Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Nässjö

Hastighetsanpassning på järnvägssträcka Sandhem-Nässjö
Hastighetsanpassning, signalåtgärder, spåråtgärder samt plankorsningar. De stationer som omfattas av arbetet är Vartofta, Sandhem, Mullsjö, Habo, Bankeryd, Huskvarna, Tenhult, Forserum och Äng.

Ombyggnad till trygghetsboende i Nässjö
Totalrenovering av del av Parkgården till trygghetsboende med 71 lägenheter. Projektet kommer att utföras i etapper men upphandlas som ett projekt.

Tillbyggnad med en tredje våning på skola i Nässjö
Avser tillbyggnad med en trejde våning på brinellskolan.

Ombyggnad av Bullerbyn förskola i Nässjö
Avser ombyggnad av bullerbyn förskola i Nässjö.

Ombyggnad av Hultetskolan i Nässjö till förskola, etapp 2
Etapp 2 omfattar 5 avdelningar, delarna 1,2,3,4 och 5. Total kostnad för etapp 1 och 2 är ca 18 miljoner kronor.

Tillbyggnad av skola i Nässjö
Entreprenaden avser tillbyggnad av skola i tre (3) plan: källare/suterräng,matsal,textilslöjd,klassrum, grupprum, teknikrum m.m.)

Tillbyggnad av industrihus och lager, magasin i Nässjö
Tillbyggnad av industri/lager.

Eventuell ombyggnad av Norråsaskolan
Nässjö kommun planerar för en eventuell ombyggnation av högstadieskolan Norråsaskolan belägen i centrala Nässjö. Ombyggnationen ska i första hand ske av befintliga lokaler men om det anses nödvändigt för att kunna skapa en funktionell skola kan tillbyggnad bli aktuell. Uppskattad byggstart och kostnad.

Ombyggnad för café, personallokaler mm vid gymnasieskola i Nässjö
Entreprenaden avser att i hus 1 bygga om centrala delar i byggnaden som används för skolmatsal, elevrum, café mm.

Ombyggnad till kontor och personallokaler vid Nässjö Vattenverk
Entreprenaden avser att bygga om delar av den bef. byggnaden. Personalutrymmen byggs om delvis i bottenvåningen och i det övre planet byggs rum för kontor, konferensrum och personal i utrymmen för tidigare vattenreningsbassänger.

Ev. utbyggnad av kommunalt VA i Hansarp/Skärsboda, Nässjö
Avser utbyggnad i Hansarp/Skärsboda

ATC och hastighetshöjning på järnväg mellan Nässjö-Eksjö

Tillbyggnad av ny avdelning Trollebo förskola, Forserum
Projektet avser byggnation av av modul/paviljong ink grund, förbindelsegång, skärmtak samt installationer. Byggnaden utgör en avdelning till förskolan Trollebo och skall inhysa 20 stycken elever i åldrarna 1-5 år med personal.

Beläggning av väg 40 mellan Nässjö-Öggestorp

Ombyggnad av vandrarhem i Nässjö
Avser ändrad användning från stall till bed & breakfast 5 rum och en större lägenhet skall renoveras. Lokalfirma kommer att bygga.

Toppbeläggning på allvädersbana i Nässjö
Upptaget i investeringsbudget 2016 - 2018.

Ombyggnad av kök i Nyhemsskolan, Nässjö
Avser renovering av tre mottagningskök i fastigheterna: Snövit förskola, Ängs skola och Nyhemsskolan.

Tillbyggnad av mejeri i Nässjö
Tillbyggnad av mejeribyggnad.

Tillbyggnad av industrihus i Nässjö
Tillbyggnad av industri med lokaler för automatsvarvning.

Rivning av byggnader i Nässjö och Forserum
Rivning av bostadshus (småhus) och gårdshus i Nässjö och Forserum. Rosenborg 3 är belägen i Nässjös vid Fiskaregatan 9. Fastighetsbeteckning är Rosenborg 3. Tryggarp är beläget i Forserums västra utkant. Fastighetsbeteckning är Tryggarp 1:26.

Åtgärder vid friluftsanläggning i Nässjö
Igångsättning tidigast 2017. Upptaget i kommunens investeringsbudget 2015-2017. Ej fastställt vilka åtgärder som skall vidtas.

Utveckling av kickbike- och skateboardbana i Äng
Projektet omfattar en kickbike- och skateboardbana att byggas och lekplatsen utvecklas. Byggstart under 2017.

Uppfräschning av lekplats i Solberga
Projektet omfattar uppfräschning av lekplats samt en del nya redskap. Byggstart under 2017.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: