Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Tranås

Utbyggnad/ombyggnad för utbildningslokaler, Holavedsgymnasiet, hus A1, Tranås

Utveckling av idrottshus och simhall, Tranås
Projektet omfattar en tillbyggnad av en multiarena som även inrymmer lokaler för restaurang, restaurangutbildning, café, konferens, omkädning m.m.

Om- och Tillbyggnad av kontor i Tranås
Projektet avser om- och tillbyggnad av kontor/personalutrymmen på reningsverkets område i Tranås. Tillbyggnad 545 m2(exl fläktrum). Ombyggnad 1450 m2. I entreprenaden ingår även ett nytt tak över befintlig byggnad.

Exploatering för mark och VA i bostadsområde i Jönköping
Omfattar exploatering för mark och va i bostadsområde i Jönköping.

Ombyggnad av väg 133 och 1007 i Gripenbergs tätort
Väg 133 (Jönköpingsvägen) och väg 1007 (Stationsvägen/Månstorpsvägen). Nya gc-vägar, belysning och beläggning.

Nybyggnad av bron över svartån på Falkgatan i Tranås
Projektet omfattar ny Bro 687-30-1, Tingshusbron och rivning av bef. bro över Svartån samt gatuarbeten på Falkgatan i Tranås kommun.

Ombyggnad av flerbostadshus i Tranås
Ändrad användning kontor till bostadslägenheter.

Avser tillbyggnad av ett lagertält i Tranås
Avser en tillbyggnad av ett lagertält i Tranås.

Ombyggnad av vind i Tranås
Avser ändring flerbostadshus, vindsvåning till 2 st studentlägenheter.

Ombyggnad av industrihus i Tranås
Ändrad användning.

Ombyggnad av kontor i Tranås
Avser ändrad användning av folkhögsskola till kontor.

Utbyggnad av hamnområde i Tranås
Avser nya bryggor som ska byggas dit.

Ombyggnad av industrihus i Tranås
Avser en mindre tillbyggnad av en entrébyggnad i huvudentre.

Ombyggnad av markanläggning i Tranås
Marklov.

Ombyggnad av industrihus i Tranås
Ombyggnad industrilokal, nya portar.

Rivning av mast i Tranås
Rivning mast och teknikhus.

Tillbyggnad av enbostadshus i Tranås
Tillbyggnad enbostadshus, carport.

Tillbyggnad av lägenhet i Tranås
Tillbyggnad och ombyggnad gårdshus, utökning av lägenhet.

Rivning av fastighet i Tranås.
Omfattar rivning av byggnader inom fastigheten Telegrafen 8. Rivningsmassorna ska källsorteras. Telegrafen 8 har en total byggnadsyta på ca 1350 kvm och tomtyta på ca 4185 kvm

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: