Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Värnamo

Elektrifiering och ombyggnad av järnväg mellan Värnamo-Jönköping/Nässjö
Omfattar elektrifiering av bandelarna Värnamo–Vaggeryd, Vaggeryd–Nässjö, Vaggeryd–Byarum samt Byarum–Torsvik samt ny bansträckning mellan Byarum och Tenhult, totalt 24 kilometer. Objektet omfattar även bullerskyddsåtgärder.
Ombyggnad av förvaltningslokaler vid Östboskolan, Hus C, Värnamo
Avser invändig ombyggnation, totalt ca 1500 kvm.
Om- och tillbyggnad av flerbostadshus i Värnamo
Projektet avser rivning av en befintlig restaurangbyggnad. Inredande av ytterligare bostäder i en befintlig byggnad samt tillbyggnad med ny del för fler lägenheter. Totalt omfattar projektet 20 lägenheter i 1 huskropp. 4 våningar samt källarvåning.
Hyresgästanpassning av kontor i Värnamo
Avser hyresgästanpassning av ca 2000 kvm kontor.
Ombyggnad till trygghetsboende i Norrhamra, Bor
Ombyggnationen omfattar 14 lägenheter, lägenhetsyta ca 940 kvm, gemensam yta ca 370 kvm, förrådsyta och korridorer på plan 1 samt utvändiga arbeten.
Ombyggnad av tillagningskök vid skola i Rydaholm
Projektet avser en ombyggnation av Rydaholmskolans tillagningskök.
Tillbyggnad av Mosslelunds förskola i Värnamo
Tillbyggnad av förskola med 4 avdelningar.
Ombyggnad av tillagningskök på Östboskolan, Hus F
Avser ombyggnad av tillagningskök på Östboskolan Hus F.
Utbyte av ventilationsaggregat på Värnamo Sjukhus
Ombyggnaden avser att byta ut befintliga aggregat som numera är uttjänta, dessa aggregat kommer att ersättas med nya. Detta medför en del ändringar på kanalsystemet samt rörinstallationer.
Tillbyggnad av lager i Värnamo
Tillbyggnad av entré, lager och produktionslokal, samt ny placering av befintligt skärmtak på industribyggnad.
Stadsutvecklingsprojekt för del av centrala Värnamo Stad
Avser en stadsutvecklingsstudie för västra Värnamo. Området är under stor utveckling och studien avser att ta fram olika lösningar för att sammanbinda områden, trafiklösningar, parkeringslösningar och eventuell förtätning.
Ombyggnad av avloppspumpstation i Värnamo
Omfattar mark, VA- och byggnadsarbeten, maskininstallationer, VVS-installationer samt el- och styrinstallationer.
Rivning av flerbostadshus i Värnamo
Ansökan om rivningslov för rivning av flerbostadshus.
Ombyggnad av restaurang i Värnamo
Ansökan om ändrad användning från butik till restaurang.
Ombyggnad av flerbostadshus i Värnamo
Ansökan om bygglov för ändrad planlösning, utvändig ändring, samt rivning.
Tillbyggnad av vattenverk i Värnamo
Avser utbyte av turbiner vilket kräver en ny byggnad ovanför sumpen.
Rivning av kontor i Värnamo
Rivning av kontorsdel på industribyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Värnamo
Tillbyggnad av industribyggnad med 200 kvm.
Ombyggnad av kontor i Värnamo
Ändrad användning från lager till kontor.
Hastighetssänkande åtgärder Västbovägen i Värnamo.
Omfattar avsmalning av väg för en hastighetsåtgärd.
Rivning av ställverk i Värnamo
Ansökan om rivning av ställverksbyggnad.
Ombyggnad av lägenhet i Värnamo
Ansökan om ändrad användning till lägenhet.
Tillbyggnad av förråd i Värnamo
Tillbyggnad av förråd Prästen 5,Kolonien 2.
Rivning av vattenverk i Värnamo
Rivning av gammalt vattenverk.
Ombyggnad av kontor i Värnamo
Ansökan om ändrad användning.
Ombyggnad av kontor i Värnamo
Avser utvändig ändring, insättning av dörr.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: