Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Värnamo

Ombyggnad av Östboskolan, Hus B i Värnamo
Ombyggnad till F-6 skola både utvändigt och invändigt.

Ombyggnad av kök och matsal. vid Finnvedens Gymnasium i Värnamo
Upptaget i investeringsbudget/-plan 2016-2020. Ombyggnad av kök och matsal.

Tillbyggnad av industrihus i Värnamo
Tillbyggndad av industri.

Spårbyte vid genomfart Värnamo

Ombyggnad av förskola, i Bor Etapp1
Omfattar genomgripande ombyggnad av förskola i Bor. Förskolan består av 4 avdelningar i en träbyggnad uppförd på 70-talet.

Ombyggnad av tillagningskök vid skola i Rydaholm
Projektet avser en ombyggnation av Rydaholmskolans tillagningskök.

Ombyggnad av byggvaruhus i Värnamo
Avser ändrad användning till trävaruhandel samt nybyggnad av skärmtak, kallager samt en skyltanordning.

Tillbyggnad av kontor i Värnamo
Ansökan om tillbyggnad av kontor med sju stycken platser.

Iståndsättning av gator i Åminne, etapp 5, Värnamo

Relining av vattenledning i Värnamo
Omfattar ledningsrenovering med formpassade rör för ny matarledning Pustakulle, Anslutningsarbeten och svetsning av vattenledningar, inspektion, kontroll, spolning av befintlig och ny vattenledning. Omfattningen i detalj framgår i förfrågningsunderlaget.

Rivning av restaurang i Värnamo
Omfattar rivning av restaurangbyggnad.

Hastighetssänkande åtgärder Västbovägen i Värnamo.
0,5 mkr upptaget 2016 till förstudie i investeringsbudget/-plan 2015-2019. Tidpunkt för utförande av ev. åtgärder kan ej anges. Kostnad okänd.

Krossning av bergmaterial, Värnamo kommun
Avser krossning av sprängsten och natursten. Mängden är cirka 24 000 m³ och ska krossas till fraktionen 0-18.

Ombyggnad av förskola i Värnamo
Projektet avser ombyggnation av en gammal vårdfastighet till förskola. Nya inneväggar, belysning, våtrum, golv & målning samt kök. Lokalen är 650 m2 men ombyggnationen/upprustningen skrer på en yta av ca 100 m2.

Ombyggnation av Västhorja förskola, Värnamo
Avser ombyggnation av befintlig förskola då fler avdelningar i kommunen måste tillämpas.

Tillbyggnad av industrihus i Värnamo
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av industri.

Ombyggnad av vind i Värnamo
Avser ändrad användning från en del av källare till två midre lägenheter, samt inredande av vind till två lägenheter.

Tillbyggnad av industrihus i Värnamo
Ansökan om tillbyggnad av industri samt rivning.

Ombyggnad av lägenhet i Värnamo
Ansökan om bygglov för ändrad användning från förskola till bostad.

Tillbyggnad av fläktrum i Värnamo
Ansökan om tillbyggnad av befintligt fläktrum.

Tillbyggnad av förråd i Värnamo
Ansökan om tillbyggnad av industri med förråd.

Tillbyggnad av skärmtak i Värnamo
Ansökan om tillbyggnad av skärmtak.

Ombyggnad av affärshus i Värnamo
Ansökan om utvändig ändring av affärshus, skyltanordning samt ny ventilation.

Ombyggnad av enbostadshus i Värnamo
Ansökan om ändrad användning från butik till bostad.

Ombyggnad av gata i Bredaryd
Upptaget i investeringsbudget/-plan 2015-2020.

Tillbyggnad av industrihus i Värnamo
Ansökan om tillbyggnad av industri, samt rivning.

Tillbyggnad av industrihus i Värnamo
En utbyggnad av plåttak som hålls upp av stommar. BTA ca 60m2. utförs i egen regi.

Tillbyggnad av industrihus i Värnamo
Avser en mindre tillbyggnad av bränslerum i Värnamo.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: