Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Vaggeryd

Ombyggnad av avloppsreningsverk, i Skillingaryd
Omfattar om- och tillbyggnad av avloppsreningsverk.

Om- och tillbyggnad av Bondstorpsskolan, Vaggeryd
Projektet avser till- och ombyggnad av Bondstorpsskolan med en yta på 400 m2.

Nybyggnad av säkerhets- och controlsystem i Skillingaryd
Avser upphandling av Säkerhets- och Control system.

Fönsterbyten på fastighet i Skillingaryd
Avser fönsterbyte och balkongdörrar i 32 lägenheter.

Tillbyggnad av missionshus i Vaggeryd
Avser tillbyggnad av missionshus.

Tillbyggnad av kontor i Vaggeryd
Avser tillbyggnad av kontorslokaler i två moduler.

Tillbyggnad av lager i Vaggeryd
Bygglov för tillbyggnad av tält för lager.

Ombyggnad av markanläggning i Vaggeryd
Marklov för terrassering av tomtmark.

Utbyte av gatubelysning i Vaggeryds kommun
Projektet omfattar armaturbyte för gatubelysning på angivna primärgator, lokalgator, villagator, gång- och cykelvägar samt parkbelysning i Vaggeryds kommun. Följande orter i Vaggeryds kommun ingår i entreprenaden: Bondstorp, Byarum, Hok, Hagafors samt Klevshult.

Utbyggnad av kapprummet i församlinghem, Vaggeryd
Kapprummet kommer att bli dubbelt så stort.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: