Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Värnamo

Om- och tillbyggnad av skola i Värnamo
Avser tillbyggnad nya klassrum, matsal, musiksal, trafik- och parkeringslösning.

Tillbyggnad av industrihus i Värnamo
Tillbyggndad av industri.

Ombyggnad av tillagningskök vid skola i Rydaholm
Projektet avser en ombyggnation av Rydaholmskolans tillagningskök.

Ombyggnad av byggvaruhus i Värnamo
Avser ändrad användning till trävaruhandel samt nybyggnad av skärmtak, kallager samt en skyltanordning. Målningsentreprenör: Målarens målare Jönköping.

Tillbyggnad av kontor i Värnamo
Avser tillbyggnad av kontor med sju stycken platser.

Trafikåtgärder Salviavägen-Halmstadsvägen i Värnamo
Omfattar ombyggnad av trafikplats till en cirklationsplats.

Mellanblocksignal mellan Värnamo-Alvesta

Ny cirkulationsplats i Värnamo

Ställverksbyte i Värnamo

Rivning av avloppsreningsverk i Värnamo
Ansökan om rivningslov av avloppsreningsverk.

Rivning av restaurang i Värnamo
Omfattar rivning av restaurangbyggnad.

Relining av vattenledning i Värnamo
Omfattar ledningsrenovering med formpassade rör för ny matarledning Pustakulle, Anslutningsarbeten och svetsning av vattenledningar, inspektion, kontroll, spolning av befintlig och ny vattenledning. Omfattningen i detalj framgår i förfrågningsunderlaget.

Tillbyggnad av lager i Värnamo
Tillbyggnad av entré, lager och produktionslokal, samt ny placering av befintligt skärmtak på industribyggnad.

Tillbyggnad av industrihus i Värnamo
Tillbyggnad av industri.

Rivning av flerbostadshus i Värnamo
Ansökan om rivningslov för rivning av flerbostadshus.

Krossning av bergmaterial, Värnamo kommun
Avser krossning av sprängsten och natursten. Mängden är cirka 24 000 m³ och ska krossas till fraktionen 0-18.

Ombyggnad av industrihus i Värnamo
Ansökan om utvändig ändring, anläggande av parkering, samt installation av ventilation.

Tillbyggnad av industrihus i Värnamo
Ansökan om bygglov för tillbyggnad av industri.

Tillbyggnad av industrihus i Värnamo
Tillbyggnad av industribyggnad.

Ombyggnad av vind i Värnamo
Avser ändrad användning från en del av källare till två midre lägenheter, samt inredande av vind till två lägenheter.

Hastighetssänkande åtgärder Västbovägen i Värnamo.
Omfattar avsmalning av väg för en hastighetsåtgärd.

Ombyggnad av lägenhet i Värnamo
Ansökan om bygglov för ändrad användning från förskola till bostad.

Ombyggnad av lägenhet i Värnamo
Ansökan om ändrad användning av flerbostadshus från lokal till lägenhet.

Tillbyggnad av skärmtak i Värnamo
Ansökan om tillbyggnad av skärmtak.

Tillbyggnad av förråd i Värnamo
Tillbyggnad av förråd.

Ombyggnad av storkök i Värnamo
Ändrad användning från kök till restaurangkök.

Ombyggnad av lager i Värnamo
Ansökan om ändrad användning till lager.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: