Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Vetlanda

Om- och nybyggnad av Withalaskolan i Vetlanda
Nybyggnad av ca 4000 kvm. Withalaskolan är idag en grundskola för årskurs 7-9 med 420 elever. En del byggnader är i behov av mindre ytskiktsrenoveringar medan andra är i behov av totalrenovering. Ett nytt storkök och skolrestaurang behöver skapas på skolan, Upprustning av trafikmiljön. Withalaskolan skall efter ombyggnaden vara en 7-9 skola för 700 elever.
Tillbyggnad av industrihus i Vetlanda
Avser tillbyggnad av industribyggnad med ca 3000 kvm.
Om- och tillbyggnad av kök, matsal mm vid förskola i Vetlanda
Objektet avser en till- och ombyggnad av kök, matsal, personalutrymmen, förråd och ett ventilationsrum på vinden. Ombyggnadsyta omfattar ca 150 kvm och tillbyggnadsyta avser 260 kvm.
Ombyggnad av bilhall i Vetlanda
Avser renovering och ombyggnad av bilhall, ca 1000 kvm.
Ramavtal avseende golvarbeten, Vetlanda kommun
Avser ramavtal avseende golvarbeten för Vetlanda kommun och de kommunala bolagen Witalabostäder AB och AB Vetlanda Industrilokaler. Avtalstid gäller från och med datum för avtalstecknande i två (2) år med möjlighet till 1 + 1 års förlängning, med oförändrade villkor
Ramavtal avseende målningsarbeten, Vetlanda kommun
Avser ramavtal avseende målningsarbeten för Vetlanda kommun och de kommunala bolagen Witalabostäder AB och AB Vetlanda Industrilokaler.
Nytt fallskyddssystem på stadshus i Vetlanda
Avser installation av nytt fallskyddssytem på Vetlanda stadshus.
Tillbyggnad av industrihus i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för installation av ny gasoltank.
Utbyggnad av vatten- och spillvattennät i Hallsnäs, Ramkvilla
Entreprenaden omfattar anslutning av vatten- och spillvatten för 7-8 fastigheter/tomter med anslutningspunkt vid tomtgräns. Totalt ca 1,2 km ledningsschakt.
Tillbyggnad av skärmtak i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för tillbyggnad av skärmtak.
Rivning av förråd i Vetlanda
Bygg, ansökan om rivningslov av brygghus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Vetlanda
Bygg, anmälan om brandskydd, till verksamhetsklass 5.2b.
Tillbyggnad av pumphus i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för förlängning av pumphus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: