Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Gislaved

Ombyggnad av mötesplats GISLE i Gislaved.
Upptaget i investeringsplanen för åren 2016-2020. Etapp 2 omfattar lokaler för dans som tillgodoser både gymnasiets estetiska program och den omfattande dansverksamheten i kulturnämndens regi. Blir även en ny entré samt väntrum, omklädningsrum och förråd.

Ombyggnad av Rv 26/40 vid trafikplats Hedenstorp
Kapacitetsförstärkning.

Tillbyggnad av kontor i Gislaved
Projektet avser nya personalutrymmen samt kontor.

Ombyggnad till lokaler för förskola, Gislaved
Upptaget i investeringsplan för åren 2016-2020 med planerad byggstart 2017. Ombyggnaden av huvudbyggnaden vid Johan Orre till lokaler för förskolan.

Ombyggnad av hus C, Åsenskolan till förskola i Anderstorp
4 förskoleavdelningar, 1 fritidsavdelning samt personalutrymmen, gemensamma utrymmen och teknikutrymmen. En förskoleavdelning skall vara dragspelsavdelning. Även tillbyggnad med 225 kvm i 1 våning. Byggnaden har 4 plan och alla berörs av åtgärderna.

Tillbyggnad av affärshus i Gislaved
Avser en tillbyggnad av affärshus i Gislaved.

Tillbyggnad av Solkullens förskola i Hestra, Gislaved
Upptaget i investeringsplan för åren 2016-2020 för planerad byggstart 2017. Tillbyggnaden består av tre avdelningar med en yta om ca 480 kvm.

Ombyggnad av skolkök & diskrum i Gislaved
Projektet avser ombyggnad av tillagningskök samt diskrum. Byggstart tidigast 2017-2018.

Ombyggnad av äldreboende i Gislaved
Projektet avser ombyggnad av flerfamiljshus på Malmgatan 17 i Små- landsstenar. Entreprenaden avser ombyggnad och tillgänglighetsanpassningar av flerbostadshus till boende för äldre vilket bl.a. innebär renovering/översyn av hiss, stambyten och till stora delar nya installationer.

Ombyggnad av spillvattenledning på Isaberg
Byggstart troligen tidigast 2017.

Ombyggnad av bibliotek i Gislaved
Avser ändrad användning från banklokal till bibliotek.

Ombyggnad av förskolan Kastanjegården till HBV-hem, Reftele
Ombyggnad av förskola till bostäder för ensamkommande barn, Hbv-hem, Järnvägsgatan 26. Ombyggnad av personalutrymmen till administrationslokaler, Järnvägsgatan 22, Mindre renoveringsåtgärder i fritidslokal, Järnvägsgatan 24.

Tillbyggnad av industrihus i Gislaved
Avser tillbyggnad av industri.

VA-plan, Gislaved
Upptaget i investeringsplan för åren 2016-2020 med ca 3,5 mkr/år

Ny vägsektion Järnvägsgatan i Gislaved
Anläggning av ny vägsektion av Järnvägsgatan när Rv 27 är utflyttad från centrum.

Gata, Nordinskolan, Gislaved
Upptaget i investeringsplan för åren 2016-2020 med planerad igångsättning 2017 och 2018.

Reinvesteringar av gator och broar
Upptaget i investeringsplan för åren 2016-2020.

Ombyggnad av Valdshult Kyrka
Avser renovering av Valdhults kyrka samt tillgänglighetsanpassning. Byggstart tidigast hösten 2016. Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats för lagning av läckage i tornspira, tillgänglighetsanpassning samt utvändig renovering av fönster, tak och träfasad.

Ombyggnad av kyrka i Öreryd Kyrka
Avser renovering av Öreryds kyrka samt tillgänglighetsanpassning. Kyrkoantikvarisk ersättning är sökt.

Va-objekt, Nordinskolan, Gislaved
Upptaget i investeringsplan för åren 2016-2020 med planerad byggstart under 2017.

Va-ledning, marknadsplats, Gislaved
Upptaget i investeringsplan för åren 2016-2020 med planerad byggstart under 2017.

Tillbyggnad av kontor i Gislaved
Avser tillbyggnad av verkstadslokal med kontor, personalutrymmen och skärmtak.

Ombyggnad av kontor i Gislaved
Avser ändrad användning från lager till kontor.

Pumpar till VA-verk i Gislaved
Gislaveds kommun har ålderstigen pumputrustning och budgeterar att köpa in pumpar och kringrörande tjänster för ca 1 000 000 kr per år där 50 % till service, reparationer mm.

Utbyggnad av torg i Reftele

Ombyggnad till förskola i Gislaved
Byggstart och kostnad okänd.

Installation av sprinkler, Mariagården, Smålandsstenar
Upptaget i investeringsplan för åren 2016-2020 för planerad byggstart 2017.

Ombyggnad av vatten i Gyllenforsområdet, Gislaved
Ombyggnad av vatten för att säkra driften. Upptaget i investeringsbudget/-plan 2015-2019.

Tillbyggnad av tennishall i Gislaved
Bygglov för tillbyggnad av motionshall.

Ombyggnad av flerbostadshus i Gislaved
Bygglov för ändrad användning från lokaler till bostäder.

Tillbyggnad av industrihus i Gislaved
Bygglov för tillbyggnad (påbyggnad) av industri.

Tillbyggnad av industrihus i Gislaved
Avser tillbyggnad av industri med skärmtak.

Ombyggnad av va-ledning i Gislaved
Anmälan för väsentlig ändring av va för bensinstation.

Va-objekt, Floragatan, Gislaved
Upptaget i investeringsplan för åren 2016-2020 med planerad byggstart under 2017.

Flyttning av campingstugor, Mötesplats Gisle
Upptaget i investeringsplan för åren 2016-2020 med planerad byggstart 2017. Flyttning av campingstugorna för Glashusets fortsatta utbyggnad.

Ombyggnad av läkarcentral i Gislaved
Avser en ändrad användning från kontor till kiropraktor i läkarcentralen i Gislaved.

Tillbyggnad av affärshus i Gislaved
Bygglov för tillbyggnad av affärshus med skärmtak.

Tillbyggnad av skärmtak i Gislaved
Bygglov för tillbyggnad av industri med skärmtak.

Tillbyggnad av lager i Gislaved
Bygglov för tillbyggnad av lagertält.

Ombyggnad av lager i Gislaved
Bygglov för flyttning av lagertält.

Rivning av gatukök i Gislaved
Rivningslov för rivning av gatukök.

Omläggning av parkeringsplats vid vårdcentralen i Smålandsstenar
Upptaget i investeringsplan för åren 2016-2020 för planerad byggstart 2017.

Ombyggnad av trygghetsbostäder Ekbacken, Burseryd, Broaryd
Invändiga arbeten. Byte av kök m.m.

Restaurering av Trekanten i Smålandsstenar, Gislaved
Upptaget i investeringsplan för åren 2016-2020 med planerad byggstart under 2017.

Ombyggnad av va-ledning i Gislaved
Avser väsentlig ändring av va för drivmedelsanläggning.

Renovering av klockstapel i Gislaved
Projektet avser renovering av klockstapel. Kyrkoantikvarisk ersättning beviljat 2017.

Ny ventilation i Furutopp, Gislaved
Upptaget i investeringsplan för åren 2016-2020 med planerad byggstart 2017.

Trafikmiljö, Danska Vägen, Gislaved
Upptaget i investeringsplan för åren 2016-2020 med planerad igångsättning 2017.

Rivning av industrihus i Gislaved
Rivningslov för rivning av industri (virkesförråd).

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: