Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Värnamo

Ombyggnad av förvaltningslokaler vid Östboskolan, Hus C, Värnamo
Avser invändig ombyggnation, totalt ca 1500 kvm.
Ombyggnad av tillagningskök på Östboskolan, Hus F
Avser ombyggnad av tillagningskök på Östboskolan Hus F.
Ombyggnad till trygghetsboende i Norrhamra, Bor
Ombyggnationen omfattar 14 lägenheter, lägenhetsyta ca 940 kvm, gemensam yta ca 370 kvm, förrådsyta och korridorer på plan 1 samt utvändiga arbeten.
Schaktning av mark efter sanering på Värnamotvätten,Värnamo
Planerat projekt efter saneringen av marken, projnr 546610.
Tillbyggnad av lager i Värnamo
Tillbyggnad av entré, lager och produktionslokal, samt ny placering av befintligt skärmtak på industribyggnad.
Ombyggnad av industrihus i Värnamo
Avser utvändig ändring på industribyggnad. (målning av fasader)
Stadsutvecklingsprojekt för del av centrala Värnamo Stad
Avser en stadsutvecklingsstudie för västra Värnamo. Området är under stor utveckling och studien avser att ta fram olika lösningar för att sammanbinda områden, trafiklösningar, parkeringslösningar och eventuell förtätning.
Ombyggnad av avloppspumpstation i Värnamo
Omfattar mark, VA- och byggnadsarbeten, maskininstallationer, VVS-installationer samt el- och styrinstallationer.
Utförande av sluttäckning av avfallsanläggning i Stomsjö, Värnamo
Avser entreprenad för utförande av sluttäckning i etapper av duk på avfallsanläggning.
Ombyggnad för kontaktcenter i Värnamo stadshus
Avser bla ombyggnad av foaje och reception.
Ombyggnad av restaurang i Värnamo
Ombyggnaden avser en ny badanläggning med spa och relaxavdelning. Huset har tidigare varit ett sommarcafé.
Rivning av flerbostadshus i Värnamo
Ansökan om rivningslov för rivning av flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Värnamo
Ansökan om ändrad användning av flerbostadshus.
Tillbyggnad av vattenverk i Värnamo
Avser utbyte av turbiner vilket kräver en ny byggnad ovanför sumpen.
Ombyggnad av sjukhus i Värnamo
Om- och tillbyggnad av entré och centralhall i sjukhus.
Rivning av kontor i Värnamo
Rivning av kontorsdel på industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Värnamo
Tillbyggnad av industribyggnad med 200 kvm.
Tillbyggnad av lager i Värnamo
Tillbyggnad av lager.
Ombyggnad av butik i Värnamo
Tillbyggnad med skärmtak, ändring av planlösning samt ändring av brandskyddet.
Tillbyggnad av kontor i Värnamo
Tillbyggnad av industri med kontor.
Ombyggnad av affärshus i Värnamo
Ändrad användning.
Ombyggnad av pizzeria i Värnamo
Ändrad användning.
Hastighetssänkande åtgärder Västbovägen i Värnamo.
Omfattar avsmalning av väg för en hastighetsåtgärd.
Tillbyggnad av förråd i Värnamo
Tillbyggnad av förråd Prästen 5,Kolonien 2.
Tillbyggnad av skärmtak i Värnamo
Tillbyggnad av industri med skärmtak samt tillfälligt bygglov för lagertält.
Tillbyggnad av skärmtak i Värnamo
Tillbyggnad av industri med skärmtak.
Trafikmiljö, Figy-Esteten/Kulturskolan, Värnamo
Upptaget i kommunens investeringsplan för åren 2018-2021.
Tillbyggnad av förråd i Värnamo
Tillfälligt bygglov för tillbyggnad av idrottshall med förråd.
Tillbyggnad av enbostadshus i Värnamo
Om- och tillbyggnad av enbostadshus, samt rivning.
Ombyggnad av kontor i Värnamo
Ansökan om ändrad användning. Kontakta inkopplad företag för ytterligare information.
Ombyggnad av lägenhet i Värnamo
Ansökan om ändrad användning till lägenhet.
Rivning av förråd i Värnamo
Ansökan om rivning av förråd.
Rivning av ställverk i Värnamo
Ansökan om rivning av ställverksbyggnad.
Ombyggnad av gata i Bredaryd
Upptaget i kommunens investeringsplan för åren 2018-2021.
Ombyggnad av gatusektion i Värnamo
Upptaget i kommunens investeringsplan för åren 2018-2021.
Ombyggnad av Nygrens gärde i Rydaholm
Upptaget i kommunens investeringsplan för åren 2019-2021.
Ombyggnad av kontor i Värnamo
Ansökan om ändrad användning.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: