Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Sävsjö

Spårbyte mellan Aleholm-Grevaryd
Rälsbyte på sträckan Aleholm-Grevaryd (uppspår).

Anläggande av spåranläggning vid terminal i Stockaryd
Ett 30 000 kvm stort område för terminalverksamhet samt anläggande av ca 300 m spår.

Tillbyggnad av förskola i Vrigstad
Avser tillbyggnad av Förkolna Paletten i Vrigstad.

Ombyggnad av lokaler för tekniska förvaltningen i Sävsjö
Lokalen byggs om för att tekniska förvaltningens verksamheter ska inrymmas. Oviss byggstart.

Omläggning av idrottsplats i Sävsjö
Omfattar ombyggnad av idrottsarena, löparbana, höjdhopp, stavhopp, 3 steg samt kulstötning.

Tillbyggnad av industrihus i Sävsjö
Tillbyggnad av industrilokal.

Ombyggnad av kontor i Sävsjö
Omfattar ombyggnation av kontor.

Tillbyggnad av gruppbostad i Sävsjö
Avser en tillbyggnad med två lägenheter till med en yta på ca 147 m2

Exploatering av bostäder och industri
Upptaget i investeringsbudget 2017-2019

Tillbyggnad av värdshus i Sävsjö
Tillbyggnad av Vrigstad värdshus.

Tillbyggnad av personallokal i Sävsjö
Tillbyggnad av industrilokal med personalrum.

Ombyggnad av industrihus i Sävsjö
Installation av nytt ventilationssystem.

Ombyggnad av industrihus i Sävsjö
Installation av oljeavskiljare.

Ombyggnad av samlingslokal i Sävsjö
Stolpe avväxlas med stålbalk.

Tillbyggnad av idrottsplats i Sävsjö
Uppförande av måltorn/speakertorn.

Ombyggnad av kontor i Sävsjö
Ersättning av bärande vägg med stålbalk.

Rivning av telestation i Sävsjö
Rivning för bortforsling av teknikbod.

Installation av reningsanläggning för fordonstvätt i Sävsjö
Avser installation av reningsanläggning för fordonstvätt vid Gatukontorets verkstad i Sävsjö kommun.

Tillbyggnad av industrihus i Sävsjö
Tillbyggnad av industribyggnad samt nybyggnad av lagerhall.

Utbyggnad av Vallsjöskolans kök i Sävsjö

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: