Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Eksjö

VARUMÄRKEN SOM MATCHAR BYGGPROJEKT I URVALET
Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ombyggnad av vårdhem Långanäs i Eksjö
Avser helrenovering av fristående byggnad inom SiS ungdomshem Långanäs, samt nybyggnad av intilliggande rastgård med ytan ca 140 kvm. Bl a ytskiktsrenovering, vissa planlösningsändringar, installationsarbeten, ny sprinklerinstallation, nya säkerhetspartier och fönster.Berörd yta entréplan är ca 700 kvm, vissa arbeten kommer att behöva utföras på vinds- och källarplan.
Ombyggnad av röntgenarkivet, Eksjö
Projektet innebär ombyggnation av befintligt röntgenarkiv till ny avdelning för demonstration och samtalsrum för röntgen.
Ombyggnad av Teknikum till förskola, etapp 2, Eksjö
I etapp 2 berörs ombyggnad av Teknikum till förskola med 3 avdelningar.
Ombyggnad av gymnasiesärskola i Eksjö
Omfattar ombyggnation av gymnasiesärskolan.
Ombyggnad av skola till HVB-boende i Eksjö
Avser ombyggnad av huvudbyggnaden vid Kvarnarps Gård med bla nya elevrum, duschutrymmen, nytt serveringskök, upprustning av bef samlingssalar, matsalar mm
Ombyggnad av flerbostadshus i Eksjö
Avser ombyggnad av källarlokal till bostäder.
Ramavtal avseende hantverkstjänster - Måleriarbete, Eksjö Kommun
Ramavtal avseende hantverkstjänster - Måleriarbete. Möjlighet till förlängning 1 + 1 år.
Ramavtal avseende hantverkstjänster - VS-arbeten, Eksjö Kommun
Ramavtal, vs-arbeten. Möjlighet till förlängning 1 + 1 år.
Tillbyggnad av lager i Eksjö
Tillbyggnad av industri/lagerbyggnad.
Ombyggnad av samlingslokal i Eksjö
Ändrad användning flerbostadshus, lagerlokal till föreningslokal.
Ombyggnad av förskola i Eksjö
Bygglov ändrad användning flerbostadshus, lägenhet till familjedaghem.
Ombyggnad av affärshus i Eksjö
Anmälan ändring av byggnads konstruktion affärslokaler.
Ombyggnad av vårdcentral i Eksjö
Bygglov ändrad användning från hvb-hem till undervisning/omsorg.
Ombyggnad av flerbostadshus i Eksjö
Bygglov ombyggnad av del av affär och förråd till lägenheter.
Tillbyggnad av industrihus i Eksjö
Bygglov tillbyggnad industrilokaler.
Ombyggnad av affärshus i Eksjö
Bygglov ändrad användning affärslokaler.
Ombyggnad av flerbostadshus i Eksjö
Installation eller ändring av ventilation i flerbostadshus.
Ombyggnad av markanläggning i Eksjö
Marklov ändring av marknivå.
Ombyggnad av restaurang i Eksjö
Bygglov ändrad användning av kontor/butik till restaurang/butik.
Ombyggnad av rekreationsanläggning i Eksjö
Bygglov ändrad användning av simhall till motionshall.
Ombyggnad av förråd i Eksjö
Bygglov ändrad användning av stuga till komplementbyggnad.
Tillbyggnad av samlingslokal i Eksjö
Bygglov tidsbegränsat tillbyggnad samlingslokaler.
Ombyggnad av lägenheter i Eksjö
Bygglov ändrad användning från cykelverkstad till två lägenheter.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: