Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Vetlanda

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Tillbyggnad av industrihus i Vetlanda
Avser tillbyggnad av industribyggnad med ca 3000 kvm.
Om- och tillbyggnad av kök, matsal mm vid förskola i Vetlanda
Objektet avser en till- och ombyggnad av kök, matsal, personalutrymmen, förråd och ett ventilationsrum på vinden. Ombyggnadsyta omfattar ca 150 kvm och tillbyggnadsyta avser 260 kvm.
Ramavtal avseende målningsarbeten, Vetlanda kommun
Avser ramavtal avseende målningsarbeten för Vetlanda kommun och de kommunala bolagen Witalabostäder AB och AB Vetlanda Industrilokaler.
Nytt fallskyddssystem på stadshus i Vetlanda
Avser installation av nytt fallskyddssytem på Vetlanda stadshus.
Utbyggnad av vatten- och spillvattennät i Hallsnäs, Ramkvilla
Entreprenaden omfattar anslutning av vatten- och spillvatten för 7-8 fastigheter/tomter med anslutningspunkt vid tomtgräns. Totalt ca 1,2 km ledningsschakt.
Tillbyggnad av skärmtak i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för tillbyggnad av skärmtak.
Ombyggnad av markanläggning i Vetlanda
Bygg, ansökan om marklov för schaktning.
Rivning av förråd i Vetlanda
Bygg, ansökan om rivningslov av brygghus.
Sprinklerinstallation i flerbostadshus i Vetlanda
Avser sprinklerinstallation i flerbostadshus.
Rivning av enbostadshus i Vetlanda
Bygg, anmälan om rivning nerbrunnet hus.
Ombyggnad av markanläggning i Vetlanda
Bygg, ansökan om marklov för schaktning.
Tillbyggnad av pumphus i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för förlängning av pumphus.
Tillbyggnad av industrihus i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för installation av ny gasoltank.
Tillbyggnad av enbostadshus i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för påbyggnad av en våning över befintlig byggnad.
Tillbyggnad av omklädningsrum i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för tillbyggnad av inglasad balkong och utökning av ett omklädningsrum.
Tillbyggnad av samlingslokal i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för tillbyggnad av samlingslokal.
Ombyggnad av tandläkarmottagning i Vetlanda
Ansökan om bygglov för ändrad användning från kontor till tandvårdsklinik.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: