Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Gislaved

Rivning av simhall och nybyggnad vidrottshall i Smålandsstenar
Projektet avser rivning av simhall och nybyggnad av idrottshall. Byggstart tidigast våren 2018.
Utbyggnad av skidby i Hestra
Planerna ligger på is. Ovisst om och när de kan komma till utförande.
Ombyggnad av mötesplats GISLE i Gislaved.
Projektet omfattar lokaler för dans som tillgodoser både gymnasiets estetiska program och den omfattande dansverksamheten i kulturnämndens regi. Blir även en ny entré samt väntrum, omklädningsrum och förråd.
Ombyggnad till förskola och fritids i Anderstorp
Avser ombyggnad av Åsenskolan byggnad C för förskole- och fritidshemsverksamhet. Den befintliga byggnaden är uppförd i huvudsak 4 våningar. Ombyggnad av befintlig byggnad innefattandes ändring av planlösning samt nya ytskikt. Nybyggnad av trapp- och hissbyggnad samt ett miljöhus. Nya el och vvs installationer. Ny markanläggning. Berörd yta: Ombyggnad: ca 1375 kvm BRA. Nybyggnad: Miljöhus ca 61 kvm BRA. Hiss/trapphus ca 39 kvm BRA.
Tillbyggnad av industrihus i Anderstorp
Avser tillbyggnad av ett industrilager på ca 720 kvm.
Ombyggnad av äldreboende i Gislaved
Projektet avser ombyggnad av flerfamiljshus på Malmgatan 17 i Smålandsstenar. Entreprenaden avser ombyggnad och tillgänglighetsanpassningar av flerbostadshus till boende för äldre vilket bl.a. innebär renovering/översyn av hiss, stambyten och till stora delar nya installationer.
Utbyggnad av VA till Vik fritidshusområde i Gislaved
Även påkoppling Hestraviken. Utföres ev. under 2018 och 2019.
Tillbyggnad av industrihus i Gislaved
Avser tillbyggnad av industri.
Reinvesteringar av gator och broar
Upptaget i investeringsplan för åren 2016-2020.
Ombyggnad av kontor i Gislaved
Avser ändrad användning från lager till kontor.
Ombyggnad av torg i Gislaved
Avser ombyggnad av torgparken, nya markbeläggningar samt vattenspel.
Ombyggnad av kyrka i Öreryd Kyrka
Avser renovering av Öreryds kyrka samt tillgänglighetsanpassning. Kyrkoantikvarisk ersättning är sökt.
Tillbyggnad av lager i Gislaved
Förhandsbesked för tillbyggnad av industri med lager ca 1500 kvm.
Åtgärdande Södra Storgatan i Gislaved
Avseende bussgata gamla Nissastigen förbi Sörgårdsområdet.
Installation av värmesystem i Gislaved
Avser installation av vattenburet värmesystem till Gisletorp lokaler AB.
Ombyggnad av flerbostadshus i Gislaved
Projektet avser ombyggnad från tandläkarmottagning till 2 lägenheter.
Tillbyggnad av industrihus i Gislaved
Bygglov för tillbyggnad av industri.
Tillbyggnad av skärmtak i Gislaved
Bygglov för tillbyggnad av affärshus med skärm.
Tillbyggnad av skärmtak i Gislaved
Bygglov för tillbyggnad av industri med skärmtak.
Ombyggnad för gym i Gislaved
Avser ombyggnad för gym samt installation av ny toalett.
Ombyggnad av gym i Gislaved
Ändrad användning från garage/förråd till träningslokal. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Rivning av barack i Gislaved
Rivning av boendemoduler.
Rivning av enbostadshus i Gislaved
Rivningslov för rivning av enbostadshus.
Rivning av gäststuga i Gislaved
Rivningslov för rivning av gäststuga (3 st).
Rivning av skärmtak i Gislaved
Rivningslov för rivning av skärmtak på flerbostadshus.
Tillbyggnad av bilverkstad i Gislaved
Anmälan för tillbyggnad av bilverkstad (attefallsåtgärd).
Ombyggnad av industrihus i Gislaved
Anmälan för ändring av bärande konstruktion.
Trafikmiljö, Ågatan Brogatan, Anderstorp
Upptaget i investeringsplan för åren 2016-2020 med planerad igångsättning 2018.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: