Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Värnamo

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Om- och tillbyggnad av flerbostadshus i Värnamo
Projektet avser rivning av en befintlig restaurangbyggnad. Inredande av ytterligare bostäder i en befintlig byggnad samt tillbyggnad med ny del för fler lägenheter. Totalt omfattar projektet 20 lägenheter i 1 huskropp. 4 våningar samt källarvåning.
Om- och tillbyggnad av Östboskolan i Värnamo
Om-och tillbyggnad av 4-6 skola. Tillbyggnad omfattar ca 590 kvm (BTA) Ombyggnad omfattar ca 2900 kvm (BTA) . Samt skolgårdsmiljö.
Ombyggnad av förvaltningslokaler vid Östboskolan, Hus C, Värnamo
Avser invändig ombyggnation, totalt ca 1500 kvm.
Ombyggnad MR-kamera Värnamo Sjukhus
Avser ombyggnad av röntgenavdelningen i Värnamo. Ombyggnader sker i flera etapper med pågående sjukvårdsverksamhet. Lokaler byggs om till en MR-enhet med en 1,5T och en 3T med tillhörande kringlokaler. Mammografi lab. ska omlokaliseras. Ombyggnad av reception, expeditionsdelar mm.
Ombyggnad av tillagningskök på Östboskolan, Hus F
Avser ombyggnad av tillagningskök på Östboskolan Hus F.
Ombyggnad till trygghetsboende i Norrhamra, Bor
Ombyggnationen omfattar 14 lägenheter, lägenhetsyta ca 940 kvm, gemensam yta ca 370 kvm, förrådsyta och korridorer på plan 1 samt utvändiga arbeten.
Tillbyggnad av Mosslelunds förskola i Värnamo
Tillbyggnad av förskola med 4 avdelningar.
Rivning av avloppsreningsverk i Värnamo
Avser rivning av 3 st avloppsreningsverk i Värnamo.
Rivning av avloppsreningsverk i Värnamo
Avser rivning av avloppsreningsverk.
Utförande av sluttäckning av avfallsanläggning i Stomsjö, Värnamo
Avser entreprenad för duk på avfallsanläggning. Utförande av sluttäckning i etapper på en fyraårs period.
Tillbyggnad av industrihus i Värnamo
Tillbyggnad av kallager, höjning av tak, samt anläggande av parkering.
Ny cirkulationsplats i Värnamo
Upptaget i investeringsplan för 2016-2020.
Trafikåtgärder Salviavägen-Halmstadsvägen i Värnamo
Omfattar ombyggnad av trafikplats till en cirklationsplats.
Ombyggnad av industrihus i Värnamo
Avser ombyggnad av industribyggnad, samt målning av fasader.
Ombyggnad för kontaktcenter i Värnamo stadshus
Avser bla ombyggnad av foaje och reception.
Ombyggnad av utemiljö i kv. Skytten, Vråen, Värnamo
Avser ombyggnad av utemiljön för kv. Skytten och Spettet. Projektet är uppdelat i 2 etapper. Etapp 1 är ca 20 000 kvm och etapp 2 ca 16 000 kvm. Objektets läge är vid Malmgatan och Birger Jarlsgatan.
Rivning av flerbostadshus i Värnamo
Ansökan om rivningslov för rivning av flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Värnamo
Ansökan om ändrad användning av flerbostadshus.
Tillbyggnad av industrihus i Värnamo
Tillbyggnad av industri samt rivning.
Tillbyggnad av industrihus i Värnamo
Tillbyggnad av industri.
Ombyggnad av kontor i Värnamo
Ändrad användning från bostad till kontor.
Ombyggnad av idrottshall i Värnamo
Ändrad användning från industri till idrottshall.
Ombyggnad av vind i Värnamo
Ändrad användning från vind till lägenhet i flerbostadshus mm.
Ombyggnad av affärshus i Värnamo
Ändrad användning.
Ombyggnad av pizzeria i Värnamo
Ändrad användning.
Tillbyggnad av lager i Värnamo
Tillbyggnad av lager med skärmtak.
Tillbyggnad av skärmtak i Värnamo
Tillbyggnad av skärmtak på förskola.
Ombyggnad av butik i Värnamo
Tillbyggnad med skärmtak, ändring av planlösning samt ändring av brandskyddet.
Tillbyggnad av förråd i Värnamo
Tillfälligt bygglov för tillbyggnad av idrottshall med förråd.
Tillbyggnad av skärmtak i Värnamo
Tillbyggnad av industri med skärmtak.
Tillbyggnad av lager i Värnamo
Sökt bygglov. Tillbyggnad av lager.Omfattning oklar. Uppskattad byggstart. Kostnad okänd. Kontakta byggherren för ytterligare information.
Ombyggnad av kontor i Värnamo
Ansökan om ändrad användning. Kontakta inkopplad företag för ytterligare information.
Rivning av fritidshus i Värnamo
Ansökan om rivningslov av fritidshus.
Rivning av enbostadshus i Värnamo
Ansökan om rivningslov för rivning av enbostadshus.
Rivning av affärshus i Värnamo
Del av gammal blomsterhandel rivs, tillbyggnad av skärmtak.
Ombyggnad av transformatorstation i Värnamo
Flytt av transformatorstation.
Ombyggnad av gata i Bredaryd
Upptaget i kommunens investeringsplan för åren 2018-2021.
Tillbyggnad av lager i Värnamo
Tillbyggnad av lager.
Rivning av kontor i Värnamo
Avser rivning av kontorsbyggnad.
Ombyggnad av gym i Värnamo
Ansökan om ändrad användning från samlingslokal till gym, skyltnordning.
Ombyggnad av industrihus i Värnamo
Ansökan om ändrad användning.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: