Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Jönköping

Ombyggnad av vattenverk i Jönköping
Nya filter, ny lågreservoar, lågspänningsställverk, UV-ljus och renvattenstation.
Ombyggnad av gymnasieskola i Jönköping
Projektet omfattar utbildningskök för kockar. Flytt av Idas skola.
Tillbyggnad av hotell i Jönköping
Påbyggnad av hotell/restaurang.
Ombyggnad av lokaler för onkolog/nukleärmedicin på sjukhus i Jönköping
Objektet avser att på Länssjukhuset Ryhov bygga om lokaler för Onkologen/Nukleärmedicin i Hus E5/E6 plan 3. Inom Nukleärmedicinska enheten byggs 2 renrum/HOTLAB med slussar för iordningställande av radiofarmaka.
Förnyelse av kajområde vid Södra Munksjön, Jönköping
Avser gestaltningsförslag för den offentliga miljön vid kajpromenad och torg.
Ombyggnad av kontor i Jönköping
Avser ombyggnation av kontorshus i 2 plan. Plan 1 avser ombyggnad i butik. Plan 2 avser fasad byte samt ombyggnad av kontor.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Avser tillbyggnad av en huskropp med ca 36 lägenheter + en lokal.
Ombyggnad av kök vid Rosenlundsskolan i Jönköping
Avser om och tillbyggnad av Rosenlundsskolans kök och matsal i Jönköping. Befintligt storkök (ca 200m2) rivs och ett nytt kök skall byggas på samma plats. Matsalen skall byggas till. Totalt ca 380m2.
Drift och underhåll av trafikutrustning i F, G, H, K och M-län
Drift, underhåll samt reinvestering av trafikutrustning i Jönköping, Kronoberg, Kalmar, Blekinge och Skåne län. Kontraktstid tom 2019-10-31 med möjlighet till förlängning om 2+2 år.
Ombyggnad av affärshus i Jönköping
Ombyggnad av affärshus ca 1500 kvm.
Om- och tillbyggnad av verkstad i Jönköping
Avser om- och tillbyggnad av verkstadslokal för fordonsteknisk utbildning. Ombyggnad av drygt 600 kvm samt tillbyggnad med 600 kvm.
Ombyggnad av flerbostadshus (bostadsrätt) i Jönköping
Avser nybyggnad av flerbostadshus i Jönköping på fastigheten Åkertegen 1.
Ombyggnad av flerbostadshus (bostadsrätt) i Jönköping
Avser fortsatt ombyggnad av flerbostadshus i Jönköping på fastigheten Åkertegen 1.
Ombyggnad av kontor i Jönköping
Avser ändring av planlösning och bärande konstruktion i kontorshus på ca 750 kvm, det ska även in in en balkong.
Ombyggnad av kontor i Jönköping
Ombyggnad och ändrad användning av kontorshus/industri.
Utbyggnad av förskola i Ljungarum, Jönköping
Omfattar 4 befintliga avdelningar, men planer finns för tillbyggnad av 4 nya avdelningar så totalt 8 avdelningar.
Ombyggnad av Akuten och Barnakuten på Ryvhovs sjukhus i Jönköping.
Projektet avser ombyggnad av Ryhov sjukhus av Akuten och barnakuten, gällande att skapa nya lokaler för akut och barnakutmottagningens verksamhet. Det ska ska även byggas tre nya undersöknings och bedömningsrum, varav ett av de ska fungera som infektionsrum samt en ny reception ska in. Det är i befintliga lokaler.
Tillbyggnad av bilverkstad i Jönköping
Tillbyggnad av bilverkstad samt en tvätt hall. Totala tillbyggnaden ligger på 645 kvm.
Tillbyggnad av industrihus i Jönköping
Tillbyggnad av industri- och lagerbyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Jönköping
Projektet avser påbyggnad med 2 våningar på industrihus. Ny detaljplan för området krävs och byggstart är skjuten på framtiden.
Hårdgörning av grönytor på Jönköpings flygplats
Ev. kommer projektet att utföras av ramavtalad entreprenör.
Ombyggnad av butik i Jönköping
Avser ändrad användning av bef fastighet till butik på ca 1000 kvm.
Reparation av broar i Jönköping, Kronoberg och Blekinge län
Huvuddel 1: Bro 6-649-1 över GC väg på väg 31 vid Ekhagen i Jönköping Huvuddel 2: Bro 7-142-1 över Femlingens utlopp på väg 120 vid Barkhult öster om Älmhult Huvuddel 3: Bro 10-245-1 över järnväg och enskild väg på väg E22 SO Sörby i Ronneby
Tillbyggnad av tennishall i Jönköping
Tillbyggnad tennishall och förråd. Tillbyggnaden omfattar en utomhus tennisbana och en inomhus tennisbana.
Underhåll av gc-bro i Jönköping
Avser underhållsreparation av stålbro vid A6 motet, Jönköpings kommun. Bro 680-103-1 över E4 och järnväg är byggd 1986 och är en kontinuerlig fackverksbro av stål med farbana av stål.
Tillbyggnad av lager i Jönköping
Tillbyggnad av lagerbyggnad.
Renovering av ishall i Jönköping
Avser upprustning av isrinken på Vapenvallen i Jönköping. Byte av bås, nya rör m.m.
Utbyggnad av entréyta, cirkulationsplats, gc-vägar mm i Huskvarna
Avser utbyggnad av entréyta framför Stadshuset, ny cirkulationsplats, utbyggnad av gc-vägar, förläggning av belysningskabel mm.
Ny utemiljö vid bostadsområde i Öxnehaga, Huskvarna
Avser förändring av utemiljön med både gång- och körvägar inom området, förnyelse av lekplats samt diverse kompletteringar vid befintliga entréer.
Ombyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Avser ombyggnad av lokal till lägenhet/er.
Utbyggnad av gata i Jönköping
Objektet avser ombyggnad av ca 250 meter lokalgata, anslutande till Bataljonsgatan i Jönköping, som går upp till Hedin Bil i Jönköping. Omfattar bl a beläggning, kantsten, belysning mm.
Ombyggnad av Bankeryds centrum
Objektet avser förändringar i Bankeryds centrum och upprustning av tunnelundergång (Attarpstunneln).
Tillbyggnad av industrihus i Jönköping
Avser tillbyggnad av industribyggnad på ca 550 kvm.
Ombyggnad av restaurang i Jönköping
Omfattar hel renovering utav restaurang i Jönköping. restaurang/bar (del markerad TTokyo Blue).
Ombyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Omfattar ombyggnad av flerbostadshus av lokal till 4 lägenheter.
Ombyggnad av ventilationssystem i Jönköping.
Ventilationsarbeten på Birger Jarlsgatan 27 och 29 samt Banervägen 12.
Tillbyggnad av industrihus i Jönköping
Tillbyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av va-ledningar i Karlfors, Jönköping
Befintligt va-system som skall bytas ut till nytt.
Beläggningsåtgärder på enskilda vägar 2017, Jönköpings län
Varmmassa och tankbeläggningar på enskilda vägar i Jönköpings län.
Renovering av bro vid Brahehus
Byte av kantbalkar, tätskikt och räcken på 3 broar.
Renovering av bro vid trafikplats Ekhagen
Byte av räcken och tätskikt.
Ombyggnad av vind i Jönköping
Inredande av vindsvåning i flerbostadshus.
Tillbyggnad av kontor i Jönköping
Tillbyggnad av kontorshus och garage.
Rivning av industrihus i Jönköping
Rivning av industribyggnad.
Rivning av industrihus i Jönköping
Rivning av industribyggnad/garage (del av G-huset).
Tillbyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Tillbyggnad av flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Ombyggnad av flerbostadshus till studentrum.
Ombyggnad av industrihus i Jönköping
Ombyggnad och utvändig ändring av industribyggnad.
Rivning av kontor i Jönköping
Rivning av kontorshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Ändring av ventilation i flerbostadshus.
Ombyggnad av kontor i Jönköping
Ändring av planlösning i kontorshus och industribyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Ändring av planlösning i flerbostadshus.
Ombyggnad av industrihus i Jönköping
Ändring av planlösning i industribyggnad (ombyggnad av omklädning).
Ombyggnad av lägenhet i Jönköping
Utvändig ändring av flerbostadshus (ramp) och inredande av ytterligare en bostad.
Rivning av pumpstation i Jönköping
Rivning av pumpstation.
Rivning av telestation i Jönköping
Rivning av teknikskåp.
Rivning av kylanläggning i Jönköping
Rivning av transportabel kylmaskin.
Rivning av industrihus i Jönköping
Rivning av två industribyggnader.
Rivning av lager i Jönköping
Rivning av tält.
Rivning av bensinstation i Jönköping
Rivning av drivmedelsutrustning.
Rivning av garage i Jönköping
Rivning av garaage och förråd.
Tillbyggnad av grupphus i Jönköping
Tillbyggnad av gruppbyggda småhus (uterum).
Tillbyggnad av skärmtak i Jönköping
Tillbyggnad av skärmtak.
Ombyggnad av ekonomibyggnad i Jönköping
Ändrad användning av ekonomibyggnad.
Ombyggnad av markanläggning i Jönköping
Ändrad marknivå på del av fastighet, schaktning och fyllning (Blivande Hedenstorp 2:29.
Ombyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Ändring av brandskydd i flerbostadshus.
Ombyggnad av silo i Jönköping
Ändring av förråd (byte av bränslesilo till en större).
Ombyggnad av förskola i Jönköping
Ändring av gemensamhetslokal till förskola, tidsbegränsat lov t o m 2022-06-30.
Rivning av kiosk i Jönköping
Rivning av kiosk.
Tillbyggnad av parkering i Jönköping
Tillbyggnad av flerbostadshus (utbyggnad av p-platser till sex lägenheter).
Ombyggnad av bensinstation i Jönköping
Installation av oljeavskiljare från spillzoner.
Ombyggnad av lägenhet i Jönköping
Inredande av ytterligare bostad/lokal i flerbostadshus (studentrum, fönster och kök).
Ombyggnad av lägenhet i Jönköping
Inredande av ytterligare en lägenhet i flerbostadshus.
Ombyggnad av lägenhet i Jönköping
Inredande av lägenhet i flerbostadshus.
Ombyggnad av skola i Jönköping
Installation av ventilation i kyrkskola.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Avser en ny takkupa och ändrad placering på flerbostadshus.
Tillbyggnad av kulvert i Jönköping
Tillbyggnad av kulvert.
Ombyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Omfattar ändring av ventilations värden i flerbostadshus.
Ombyggnad av Visingsö sortergård
Avser ombyggnad av en återvinningscentral vid visingsö sortergård i Jönköping .
Renovering av murar i Huskvarna
Projektet avser renovering av kyrkomurar.
Renovering av broar i i Huskvarna
Avser renovering av tre broar på kyrkans område.
Ombyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Avser ändring användning av butik till café.
Ombyggnad av kontor i Jönköping
Ändring av planlösning i kontorshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: