Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Nässjö

Ombyggnad av Hultetskolan i Nässjö till förskola, etapp 2
Etapp 2 omfattar 5 avdelningar, delarna 1,2,3,4 och 5. Total kostnad för etapp 1 och 2 är ca 18 miljoner kronor.

Tillbyggnad av industrihus och lager, magasin i Nässjö
Tillbyggnad av industri/lager.

Tillbyggnad av industri i Bodafors
Projektet vilar för närvarande. Produktionslokaler ca 1500 kvm.

Ombyggnad för café, personallokaler mm vid gymnasieskola i Nässjö
Entreprenaden avser att i hus 1 bygga om centrala delar i byggnaden som används för skolmatsal, elevrum, café mm.

Ombyggnad till kontor och personallokaler vid Nässjö Vattenverk
Entreprenaden avser att bygga om delar av den bef. byggnaden. Personalutrymmen byggs om delvis i bottenvåningen och i det övre planet byggs rum för kontor, konferensrum och personal i utrymmen för tidigare vattenreningsbassänger.

ATC och hastighetshöjning på järnväg mellan Nässjö-Eksjö

Tillbyggnad av ny avdelning Trollebo förskola, Forserum
Projektet avser byggnation av av modul/paviljong ink grund, förbindelsegång, skärmtak samt installationer. Byggnaden utgör en avdelning till förskolan Trollebo och skall inhysa 20 stycken elever i åldrarna 1-5 år med personal.

Beläggning av väg 40 mellan Nässjö-Öggestorp

Ombyggnad av vandrarhem i Nässjö
Avser ändrad användning från stall till bed & breakfast 5 rum och en större lägenhet skall renoveras. Lokalfirma kommer att bygga.

Toppbeläggning på allvädersbana i Nässjö
Upptaget i investeringsbudget 2016 - 2018.

Tillbyggnad av mejeri i Nässjö
Tillbyggnad av mejeribyggnad.

Stensättning på del av gata i Nässjö
Objektet avser utförande av stensättning med smågatsten på del av Rådhusgatan i Nässjö. Avser  en 1262 m2 stor yta.

Översiktlig geoteknisk undersökning av markområde i Nässjö
Avser översiktlig geoteknisk undersökning av ca 28 ha på kv Hultet i Nässjö.

Åtgärder vid friluftsanläggning i Nässjö
Igångsättning tidigast 2017. Upptaget i kommunens investeringsbudget 2015-2017. Ej fastställt vilka åtgärder som skall vidtas.

Rivning av byggnader i Nässjö och Forserum
Rivning av bostadshus (småhus) och gårdshus i Nässjö och Forserum. Rosenborg 3 är belägen i Nässjös vid Fiskaregatan 9. Fastighetsbeteckning är Rosenborg 3. Tryggarp är beläget i Forserums västra utkant. Fastighetsbeteckning är Tryggarp 1:26.

Utveckling av kickbike- och skateboardbana i Äng
Projektet omfattar en kickbike- och skateboardbana att byggas och lekplatsen utvecklas. Byggstart under 2017.

Uppfräschning av lekplats i Solberga
Projektet omfattar uppfräschning av lekplats samt en del nya redskap. Byggstart under 2017.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: