Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Emmaboda

Ombyggnad av industrihus i Emmaboda
Nötskrikan 9, bygglovsansökan för ombyggnad, fasadändring.

Tillbyggnad av virkesterminal i Emmaboda
Strängsmåla 1:51, bygglovsansökan för tillbyggnad av råsorteringshall.

Ombyggnad av stationsområde i Emmaboda
Ev nyanläggning av parkeringsplatser samt förkortning av befintlig gångtunnel.

Ombyggnad för polis och ambulans i Emmaboda

Rivning av flerbostadshus i Emmaboda
Ansökan om rivningslov för två flerbostadshus samt garage.

Tillbyggnad av industrihus i Emmaboda
Bygglovsansökan för tillbyggnad av industribyggnad.

Rivning av förråd i Emmaboda
Emmabo 1:493, ansökan om rivningslov för komplementbyggnad.

Tillbyggnad av industrihus i Emmaboda
Emmabo1:493, bygglovsansökan för tillbyggnad av pannrum för flispanna.

Ombyggnad av flerbostadshus i Emmaboda
Konvaljen 7, bygglovsansökan för ombyggnad av källare.

Ombyggnad av äldreboende i Emmaboda
5 små lägenheter ska bli 2 större lägenheter.

Rivning av förråd i Emmaboda
Örnen 6, ansökan om rivningslov för tre byggnader.

Rivning av taxistation i Emmaboda
Björken 1, ansökan om rivningslov för taxistation.

Grusrenovering Emmaboda kommun

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: