Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Gislaved

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Rivning av simhall och nybyggnad av sporthall i Smålandsstenar
Projektet avser rivning av befintliga simhallar inkl. återställning fasad/mark. Nybyggnad av sporthall och hälsolyft samt ombyggnad av befintlig parkering. Samt ombyggnad/renovering befintlig Sporthall.
Utbyggnad av skidby i Hestra
Planerna ligger på is. Ovisst om och när de kan komma till utförande.
Ombyggnad av väg 26/40/47 vid trafikplats Hedenstorp
Kapacitetsförstärkning. Fri högersväng förbi rondellen för trafik från Jönköping (väg 40) mot Habo/Mullsjö/Falköping (väg 26/47/195) samt breddning av avfarten från väg 40. Även väg 26/47/195 ska breddas i södergående riktning in mot rondellen för att minska köerna.
Ombyggnad till förskola och fritids i Anderstorp
Avser ombyggnad av Åsenskolan byggnad C för förskole- och fritidshemsverksamhet. Den befintliga byggnaden är uppförd i huvudsak 4 våningar. Ombyggnad av befintlig byggnad innefattandes ändring av planlösning samt nya ytskikt. Nybyggnad av trapp- och hissbyggnad samt ett miljöhus. Nya el och vvs installationer. Ny markanläggning. Berörd yta: Ombyggnad: ca 1375 kvm BRA. Nybyggnad: Miljöhus ca 61 kvm BRA. Hiss/trapphus ca 39 kvm BRA.
Tillbyggnad av mötesplats GISLE i Gislaved.
Projektet omfattar lokaler för dans som tillgodoser både gymnasiets estetiska program och den omfattande dansverksamheten i kulturnämndens regi. Blir även en ny entré samt väntrum, omklädningsrum och förråd.
Ombyggnad av Gisleområdet i Gislaved
Avser bland annat ny bussgata. Ytterligare omfattning kan för dagen ej anges.
Ombyggnad av äldreboende i Anderstorp
Planer finns för ombyggnad av äldreboende. Ej fastställt vad fastigheten kommer att inrymma.
Utbyggnad av VA till Vik fritidshusområde i Gislaved
Även påkoppling Hestraviken. Utföres ev. under 2018 och 2019.
Utskovsrenovering på Gyllenfors kraftstation, Gislaved
Avser renovering av segmentlucka för UL II, samt byggnadsarbeten som reparation av- och tätskikt på betongkonstruktioner och diverse förbättringsarbeten med räcken.
Reinvesteringar av gator och broar
Upptaget i investeringsplan för åren 2016-2020.
Ombyggnad av lager i Gislaved
Planer för ändrad användning från förråd till lagerkontor samt anmälan för installation av hiss.
Tillbyggnad av helikopterhangar i Gislaved
Bygglov för tillbyggnad av hangarbyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Gislaved
Bygglov för tillbyggnad av industri.
Ombyggnad av flerbostadshus i Gislaved
Projektet avser ombyggnad från tandläkarmottagning till 2 lägenheter.
Tillbyggnad av kyrka i Gislaved
Bygglov för tillbyggnad av kyrkan.
Ombyggnad av flerbostadshus i Gislaved
Bygglov för ändrad användning från affärshus till hyresbostäder.
Tillbyggnad av bilhall i Gislaved
Bygglov för tillbyggnad av bilförsäljning och bilverkstad med ny bilhall och ny serviceverkstad samt rivningslov av bef.bilhall. bygglov för ändrad användning av verkstad till bilhall.
Tillbyggnad av soprum i Gislaved
Bygglov för tillbyggnad av förskola med soprum.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Gislaved
Anmälan för tillbyggnad av flerbostadshus med takkupa (attefallsåtgärd).
Ombyggnad av lägenhet i Gislaved
Bygglov för ändrad användning från lokal och lägenhet till 2 st lägenheter.
Tillbyggnad av lager i Gislaved
Förhandsbesked för tillbyggnad av industri med lager.
Tillbyggnad av silo i Gislaved
Bygglov för tillbyggnad av vattenverk med kalksilo.
Ombyggnad av markanläggning i Gislaved
Marklov för ändring av marknivån.
Rivning av förråd i Gislaved
Rivningslov för rivning av förråd.
Rivning av garage i Gislaved
Rivningslov för rivning av garage.
Rivning av kontor i Gislaved
Rivningslov för rivning av kontorshus.
Ombyggnad av affärshus i Gislaved
Bygglov för ändrad användning av affärshus.
Ombyggnad av industrihus i Gislaved
Anmälan för väsentlig ändring av planlösning.
Trafikmiljö, Ågatan Brogatan, Anderstorp
Upptaget i investeringsplan för åren 2016-2020 med planerad igångsättning 2018.
Tillbyggnad av industrihus i Gislaved
Bygglov för tillbyggnad av transportbands utbyggnad.
Renovering av rötskador i tornet samt underhåll av fasad, Gislaved
Projektet avser renovering av rötskador i tornet samt underhålla av befintligt träfasad på Gislaveds kyrka.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: