Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Jönköping

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 113 st.

Basunderhåll på järnväg, Jönköpingsbanan

Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Jönköping

Tillbyggnad av Ica maxi i Jönköping
Omfattar sanering av mark krävs innan tillbyggnaden kan påbörjas. Tillbyggnad i entrésolplan. Även en stor parkeringsyta kommer att byggas.. Uppskattad kostnad och byggstart. Marksaneringen har objekt nummer 561148.

Ombyggnad av vattenverk i Jönköping
Nya filter, ny lågreservoar, lågspänningsställverk, UV-ljus och renvattenstation.

Nybyggnad av F-6-skola på Skeppsbron , Jönköping
Planer finns för en nybyggnad av en F-6 skola i Jönköping.

Tillbyggnad av hotell i Jönköping
Påbyggnad av hotell/restaurang.

Ombyggnad av lokaler för onkolog/nukleärmedicin på sjukhus i Jönköping
Objektet avser att på Länssjukhuset Ryhov bygga om lokaler för Onkologen/Nukleärmedicin i Hus E5/E6 plan 3.

Tillbyggnad av hotell i Jönköping
Avser tillbyggnad av Hotel Victoria med 20 rum i tre våningar 590 kvm samt konferensutrymmen på en våning 130 kvm.

Nya studentbostäder i Jönköping
Inredning av vind i flerbostadshus till studentboende samt uppförande av nya studentbostäder. Ändring av gällande detaljplan krävs. Uppskattad byggstart och kostnad.

Ombyggnad av kontor i Jönköping
Avser ombyggnad och utvändig ändring av kontors- och lagerbyggnad (IKEA) ca 3000 kvm.

Ombyggnad av Akuten och Barnakuten på Ryvhovs sjukhus i Jönköping.
Projektet avser ombyggnad av Ryhov sjukhus av Akuten och barnakuten, gällande att skapa nya lokaler för akut och barnakutmottagningens verksamhet. Det ska ska även byggas tre nya undersöknings och bedömningsrum, varav ett av de ska fungera som infektionsrum samt en ny reception ska in. Det är i befintliga lokaler.

Ombyggnad av kök vid Rosenlundsskolan i Jönköping
Avser om och tillbyggnad av Rosenlundsskolans kök och matsal i Jönköping. Befintligt storkök (ca 200m2) rivs och ett nytt kök skall byggas på samma plats. Matsalen skall byggas till. Totalt ca 380m2.

Ombyggnad av kontor i Jönköping
Avser ombyggnation av kontorshus i 2 plan. Plan 1 avser ombyggnad i butik. Plan 2 avser fasad byte samt ombyggnad av kontor.

Tillbyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Avser tillbyggnad av en huskropp med ca 36 lägenheter + en lokal.

Tillbyggnad av verkstad i Jönköping
Tillbyggnad av verkstadslokal för fordonsteknisk utbildning med en yta på 600 m2.

Ombyggnad av industrilokal på Hovslätt, Jönköping
Ombyggnation av industrilokal men en bta på ca 1600 m2. Både invändiga samt utvändiga arbeten.

Ombyggnation av butik, Jönköping
Projektet avser ändrad användning från butik till flerbostadshus. 23 stycken lägenheter skall byggas i en huskropp.

Ombyggnad av flerbostadshus (bostadsrätt) i Jönköping
Avser nybyggnad av flerbostadshus i Jönköping på fastigheten Åkertegen 1.

Ombyggnad av flerbostadshus (bostadsrätt) i Jönköping
Avser fortsatt ombyggnad av flerbostadshus i Jönköping på fastigheten Åkertegen 1.

Tillbyggnad av skola i Jönköping
Tillbyggnad av skola med fygel.

Ombyggnad av kontor i Jönköping
Avser ändring av planlösning och bärande konstruktion i kontorshus på ca 750 kvm, det ska även in in en balkong.

Ombyggnation av flerbostadshus, Jönköping
Projektet avser ombyggnation av 12 stycken lägenheter i befintligt flerbostadshus.

Ombyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Projektet avser ombyggnation av 2 stycken flerbostadshus med tillbyggnad av 4 stycken lägenheter i varje huskropp.

Ombyggnad av kontor i Jönköping
Ombyggnad samt av kontorshus i öppen planlösning

Ombyggnad av affärshus i Jönköping
Ombyggnad av affärshus.

Hårdgörning av grönytor på Jönköpings flygplats
Ev. kommer projektet att utföras av ramavtalad entreprenör.

Ombyggnad av lada till bostäder i Jönköping
Sökt bygglov.Byggstart och kostnad kan ej anges.

Reparation av broar i Jönköping, Kronoberg och Blekinge län
Huvuddel 1: Bro 6-649-1 över GC väg på väg 31 vid Ekhagen i Jönköping Huvuddel 2: Bro 7-142-1 över Femlingens utlopp på väg 120 vid Barkhult öster om Älmhult Huvuddel 3: Bro 10-245-1 över järnväg och enskild väg på väg E22 SO Sörby i Ronneby

Tillbyggnad av tennishall i Jönköping
Tillbyggnad tennishall och förråd. Tillbyggnaden omfattar en utomhus tennisbana och en inomhus tennisbana.

Tillbyggnad av hotell i Jönköping
Tillbyggnad av hotell/restaurang. Ej bestämt om byggstarten blir i år, eller nästa år. Man kommer att förhandla med entreprenörer om byggnationen.

Underhåll av gc-bro i Jönköping
Avser underhållsreparation av stålbro vid A6 motet, Jönköpings kommun. Bro 680-103-1 över E4 och järnväg är byggd 1986 och är en kontinuerlig fackverksbro av stål med farbana av stål.

Ombyggnad av industrihus i Jönköping
Om- och tillbyggnad av lastvagnsanläggning samr nybyggnad av skärmtak.

Ombyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Projektet avser ombyggnation av flerbostadshus då det skall byggas till 2 stycken lägenheter i källaren samt 4 stycken lägenheter på vinden. Se även objekt nr: 1343014

Ombyggnad av kyrka i Jönköping
Om- och tillbyggnad av kyrka avser fasadarbeten samt renovering av toaletter samt tillbyggnad av nya toaletter.

Ombyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Avser byte av två större entréportar, ombyggnad av kontor till lägenheter.

Drift och underhåll avseende trafiksignaler, Jönköpings kommun

Ny utemiljö vid bostadsområde i Öxnehaga, Huskvarna
Avser förändring av utemiljön med både gång- och körvägar inom området, förnyelse av lekplats samt diverse kompletteringar vid befintliga entréer.

Renovering av byggnad i Jönköping
Avser renovering av en del inom Kv Överkastet 5 i Jönköpings kommun. Fastigheten ska hyresgästanpassas inför Skanska maskins inflytt i lokalen.

Ombyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Avser ombyggnad av lokal till lägenhet/er.

Underhåll väg inom Jönköpings län och Distrikt Norra/Södra Skåne
Beläggning, underhållsbeläggning, bärighet och övriga drift och underhållsarbeten. Avtalstid 2017-02-01 - 2019-02-01 med ev förlängning 1+1 år.

Ombyggnad av Bankeryds centrum
Objektet avser förändringar i Bankeryds centrum och upprustning av tunnelundergång (Attarpstunneln).

Utbyggnad av gata i Jönköping
Objektet avser ombyggnad av ca 250 meter lokalgata, anslutande till Bataljonsgatan i Jönköping, som går upp till Hedin Bil i Jönköping. Omfattar bl a beläggning, kantsten, belysning mm.

Arbeten på flygbasanläggning i Jönköpings län
Objektet är en befintlig militär flygbas i Jönköpings län. Entreprenaden omfattar huvudsakligen mark-, anläggnings-, byggnads- och elarbeten inom flygbasens airside och landside.

Ombyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Projektet avser ombyggnation av flerbostadshus där 3 stycken lägenheter skall byggas till på vinden samt ombyggnationer av befintligt garage. Se även objekt nummer: 1343017

Ombyggnad till kontor och butiker i Jönköping
Sökt bygglov. Ombyggnad av ladugård till kontor och ombyggnad av magasin till butiker. Byggstart och kostnad kan ej anges.

Ombyggnad av kontor i Jönköping
Ändrad användning av butik till kontor.

Ombyggnad av restaurang i Jönköping
Omfattar hel renovering utav restaurang i Jönköping. restaurang/bar (del markerad TTokyo Blue).

Ombyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Omfattar ombyggnad av flerbostadshus av lokal till 4 lägenheter.

Tillbyggnad av industrihus i Jönköping
Avser tillbyggnad av industribyggnad på ca 550 kvm.

Ombyggnad av korsning mm i Jönköping
Avser ombyggnad av övergångsställen på Åsen- och Humlevägen samt breddning av gång- och cykelväg utmed Humlevägen västerut m.m. Projektet inkluderar även dagvattenåtgärder.

Ombyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Till- och ombyggnad flerbostadshus för att rymma totalt 11 lägenheter.

Tillbyggnad av bilverkstad i Jönköping
Tillbyggnad av bilverkstad.

Ombyggnad av ventilationssystem i Jönköping.
Ventilationsarbeten på Birger Jarlsgatan 27 och 29 samt Banervägen 12.

Renovering av bro vid Brahehus
Byte av kantbalkar, tätskikt och räcken på 3 broar.

Rivning av konferenscentrum i Jönköping
Rivning av konferensanläggning.

Ombyggnad av industrihus i Jönköping
Ombyggnad av industribyggnad samt utvändig ändring för nya portar.

Renovering av bro vid trafikplats Ekhagen
Byte av räcken och tätskikt.

Ombyggnad av butik i Jönköping
Avser ändrad användning av bef fastighet till butik på ca 1000 kvm.

Ombyggnad av kontor i Jönköping
Ombyggnad och utvändig ändring av kontorshus/affärshus.

Ombyggnad av lägenhet i Jönköping
Inredande av ytterligare lägenhet i flerbostadshus.

Rivning av kontor i Jönköping
Rivning av kontorshus.

Tillbyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Påbyggnad av flerbostadshus.

Tillbyggnad av industrihus i Jönköping
Tillbyggnad av industribyggnad.

Tillbyggnad av lager i Jönköping
Tillbyggnad av lagerbyggnad.

Tillbyggnad av industrihus i Jönköping
Till- och ombyggnad av industribyggnad samt uppsättning av skylt.

Rivning av industrihus i Jönköping
Rivning av industri- och lagerbyggnad. Tanken är att uppföra bostäder på tomten. Beslut ej tagna.

Rivning av industrihus i Jönköping
Rivning av industribyggnad.

Ombyggnad av lägenhet i Jönköping
Ändrad användning av lägenhet i flerbostadshus.

Ombyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Ändrad användning av flerbostadshus/affärshus.

Ombyggnad av lägenhet i Jönköping
Ändring av källarlokal till övernattningslägenhet i flerbostadshus.

Rivning av industrihus i Jönköping
Rivning av en industribyggnad i Jönköping.

Tillbyggnad av affärshus i Jönköping
Tillbyggnad av affärshus.

Ombyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Avser ombyggnad/ sanering av bärande konstruktion i ett rum i ett flerbostadshus i Jönköping.

Ombyggnad av lägenhet i Jönköping
Inredande av ytterligare bostad/lokal i flerbostadshus (studentrum, fönster och kök).

Rivning av pumpstation i Jönköping
Rivning av pumpstation.

Rivning av telestation i Jönköping
Rivning av teknikskåp.

Tillbyggnad av telestation i Jönköping
Rivning av teknikskåp.

Rivning av fritidshus i Jönköping
Rivning av torp.

Rivning av kylanläggning i Jönköping
Rivning av transportabel kylmaskin.

Rivning av industrihus i Jönköping
Rivning av två industribyggnader.

Tillbyggnad av enbostadshus i Jönköping
Tillbyggnad av enbostadshus.

Tillbyggnad av parkering i Jönköping
Tillbyggnad av flerbostadshus (utbyggnad av p-platser till sex lägenheter).

Tillbyggnad av reception i Jönköping
Tillbyggnad av portvaktstuga.

Rivning av förråd i Jönköping
Rivning av förrådsbyggnad.

Rivning av garage i Jönköping
Rivning av garaage och förråd.

Rivning av bensinstation i Jönköping
Rivning av drivmedelsutrustning.

Rivning av kiosk i Jönköping
Rivning av kiosk.

Ombyggnad av flyktingförläggning i Jönköping
Ändrad användning av kontorshus till HVB-hem tidsbegränsat lov tom 2019-12-31.

Ombyggnad av kyrka i Jönköping
Ändrad användning av motionsrum i kyrka/församlingshem tidsbegränsat lov.

Ombyggnad av samlingslokal i Jönköping
Ändrad användning av samlingslokal (utökad verksamhet i husets loft).

Ombyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Ändring av brandskydd i flerbostadshus.

Ombyggnad av ekonomibyggnad i Jönköping
Ändrad användning av ekonomibyggnad.

Tillbyggnad av omklädningsrum i Jönköping
Tillbyggnad och utvändig ändring av klubblokal (omklädningsrum 3 st moduler).

Tillbyggnad av industrihus i Jönköping
Tillbyggnad samt ändrad användning av förrådsbyggnad/industribyggnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Ombyggnad av skola i Jönköping
Installation av ventilation i kyrkskola.

Tillbyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Avser en ny takkupa och ändrad placering på flerbostadshus.

Tillbyggnad av kulvert i Jönköping
Tillbyggnad av kulvert.

Ombyggnad av industrihus i Jönköping
Ändring av hiss (byte av hiss).

Ombyggnad av Visingsö sortergård
Avser ombyggnad av en återvinningscentral vid visingsö sortergård i Jönköping .

Ombyggnad av skola i Jönköping
In- och utvändig ändring av skola. (Dörrar, fönster och kontor).

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: