Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Gislaved

Tillbyggnad av kontor i Gislaved
Projektet avser nya personalutrymmen samt kontor.

På- och tillbyggnad av kontorslokaler i Smålandsstenar
På- och tillbyggnad av kontorslokaler, ca 5-6.000 kvm.

Tillbyggnad av industrihus i Anderstorp
Avser tillbyggnad av ett industrilager på ca 720 kvm.

Ombyggnad av äldreboende i Gislaved
Projektet avser ombyggnad av flerfamiljshus på Malmgatan 17 i Små- landsstenar. Entreprenaden avser ombyggnad och tillgänglighetsanpassningar av flerbostadshus till boende för äldre vilket bl.a. innebär renovering/översyn av hiss, stambyten och till stora delar nya installationer.

Tillbyggnad av tennishall i Gislaved
Avser tillbyggnad av en tennis hall som kommer vara 22 m djup och ca 50 m på längden.

Tillbyggnad av industrihus i Gislaved
Avser tillbyggnad av industri.

Tillbyggnad av butik i Gislaved
Avser tillbyggnad (påbyggnad) av butikslokal.

Ombyggnad av Valdshult Kyrka
Avser renovering av Valdhults kyrka samt tillgänglighetsanpassning. Byggstart tidigast hösten 2016. Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats för lagning av läckage i tornspira, tillgänglighetsanpassning samt utvändig renovering av fönster, tak och träfasad.

Ombyggnad av kyrka i Öreryd Kyrka
Avser renovering av Öreryds kyrka samt tillgänglighetsanpassning. Kyrkoantikvarisk ersättning är sökt.

Tillbyggnad av lager i Gislaved
Förhandsbesked för tillbyggnad av industri med lager ca 1500 kvm.

Ombyggnad av bibliotek i Gislaved
Avser ändrad användning från banklokal till bibliotek.

Ombyggnad av kontor i Gislaved
Avser ändrad användning från lager till kontor.

Pumpar till VA-verk i Gislaved
Gislaveds kommun har ålderstigen pumputrustning och budgeterar att köpa in pumpar och kringrörande tjänster för ca 1 000 000 kr per år där 50 % till service, reparationer mm.

Tillbyggnad av kontor i Gislaved
Avser tillbyggnad av verkstadslokal med kontor, personalutrymmen och skärmtak.

Ombyggnad av konferenslokal i Gislaved
Avser ändrad användning från verkstad till konferensrum och wc.

Ombyggnad av va-ledning i Gislaved
Anmälan för väsentlig ändring av va för bensinstation.

Tillbyggnad av industrihus i Gislaved
Avser tillbyggnad av industri med skärmtak.

Ombyggnad av läkarcentral i Gislaved
Avser en ändrad användning från kontor till kiropraktor i läkarcentralen i Gislaved.

Ombyggnad av livsmedelsbutik i Gislaved
Omfattar endast ändrad användning från livsmedelsbutik till konditori.

Ombyggnad av lager i Gislaved
Bygglov för flyttning av lagertält.

Tillbyggnad av skärmtak i Gislaved
Bygglov för tillbyggnad av skolbyggnad med skärmtak.

Tillbyggnad av skärmtak i Gislaved
Bygglov för tillbyggnad av skärmtak.

Tillbyggnad av parkeringsplats i Gislaved
Bygglov för ändring (utökning) av parkeringsplats.

Ombyggnad av expedition i Gislaved
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning från skolverksamhet till kontor/expedition, Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning från f.d skolgårdsplan till parkering Centrum 2.

Rivning av garage i Gislaved
Rivningslov för rivning av garage.

Rivning av gatukök i Gislaved
Rivningslov för rivning av gatukök.

Ombyggnad av va-ledning i Gislaved
Avser väsentlig ändring av va för drivmedelsanläggning.

Renovering av klockstapel i Gislaved
Projektet avser renovering av klockstapel. Kyrkoantikvarisk ersättning beviljat 2017.

Tillbyggnad av industrihus i Gislaved
Avser en förhöjning av tak på industrihus i Gislaved.

Rivning av industrihus i Gislaved
Rivningslov för rivning av industri (virkesförråd).

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: