Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Vetlanda

Om- och nybyggnad av Withalaskolan i Vetlanda
Nybyggnad av ca 4000 kvm. Withalaskolan är idag en grundskola för årskurs 7-9 med 420 elever. En del byggnader är i behov av mindre ytskiktsrenoveringar medan andra är i behov av totalrenovering. Ett nytt storkök och skolrestaurang behöver skapas på skolan, Upprustning av trafikmiljön. Withalaskolan skall efter ombyggnaden vara en 7-9 skola för 700 elever.

Tillbyggnad av förskola i Vetlanda
Ölandsgatans förskola har idag 3 avdelningar. En av dessa avdelning ska rivas. De övriga 2 avdelningarna ska behållas och renoveras. Tillbyggnaden skall innehålla 4 avdelningar och tillagningskök. Skolgården utökas och ny parkering med tillfart ska anläggas.

Om- och tillbyggnad av kök, matsal mm vid förskola i Vetlanda
Objektet avser en till- och ombyggnad av kök, matsal, personalutrymmen, förråd och ett ventilationsrum på vinden. Ombyggnadsyta omfattar ca 150 kvm och tillbyggnadsyta avser 260 kvm.

Tillbyggnad av avfallsanläggning i Vetlanda
Tillbyggnad för förbehandling av matavfall. Markentreprenaden utförs i egen regi.

Till- och ombyggnad av brandstation i Vetlanda
Projektet avser tillbyggnad på 80 m2 samt invändig ombyggnation på 200 m2.

Om- och tillbyggnad av storkök i Vetlanda
Objektet avser tillbyggnad av storkök för utbildning och restaurang med tillhörande utrustning, va-installationer, fettavskiljare och ny ventilation. I entreprenaden ingår även markarbeten för ny fettavskiljare och justering av parkerings- och körytor i anslutning till tillbyggnaden samt återställande av grönytor.

Utbyggnad av vatten- och spillvattennät i Hallsnäs, Ramkvilla

Renovering av stenmur
Kyrkobyggnadsbidrag 2017.

Tillbyggnad av industrihus i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för kompressorum och skärmtak.

Ombyggnad av kontor i Vetlanda
Avser ändrad användning av kontorsutrymme.

Installation av luftvärmepump i Vetlanda
Avser installation av luftvärmpepumpar för lägenheter i flerbostadshus.

Tillbyggnad av in- och utlastning vid industrilokal i Ekenässjön
Objektet avser tillbyggnad av skärmtak för in- och utlastning med tillhörande markarbeten inklusive bärlager och justering av körytor.

Tillbyggnad av bensinstation i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för tillbyggnad av befintligt skärmtak och pumpö.

Tillbyggnad av garage i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för tillbyggnad av garage.

Tillbyggnad av lastkaj i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för tillbyggnad av lastkaj.

Ombyggnad av markanläggning i Vetlanda
Bygg, ansökan om marklov för schaktarbete.

Rivning av klubbhus i Vetlanda
Bygg, ansökan om rivningslov för föreningslokal.

Rivning av förråd i Vetlanda
Bygg, ansökan om rivningslov för förrådsbyggnad.

Rivning av gatukök i Vetlanda
Bygg, ansökan om rivningslov för hus.

Rivning av mast i Vetlanda
Bygg, ansökan om rivningslov för telemast.

Rivning av transformatorstation i Vetlanda
Bygg, ansökan om rivningslov för transformatorstation.

Ombyggnad av industrihus i Vetlanda
Omfattning av industrihus för en sammankoppling av ett annat industrihus. Total bta ca 60-70 kvm.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: