Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Borgholm

Ombyggnad av väg 136 förbi Glömminge
1,7 km, gc-väg, mittseparering. Sträckan Ekerum-Borgholm.

Om- och tillbyggnad av brandstation i Löttorp, Borgholm
Avser ombyggnad av befintliga lokaler och tillbyggnad av gym.

Ombyggnad av vattenverk i Köpingsvik
Frågor gällande kommunens VA-verk är under utredning. Ovisst om och när objektet kan komma till utförande.

Ombyggnad av lokaler för Socialförvaltningen i Borgholm
Projektet omfattar ombyggnad av lokaler för socialförvaltningen samt in- och utvändig renovering av huvudbyggnaden på kv Höken 2 i Borgholm. Invändigt omfattas cirka 1415 kvm samt vissa arbeten på vinden.

Ombyggnad av korsning i Ekerum
Ombyggnad av befintlig korsning mellan väg 136 och enskild väg 19269 vid Ekerum. Mitträcken, flytt av busshållplatser, ny belysning mm.

Ombyggnad av kommunförråd i Borgholm
Placering är ej klar. Omfattning oklar. Uppskattad byggstart och kostnad.

Om- och tillbyggnad av vattenverk i Borgholm
Planerat projekt. Uppskattad byggstart och kostnad. Avhärdning.

Tillbyggnad av restaurang i Borgholm
Bygglov för tillbyggnad av restaurang ändrad planlösning, utvändig ändring, eldstad, ventilation.

Ombyggnad av församlingshus i Borgholm
Bygglov för ändring.

Rivning av förråd i Borgholm
Rivningslov för rivning hel byggnad förrådet.

Rivning av förråd i Borgholm
Rivningslov för rivning hel byggnad förrådsbyggnad/bod.

Rivning av transformatorstation i Borgholm
Rivningslov för rivning transformatorstation.

Tillbyggnad av fritidshus i Borgholm
Bygglov för tillbyggnad av fritidshus.

Tillbyggnad av förråd i Borgholm
Anmälan av bygglovsbefriade åtgärder för tillbyggnad av förrådsbyggnad/bod.

Ombyggnad av skola i Borgholm
Upptaget i investeringsbudget 2017-2020.

Tillbyggnad av industrihus i Borgholm
Bygglov för tillbyggnad av industribyggnad.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: