Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Värnamo

Ombyggnad av förvaltningslokaler vid Östboskolan, Hus C, Värnamo
Avser invändig ombyggnation, totalt ca 1500 kvm.
Ombyggnad av kök i Mossleskolan, Värnamo
Avser ombyggnad av kök mossleskolan. Upptaget i investeringsplanen för åren 2016-2020.
Ombyggnad av tillagningskök vid skola i Rydaholm
Projektet avser en ombyggnation av Rydaholmskolans tillagningskök.
Tillbyggnad av Mosslelunds förskola i Värnamo
Tillbyggnad av förskola med 4 avdelningar.
Ombyggnad till trygghetsboende i Norrhamra, Bor
Ombyggnationen omfattar 14 lägenheter, lägenhetsyta ca 940 kvm, gemensam yta ca 370 kvm, förrådsyta och korridorer på plan 1 samt utvändiga arbeten.
Ombyggnad av byggvaruhus i Värnamo
Avser ändrad användning till trävaruhandel samt nybyggnad av skärmtak, kallager samt en skyltanordning. Målningsentreprenör: Målarens målare Jönköping.
Tillbyggnad av kontor i Värnamo
Avser tillbyggnad av kontor med sju stycken platser.
Ombyggnad av avloppspumpstation i Värnamo
Omfattar mark, VA- och byggnadsarbeten, maskininstallationer, VVS-installationer samt el- och styrinstallationer.
Rivning av restaurang i Värnamo
Omfattar rivning av restaurangbyggnad.
Rivning av avloppsreningsverk i Värnamo
Ansökan om rivningslov av avloppsreningsverk.
Relining av vattenledning i Värnamo
Omfattar ledningsrenovering med formpassade rör för ny matarledning Pustakulle, Anslutningsarbeten och svetsning av vattenledningar, inspektion, kontroll, spolning av befintlig och ny vattenledning. Omfattningen i detalj framgår i förfrågningsunderlaget.
Tillbyggnad av lager i Värnamo
Tillbyggnad av entré, lager och produktionslokal, samt ny placering av befintligt skärmtak på industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Värnamo
Tillbyggnad av industri.
Rivning av flerbostadshus i Värnamo
Ansökan om rivningslov för rivning av flerbostadshus.
Krossning av bergmaterial, Värnamo kommun
Avser krossning av sprängsten och natursten. Mängden är cirka 24 000 m³ och ska krossas till fraktionen 0-18.
Ombyggnad av restaurang i Värnamo
Ansökan om ändrad användning från butik till restaurang.
Tillbyggnad av industrihus i Värnamo
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av industri.
Tillbyggnad av industrihus i Värnamo
Tillbyggnad av industribyggnad med 200 kvm.
Tillbyggnad av industrihus i Värnamo
Tillbyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av kontor i Värnamo
Ändrad användning från lager till kontor.
Hastighetssänkande åtgärder Västbovägen i Värnamo.
Omfattar avsmalning av väg för en hastighetsåtgärd.
Ombyggnad av lägenhet i Värnamo
Ansökan om ändrad användning av flerbostadshus från lokal till lägenhet.
Ombyggnad av industrihus i Värnamo
Avser utvändig ändring, anläggande av parkering, samt installation av ventilation.
Ombyggnad av storkök i Värnamo
Ändrad användning från kök till restaurangkök.
Tillbyggnad av förråd i Värnamo
Tillbyggnad av förråd.
Tillbyggnad av enbostadshus i Värnamo
Tillbyggnad av enbostadshus med uterum, samt rivning.
Rivning av vattenverk i Värnamo
Rivning av gammalt vattenverk.
Ombyggnad av lager i Värnamo
Ansökan om ändrad användning till lager.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: