Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Sävsjö

Omläggning av idrottsplats i Sävsjö
Omfattar ombyggnad av idrottsarena, löparbana, höjdhopp, stavhopp, 3 steg samt kulstötning.

Tillbyggnad av förskola i Vrigstad
Projektet avser tillbyggnad av Förkolna Paletten i Vrigstad.

Om- och tillbyggnad av gatuförråd i Sävsjö
Upptaget i investeringsbudget/-plan 2014-2018. Gatuförrådet byggs om och till för att inhysa all personal inom enheten samt maskiner och verktyg.

Ombyggnad av kontor i Sävsjö
Omfattar ombyggnation av kontor.

Tillbyggnad av gruppbostad i Sävsjö
Avser en tillbyggnad med två lägenheter till med en yta på ca 147 m2

Tillbyggnad Jobbhuset/integration i Sävsjö
För att kunna utveckla Integrationsenheten behövs lokaler. Förslaget är att bygga ut Jobbhusets lokaler för att få plats med Integrationsenheten.

Ombyggnad av stationsområde i Sävsjö, etapp 2
Hissar båda sidor bef. gångbro samt inbyggnad av trappor och passage över järnvägen. Projektet förutsätter samfinansiering med Trafikverket.

Ev. förlängning av gc-väg längs genomfarterna i Stockaryd
Dels mot Tallbacken och dels längs Järnvägsgatan till Radhusgatan. Kostnad okänd.

Tillbyggnad av personallokal i Sävsjö
Tillbyggnad av industrilokal med personalrum.

Tillbyggnad av industrihus i Sävsjö
Tillbyggnad av industrilokal.

Ombyggnad av industrihus i Sävsjö
Installation av nytt ventilationssystem.

Ombyggnad av industrihus i Sävsjö
Installation av oljeavskiljare.

Rivning av telestation i Sävsjö
Rivning för bortforsling av teknikbod.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: