Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Vaggeryd

Komplettering av gc-vägar i Södra Park-området, Vaggeryd
Avser komplettering gc-vägarna 3 ställen i Södra Park-området. Byggstart kan ej anges. Kostnad okänd.
Tillbyggnad av missionshus i Vaggeryd
Avser tillbyggnad av missionshus.
Fönsterbyten på fastighet i Skillingaryd
Avser fönsterbyte och balkongdörrar i 32 lägenheter.
Tillbyggnad av kontor i Vaggeryd
Avser tillbyggnad av kontorslokaler i två moduler.
Ombyggnad av markanläggning i Vaggeryd
Marklov för terrassering av tomtmark.
Utbyte av gatubelysning i Vaggeryds kommun
Projektet omfattar armaturbyte för gatubelysning på angivna primärgator, lokalgator, villagator, gång- och cykelvägar samt parkbelysning i Vaggeryds kommun. Följande orter i Vaggeryds kommun ingår i entreprenaden: Bondstorp, Byarum, Hok, Hagafors samt Klevshult.
Utbyggnad av kapprummet i församlinghem, Vaggeryd
Kapprummet kommer att bli dubbelt så stort.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: