Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Gislaved

Rivning av simhall och nybyggnad av sporthall i Smålandsstenar
Projektet avser rivning av befintliga simhallar inkl. återställning fasad/mark. Nybyggnad av sporthall och hälsolyft samt ombyggnad av befintlig parkering. Samt ombyggnad/renovering befintlig Sporthall.
Utbyggnad av skidby i Hestra
Planerna ligger på is. Ovisst om och när de kan komma till utförande.
Ombyggnad av väg 26/40/47 vid trafikplats Hedenstorp
Kapacitetsförstärkning. Fri högersväng förbi rondellen för trafik från Jönköping (väg 40) mot Habo/Mullsjö/Falköping (väg 26/47/195) samt breddning av avfarten från väg 40. Även väg 26/47/195 ska breddas i södergående riktning in mot rondellen för att minska köerna.
Ombyggnad till förskola och fritids i Anderstorp
Avser ombyggnad av Åsenskolan byggnad C för förskole- och fritidshemsverksamhet. Den befintliga byggnaden är uppförd i huvudsak 4 våningar. Ombyggnad av befintlig byggnad innefattandes ändring av planlösning samt nya ytskikt. Nybyggnad av trapp- och hissbyggnad samt ett miljöhus. Nya el och vvs installationer. Ny markanläggning. Berörd yta: Ombyggnad: ca 1375 kvm BRA. Nybyggnad: Miljöhus ca 61 kvm BRA. Hiss/trapphus ca 39 kvm BRA.
Ombyggnad av Gisleområdet i Gislaved
Avser bland annat ny bussgata. Ytterligare omfattning kan för dagen ej anges.
Utbyggnad av VA till Vik fritidshusområde i Gislaved
Även påkoppling Hestraviken. Utföres ev. under 2018 och 2019.
Tillbyggnad av industrihus i Gislaved
Avser tillbyggnad av industri.
Reinvesteringar av gator och broar
Upptaget i investeringsplan för åren 2016-2020.
Tillbyggnad av helikopterhangar i Gislaved
Bygglov för tillbyggnad av hangarbyggnad.
Ombyggnad av torg i Gislaved
Avser ombyggnad av torgparken, nya markbeläggningar samt vattenspel.
Installation av värmesystem i Gislaved
Avser installation av vattenburet värmesystem till Gisletorp lokaler AB.
Tillbyggnad av industrihus i Gislaved
Bygglov för tillbyggnad av industri.
Ombyggnad av flerbostadshus i Gislaved
Projektet avser ombyggnad från tandläkarmottagning till 2 lägenheter.
Ombyggnad av affärshus i Gislaved
Bygglov för ändrad användning från restaurang till affärshus.
Tillbyggnad av lager i Gislaved
Förhandsbesked för tillbyggnad av industri med lager.
Tillbyggnad av fläktrum i Gislaved
Bygglov för tillbyggnad av skola (fläktrum).
Ombyggnad av flerbostadshus i Gislaved
Bygglov för ändrad användning från affärshus till hyresbostäder.
Ombyggnad av lager i Gislaved
Bygglov för ändrad användning från förråd till lagerkontor samt anmälan för installation av hiss.
Ombyggnad av industrihus i Gislaved
Anmälan för väsentlig ändring av planlösning.
Ombyggnad av flerbostadshus i Gislaved
Avser stambyte i flerbostadshus.
Ombyggnad av lägenhet i Gislaved
Bygglov för ändrad användning från lokal och lägenhet till 2 st lägenheter.
Tillbyggnad av skärmtak i Gislaved
Bygglov för tillbyggnad av industri med skärmtak.
Tillbyggnad av skärmtak i Gislaved
Bygglov för tillbyggnad av affärshus med skärm.
Ombyggnad av gym i Gislaved
Ändrad användning från garage/förråd till träningslokal. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Rivning av barack i Gislaved
Rivning av boendemoduler.
Rivning av enbostadshus i Gislaved
Rivningslov för rivning av bostadshus och förrådsbyggnad.
Rivning av enbostadshus i Gislaved
Rivningslov för rivning av enbostadshus.
Rivning av gäststuga i Gislaved
Rivningslov för rivning av gäststuga (3 st).
Rivning av skärmtak i Gislaved
Rivningslov för rivning av skärmtak på flerbostadshus.
Tillbyggnad av lager i Gislaved
Tidsbegränsat bygglov för tillbyggnad av lagertält samt rivningslov för rivning av bef.tält.
Tillbyggnad av bilverkstad i Gislaved
Anmälan för tillbyggnad av bilverkstad (attefallsåtgärd).
Trafikmiljö, Ågatan Brogatan, Anderstorp
Upptaget i investeringsplan för åren 2016-2020 med planerad igångsättning 2018.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: