Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Eksjö

Sanering av mark i Mariannelund
Projektet ligger stilla. Provtagningar kommer att göras i egen regi. Oklar när saneringsarbete kommer att utföras. Uppskattad framflyttad byggstart. Marktäckning el. bortschaktning av massor
Tillbyggnad av förskola i Eksjö
Tillbyggnad av kyrka med ett Maria Kapell för en förskola med två avdelningar för ca 30 barn.
Ombyggnad av gymnasiesärskola i Eksjö
Omfattar ombyggnation av gymnasiesärskolan.
Ombyggnad av Teknikum till förskola, etapp 2, Eksjö
3 avdelningar. Kostnad uppskattad.
Tillbyggnad av restaurang i Eksjö
Avser ombyggnad i restaurangköket på campingen i Eksjö.
Ombyggnad av affärshus i Eksjö
Avser ändrad användning affärslokaler.
Ramavtal avseende hantverkstjänster - bygg, Eksjö Kommun
Löpande underhåll av ca 125 fastigheter. Möjlighet till förlängning 1 + 1 år.
Ombyggnad av Stora Torget i Eksjö, Etapp 2
Ombyggnad av Stora Torget påbörjas med första etappen hösten 2016. Enligt planerna kommer etapp 1 att omfatta att vända på parkeringsplatserna framför stadshotellet så att bilarna parkeras parallellt med hotellet. Torget kommer också att bli ett gångfartsområde, alla nivåer mellan gata och trottoar skall jämnas ut. Oklart hur detta delas upp i etapp 2 & 3 för tillfället.
Ombyggnad av skola i Eksjö
Bygglov ändrad användning, vårdlokaler till utbildning skola.
Ombyggnad av skola i Eksjö
Bygglov ändrad användning av lokaler till skola.
Ombyggnad av vårdhem i Eksjö
Anmälan ändring av byggnads konstruktion och brandskydd vårdlokaler.
Tillbyggnad av industrihus i Eksjö
Tillbyggnad industrilokaler.
Ombyggnad av förskola i Eksjö
Ändrad användning flerbostadshus , från lägenheter till familjedaghem.
Tillbyggnad av fritidsanläggning i Eksjö
Strandskyddsdispens för anordning av sittplatå i trä.
Ombyggnad av konserthus i Eksjö
Bygglov ändrad användning från växthus till evenemangslokal.
Ombyggnad av förskola i Eksjö
Bygglov tidsbegränsat ändrad användning av samlingslokaler till förskola.
Tillbyggnad av förråd i Eksjö
Bygglov tillbyggnad komplementbyggnad.
Ombyggnad av lägenhet i Eksjö
Inredning av ytterligare bostad i flerbostadshus.
Tillbyggnad av industrihus i Eksjö
Avser tillbyggnad industrilokal med ett elverk.
Tillbyggnad av restaurang i Eksjö
Avser tillbyggnad med tältlösning under sommaren.
Tillbyggnad av kontor i Eksjö
Beställning av enkel nybyggnadskarta tillbyggnad kontorslokaler.
Tillbyggnad av restaurang i Eksjö
Avser tillbyggnad av uteservering av restaurang.
Ombyggnad av flerbostadshus i Eksjö
Planer för ändring av byggnads planlösning i flerbostadshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: