Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Vetlanda

Om- och tillbyggnad av kök, matsal mm vid förskola i Vetlanda
Objektet avser en till- och ombyggnad av kök, matsal, personalutrymmen, förråd och ett ventilationsrum på vinden. Ombyggnadsyta omfattar ca 150 kvm och tillbyggnadsyta avser 260 kvm.

Tillbyggnad av avfallsanläggning i Vetlanda
Tillbyggnad för förbehandling av matavfall. Markentreprenaden utförs i egen regi.

Till- och ombyggnad av brandstation i Vetlanda
Projektet avser tillbyggnad på 80 m2 samt invändig ombyggnation på 200 m2.

Om- och tillbyggnad av storkök i Vetlanda
Objektet avser tillbyggnad av storkök för utbildning och restaurang med tillhörande utrustning, va-installationer, fettavskiljare och ny ventilation. I entreprenaden ingår även markarbeten för ny fettavskiljare och justering av parkerings- och körytor i anslutning till tillbyggnaden samt återställande av grönytor.

Utbyggnad av vatten- och spillvattennät i Hallsnäs, Ramkvilla

Tillbyggnad av matsal i Vetlanda
Omfattar en mindre tillbyggnad i matsal.

Ombyggnad av kontor i Vetlanda
Avser ändrad användning av kontorsutrymme.

Tillbyggnad av ekonomibyggnad i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för tillbyggnad av ekonomibyggnad till kylrum.

Tillbyggnad av fritidshus i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för tillbyggnad av fritidshus.

Tillbyggnad av garage i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för tillbyggnad av garage.

Tillbyggnad av lastkaj i Vetlanda
Bygg, ansökan om bygglov för tillbyggnad av lastkaj.

Ombyggnad av markanläggning i Vetlanda
Bygg, ansökan om marklov för schaktarbete.

Rivning av enbostadshus i Vetlanda
Bygg, ansökan om rivningslov för brandskadat hus.

Rivning av förråd i Vetlanda
Bygg, ansökan om rivningslov för förrådsbyggnad.

Rivning av mast i Vetlanda
Bygg, ansökan om rivningslov för telemast.

Rivning av transformatorstation i Vetlanda
Bygg, ansökan om rivningslov för transformatorstation.

Rivning av garage i Vetlanda
Bygg, ansökan om rivningslov för äldre garage.

Tillbyggnad av idrottsplats i Vetlanda
Avser tillbyggnad av två paddeltennisbanor på Arvikas tennisklubb.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: