Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Borgholm

Om- och tillbyggnad av brandstation i Löttorp, Borgholm
Avser ombyggnad av befintliga lokaler och tillbyggnad av gym.
Ombyggnad av sedimenteringsbassänger vid reningsverk i Borgholm
Objektet avser ombyggnad av process för upptagning och vidare transport av slam från botten av sedimenteringsbassängerna.
Om- och tillbyggnad av lokaler för Kulturskolan i Borgholm
Projektet omfattar om- och tillbyggnad av lokaler för kulturskolan Kv Engelen 1 i Borgholm. Tillbyggnad av ca 23 m2, samt ombyggnation i tidigare tillbyggd del om ca 240 m2, samt ändringsarbeten i magasinet.
Ombyggnad av restaurang i Borgholm
Avser ändring i restaurang till en ny restaurangdel i befintlig restaurang.
Ramavtal Vinterväghållning i Borgholm
Upphandlingen avser maskintjänster, inkl. förare för vinterväghållning på kommunala gator, gång- och cykelvägar samt enskilda vägar i större delen av Borgholms kommun. Upphandlingen avser inte halkbekämpning eller bortforsling av snömassor.
Tillbyggnad av affärshus i Borgholm
Bygglov för tillbyggnad av entré.
Ombyggnad av skola i Borgholm
Bygglov för ändrad användning av skola.
Rivning av restaurang i Borgholm
Rivningslov för rivning hel byggnad restaurang.
Tillbyggnad av affärshus i Borgholm
Tillbyggnad av affärshus.
Tillbyggnad av förråd i Borgholm
Bygglov för tillbyggnad av förrådsbyggnad/bod.
Rivning av gym i Borgholm
Rivningslov för rivning del av byggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Borgholm, Etapp 2
Avser tillbyggnad av entré.
Tillbyggnad av industrihus i Borgholm
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: