Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Jönköping

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 118 st.

Ombyggnad av vattenverk i Jönköping
Nya filter, ny lågreservoar, lågspänningsställverk, UV-ljus och renvattenstation.
Ombyggnad av gymnasieskola i Jönköping
Projektet omfattar utbildningskök för kockar. Flytt av Idas skola.
Tillbyggnad av hotell i Jönköping
Påbyggnad av hotell/restaurang.
Underhåll av pumpstationer i Jönköping, Kronobergs län mfl
Avser pumpstationer i Jönköping, Kronoberg, Kalmar, Blekinge, Skåne och Hallands län.
Ombyggnad av lokaler för onkolog/nukleärmedicin på sjukhus i Jönköping
Objektet avser att på Länssjukhuset Ryhov bygga om lokaler för Onkologen/Nukleärmedicin i Hus E5/E6 plan 3. Inom Nukleärmedicinska enheten byggs 2 renrum/HOTLAB med slussar för iordningställande av radiofarmaka.
Förnyelse av kajområde vid Södra Munksjön, Jönköping
Avser gestaltningsförslag för den offentliga miljön vid kajpromenad och torg.
Tillbyggnad av hotell i Jönköping
Avser tillbyggnad av Hotel Victoria. Omfattning är i dagsläget oklar.
Ombyggnad av kontor i Jönköping
Avser ombyggnad och utvändig ändring av kontors- och lagerbyggnad (IKEA) ca 3000 kvm.
Påbyggnad av kontorshus i Jönköping
Avser en påbyggnaden på en yta på ca 1000-1500 kvm.
Nya studentbostäder i Jönköping
Inredning av vind i flerbostadshus till studentboende samt uppförande av nya studentbostäder. Ändring av gällande detaljplan krävs. Uppskattad byggstart och kostnad.
Ombyggnad av kontor i Jönköping
Avser ombyggnation av kontorshus i 2 plan. Plan 1 avser ombyggnad i butik. Plan 2 avser fasad byte samt ombyggnad av kontor.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Avser tillbyggnad av en huskropp med ca 36 lägenheter + en lokal.
Ombyggnad av kök vid Rosenlundsskolan i Jönköping
Avser om och tillbyggnad av Rosenlundsskolans kök och matsal i Jönköping. Befintligt storkök (ca 200m2) rivs och ett nytt kök skall byggas på samma plats. Matsalen skall byggas till. Totalt ca 380m2.
Drift och underhåll av trafikutrustning i F, G, H, K och M-län
Drift, underhåll samt reinvestering av trafikutrustning i Jönköping, Kronoberg, Kalmar, Blekinge och Skåne län. Kontraktstid tom 2019-10-31 med möjlighet till förlängning om 2+2 år.
Tillbyggnad av verkstad i Jönköping
Tillbyggnad av verkstadslokal för fordonsteknisk utbildning med en yta på 600 m2.
Tillbyggnad av skola i Jönköping
Tillbyggnad av skola med fygel.
Ombyggnad av flerbostadshus (bostadsrätt) i Jönköping
Avser nybyggnad av flerbostadshus i Jönköping på fastigheten Åkertegen 1.
Ombyggnad av flerbostadshus (bostadsrätt) i Jönköping
Avser fortsatt ombyggnad av flerbostadshus i Jönköping på fastigheten Åkertegen 1.
Ombyggnad av kontor i Jönköping
Avser ändring av planlösning och bärande konstruktion i kontorshus på ca 750 kvm, det ska även in in en balkong.
Ombyggnation av flerbostadshus, Jönköping
Projektet avser ombyggnation av 12 stycken lägenheter i befintligt flerbostadshus.
Utbyggnad av förskola i Ljungarum, Jönköping
Omfattar 4 befintliga avdelningar, men planer finns för tillbyggnad av 4 nya avdelningar så totalt 8 avdelningar.
Ombyggnad av Akuten och Barnakuten på Ryvhovs sjukhus i Jönköping.
Projektet avser ombyggnad av Ryhov sjukhus av Akuten och barnakuten, gällande att skapa nya lokaler för akut och barnakutmottagningens verksamhet. Det ska ska även byggas tre nya undersöknings och bedömningsrum, varav ett av de ska fungera som infektionsrum samt en ny reception ska in. Det är i befintliga lokaler.
Ombyggnad för ny familjecentral, Rosenlund, Jönköping
Projektet omfattar ombyggnad av hus 09 plan 4 på Rosenlund för en ny familjecentral. Familjecentralen ska inrymma lokaler för barn- och kvinnohälsovård, kommunal verksamhet och öppen förskola. Uppskattad kostnad.
Tillbyggnad av bilverkstad i Jönköping
Tillbyggnad av bilverkstad samt en tvätt hall. Totala tillbyggnaden ligger på 645 kvm.
Ombyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Projektet avser ombyggnation av 2 stycken flerbostadshus med tillbyggnad av 4 stycken lägenheter i varje huskropp.
Ombyggnad vid Hisingstorpsskolan, etapp 2, Västra Höjderna, Jönköping
Omställning av nuvarande gymnastiksal till fullstor idrottshall alt. gymnastikhall som kan avdelas till två. Byggstart kan ej anges. Kostnad okänd.
Ombyggnad av affärshus i Jönköping
Ombyggnad av affärshus.
Hårdgörning av grönytor på Jönköpings flygplats
Ev. kommer projektet att utföras av ramavtalad entreprenör.
Reparation av broar i Jönköping, Kronoberg och Blekinge län
Huvuddel 1: Bro 6-649-1 över GC väg på väg 31 vid Ekhagen i Jönköping Huvuddel 2: Bro 7-142-1 över Femlingens utlopp på väg 120 vid Barkhult öster om Älmhult Huvuddel 3: Bro 10-245-1 över järnväg och enskild väg på väg E22 SO Sörby i Ronneby
Tillbyggnad av tennishall i Jönköping
Tillbyggnad tennishall och förråd. Tillbyggnaden omfattar en utomhus tennisbana och en inomhus tennisbana.
Tillbyggnad av lager i Jönköping
Tillbyggnad av lagerbyggnad.
Tillbyggnad av hotell i Jönköping
Tillbyggnad av hotell/restaurang. Ej bestämt om byggstarten blir i år, eller nästa år. Man kommer att förhandla med entreprenörer om byggnationen.
Ombyggnad av industrihus i Jönköping
Om- och tillbyggnad av lastvagnsanläggning samr nybyggnad av skärmtak.
Underhåll av gc-bro i Jönköping
Avser underhållsreparation av stålbro vid A6 motet, Jönköpings kommun. Bro 680-103-1 över E4 och järnväg är byggd 1986 och är en kontinuerlig fackverksbro av stål med farbana av stål.
Ombyggnad av kyrka i Jönköping
Om- och tillbyggnad av kyrka avser fasadarbeten samt renovering av toaletter samt tillbyggnad av nya toaletter.
Ombyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Avser byte av två större entréportar, ombyggnad av kontor till lägenheter.
Ny utemiljö vid bostadsområde i Öxnehaga, Huskvarna
Avser förändring av utemiljön med både gång- och körvägar inom området, förnyelse av lekplats samt diverse kompletteringar vid befintliga entréer.
Utbyggnad av entréyta, cirkulationsplats, gc-vägar mm i Huskvarna
Avser utbyggnad av entréyta framför Stadshuset, ny cirkulationsplats, utbyggnad av gc-vägar, förläggning av belysningskabel mm.
Renovering av byggnad i Jönköping
Avser renovering av en del inom Kv Överkastet 5 i Jönköpings kommun. Fastigheten ska hyresgästanpassas inför Skanska maskins inflytt i lokalen.
Ombyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Avser ombyggnad av lokal till lägenhet/er.
Utbyggnad av gata i Jönköping
Objektet avser ombyggnad av ca 250 meter lokalgata, anslutande till Bataljonsgatan i Jönköping, som går upp till Hedin Bil i Jönköping. Omfattar bl a beläggning, kantsten, belysning mm.
Arbeten på flygbasanläggning i Jönköpings län
Objektet är en befintlig militär flygbas i Jönköpings län. Entreprenaden omfattar huvudsakligen mark-, anläggnings-, byggnads- och elarbeten inom flygbasens airside och landside.
Ombyggnad av Bankeryds centrum
Objektet avser förändringar i Bankeryds centrum och upprustning av tunnelundergång (Attarpstunneln).
Ombyggnad av restaurang i Jönköping
Omfattar hel renovering utav restaurang i Jönköping. restaurang/bar (del markerad TTokyo Blue).
Ombyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Omfattar ombyggnad av flerbostadshus av lokal till 4 lägenheter.
Tillbyggnad av industrihus i Jönköping
Avser tillbyggnad av industribyggnad på ca 550 kvm.
Ombyggnad av korsning mm i Jönköping
Avser ombyggnad av övergångsställen på Åsen- och Humlevägen samt breddning av gång- och cykelväg utmed Humlevägen västerut m.m. Projektet inkluderar även dagvattenåtgärder.
Ombyggnad av va-ledningar i Karlfors, Jönköping
Befintligt va-system som skall bytas ut till nytt.
Tillbyggnad av industrihus i Jönköping
Tillbyggnad av industri- och lagerbyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Jönköping
Tillbyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av ventilationssystem i Jönköping.
Ventilationsarbeten på Birger Jarlsgatan 27 och 29 samt Banervägen 12.
Beläggningsåtgärder på enskilda vägar 2016, Jönköpings län
Varmmassa och tankbeläggningar på enskilda vägar i Jönköpings län.
Rivning av konferenscentrum i Jönköping
Rivning av konferensanläggning.
Renovering av bro vid Brahehus
Byte av kantbalkar, tätskikt och räcken på 3 broar.
Renovering av bro vid trafikplats Ekhagen
Byte av räcken och tätskikt.
Ombyggnad av industrihus i Jönköping
Ombyggnad av industribyggnad samt utvändig ändring för nya portar.
Ombyggnad av industrihus i Jönköping
Ombyggnad och utvändig ändring av industribyggnad.
Ombyggnad av kontor i Jönköping
Ombyggnad och utvändig ändring av kontorshus/affärshus.
Ombyggnad av kontor i Jönköping
Ombyggnad och ändrad användning av kontorshus/industri.
Ombyggnad av lägenhet i Jönköping
Inredande av ytterligare lägenhet i flerbostadshus.
Ombyggnad av butik i Jönköping
Avser ändrad användning av bef fastighet till butik på ca 1000 kvm.
Rivning av kontor i Jönköping
Rivning av kontorshus.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Påbyggnad av flerbostadshus.
Rivning av förskola i Jönköping
Rivning av del i förskola.
Tillbyggnad av kontor i Jönköping
Tillbyggnad av kontorshus och garage.
Rivning av industrihus i Jönköping
Rivning av industribyggnad.
Rivning av industrihus i Jönköping
Rivning av industribyggnad/garage (del av G-huset).
Ombyggnad av lägenhet i Jönköping
Ändrad användning av lägenhet i flerbostadshus.
Ombyggnad av lägenhet i Jönköping
Ändring av källarlokal till övernattningslägenhet i flerbostadshus.
Tillbyggnad av affärshus i Jönköping
Tillbyggnad av affärshus.
Rivning av industrihus i Jönköping
Rivning av en industribyggnad i Jönköping.
Ombyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Avser ombyggnad/ sanering av bärande konstruktion i ett rum i ett flerbostadshus i Jönköping.
Ombyggnad av bensinstation i Jönköping
Installation av oljeavskiljare från spillzoner.
Ombyggnad av lägenhet i Jönköping
Inredande av ytterligare bostad/lokal i flerbostadshus (studentrum, fönster och kök).
Ombyggnad av lägenhet i Jönköping
Inredande av ytterligare en lägenhet i flerbostadshus.
Rivning av förråd i Jönköping
Rivning av förrådsbyggnad.
Rivning av garage i Jönköping
Rivning av garaage och förråd.
Rivning av bensinstation i Jönköping
Rivning av drivmedelsutrustning.
Rivning av pumpstation i Jönköping
Rivning av pumpstation.
Rivning av telestation i Jönköping
Rivning av teknikskåp.
Rivning av kylanläggning i Jönköping
Rivning av transportabel kylmaskin.
Rivning av industrihus i Jönköping
Rivning av två industribyggnader.
Rivning av lager i Jönköping
Rivning av tält.
Rivning av kiosk i Jönköping
Rivning av kiosk.
Tillbyggnad av reception i Jönköping
Tillbyggnad av portvaktstuga.
Tillbyggnad av enbostadshus i Jönköping
Tillbyggnad av enbostadshus.
Tillbyggnad av parkering i Jönköping
Tillbyggnad av flerbostadshus (utbyggnad av p-platser till sex lägenheter).
Tillbyggnad av grupphus i Jönköping
Tillbyggnad av gruppbyggda småhus (uterum).
Ombyggnad av ekonomibyggnad i Jönköping
Ändrad användning av ekonomibyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Ändring av brandskydd i flerbostadshus.
Ombyggnad av silo i Jönköping
Ändring av förråd (byte av bränslesilo till en större).
Ombyggnad av förskola i Jönköping
Ändring av gemensamhetslokal till förskola, tidsbegränsat lov t o m 2022-06-30.
Ombyggnad av skola i Jönköping
Installation av ventilation i kyrkskola.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: