Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Jönköping

Basunderhåll på järnväg, Jönköpingsbanan

Ombyggnad av gymnasieskola i Jönköping
Projektet omfattar utbildningskök för kockar. Flytt av Idas skola.

Ombyggnad av lokaler för onkolog/nukleärmedicin på sjukhus i Jönköping
Objektet avser att på Länssjukhuset Ryhov bygga om lokaler för Onkologen/Nukleärmedicin i Hus E5/E6 plan 3.

Nya studentbostäder i Jönköping
Inredning av vind i flerbostadshus till studentboende samt uppförande av nya studentbostäder. Ändring av gällande detaljplan krävs. Uppskattad byggstart och kostnad.

Påbyggnad av kontorshus i Jönköping
Avser en påbyggnaden på en yta på ca 1000-1500 kvm.

Ombyggnad av kontor i Jönköping
Avser ombyggnad och utvändig ändring av kontors- och lagerbyggnad (IKEA) ca 3000 kvm.

Ombyggnad av Akuten och Barnakuten på Ryvhovs sjukhus i Jönköping.
Projektet avser ombyggnad av Ryhov sjukhus av Akuten och barnakuten, gällande att skapa nya lokaler för akut och barnakutmottagningens verksamhet. Det ska ska även byggas tre nya undersöknings och bedömningsrum, varav ett av de ska fungera som infektionsrum samt en ny reception ska in. Det är i befintliga lokaler.

Ombyggnad av kök vid Rosenlundsskolan i Jönköping
Anpassning från mottagningskök till tillagningskök.

Tillbyggnad av lager och kontor i Jönköping
Yta kontor 250 m2 samt 9000 m2 varmlager. Angiven kostnad är uppskattad av redaktör.

Reparation av Röttlebron i Gränna
Utbyte av kantbalk, räcke, övergångskonstruktioner samt lager.

Drift och underhåll av trafikutrustning i F, G, H, K och M-län
Drift, underhåll samt reinvestering av trafikutrustning i Jönköping, Kronoberg, Kalmar, Blekinge och Skåne län. Kontraktstid tom 2019-10-31 med möjlighet till förlängning om 2+2 år.

Tillbyggnad av verkstad i Jönköping
Tillbyggnad av verkstadslokal för fordonsteknisk utbildning med en yta på 600 m2.

Ombyggnad av industrilokal på Hovslätt, Jönköping
Ombyggnation av industrilokal men en bta på ca 1600 m2. Både invändiga samt utvändiga arbeten.

Ombyggnation av butik, Jönköping
Projektet avser ändrad användning från butik till flerbostadshus. 23 stycken lägenheter skall byggas i en huskropp.

Ombyggnad av kontor i Jönköping
Avser ändring av planlösning och bärande konstruktion i kontorshus på ca 750 kvm, det ska även in in en balkong.

Ombyggnation av flerbostadshus, Jönköping
Projektet avser ombyggnation av 12 stycken lägenheter i befintligt flerbostadshus.

Utbyggnad av förskola i Ljungarum, Jönköping
Omfattar 4 befintliga avdelningar, men planer finns för tillbyggnad av 4 nya avdelningar så totalt 8 avdelningar.

Underhåll av gc-bro i Jönköping
Avser underhållsreparation av stålbro vid A6 motet, Jönköpings kommun. Bro 680-103-1 över E4 och järnväg är byggd 1986 och är en kontinuerlig fackverksbro av stål med farbana av stål.

Tillbyggnad av ungdomshem i Jönköping
Tillbyggnad av ungdomshem.

Hårdgörning av grönytor på Jönköpings flygplats
Ev. kommer projektet att utföras av ramavtalad entreprenör.

Ombyggnad av affärshus i Jönköping
Ombyggnad av affärshus.

Ombyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Projektet avser ombyggnation av 2 stycken flerbostadshus med tillbyggnad av 4 stycken lägenheter i varje huskropp. Vs-entreprenör : Ludvigs rör.

Ombyggnad av kontor i Jönköping
Ombyggnad samt av kontorshus i öppen planlösning

Ombyggnad av lada till bostäder i Jönköping
Sökt bygglov.Byggstart och kostnad kan ej anges.

Tillbyggnad av industrihus i Jönköping
Projektet avser påbyggnad med 2 våningar på industrihus. Byggstart tidigast våren 2017.

Reparation av broar i Jönköping, Kronoberg och Blekinge län
Huvuddel 1: Bro 6-649-1 över GC väg på väg 31 vid Ekhagen i Jönköping Huvuddel 2: Bro 7-142-1 över Femlingens utlopp på väg 120 vid Barkhult öster om Älmhult Huvuddel 3: Bro 10-245-1 över järnväg och enskild väg på väg E22 SO Sörby i Ronneby

Tillbyggnad av tennishall i Jönköping
Tillbyggnad tennishall och förråd. Tillbyggnaden omfattar en utomhus tennisbana och en inomhus tennisbana.

Utbyte av sänghissar på Länssjukhuset Ryhov, Jönköping
Utbyte av 2 hissar på Ryhovs länssjukhus.

Tillbyggnad av hotell i Jönköping
Tillbyggnad av hotell/restaurang. Ej bestämt om byggstarten blir i år, eller nästa år. Man kommer att förhandla med entreprenörer om byggnationen.

Ombyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Projektet avser ombyggnation av flerbostadshus då det skall byggas till 2 stycken lägenheter i källaren samt 4 stycken lägenheter på vinden. Se även objekt nr: 1343014

Ombyggnad av industrihus i Jönköping
Om- och tillbyggnad av lastvagnsanläggning samr nybyggnad av skärmtak.

Ombyggnad av kyrka i Jönköping
Om- och tillbyggnad av kyrka avser fasadarbeten samt renovering av toaletter samt tillbyggnad av nya toaletter.

Ombyggnad till LSS boende, i Jönköping
Omfattar ombyggnation av fastigheten Hålan 6:5 för individer med autism och andra fysiska funktionsnedsättningar.

Ombyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Avser byte av två större entréportar, ombyggnad av kontor till lägenheter.

Drift och underhåll avseende trafiksignaler, Jönköpings kommun

Ombyggnad av bro i Jönköping
Anbudshandlingar avseende Utförandeentreprenad beräknas utlämnas januari 2016. Projektet avser brounderhåll.

Renovering av byggnad i Jönköping
Avser renovering av en del inom Kv Överkastet 5 i Jönköpigs kommun. Fastigheten ska hyresgäst anpassas inför skanskas maskins inflytt i Lokalen.

Ombyggnad av korsning mm i Jönköping
Avser ombyggnad av övergångsställen på Åsen- och Humlevägen samt breddning av gång- och cykelväg utmed Humlevägen västerut m.m. Projektet inkluderar även dagvattenåtgärder.

Arbeten på flygbasanläggning i Jönköpings län
Objektet är en befintlig militär flygbas i Jönköpings län. Entreprenaden omfattar huvudsakligen mark-, anläggnings-, byggnads- och elarbeten inom flygbasens airside och landside.

Ombyggnad av ishall i Jönköping
Avser upprustning av isrinken på Vapenvallen i Jönköping.

Underhåll väg inom Jönköpings län och Distrikt Norra/Södra Skåne
Beläggning, underhållsbeläggning, bärighet och övriga drift och underhållsarbeten. Avtalstid 2017-02-01 - 2019-02-01 med ev förlängning 1+1 år.

Tillbyggnad av grundskola i Vaggeryd
Projektet avser en tillbyggnad av Götafors skola. Omfattning oklar i dagsläget. Byggstart uppskattad.

Ombyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Projektet avser ombyggnation av flerbostadshus där 3 stycken lägenheter skall byggas till på vinden samt ombyggnationer av befintligt garage. Se även objekt nummer: 1343017

Ombyggnad till kontor och butiker i Jönköping
Sökt bygglov. Ombyggnad av ladugård till kontor och ombyggnad av magasin till butiker. Byggstart och kostnad kan ej anges.

Ombyggnad av restaurang till kontor i Jönköping
Ändrad användning av restaurang till kontorslokaler.

Tillbyggnad av kulvert i Jönköping
Tillbyggnad av kulvert.

Ombyggnad av kontor i Jönköping
Ändrad användning av butik till kontor.

Ombyggnad av restaurang i Jönköping
Omfattar hel renovering utav restaurang i Jönköping. restaurang/bar (del markerad TTokyo Blue).

Tillbyggnad av industrihus i Jönköping
Avser tillbyggnad av industribyggnad på ca 550 kvm.

Ny utemiljö vid bostadsområde i Öxnehaga, Huskvarna
Avser förändring av utemiljön med både gång- och körvägar inom området, förnyelse av lekplats samt diverse kompletteringar vid befintliga entréer.

Ombyggnad av va-ledningar i Karlfors, Jönköping
Befintligt va-system som skall bytas ut till nytt.

Tillbyggnad av industrihus i Jönköping
Tillbyggnad av industri- och lagerbyggnad.

Tillbyggnad av bilverkstad i Jönköping
Tillbyggnad av bilverkstad.

Renovering av bro vid Brahehus
Byte av kantbalkar, tätskikt och räcken på 3 broar.

Rivning av konferenscentrum i Jönköping
Rivning av konferensanläggning.

Ombyggnad av industrihus i Jönköping
Ombyggnad av industribyggnad samt utvändig ändring för nya portar.

Renovering av bro vid trafikplats Ekhagen
Byte av räcken och tätskikt.

Ombyggnad av butik i Jönköping
Avser ändrad användning av bef fastighet till butik på ca 1000 kvm.

Ombyggnad av lägenhet i Jönköping
Inredande av ytterligare lägenhet i flerbostadshus.

Ombyggnad av kontor i Jönköping
Ombyggnad och utvändig ändring av kontorshus/affärshus.

Ombyggnad av kontor i Jönköping
Ombyggnad och ändrad användning av kontorshus/industri.

Tillbyggnad av industrihus i Jönköping
Till- och ombyggnad av industribyggnad samt uppsättning av skylt.

Rivning av industrihus i Jönköping
Rivning av industri- och lagerbyggnad. Tanken är att uppföra bostäder på tomten. Beslut ej tagna.

Rivning av industrihus i Jönköping
Rivning av industribyggnad och demontering av cisterner.

Rivning av industrihus i Jönköping
Rivning av industribyggnad.

Tillbyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Påbyggnad av flerbostadshus.

Tillbyggnad av industrihus i Jönköping
Tillbyggnad av industribyggnad.

Tillbyggnad av lager i Jönköping
Tillbyggnad av lagerbyggnad.

Tillbyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Tillbyggnad samt utvändig ändring av flerbostadshus, nytt takparti och ändrad placering av takhuv.

Ombyggnad av lägenhet i Jönköping
Ändrad användning av lägenhet i flerbostadshus.

Ombyggnad av industrihus i Jönköping
Ändring av hiss (byte av hiss).

Ombyggnad av lägenhet i Jönköping
Ändring av källarlokal till övernattningslägenhet i flerbostadshus.

Rivning av industrihus i Jönköping
Rivning av en industribyggnad i Jönköping.

Tillbyggnad av affärshus i Jönköping
Tillbyggnad av affärshus.

Ombyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Avser ombyggnad/ sanering av bärande konstruktion i ett rum i ett flerbostadshus i Jönköping.

Rivning av fritidshus i Jönköping
Rivning av torp.

Rivning av industrihus i Jönköping
Rivning av två industribyggnader.

Rivning av förråd i Jönköping
Rivning av förrådsbyggnad.

Ombyggnad av kyrka i Jönköping
Ändrad användning av motionsrum i kyrka/församlingshem tidsbegränsat lov.

Ombyggnad av samlingslokal i Jönköping
Ändrad användning av samlingslokal (utökad verksamhet i husets loft).

Tillbyggnad av industrihus i Jönköping
Tillbyggnad samt ändrad användning av förrådsbyggnad/industribyggnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Ombyggnad av flyktingförläggning i Jönköping
Ändrad användning av kontorshus till HVB-hem tidsbegränsat lov tom 2019-12-31.

Tillbyggnad av reception i Jönköping
Tillbyggnad av portvaktstuga.

Tillbyggnad av omklädningsrum i Jönköping
Tillbyggnad och utvändig ändring av klubblokal (omklädningsrum 3 st moduler).

Tillbyggnad av enbostadshus i Jönköping
Tillbyggnad av enbostadshus.

Ombyggnad av butik i Jönköping
Avser ombyggnad av butik samt uppsättning av skyltar.

Ombyggnad av Visingsö sortergård
Avser ombyggnad av en återvinningscentral vid visingsö sortergård i Jönköping .

Ombyggnad av skola i Jönköping
In- och utvändig ändring av skola. (Dörrar, fönster och kontor).

Ombyggnad av restaurang i Jönköping
Avser ändring av restaurang (ventilation).

Ombyggnad av museum i Jönköping
Omfattar en installation av hiss.

Ombyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Ombyggnad av flerbostadshus, där HSB Gambrinus ska slå ihop två lägenheter till 1 lägenhet

Renovering av murar i Huskvarna
Projektet avser renovering av kyrkomurar.

Renovering av broar i i Huskvarna
Avser renovering av tre broar på kyrkans område.

Ombyggnad av kontor i Jönköping
Avser byte av ventilation i kontorshus.

Konsulttjänst för miljöbedömning mm för regional transportplan, Region Jönköping
Avser Konsult för genomförande av miljöbedömning och framtagande av miljökonsekvensbeskrivning till den Regionala transportplanen för Jönköpings län 2018-2029.

Ombyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Avser ändrad användning att göra en befintlig lokal större sat att täcka ett hål i en vägg.

Anläggande av fallskyddsytor på lekplatser i Jönköping
Tre lekplatser byggs om i egen regi i Jönköping. På dessa ska fallskydd med konstgräs läggas, totalt 301 m2.

Ombyggnad av lägenhet i Jönköping
Ändring av ventilation i lägenheter i flerbostadshus.

Ombyggnad av förskola i Jönköping
Avser endast ändring av ventilation i förskola.

Rivning av panncentral i Jönköping
Rivning av panncentral.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: