Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Mullsjö

Ombyggnad av väg och broar längs väg 26/47 mellan Mullsjö-Månseryd
Ombyggnad av väg 26/47 till mittseparerad 2+1 väg, ca 16,8 km lång sträcka. En del av sträckan blir 3+1 körfält. 15 nya broar/portar, ombyggnad 2 befintliga broar, 2 nya trafikplatser vid Risbro och Bäckebo, viltstängsel, busshållplatser och pendlarparkeringar.
Tillbyggnad av motell i Mullsjö
Avser tillbyggnad av motell med 350 kvm.
Ombyggnad av va-ledning i Mullsjö
Avser ombyggnad av va-ledning samt fjärrvärmeledning.
Tillbyggnad av butik i Mullsjö
Tillbyggnad av butikslokal.
Tillbyggnad av badhus i Mullsjö
Utbyggnad för igensättning av fönster i fasad mot norr.
Ombyggnad av enbostadshus i Mullsjö
Avser ändrad användning av ett flerbostadshus som ska bli handikappanpassat.
Rivning av förråd i Mullsjö
Rivning av komplementbyggnad.
Ombyggnad av markanläggning i Mullsjö
Upprustning av yttre miljö i området kring Trollehöjdsskolan.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: