Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Emmaboda

Tillbyggnad av restaurang och kök i Långasjö

Tillbyggnad av virkesterminal i Emmaboda
Strängsmåla 1:51, bygglovsansökan för tillbyggnad av råsorteringshall.

Ombyggnad av stationsområde i Emmaboda
Ev nyanläggning av parkeringsplatser samt förkortning av befintlig gångtunnel.

Ombyggnad för polis och ambulans i Emmaboda

Rivning av industrihus i Emmaboda
Ansökan om rivningslov för industri/lagerbyggnad.

Rivning av flerbostadshus i Emmaboda
Ansökan om rivningslov för två flerbostadshus samt garage.

Ombyggnad av utställningshall i Emmaboda
Förlångskvarn 1:86, bygglovsansökan för ändring, konstutställning med neonskyltar.

Rivning av taxistation i Emmaboda
Björken 1, ansökan om rivningslov för taxistation.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: