Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Tranås

Ombyggnad till mötesseparerad väg med mitträcke mellan Traneryd-Tranås Södra
6 km lång sträcka. Ombyggnad korsning väg 32 i Katarp.
Ombyggnad av kontor i Tranås
Avser ändrad användning av folkhögsskola till kontor, ombyggnad av omklädningsrum samt insättning av utrymningsdörr.
Utvidgning av Höganloft industriområde i Tranås
Utvidgning av industriområdet med ungefär 50 hektar. Projektet kommer att etappindelas.
Ombyggnad av gata i Tranås
Upptaget i investeringsplanen.
Tillbyggnad av lager i Tranås
Om- och tillbyggnad lagerbyggnad.
Ombyggnad av kontor i Tranås
Ändrad användning av lokal, från butik till körskola.
Ombyggnad av vandrarhem i Tranås
Ändrad användning till bed & breakfast.
Ombyggnad av butik i Tranås
Ändrad användning till butik.
Utbyggnad av hamnområde i Tranås
Avser nya bryggor som ska byggas dit.
Ombyggnad av samlingslokal i Tranås
Tidsbegränsat bygglov. ändrad användning av lokal.
Ombyggnad av samlingslokal i Tranås
Tillgänglighet i offentlig lokal. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av förråd i Tranås
Ändrad användning, kiosk till förråd.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: