Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Borgholm

Ombyggnad av kommunförråd i Borgholm
Omfattning oklar. Uppskattad byggstart och kostnad.
Ombyggnad av sedimenteringsbassänger vid reningsverk i Borgholm
Objektet avser ombyggnad av process för upptagning och vidare transport av slam från botten av sedimenteringsbassängerna.
Renovering av lekplatser och aktivitetsparker i Borgholm
Upprustning utav 3 lekplatser för en mer åldersinriktad lekpark.
Ramavtal Vinterväghållning i Borgholm
Upphandlingen avser maskintjänster, inkl. förare för vinterväghållning på kommunala gator, gång- och cykelvägar samt enskilda vägar i större delen av Borgholms kommun. Upphandlingen avser inte halkbekämpning eller bortforsling av snömassor.
Ombyggnad av flerbostadshus i Borgholm
Bygglov för ändrad användning av affärshus, ombyggnad till flerbostadshus.
Ombyggnad av industrihus i Borgholm
Bygglov för ändrad användning av industribyggnad.
Tillbyggnad av affärshus i Borgholm
Bygglov för tillbyggnad av entré.
Tillbyggnad av fritidshus i Borgholm
Bygglov för tillbyggnad av fritidshus, uterum.
Tillbyggnad av förråd i Borgholm
Bygglov för tillbyggnad av förrådsbyggnad/bod.
Rivning av enbostadshus i Borgholm
Rivningslov för rivning hel byggnad enbostadshus.
Rivning av förråd i Borgholm
Rivningslov för rivning hel byggnad förrådsbyggnad/bod Borgholm 11:1, 11:42.
Rivning av komplementbyggnad i Borgholm
Rivningslov för rivning hel byggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Borgholm, Etapp 2
Avser tillbyggnad av entré.
Tillbyggnad av affärshus i Borgholm
Inglasning av befintlig veranda.
Ombyggnad av skola i Börgholm
Upptaget i investeringsbudget 2017-2020.
Tillbyggnad av industrihus i Borgholm
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: