Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Kalmar län

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 206 st.

Ombyggnad av väg 136 förbi Glömminge
1,7 km, gc-väg, mittseparering. Sträckan Ekerum-Borgholm.

Upprustning och ombyggnad av äldreboende i Hultsfred

Ombyggnad av vårdbostad i Nybro
Bygglov - ändrad användning till särskilt boende 48 lgh samt kök och kontor.

Ombyggnad av hamnområde till hotell, flerbo, kulturhus mm

Ombyggnad av E22 Nygård-Gladhammar etapp 1 och 2
Projektet avser ombyggnad till mötesfri landsväg med mitträcke, Nygård-Bälö (etapp 1 och 2) och Bälö-Gladhammar (etapp 3 och 4). Ca 3,4 mil totalt.

Ombyggnad av E22 Nygård-Gladhammar etapp 3 och 4
Projektet avser ombyggnad till mötesfri landsväg med mitträcke, Nygård-Bälö (etapp 1 och 2) och Bälö-Gladhammar (etapp 3 och 4). Ca 3,4 mil totalt.

Till- och ombyggnad av tingsrätten i Kalmar
Avser tillbyggnad av två stycken tingssalar inklusive samtalsrum. Dessutom byggs en ny häktesdel.

Muddringsarbeten i Kalmar Hamn

Ombyggnad av skola i Vimmerby

Helrenovering av skola i Torsås etapp 2
Helrenovering av 2500 kvm, avser hus 1, 7, och 8. Samt rivning av byggnad 6, och ny bussangöring kommer att utföras, med tillhörande ombyggnad av Kalmarvägen.

Tillbyggnad av livsmedelsbutik i Oskarshamn
Avser tillbyggnad av butik.

Om- & tillbyggnad av förskola i Nybro
Avser om- och tillbyggnad av förskola Skattkistan på fastigheten Kv Syrenen 1. Befintlig byggnad uppskattad bruttoarea till ca 870m². Tillbyggnad uppskattad bruttoarea till ca 760 m².

Anpassning av fastighet till livsmedelsbutik i Västervik

Stambyte i flerbostadshus i Kalmar

Till- och ombyggnad av äldreboende i Färjestaden

Tillbyggnad av tennishall i Kalmar
Avser tillbyggnad av tennishall.

Till- och ombyggnad av avloppsreningsverk i Västervik
Upphandling av totalentreprenör för konkurrenspräglad dialog ligger stilla. Väntar beslut från länsstyrelsen. Uppskattad byggstart och kostnad.

Om och tillbyggnad av boendeplatser i Oskarshamn

Om- och tillbyggnad av skola i Kalmar
Avser F - 6 skola.

Om- och påbyggnad till flerbostadshus i Västervik
Olika förslag utreds. Kan bli mellan 12 - 22 lägenheter. Detaljplan finns. Tidigast byggstart 2018. Uppskattad kostnad.

Tillbyggnad av hotell i Kalmar

Ombyggnad till bostäder i Västervik

Ny entré samt ny länkbyggnad vid kommunhus i Torsås, etapp 1
Avser nybyggnad av entré och utvändigt underhåll av kommunhuset.

Ombyggnad av vattenkraftverk i Mönsterås
Avser en effektivisering/ombyggnad av det befintliga Skälleryds vattenkraftverk i Alsterån. Upphandlingen av ombyggnationen kommer att upphandlas som totalentreprenad och påbörjas direkt efter att turbinupphandlingen är klar.

Tillbyggnad av pensionärs och äldreboende i Målilla

Ombyggnad till socialförvaltningen i Oskarshamn
Nytt trapphus utvändigt.

Ombyggnad av familjebad i Kalmar
Projektet ligger vilande. Politiska utredningar pågår. Uppskattad byggstart. Ingen kostnadsuppgift.

Tillbyggnad av industribyggnad i Oskarshamn
Omfattning är ännu oklar. Uppskattad byggstart. Kostnadsuppgift saknas.

Om- och tillbyggnad av skollokaler i Halltorp
Nybyggnad av en skola (hus 3) samt ombyggnad av vissa delar av hus01 och 02.

Ombyggnad av sjukhus i Kalmar
Avser ombyggnation inom hus 2 och 15, Kungsljuset 3.

Tillbyggnad av gym i Oskarshamns Arena, etapp 1
Avser tillbyggnad av gym och mauritiusstrand.

Ombyggnad av skola i Oskarshamn
Ca 250-300 m2.

Byte av avloppsledningar i Hus 19 på Länsjukhuset i Kalmar
Projektet avser utbyte av avloppsledningar plan 0-2 i delarna 1 och 2 i Hus 19 inom Länssjukhuset i Kalmar. Dessutom omfattar anbudsförfrågan option på byte av avloppsledningar plan 0-2 inom husdelarna 3 och 4 i samma hus.

Ombyggnad av församlingshus i Oskarshamn
Ändrad användning av tingsdel till föramlingshem.

Tillbyggnad av industrihus i Nybro
Avser tillbyggnad av industribyggnad.

Om- och tillbyggnad av brandstation i Löttorp, Borgholm
Avser ombyggnad av befintliga lokaler och tillbyggnad av gym.

Ombyggnad av fastighet till innebandyarena i Kalmar
Avser ombyggnad av industribyggnad till en idrottsarena med innebandy i fokus.

Ombyggnad till hotell/vandrarhem i Västervik

Ombyggnad av vattenverk i Köpingsvik
Frågor gällande kommunens VA-verk är under utredning. Ovisst om och när objektet kan komma till utförande.

Ombyggnad av lokaler för Socialförvaltningen i Borgholm
Projektet omfattar ombyggnad av lokaler för socialförvaltningen samt in- och utvändig renovering av huvudbyggnaden på kv Höken 2 i Borgholm. Invändigt omfattas cirka 1415 kvm samt vissa arbeten på vinden.

Tillbyggnad av affärshus i Kalmar
Tillbyggnad av affärsbyggnad med affärslokaler och ny entré.

Ombyggnad av Olssonska fastigheten till kontor i Torsås
Ombyggnad/hyresgästanpassning. Två våningar plus vind.

Ombyggnad av korsning i Ekerum
Ombyggnad av befintlig korsning mellan väg 136 och enskild väg 19269 vid Ekerum. Mitträcken, flytt av busshållplatser, ny belysning mm.

Tillbyggnad av bilhall i Västervik
Planer i tidigt skede som ej är beslutade. Uppskattad byggstart och kostnad.

Tillbyggnad av flygfält i Västervik
Förlängning av befintlig rullbana på Västerviks flygplats från dagens 800 m till 1200 m. I entreprenaden ingår även utbyggnad av system för dagvatten hantering samt el- och banljusanläggning för den nya delen. Samt röjning och stubbrytning av hinderfritt område. Utbyggnad av Turn pad, vändyta för flygplan på bana 15.

Ombyggnad av hamn i Mörbylånga
Avser ombyggnad av hamn.

Ombyggnad till byggvaruhus i Oskarshamn

Ombyggnad av kommunförråd i Borgholm
Placering är ej klar. Omfattning oklar. Uppskattad byggstart och kostnad.

Tillbyggnad av restaurang i Mörbylånga
Tillbyggnad av ny serveringsdel i restaurang.

Ombyggnad av studentlägenhet i Kalmar
Ändrad användning från förråd till studentbostäder.

Tillbyggnad av biogastankställe i Mörbylånga

Tillbyggnad av restaurang och kök i Långasjö

Ombyggnad av trygghetsboende S:a Möckleby

Anpassningar för förskola i Tuna skola, Vimmerby

Ombyggnad av kontor i Högsby
Anmälan för ändrad planlösning.

Påbyggnad med lägenheter i Västervik
Projektet avser påbyggnad med 6 lägenheter i 2 våningar.

Ombyggnad av entrén till Skälby i Kalmar
Projektet avser trafiksäkerhetsåtgärder där man kommer att smalna av Kungsgårdsvägen med en gångpassage där man lättare kan korsa gatan. Gång- och cykelvägen utmed Kungsgårdsvägen (Bergabanan) blir upphöjd där den korsar infarten till Skälby. Gång- och cykelvägen från 4H-gården förlängs ner till Bergabanan. Bilparkeringen vid lekplatsen tas bort och ersätts delvis med cykelparkering. Som ersättning för de parkeringsplatser som nu försvinner finns de två nya parkeringsytor utmed Ölandsleden som anlades för några år sedan.

Tillbyggnad av industrihus i Oskarshamn
Om- och tillbyggnad av industribyggnad.

Nybyggnad av ventilationsanläggning med biofilter vid avfallsanläggning, Västervik
Byggnation av ventilationsanläggning med biofilter.

Om- och tillbyggnad av gruppbostad i Bockara
Byggs ut från 8 platser till 11 platser.

Tillbyggnad av verkstad i Kalmar
Tillbyggnad av verkstadsbyggnad samt rivning.

Ombyggnad av el- och automatikdel, Hultsfreds avloppsreningsverk

Upprustning av Kalmaranstalten

Anpassningar av gamla varmbadhuset i Västervik

Tillbyggnad av produktionslokal i Mörbylånga
Avser tillbyggnad av produktionslokal med ca 300 kvm.

Tillbyggnad av idrottshall i Kalmar
Tillbyggnad av idrottshall/föreningslokal, entré.

Tillbyggnad av virkesterminal i Emmaboda
Strängsmåla 1:51, bygglovsansökan för tillbyggnad av råsorteringshall.

Om- och tillbyggnad av vattenverk i Borgholm
Planerat projekt. Uppskattad byggstart och kostnad. Avhärdning.

Sanering av VA-ledningar i Färjestaden
Objektet avser sanering av befintliga vatten, spill och dagvattenledningar. Befintlig dagvattenledning behöver dimensioneras upp och samtidigt byts spill- och vattenledningar. Total rörgravslängd är ca 340 m. Berör gatorna Gröngatan, Trastgatan och Trädgårdsgatan.

Ombyggnad av stationsområde i Emmaboda
Ev nyanläggning av parkeringsplatser samt förkortning av befintlig gångtunnel.

Ombyggnad av väg 136 mellan Rälla-Ekerum
Mittseparering, trafiksäkerhetsåtgärder/ombyggnad till mötesfri 2+1 väg samt gc-väg.

Renovering av omklädningsrum i Nybro
Avser renovering av 2 omklädningsrum inklusive duschutrymmen.Omfattar rivnings- och byggarbeten. Plattsättningsarbeten. Måleriarbeten. VA-arbeten. El-arbeten.

Ombyggnad av ventilation på förskola i Högsby
Avser ventilationsbyte på Lillebo förskola.

Tillbyggnad av hotell i Oskarshamn
Tillbyggnad av hotell.

Utbyggnad av förskola i Söderåkra, Torsås

Utbyggnad va-nät i Kvilla

Ombyggnad till socialförvaltningen i Oskarshamn

Ombyggnad av lägenhet i Nybro
Bygglov - ändrad användning från restaurang till 4 st lägenheter och utbildningslokaler.

Ombyggnad av el- och automatik Hultsfreds och Målilla vattenverk

Ombyggnad för polis och ambulans i Emmaboda

Terrassering vid avfallsanläggning i Västervik

Rivning av skola i Kalmar
Avser rivning av hus 1 och 3 vid Djurängsskolan.

Rivning av industrihus i Emmaboda
Ansökan om rivningslov för industri/lagerbyggnad.

Nytt konstgräs på fotbollsplan i Oskarshamn
Avser byte av 11-manna konstgräsplan.

Ombyggnad för tvättstuga på brandstation i Oskarshamn
Ny klädvårdsanläggning för räddningstjänsten.

Ombyggnad av gruppbostäder i Oskarshamn
Planerat projekt. Omfattning oklar. Uppskattad byggstart och kostnad.

Rivning av industrihus i Västervik
Rivningdel av industibyggnad, uppförande av stödmur samt Va-installation.

Tillbyggnad av kontor i Oskarshamn
Tillbyggnad av kontor i två plan med glasväggar.

Ny passage mellan gruppbostad och äldreboende i Misterhult
Projektet har ändrat omfattning. Omfattar nu ny passage mellan fastigheterna. Uppskattad byggstart och kostnad.

Ny passage mellan gruppbostäder i Döderhult, Oskarshamn
Planerat projekt. Omfattning ännu oklar. Uppskattad byggstart och kostnad.

Ombyggnad av flerbostadshus i Mönsterås
Ombyggnad och ändrad användning från butikslokal till 2 lägenheter samt fasadändring.

Ombyggnad av pensionärsbostad i Nybro
Bygglov - ändrad användning till korttidsboende.

Ombyggnad av friidrottshall på Fredriksskans i Kalmar
Avser ombyggnad av omklädningsrum.

Rivning av flerbostadshus i Emmaboda
Ansökan om rivningslov för två flerbostadshus samt garage.

Tillbyggnad av tillfartsväg i Oskarshamn

Ombyggnad för Subway i Oskarshamn

Ny omlastningsanläggning vid avfallsanläggning i Hultsfred
Avser omlastningsanläggning med 8 stycken omlastningsfack bestående av 4 m höga väggar av betongblock som grundläggs på befintlig asfaltyta.

Utbyte av transformator i station Väderum i Oskarshamn
Objektet avser att ersätta befintlig krafttransformator T2 i station Väderum med en ny.

Tillbyggnad av industrihus i Kalmar
Om- och tillbyggnad av industrilokal.

Tillbyggnad av kylhus i Kalmar
Om-/tillbyggnad av inlastning och kylrum under bef.tak.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: