Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Jönköping

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 115 st.

Underhållsbeläggning varm/värme i F, H, GK län
Omfattar 10 beläggningsgrupper.
Ombyggnad av vattenverk i Jönköping
Nya filter, ny lågreservoar, lågspänningsställverk, UV-ljus och renvattenstation.
Nybyggnad av F-6-skola på Skeppsbron , Jönköping
Planer finns för en nybyggnad av en F-6 skola i Jönköping.
Ombyggnad av byggvaruhus i Jönköping
Ändrad användning av byggvaruhandel.
Reparation av Röttlebron i Gränna
Utbyte av kantbalk, räcke, övergångskonstruktioner samt lager.
Tillbyggnad av hotell i Jönköping
Påbyggnad av hotell/restaurang.
Underhållsbeläggning tank i F, GK, H, DNS län
Omfattar 7 beläggningsgrupper.
Ombyggnad av lokaler för onkolog/nukleärmedicin på sjukhus i Jönköping
Objektet avser att på Länssjukhuset Ryhov bygga om lokaler för Onkologen/Nukleärmedicin i Hus E5/E6 plan 3. Inom Nukleärmedicinska enheten byggs 2 renrum/HOTLAB med slussar för iordningställande av radiofarmaka.
Ombyggnad av reservoar och nya huvudvattenledningar i Jönköping
Projektet avser jöjning av reservoaren för att förbättra leveranssäkerhet för dricksvatten samt att kunna utnyttja befintlig volym i Grästorps reservoar samt nya huvudvattenledningar.
Förnyelse av kajområde vid Södra Munksjön, Jönköping
Avser gestaltningsförslag för den offentliga miljön vid kajpromenad och torg.
Tillbyggnad av hotell i Jönköping
Avser tillbyggnad av Hotel Victoria. Omfattning är i dagsläget oklar.
Nybyggnad av förskola i Ljungarum, Jönköping
Avser rivning av befintlig förskola samt nybyggnad av en ny med totalt 8 avdelningar.
Ombyggnad av allaktivitetshus i Jönköping
Ombyggnad från konstgalleri till allaktivitetshus. Arbetet sker löpande i etapper från och till. Omfattning samt byggtid kan ej anges.
Utbyggnad av förskola i Jönköping
Avser tillbyggnad med 2 nya avdelningar.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Avser tillbyggnad av en huskropp med ca 36 lägenheter + en lokal.
Ombyggnad av kök vid Rosenlundsskolan i Jönköping
Avser om och tillbyggnad av Rosenlundsskolans kök och matsal i Jönköping. Befintligt storkök (ca 200m2) rivs och ett nytt kök skall byggas på samma plats. Matsalen skall byggas till. Totalt ca 380m2.
Drift och underhåll av trafikutrustning i F, G, H, K och M-län
Drift, underhåll samt reinvestering av trafikutrustning i Jönköping, Kronoberg, Kalmar, Blekinge och Skåne län. Kontraktstid tom 2019-10-31 med möjlighet till förlängning om 2+2 år.
Nybyggnad av förskola i Huskvarna , Jönköping
Omfattar nybyggnad av förskola med fyra avdelningar och ca 60 barn. Det ska utgöras av en tvåvåningsbyggnad på 500 kvm på en tomt på 3500 kvm.
Ombyggnad av affärshus i Jönköping
Ombyggnad av affärshus ca 1500 kvm.
Om- och tillbyggnad av verkstad i Jönköping
Avser om- och tillbyggnad av verkstadslokal för fordonsteknisk utbildning. Ombyggnad av drygt 600 kvm samt tillbyggnad med 600 kvm.
Ombyggnad till flerbostadshus i Jönköping
Projektet avser ombyggnad av kontor till 14 lägenheter. Uppskattad kostnad.
Tillbyggnad av Ica maxi i Jönköping
Sanering av mark krävs innan tillbyggnaden kan påbörjas. Tillbyggnad i entrésolplan. Även en stor parkeringsyta kommer att byggas. Marksaneringen har objekt nummer 561148.
Ombyggnad av industrilokal på Hovslätt, Jönköping
Ombyggnation av industrilokal men en bta på ca 1600 m2. Både invändiga samt utvändiga arbeten.
Tillbyggnad av skola i Jönköping
Tillbyggnad av skola med flygel.
Ombyggnation av butik, Jönköping
Projektet avser ändrad användning från butik till flerbostadshus. 23 stycken lägenheter skall byggas i en huskropp.
Rivning och nybyggnad av förskola i Jönköping
Avser rivning av 610 kvm befintlig förskola samt nybyggnad av ny förskola på 640 kvm.
Ombyggnad av flerbostadshus (bostadsrätt) i Jönköping
Avser fortsatt ombyggnad av flerbostadshus i Jönköping på fastigheten Åkertegen 1.
Trafikåtgärder Elmia i Jönköping
I trafikutredningen för Elmiaområdet föreslås ett antal åtgärder för att förbättra trafiksituationen till/från och inom området.
Ombyggnad av kontor i Jönköping
Avser ombyggnation av kontorshus i 2 plan. Plan 1 avser ombyggnad i butik. Plan 2 avser fasad byte samt ombyggnad av kontor.
Ombyggnad av kontor i Jönköping
Ombyggnad och ändrad användning av kontorshus/industri.
Åtgärder längs vägsträcka Tranås-Sunneränga-Nässjö-Vaggeryd m fl, Jönköpings län
Åtgärdsvalsstudie som klarlägger motiven för ev åtgärder längs vägsträckan (Mjölby) Tranås-Sunneränga-Nässjö-Vaggeryd-Skillingaryd-Hillerstorp-Bredaryd-(Varberg) kallad diagonalen i Jönköpings län.
Tillbyggnad av bilverkstad i Jönköping
Avser tillbyggnad av bilverkstad samt en tvätt hall. Totala tillbyggnaden ligger på 645 kvm.
Ombyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Ändring av planlösning för lokaler till hemtjänsten, ca 500 kvm.
Tillbyggnad av industrihus i Jönköping
Tillbyggnad av industri- och lagerbyggnad.
Ombyggnad av Västra Storgatan i Jönköping
Upptaget i investeringsbudget/-plan 2015-2019.
Hårdgörning av grönytor på Jönköpings flygplats
Ev. kommer projektet att utföras av ramavtalad entreprenör.
Ombyggnad av butik i Jönköping
Avser ändrad användning av bef fastighet till butik på ca 1000 kvm.
Ombyggnad till förskola i Jönköping
Avser ombyggnad av skola till förskola.
Ombyggnad av Bankeryd sortergård
Avser ombyggnad av återvinningsstation i Bankeryd.
Ombyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Ombyggnad av studenbostäder till studentkorridor.
Tillbyggnad av tennishall i Jönköping
Tillbyggnad tennishall och förråd. Tillbyggnaden omfattar en utomhus tennisbana och en inomhus tennisbana.
Ombyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Projektet avser ombyggnation av flerbostadshus då det skall byggas till 2 stycken lägenheter i källaren samt 4 stycken lägenheter på vinden. Se även objekt nr: 1343014
Ombyggnad av gata och nybyggnad av GC-väg m.m.
Avser utbyggnad av del av Kungsängsvägen i Jönköping. Entreprenaden omfattar ombyggnad av gata och nybyggnad av GC-väg, parkeringsplatser, busshållplats, passager och ledningar (fjärrvärme mm).
Tillbyggnad av matsal vid Ljungarumsskolan
Avser utbyggnad av matsalen vid Ljungarumsskolan.
Utbyggnad av entréyta, cirkulationsplats, gc-vägar mm i Huskvarna
Avser utbyggnad av entréyta framför Stadshuset, ny cirkulationsplats, utbyggnad av gc-vägar, förläggning av belysningskabel mm.
Underhållsbeläggning inom Jönköpings och Kalmar län
Avser teknikområdet underhållsbeläggning, bärighets och övriga drift och underhållsarbeten inom området.
Renovering av ishall i Jönköping
Avser upprustning av isrinken på Vapenvallen i Jönköping. Byte av bås, nya rör m.m.
Ombyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Avser ombyggnad av lokal till lägenhet/er.
Ombyggnad av Bankeryds centrum
Objektet avser förändringar i Bankeryds centrum och upprustning av tunnelundergång (Attarpstunneln).
Ombyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Omfattar ombyggnad av flerbostadshus av lokal till 4 lägenheter.
Rivning vid Slättaskolan, Jönköping
Projektet avser rivning av den gamla gymnastiksalen på Slättenskolan. Därefter planeras en nybyggnation av ny gymnastiksal på samma plats som den gamla, projektnummer: 1400671 Byggstart tidigast 2019.
Ombyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Till- och ombyggnad flerbostadshus för att rymma totalt 11 lägenheter.
Rivning av industrihus i Jönköping
Rivning av industri- och lagerbyggnad. Tanken är att uppföra bostäder på tomten. Beslut ej tagna.
Rivning på området Östen 3 mm i Jönköping
Avser rivning av byggnader på Östen 3 samt ca 450 meter industrispår inom Simsholmen 1:1, ca 13400 kvm.
Ombyggnad av industrihus i Jönköping
Avser ombyggnad av kontorsdelen samt insättning av fönster.
Ombyggnad av va-ledningar i Karlfors, Jönköping
Befintligt va-system som skall bytas ut till nytt.
Tillbyggnad av kontor i Jönköping
Tillbyggnad samt utvändig ändring av kontorshus.
Ombyggnad av ventilationssystem i Jönköping.
Ventilationsarbeten på Birger Jarlsgatan 27 och 29 samt Banervägen 12.
Beläggningsåtgärder på enskilda vägar 2017, Jönköpings län
Varmmassa och tankbeläggningar på enskilda vägar i Jönköpings län.
Nyanläggning av konstgräs på lekplatser i Jönköping
Avser nyanläggning av konstgräs. Avser fem objekt som ligger på Fridalen-, Stadsparken-, Dalviksparken-,Ringblomman-, och Ekgatan.
Ramavtal gällande biträdande projektledare för anläggningsentreprenader i Jönköping
Upphandling gällande ramavtal av biträdande projektledare för anläggningsentreprenader samt besiktningsuppdrag för anläggningsentreprenader. Man har för avsikt att teckna avtal med 5 konsulter.
Tillbyggnad av vårdavdelning i Jönköping
Tillbyggnad av vårdbyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Jönköping
Tillbyggnad och utvändig ändring av industribyggnad.
Tillbyggnad av skola i Jönköping
Tillbyggnad och utvändig ändring av skola och ändrad användning.
Tillbyggnad av industrihus i Jönköping
Tillbyggnad av industribyggnad.
Tillbyggnad av kontor i Jönköping
Tillbyggnad av kontor/lager.
Tillbyggnad av kontor i Jönköping
Tillbyggnad av kontorshus (förbindelsegång mellan två byggnader).
Tillbyggnad av kontor i Jönköping
Tillbyggnad av kontorshus.
Ombyggnad av affärshus i Jönköping
Utvändig ändring och ombyggnad av affärshus/kontorshus/flerbostadshus.
Ombyggnad av affärshus i Jönköping
Ändring av planlösning i affärshus.
Ombyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Ändring av planlösning i flerbostadshus.
Ombyggnad av industrihus i Jönköping
Ändrad användning av industribyggnad.
Ombyggnad av industribyggnad i Jönköping
Ändring av bärande konstruktion i industribyggnad.
Ombyggnad av kontor i Jönköping
Ändring av planlösning i kontorshus och industribyggnad.
Ombyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Ändring av ventilation i flerbostadshus.
Ombyggnad av vind i Jönköping
Inredande av vindsvåning i flerbostadshus.
Rivning och ombyggnad av industrihus i Jönköping
Rivning av industribyggnad och ombyggnad till bilförsäljning.
Rivning av industrihus i Jönköping
Rivning av industribyggnad/garage (del av G-huset).
Rivning av kontor i Jönköping
Rivning av kontorshus.
Rivning av skola i Jönköping
Rivning av skolmoduler.
Tillbyggnad av tennishall i Jönköping
Tillbyggnad aoch anpassning av industribyggnad till padeltennis.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Tillbyggnad av flerbostadshus.
Tillbyggnad av kontor i Jönköping
Projektet ligger vilande. Byggstart kan ej anges. Kostnad okänd.
Ombyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Ombyggnad av flerbostadshus (tillbyggnad och inglasning av balkonger).
Ombyggnad av industrihus i Jönköping
Ombyggnad av industribyggnad till kontor och garage för sopfallshantering.
Ombyggnad av kontor i Jönköping
Ombyggnad av kontorshus. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av bensinstation i Jönköping
Installation av oljeavskiljare från spillzoner.
Ombyggnad av kontor i Jönköping
Ombyggnad och utvändig ändring av kontorshus/affärshus.
Ombyggnad av förråd i Jönköping
Ombyggnad och ändrad användning av förråd.
Rivning av enbostadshus i Jönköping
Rivning av enbostadshus.
Rivning av lager i Jönköping
Rivning av tält.
Ombyggnad av lägenhet i Jönköping
Inredande av ytterligare en lägenhet i flerbostadshus.
Ombyggnad av lägenhet i Jönköping
Inredande av ytterligare i lägenhet i bostadshus.
Ombyggnad av lägenhet i Jönköping
Inredande av lägenhet i flerbostadshus.
Ombyggnad av silo i Jönköping
Ändring av förråd (byte av bränslesilo till en större).

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: