Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Jönköping

Underhållsbeläggning varm/värme i F, H, GK län
Omfattar 9 beläggningsgrupper i Jönköping, Kalmar och Kronoberg/Blekinge län.
Nybyggnad av F-6-skola på Skeppsbron , Jönköping
Planer finns för en nybyggnad av en F-6 skola i Jönköping.
Ombyggnad av byggvaruhus i Jönköping
Ändrad användning av byggvaruhandel.
Tillbyggnad av Ica maxi i Jönköping
Sanering av mark krävs innan tillbyggnaden kan påbörjas. Tillbyggnad i entrésolplan. Även en stor parkeringsyta kommer att byggas. Marksaneringen har objekt nummer 561148.
Underhållsbeläggning tank i F, GK, H, DNS län
Omfattar 7 beläggningsgrupper i Jönköping, Kalmar, Kronoberg/Blekinge län och Distrikt Norra Skåne.
Reparation av Röttlebroarna i Gränna
Utbyte av kantbalk, räcke, övergångskonstruktioner samt lager.
Ombyggnad av lokaler för onkolog/nukleärmedicin på sjukhus i Jönköping
Objektet avser att på Länssjukhuset Ryhov bygga om lokaler för Onkologen/Nukleärmedicin i Hus E5/E6 plan 3. Inom Nukleärmedicinska enheten byggs 2 renrum/HOTLAB med slussar för iordningställande av radiofarmaka.
Ombyggnad- och tillbyggnad av kontors- och industrihus i Jönköping
Om- och tillbyggnad av industribyggnad till kontor och garage för sopfallshantering. 1200 kvm kontorsyta och 3300 kvm lageryta.
Tillbyggnad av hotell i Jönköping
Avser tillbyggnad av Hotel Victoria. Omfattning är i dagsläget oklar.
Ombyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Avser ombyggnad av flerbostadshus. Inreder källarplan med 2 st nya lägenheter och vindsvåningen med 3 st studentlägenheter. Byggnaden är byggd 1929 och antikvarie är inkopplad i projektet.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Avser tillbyggnad av en huskropp med ca 36 lägenheter + en lokal.
Ombyggnad av affärshus i Jönköping
Ombyggnad av affärshus ca 1500 kvm.
Drift och underhåll av trafikutrustning i F, G, H, K och M-län
Drift, underhåll samt reinvestering av trafikutrustning i Jönköping, Kronoberg, Kalmar, Blekinge och Skåne län. Kontraktstid tom 2019-10-31 med möjlighet till förlängning om 2+2 år.
Ombyggnad av industrilokal på Hovslätt, Jönköping
Ombyggnation av industrilokal men en bta på ca 1600 m2. Både invändiga samt utvändiga arbeten.
Ombyggnad till LSS-dagverksamhet i Hovslätt, Jönköping
Avser ombyggnad av kontor och lagerbyggnad till LSS dagverksamhet.
Ombyggnad av flerbostadshus (bostadsrätt) i Jönköping
Avser fortsatt ombyggnad av flerbostadshus i Jönköping på fastigheten Åkertegen 1.
Rivning och nybyggnad av förskola i Jönköping
Avser rivning av 610 kvm befintlig förskola samt nybyggnad av ny förskola på 640 kvm.
Ombyggnation av butik, Jönköping
Projektet avser ändrad användning från butik till flerbostadshus. 23 stycken lägenheter skall byggas i en huskropp.
Ombyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Projektet avser ombyggnation av flerbostadshus då det skall byggas till 2 stycken lägenheter i källaren samt 4 stycken lägenheter på vinden. Se även objekt nr: 1343014
Trafikåtgärder Elmia i Jönköping
I trafikutredningen för Elmiaområdet föreslås ett antal åtgärder för att förbättra trafiksituationen till/från och inom området.
Ombyggnad av kontor i Jönköping
Avser ombyggnation av kontorshus i 2 plan. Plan 1 avser ombyggnad i butik. Plan 2 avser fasad byte samt ombyggnad av kontor.
Byggledare pumpstationer i Jönköping, Kronobergs län mfl
Avser pumpstationer i Jönköping, Kronoberg, Kalmar, Blekinge, Skåne och Hallands län.
Ombyggnad av kontor i Jönköping
Ombyggnad och ändrad användning av kontorshus/industri.
Åtgärder längs vägsträcka Tranås-Sunneränga-Nässjö-Vaggeryd m fl, Jönköpings län
Åtgärdsvalsstudie som klarlägger motiven för ev åtgärder längs vägsträckan (Mjölby) Tranås-Sunneränga-Nässjö-Vaggeryd-Skillingaryd-Hillerstorp-Bredaryd-(Varberg) kallad diagonalen i Jönköpings län.
Tillbyggnad av bilverkstad i Jönköping
Avser tillbyggnad av bilverkstad samt en tvätt hall. Totala tillbyggnaden ligger på 645 kvm.
Ombyggnad av Bankeryd sortergård
Avser ombyggnad av återvinningsstation i Bankeryd.
Ombyggnad av butik i Jönköping
Avser ändrad användning av bef fastighet till butik på ca 1000 kvm.
Ombyggnad vid Hisingstorpsskolan, etapp 2, Västra Höjderna, Jönköping
Omställning av nuvarande gymnastiksal till fullstor idrottshall alt. gymnastikhall som kan avdelas till två. Byggstart kan ej anges. Kostnad okänd.
Ombyggnad av Västra Storgatan i Jönköping
Upptaget i investeringsbudget/-plan 2015-2019.
Tillbyggnad av industrihus i Jönköping
Tillbyggnad av industri- och lagerbyggnad.
Ombyggnad av gata och nybyggnad av GC-väg m.m.
Avser utbyggnad av del av Kungsängsvägen i Jönköping. Entreprenaden omfattar ombyggnad av gata och nybyggnad av GC-väg, parkeringsplatser, busshållplats, passager och ledningar (fjärrvärme mm).
Ombyggnad av kontor i Jönköping
Ombyggnad kontorshus, anpassning av lokaler.
Ramavtal avseende LTA-Pumpanläggningar i Jönköpings kommun
Avtalstiden är 2 (två) år med möjlighet för Beställaren att förlänga avtalet med oförändrade villkor vid 2 (två) tillfällen med maximalt 12 (tolv) månader per tillfälle.
Underhållsbeläggning inom Jönköpings och Kalmar län
Avser teknikområdet underhållsbeläggning, bärighets och övriga drift och underhållsarbeten inom området.
Renovering av ishall i Jönköping
Avser upprustning av isrinken på Vapenvallen i Jönköping. Byte av bås, nya rör m.m.
Ombyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Avser ombyggnad av lokal till lägenhet/er.
Ombyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Omfattar ombyggnad av flerbostadshus av lokal till 4 lägenheter.
Ombyggnad av kontor i Jönköping
Ombyggnad samt utvändig ändring av kontorshus.
Utbyggnad och sanering av va-ledningar i Karlfors, Jönköping
Avser utbyggnad och sanering av va-system inom Karlfors, Jönköping Total sträcka är 1700 m ledningsgrav.
Ombyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Till- och ombyggnad flerbostadshus för att rymma totalt 11 lägenheter.
Rivning på området Östen 3 mm i Jönköping
Avser rivning av byggnader på Östen 3 samt ca 450 meter industrispår inom Simsholmen 1:1, ca 13400 kvm.
Tillbyggnad av industrihus i Jönköping
Tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av kontor i Jönköping
Tillbyggnad av kontorshus (förbindelsegång mellan två byggnader).
Muddring och klippning av kanaler i sjösystemet Bunn
Avser muddring, röjning och klippning av område i och ikring kanal mellan sjöarna Ören och Bunn samt mellan Bunn och Båget.
Nyanläggning av konstgräs på lekplatser i Jönköping
Avser nyanläggning av konstgräs. Avser fem objekt som ligger på Fridalen-, Stadsparken-, Dalviksparken-,Ringblomman-, och Ekgatan.
Ramavtal gällande biträdande projektledare för anläggningsentreprenader i Jönköping
Upphandling gällande ramavtal av biträdande projektledare för anläggningsentreprenader samt besiktningsuppdrag för anläggningsentreprenader. Man har för avsikt att teckna avtal med 5 konsulter.
Ombyggnad av affärshus i Jönköping
Utvändig ändring och ombyggnad av affärshus/kontorshus/flerbostadshus.
Ombyggnad av industrihus i Jönköping
Utvändig ändring och ombyggnad av industribyggnad. Nytt kontor samt lager.
Ombyggnad av affärshus i Jönköping
Ändrad användning av affärshus/industribyggnad.
Tillbyggnad av kontor i Jönköping
Tillbyggnad av kontor/lager.
Tillbyggnad av industrihus i Jönköping
Tillbyggnad av nytt kyllager.
Tillbyggnad av skola i Jönköping
Tillbyggnad och utvändig ändring av skola och ändrad användning.
Ombyggnad av industrihus i Jönköping
Ändrad användning av industribyggnad.
Ombyggnad av industribyggnad i Jönköping
Ändring av bärande konstruktion i industribyggnad.
Ombyggnad av kontor i Jönköping
Ändring av kontorshus, ändring av planlösning samt ventilation.
Ombyggnad av kontor i Jönköping
Ändring av planlösning av kontorshus/industribyggnad.
Ombyggnad av affärshus i Jönköping
Ändring av planlösning i affärshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Ändring av planlösning i flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Ombyggnad av flerbostadshus (tillbyggnad och inglasning av balkonger).
Ombyggnad av industrihus i Jönköping
Ombyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av kontor i Jönköping
Ombyggnad av kontorshus. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av tennishall i Jönköping
Tillbyggnad aoch anpassning av industribyggnad till padeltennis.
Tillbyggnad av brandstation i Jönköping
Tillbyggnad av brandstation.
Ombyggnad av kontorshus i Jönköping
Rivning delar av ventilationen och väggar i kontorshus.
Tillbyggnad av kontor i Jönköping
Projektet ligger vilande. Byggstart kan ej anges. Kostnad okänd.
Rivning och ombyggnad av industrihus i Jönköping
Rivning av industribyggnad och ombyggnad till bilförsäljning.
Rivning av kontor i Jönköping
Rivning av kontorshus.
Rivning av skola i Jönköping
Rivning av skolmoduler.
Rivning av skärmtak i Jönköping
Rivning av skärmtak samt montering av nytt väderskydd.
Tillbyggnad av förråd i Jönköping
Påbyggnad av förråd, tak o väggar på bef grund.
Rivning av enbostadshus i Jönköping
Rivning av enbostadshus.
Tillbyggnad av enbostadshus i Jönköping
Tillbyggnad av enbostadshus (inglasat uterum).
Tillbyggnad av kontor i Jönköping
Tillbyggnad av entré på kontorshus.
Tillbyggnad av servering i Jönköping
Tillbyggnad av hotell/restaurang (brygga/uteservering), expansion av uteservering på bef mark samt nybyggnad av plank kring kylmaskiner.
Ombyggnad av lägenhet i Jönköping
Ombyggnad och inredande av ytterligare bostad i flerbostadshus/affärshus.
Ombyggnad av kontor i Jönköping
Ombyggnad och utvändig ändring av kontorshus/affärshus.
Ombyggnad av förråd i Jönköping
Ombyggnad och ändrad användning av förråd.
Ombyggnad av lägenhet i Jönköping
Inredande av ytterligare i lägenhet i bostadshus.
Ombyggnad av lägenhet i Jönköping
Ändrad användning av lokal till lägenhet i flerbostadshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Ändrad användning av lägenhet till kontor i flerbostadshus.
Ombyggnad av kontor i Jönköping
Ändrad användning och ombyggnad av kontorshus (tidsbegränsat bygglov).
Ombyggnad av restaurang i Jönköping
Ändrad användning och uppsättning av skylt.
Tillbyggnad av ställverk i Jönköping
Tillbyggnad av ställverk.
Ombyggnad av enbostadshus i Jönköping
Ändrad användning av enbostadshus.
Ombyggnad av garage i Jönköping
Ändrad användning av garagebyggnad.
Ombyggnad till förskola i Jönköping
Avser ombyggnad av skola till förskola. Invändig ändring.
Anbud - fläktar i Jönköping
Avser direktupphandling på brandmaterial, 2 st ppv-fläktar.
Ombyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Ombyggnad av lägenheter avser att dela på en lägenhet till två, i flerbostadshus.
Tillbyggnad av kontor i Jönköping
Tillbyggnad av kontorshus i befintlig byggnad och carport.
Ombyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Ombyggnad av ventilation i flerbostadshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: