Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Vaggeryd

Påbyggnad med lägenheter i Vaggeryd
Planer finns för uppförande av 2 huskroppar med en innergård emellan. Ca 25-40 lägenheter. Ev byggstart slutet av 2016 eller början av 2017. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Komplettering av gc-vägar i Södra Park-området, Vaggeryd
Avser komplettering gc-vägarna 3 ställen i Södra Park-området. Byggstart kan ej anges. Kostnad okänd.

Tillbyggnad av kyrka i Vaggeryd
Bygglov för tillbyggnad av kyrka.

Tillbyggnad av missionshus i Vaggeryd
Bygglov för tillbyggnad av missionshus.

Om- och tillbyggnad av Bondstorpsskolan, Vaggeryd
Projektet avser till- och ombyggnad av Bondstorpsskolan med en yta på 200 m2.

Fförlängning av gc-väg i Klevshult
Inga beslut fattade, endast förslag. Byggstart kan ej anges. Kostnad okänd.

Tillbyggnad av lager i Vaggeryd
Bygglov för tillbyggnad av tält för lager.

Utbyte av gatubelysning i Vaggeryds kommun
Projektet omfattar armaturbyte för gatubelysning på angivna primärgator, lokalgator, villagator, gång- och cykelvägar samt parkbelysning i Vaggeryds kommun. Följande orter i Vaggeryds kommun ingår i entreprenaden: Bondstorp, Byarum, Hok, Hagafors samt Klevshult.

Renovering av bodar
Renovering av bodar.

Utbyggnad av kapprummet i församlinghem, Vaggeryd
Kapprummet kommer att bli dubbelt så stort.

Klimatsystem på kyrkor i Vaggeryd.
Klimatsystem för Hagshults kyrka och Tofteryds kyrka.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: