Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Vetlanda

Om- och nybyggnad av Withalaskolan i Vetlanda
Nybyggnad av ca 4000 kvm. Withalaskolan är idag en grundskola för årskurs 7-9 med 420 elever. En del byggnader är i behov av mindre ytskiktsrenoveringar medan andra är i behov av totalrenovering. Ett nytt storkök och skolrestaurang behöver skapas på skolan, Upprustning av trafikmiljön. Withalaskolan skall efter ombyggnaden vara en 7-9 skola för 700 elever.
Om- och tillbyggnad av kök, matsal mm vid förskola i Vetlanda
Objektet avser en till- och ombyggnad av kök, matsal, personalutrymmen, förråd och ett ventilationsrum på vinden. Ombyggnadsyta omfattar ca 150 kvm och tillbyggnadsyta avser 260 kvm.
Ombyggnad av korsningar, Västerleden förbi Vetlanda
Projektet avser ombyggnad av korsningarna Snickarvägen/Västerleden, Östanåvägen/Västerleden och Stålvägen/Västerleden.
Ombyggnad av kontor i Vetlanda
Avser ombyggnad från lastvagnshall till kontor och lager, tillbyggnad av entré, ny hiss, entresol, ventilationsanläggning. 700-800 kvm.
Ramavtal avseende målningsarbeten, Vetlanda kommun
Avser ramavtal avseende målningsarbeten för Vetlanda kommun och de kommunala bolagen Witalabostäder AB och AB Vetlanda Industrilokaler.
Ombyggnad av bilhall i Vetlanda
Avser renovering och ombyggnad av bilhall, ca 1000 kvm.
Utbyggnad av vatten- och spillvattennät i Hallsnäs, Ramkvilla
Entreprenaden omfattar anslutning av vatten- och spillvatten för 7-8 fastigheter/tomter med anslutningspunkt vid tomtgräns. Totalt ca 1,2 km ledningsschakt.
Ombyggnad av folkhögskola i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för ändrad användning, Bygg, ansökan om bygglov för skylt samt utvändig ändring Huskvarn 1:133.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för utvändig ändring samt tillkommande bostad.
Ombyggnad av väg i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för ny trafiklösning med parkeringsplats.
Tillbyggnad av affärshus i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för tillbyggnad på affärshus.
Tillbyggnad av hembygdsgård i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för tillbyggnad.
Tillbyggnad av fritidshus i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för tillbyggnad av fritidshus samt anmälan om attefallsåtgärd av garage.
Tillbyggnad av skärmtak i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för tillbyggnad av skärmtak.
Ombyggnad av flerbostadshus i Vetlanda
Bygg, anmälan om brandskydd, till verksamhetsklass 5.2b.
Ombyggnad av markanläggning i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för borttagning av kullar.
Ombyggnad av restaurang i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för ventilation.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: