Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Gislaved

Tillbyggnad av kontor i Gislaved
Projektet avser nya personalutrymmen samt kontor.
På- och tillbyggnad av kontorslokaler i Smålandsstenar
På- och tillbyggnad av kontorslokaler, ca 5-6.000 kvm.
Tillbyggnad av industrihus i Anderstorp
Avser tillbyggnad av ett industrilager på ca 720 kvm.
Ombyggnad av äldreboende i Gislaved
Projektet avser ombyggnad av flerfamiljshus på Malmgatan 17 i Smålandsstenar. Entreprenaden avser ombyggnad och tillgänglighetsanpassningar av flerbostadshus till boende för äldre vilket bl.a. innebär renovering/översyn av hiss, stambyten och till stora delar nya installationer.
Tillbyggnad av industrihus i Gislaved
Avser tillbyggnad av industri.
Tillbyggnad av tennishall i Gislaved
Avser tillbyggnad av en tennis hall som kommer vara 22 m djup och ca 50 m på längden.
Tillbyggnad av butik i Gislaved
Avser tillbyggnad (påbyggnad) av butikslokal.
Installation av värmesystem i Gislaved
Avser installation av vattenburet värmesystem till Gisletorp lokaler AB.
Ombyggnad av Valdshult Kyrka
Avser renovering av Valdhults kyrka samt tillgänglighetsanpassning. Byggstart tidigast hösten 2016. Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats för lagning av läckage i tornspira, tillgänglighetsanpassning samt utvändig renovering av fönster, tak och träfasad.
Ombyggnad av kyrka i Öreryd Kyrka
Avser renovering av Öreryds kyrka samt tillgänglighetsanpassning. Kyrkoantikvarisk ersättning är sökt.
Ombyggnad av bibliotek i Gislaved
Avser ändrad användning från banklokal till bibliotek.
Tillbyggnad av lager i Gislaved
Förhandsbesked för tillbyggnad av industri med lager ca 1500 kvm.
Pumpar till VA-verk i Gislaved
Gislaveds kommun har ålderstigen pumputrustning och budgeterar att köpa in pumpar och kringrörande tjänster för ca 1 000 000 kr per år där 50 % till service, reparationer mm.
Tillbyggnad av kontor i Gislaved
Avser tillbyggnad av verkstadslokal med kontor, personalutrymmen och skärmtak.
Ombyggnad av kontor i Gislaved
Avser ändrad användning från lager till kontor.
Ombyggnad av konferenslokal i Gislaved
Avser ändrad användning från verkstad till konferensrum och wc.
Ombyggnad av va-ledning i Gislaved
Anmälan för väsentlig ändring av va för bensinstation.
Ombyggnad av butik i Gislaved
Anmälan för väsentlig ändring av ventilationsanläggning.
Ombyggnad av industrihus i Gislaved
Anmälan för ändring av bärande konstruktion.
Tillbyggnad av industrihus i Gislaved
Avser tillbyggnad av industri med skärmtak.
Ombyggnad av livsmedelsbutik i Gislaved
Omfattar endast ändrad användning från livsmedelsbutik till konditori.
Ombyggnad av expedition i Gislaved
Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning från skolverksamhet till kontor/expedition, Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning från f.d skolgårdsplan till parkering Centrum 2.
Rivning av garage i Gislaved
Rivningslov för rivning av garage.
Rivning av gatukök i Gislaved
Rivningslov för rivning av gatukök.
Ombyggnad av lager i Gislaved
Bygglov för flyttning av lagertält.
Tillbyggnad av förråd i Gislaved
Bygglov för påbyggnad av tak på garage och förråd.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Gislaved
Bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus med skärm samt utvändig ändring (dörrar).
Tillbyggnad av skärmtak i Gislaved
Bygglov för tillbyggnad av förskola med skärm.
Tillbyggnad av skärmtak i Gislaved
Bygglov för tillbyggnad av skolbyggnad med skärmtak.
Tillbyggnad av skärmtak i Gislaved
Bygglov för tillbyggnad av skärmtak.
Tillbyggnad av parkeringsplats i Gislaved
Bygglov för ändring (utökning) av parkeringsplats.
Ombyggnad av va-ledning i Gislaved
Avser väsentlig ändring av va för drivmedelsanläggning.
Renovering av klockstapel i Gislaved
Projektet avser renovering av klockstapel. Kyrkoantikvarisk ersättning beviljat 2017.
Tillbyggnad av industrihus i Gislaved
Avser en förhöjning av tak på industrihus i Gislaved.
Rivning av industrihus i Gislaved
Rivningslov för rivning av industri (virkesförråd).

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: