintliga lokaler för bibliotek och skola ska byggas om och renoveras.
Ny dagvattendamm samt upprustning av park i Hultsfred
Objektet avser ny dagvattendamm samt försköning av Hagadalsparken.
Rivning av flerbostadshus i Silverdalen, Hultsfred
Objektet avser rivning av hyresfastighet med adress Mejerigatan 6 i Silverdalen.
Ny omlastningsanläggning vid avfallsanläggning i Hultsfred
Avser omlastningsanläggning med 8 stycken omlastningsfack bestående av 4 m höga väggar av betongblock som grundläggs på befintlig asfaltyta.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: