Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Kalmar län

Borgholm (18)
Emmaboda (7)
Hultsfred (10)
Högsby (5)
Kalmar (68)
Nybro (11)
Oskarshamn (41)
Torsås (10)
Vimmerby (5)
Västervik (29)

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 202 st.

Ombyggnad av E22 Nygård-Gladhammar etapp 1 och 2

Nybyggnad av universitet i Kalmar etapp 2, Östra delen

Upprustning och ombyggnad av äldreboende i Hultsfred

Ombyggnad av hamnområde till hotell, flerbo, kulturhus mm

Ombyggnad av universitet i Kalmar etapp 2 Västra

Tillbyggnad av skola i Kalmar

Till- och ombyggnad av tingsrätten i Kalmar

Muddringsarbeten i Kalmar Hamn

Om- och påbyggnad till flerbostadshus i Västervik

Ombyggnad av skola i Vimmerby

Helrenovering av skola i Torsås etapp 2

Ombyggnad av kulturens hus i Kalmar, etapp 2

Tillbyggnad av livsmedelsbutik i Oskarshamn

Anpassning av fastighet till livsmedelsbutik i Västervik

Nybyggnad av avloppsreningsverk i Oskarshamn

Om- & tillbyggnad av förskola i Nybro

Om- och tillbyggnad till bostäder och butik i Kalmar

Stambyte i flerbostadshus i Kalmar

Ombyggnad till kulturcentrum i Kalmar

Till- och ombyggnad av avloppsreningsverk i Västervik

Till- och ombyggnad av äldreboende i Färjestaden

Om och tillbyggnad av boendeplatser i Oskarshamn

Om- och tillbyggnad av skola i Kalmar

Tillbyggnad av hotell i Kalmar

Ny entré samt ny länkbyggnad vid kommunhus i Torsås, etapp 1

Ombyggnad till bostäder i Västervik

Ombyggnad till familjecentral mm i Torsås

Ombyggnad till socialförvaltningen i Oskarshamn

Ombyggnad av vattenkraftverk i Mönsterås

Ombyggnad av familjebad i Kalmar

Tillbyggnad av industribyggnad i Oskarshamn

Tillbyggnad av pensionärs och äldreboende i Målilla

Om- och tillbyggnad av skollokaler i Halltorp

Ombyggnad av korsning mm i Kalmar

Ombyggnad av sjukhus i Kalmar

Tillbyggnad av gym i Oskarshamns Arena, etapp 1

Ombyggnad av skola i Oskarshamn

Reparation av murkajer i Oskarshamns hamn

Rivning av sjukhus i Kalmar

Ombyggnad av kök på Barkestorpsskolan i Kalmar

Byte av avloppsledningar i Hus 19 på Länsjukhuset i Kalmar

Ombyggnad av brandstation i Västervik

Ombyggnad av församlingshus i Oskarshamn

Ombyggnad av bibliotek i Kalmar, etapp 1

Ombyggnad av fastighet till innebandyarena i Kalmar

Ombyggnad av lokaler för Socialförvaltningen i Borgholm

Om- och tillbyggnad av brandstation i Löttorp, Borgholm

Anläggande av konstgräsplan i Nybro

Ombyggnad av vattenverk i Köpingsvik

Tillbyggnad av affärshus i Kalmar

Ombyggnad av Olssonska fastigheten till kontor i Torsås

Ombyggnad av korsning i Ekerum

Tillbyggnad av bilhall i Västervik

Ombyggnad av kaj i Västervik

Ombyggnad av hamn i Mörbylånga

Ombyggnad av kommunförråd i Borgholm

Ombyggnad av studentlägenhet i Kalmar

Tillbyggnad av restaurang i Mörbylånga

Tillbyggnad av biogastankställe i Mörbylånga

Tillbyggnad av industrihus i Oskarshamn

Tillbyggnad av restaurang och kök i Långasjö

Tillbyggnad av verkstad i Kalmar

Ombyggnad av trygghetsboende S:a Möckleby

Ombyggnad för ny förskola

Påbyggnad med lägenheter i Västervik

Ombyggnad av kontor i Högsby

Anpassningar för förskola i Tuna skola, Vimmerby

Nybyggnad av ventilationsanläggning med biofilter vid avfallsanläggning, Västervik

Om- och tillbyggnad av gruppbostad i Bockara

Ombyggnad av el- och automatikdel, Hultsfreds avloppsreningsverk

Tillbyggnad och rivning av kök vid fastighet i Västervik

Upprustning av Kalmaranstalten

Tillbyggnad av produktionslokal i Mörbylånga

Anpassningar av gamla varmbadhuset i Västervik

Tillbyggnad av omklädningsrum i Frödinge

Om- och tillbyggnad av vattenverk i Borgholm

Ombyggnad av järnväg för hastighetshöjning i Målilla

Renovering av omklädningsrum i Nybro

Sanering av VA-ledningar i Färjestaden

Ombyggnad av ventilation på förskola i Högsby

Ombyggnad av stationsområde i Emmaboda

Ombyggnad av lägenhet i Nybro

Utbyggnad av förskola i Söderåkra, Torsås

Utbyggnad va-nät i Kvilla

Ombyggnad av el- och automatik Hultsfreds och Målilla vattenverk

Infodring av spillvattenledningar i Oskarshamn

Nytt konstgräs på fotbollsplan i Oskarshamn

Ny- och ombyggnad av infartsväg till avfallsanläggning i Hultsfred

Ombyggnad av gruppbostäder i Oskarshamn

Ombyggnad för polis och ambulans i Emmaboda

Ombyggnad för tvättstuga på brandstation i Oskarshamn

Terrassering vid avfallsanläggning i Västervik

Rivning av skola i Kalmar

Rivning av industrihus i Emmaboda

Rivning av industrihus i Västervik

Rivning av vattenverk i Triberga, Mörbylånga

Renovering och byte av tätskikt på broar i Kalmar

Ombyggnad av pensionärsbostad i Nybro

Ombyggnad av flerbostadshus i Mönsterås

Ombyggnad av kontor i Oskarshamn

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: