Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Kalmar län

Borgholm (12)
Emmaboda (11)
Hultsfred (8)
Högsby (7)
Kalmar (71)
Nybro (14)
Oskarshamn (31)
Torsås (9)
Vimmerby (2)
Västervik (36)

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 220 st.

Ombyggnad av väg 136 förbi Glömminge
1,7 km, gc-väg, mittseparering. Sträckan Ekerum-Borgholm.
Basunderhåll på allmänna vägar inom område Vimmerby
Väglängd 1171 km samt 55 km gc-väg.
Ombyggnad av vårdbostad i Nybro
Bygglov - ändrad användning till särskilt boende 48 lgh samt kök och kontor.
Ombyggnad av neonatalvård i Kalmar
Avser ombyggnad av Neonatalvården i Kalmar.
Ombyggnad av neonatalvård i Västervik
Avser ombyggnad av Neonatalvården i Västervik.
Om- och tillbyggnad av universitet i Kalmar etapp 1 VÄSTRA
Projektet avser nybyggnad av Hus 1 och 2 samt om- och tillbyggnad av Hus B med 3-4 våningar. Avser studielokaler, föreläsningslokaler och kontor mm. Hela universitetsområdet ska vara ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart. Husen ska byggas i passivhusteknik. Totalkostnad för hela projektet 1,5 miljarder. Samarbetsprojekt mellan kommun & universitet.
Tillbyggnad av skola i Kalmar
Avser om- och tillbyggnad av hus 03. Tillbyggnaden innehåller klassrum och grupprum i 3 plan med fläktrum på plan 4. Ombyggnad av korridorer och klassrum på plan 1 och 3.
Om- & tillbyggnad av förskola i Nybro
Avser om- och tillbyggnad av förskola Skattkistan på fastigheten Kv Syrenen 1. Befintlig byggnad uppskattad bruttoarea till ca 870m². Tillbyggnad uppskattad bruttoarea till ca 760 m².
Ombyggnad familjecentral i Torsås
Avser ombyggnad av familjecentral.
Ombyggnad av reningsverk i Vimmerby
Ombyggnaden syftar till att möta ökad belastning från industrin. Projektet ska utföras som en totalentreprenad med samverkansform partnering.
Ny entré samt ny länkbyggnad vid kommunhus i Torsås, etapp 1
Avser nybyggnad av entré och utvändigt underhåll av kommunhuset.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Västervik, etapp 1
Tillbyggnad av flerbostadshus med ett våningsplan.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Västervik, etapp 2
Tillbyggnad av flerbostadshus med ett våningsplan.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Västervik, etapp 3
Tillbyggnad av flerbostadshus med ett våningsplan.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Västervik, etapp 4
Tillbyggnad av flerbostadshus med ett våningsplan.
Ombyggnad av skola i Kalmar
Ändring av befintligt ventilationssystem.
Ombyggnad av vattenkraftverk i Mönsterås
Avser en effektivisering/ombyggnad av det befintliga Skälleryds vattenkraftverk i Alsterån. Upphandlingen av ombyggnationen kommer att upphandlas som totalentreprenad och påbörjas direkt efter att turbinupphandlingen är klar.
Tillbyggnad av industribyggnad i Oskarshamn
Omfattning är ännu oklar. Uppskattad byggstart. Kostnadsuppgift saknas.
Ombyggnad av lokaler för Socialförvaltningen i Borgholm
Projektet omfattar ombyggnad av lokaler för socialförvaltningen samt in- och utvändig renovering av huvudbyggnaden på kv Höken 2 i Borgholm. Invändigt omfattas cirka 1415 kvm samt vissa arbeten på vinden.
Helrenovering av skola i Torsås etapp 2
Helrenovering av 2500 kvm, avser hus 1, 7, och 8. Samt rivning av byggnad 6, och ny bussangöring kommer att utföras, med tillhörande ombyggnad av Kalmarvägen.
Ombyggnad av flerbostadshus i Kalmar
Flerbostadshus ändras från 6 st befintliga lägenheter till 12 st mindre.
Ombyggnad av korsning mm i Kalmar
Avser ombyggnad av korsning.
Tillbyggnad av industrihus i Nybro
Bygglov - bygglov till och ombyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av församlingshus i Kalmar
Tillbyggnad och fasadändring av församlingsgård. Samt installation av nytt ventilationssystem och ombyggnad av kök.
Tillbyggnad av gym i Oskarshamns Arena, etapp 1
Avser tillbyggnad av gym och mauritiusstrand.
Ombyggnad av affärshus i Nybro
Bygglov - ombyggnad av affärshus.
Ombyggnad av kök på Barkestorpsskolan i Kalmar
Avser ombyggnad av tillagningskök, byte av vetilationsaggregat och nybyggnad av miljöhus och vagnsförråd.
Tillbyggnad av flygfält i Västervik
Förlängning av befintlig rullbana på Västerviks flygplats från dagens 800 m till 1200 m. I entreprenaden ingår även utbyggnad av system för dagvatten hantering samt el- och banljusanläggning för den nya delen. Samt röjning och stubbrytning av hinderfritt område. Utbyggnad av Turn pad, vändyta för flygplan på bana 15.
Byte av avloppsledningar i Hus 19 på Länsjukhuset i Kalmar
Projektet avser utbyte av avloppsledningar plan 0-2 i delarna 1 och 2 i Hus 19 inom Länssjukhuset i Kalmar. Dessutom omfattar anbudsförfrågan option på byte av avloppsledningar plan 0-2 inom husdelarna 3 och 4 i samma hus.
Inredning och lokalisering av lokaler för E-Hälsomyndigheten i Kalmar och Stockholm
Avser inredningsarkitekttjänster samt lokaliseringstjänster gällande nya lokaler i Kalmar samt Stockholm.
Om- och tillbyggnad av brandstation i Löttorp, Borgholm
Avser ombyggnad av befintliga lokaler och tillbyggnad av gym.
Ombyggnad av bibliotek i Kalmar, etapp 1
Avser ombyggnad av bibliotek.
Ombyggnad av fastighet till innebandyarena i Kalmar
Avser ombyggnad av industribyggnad till en idrottsarena med innebandy i fokus.
Ombyggnad av lokaler i Hultsfred
Befintliga lokaler för bibliotek och skola ska byggas om och renoveras för Arbetsförmedlingen och Arbetsmarknads- & Integrationsenheten (AME). Nytt fläktrum på befintligt tak. Ny interntrappa mellan plan 2 och 3, vid hiss.
Nybyggnad av storkök i Mönsterås
Avser rivning av garage och byggnad av reservkraft samt nybyggnad av storkök.
Ombyggnad av tunnel i Oskarshamn
Ortdrivning av stamtunnel i Äspölaboratoriet.
Ombyggnad av affärshus i Kalmar
Ombyggnad av affärshus.
Ombyggnad av E22 mellan Bälö-Häggebotorp
Mittseparering, trimning och effektivisering.
Ombyggnad av ny slip mm vid Varvsholmen i Kalmar
Entreprenaden omfattar ombyggnad av Varvsholmens Nya Slip och där intilliggande ytor. En urgrävning ska ske av nya slipen så att vattnet nås ca 15 meter längre in. Urgrävningen ska inramas med en Kajkonstruktion samt Gradänger (större trappsteg).
Tillbyggnad av kyrka i Västervik
Handikappanpassning och tillbyggnad av barnverksamhet.
Ombyggnad av Olssonska fastigheten till kontor i Torsås
Ombyggnad/hyresgästanpassning. Två våningar plus vind.
Ombyggnad av vind i Oskarshamn
Ändrad användning från vind till lägenheter samt byte av stammar.
Slutterrassering samt utbyggnad av VA-ledningar & fibernät i Ekebo, Oskarshamn
Avser utbyggnad av ledningar (VA, el, fiber och fjärrvärme) i befintlig gata, samt sprängning och terrassering av 11 st villatomter.
Ombyggnad av kommunhus i Torsås, etapp 2
Avser ombyggnad av kommunhuset.
Ombyggnad av kommunhus i Torsås, etapp 3
Avser ombyggnad av kommunhuset.
Ombyggnad till byggvaruhus i Oskarshamn
Avser ombyggnad av bef byggnad.
Ombyggnad av studentlägenhet i Kalmar
Ändrad användning från förråd till studentbostäder.
Tillbyggnad av klubbhus i Kalmar
Tillbyggnad av föreningslokaler.
Ombyggnad av industrihus i Emmaboda
Nötskrikan 9, bygglovsansökan för ombyggnad, fasadändring.
Ombyggnad av el- och automatikdel, Hultsfreds avloppsreningsverk
Avser ombyggnad och renovering av delar av el- och styrsystem vid Hultsfreds Avloppsreningsverk. Befintligt system ska kompletteras med nya moduler.
Ombyggnad av ståplats/läktare i Oskarshamns Arena, etapp 2
Avser ombyggnad av ståplats/läktare.
Rivning av bensinstation i Färjestaden
Avser rivning av fd bensinstation i Färjestaden.
Tillbyggnad av kontor i Västervik
Avser tillbyggnad av kontor med en våning om ca 200 kvm.
Ombyggnad av sedimenteringsbassänger vid reningsverk i Borgholm
Objektet avser ombyggnad av process för upptagning och vidare transport av slam från botten av sedimenteringsbassängerna.
Ombyggnad av affärshus i Oskarshamn
Ombyggnad samt ändrad användning från lager till handel.
Tillbyggnad av butik i Mörbylånga
Tillbyggnad av industri/lager/butik/kontorsbyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Oskarshamn
Tillbyggnad av industribyggnad för nickelupplösning.
Tillbyggnad av skola i Mönsterås
Tillbyggnad av skola med paviljong.
Ombyggnad av flerbostadshus i Västervik
Ändrad användning av lokal samt nybyggnad av cykelgarage och uteplats i flerbostadshus.
Målning av broar i Kalmar län
Broarna som ingår i objektet är följande: - Bro 8-67-1 över Emån N Lilla Aby - Bro 8-107-1 över Maren vid Virum i Oskarshamn
Renovering av bibliotek i Hultsfred
Befintliga lokaler för bibliotek och skola ska byggas om och renoveras.
Om- och tillbyggnad av lokaler för Kulturskolan i Borgholm
Projektet omfattar om- och tillbyggnad av lokaler för kulturskolan Kv Engelen 1 i Borgholm. Tillbyggnad av ca 23 m2, samt ombyggnation i tidigare tillbyggd del om ca 240 m2, samt ändringsarbeten i magasinet.
Nybyggnad av fibernät i Anen Yxern, Kalmar kommun
Entreprenaden omfattar anläggning av komplett passivt fibernät från nod inplacerad i telestation till minst 300 st fastigheter. Kontakta byggherre för ytterligare information.
Nybyggnad av fibernät i Förlösa Årtebäck, Kalmar kommun
Entreprenaden omfattar anläggning av komplett passivt fibernät mellan telestation och minst 250 st fastigheter i Förlösa Årtebäck, Kalmar kommun.
Ombyggnad av stationsområde i Emmaboda
Ev nyanläggning av parkeringsplatser samt förkortning av befintlig gångtunnel.
Ombyggnad av verkstad i Kalmar
Ändring av planlösning.
Tillbyggnad av pensionärsbostad i Västervik
Tillbyggnad av servicehus för äldre.
Tillbyggnad av hotell i Oskarshamn
Tillbyggnad av hotell.
Ny dagvattendamm samt upprustning av park i Hultsfred
Objektet avser ny dagvattendamm samt försköning av Hagadalsparken.
Nytt konstgräs på fotbollsplan i Oskarshamn
Avser byte av 11-manna konstgräsplan.
Renovering av broar i Kalmar län
Broarna som ingår i objektet är följande: - Bro 8-117-1 över Emåns huvudgren vid Emsfors i Oskarshamn - Bro 8-139-1 över Emåns högvattengren vid Emsfors i Oskarshamn - Bro 8-140-1 över Emåns norra gren vid Emsfors i Oskarshamn - Bro 8-230-1 över Lillån SO Lönneberga station - Bro 8-461-1 över industrispår och fabriksväg vid Överum - Bro 8-898-1 över väg 25 tpl Nybro Västra - Bro 8-23-1 över Storån vid Nelhammar
Upprustning av utemiljö vid skola i Högsby
Avser upprustning av utemiljö på Fröviskolan inklusive ny angöring. Upprustningen omfattar såväl grönytor som hårdgjorda ytor, nya lekredskap, idrottsytor samt nya sittplatser.
Renovering av VA-ledningar i Oskarshamn
Objektet avser omläggning av ca 350 meter huvudledning för vatten och ca 250 meter huvudledning för spillvatten samt nyläggning av ca 300 meter dagvattenledning.
Rivning av affärshus i Västervik
Rivning av affärshus.
Ombyggnad av församlingshus i Kalmar
Fasadändring av församlingsgård, ändrad användning från kök till kontor samt ändringar i planlösning.
Ombyggnad av restaurang i Borgholm
Avser ändring i restaurang till en ny restaurangdel i befintlig restaurang.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: