Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Eksjö

Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Eksjö

Sanering av mark i Mariannelund
Projektet ligger stilla. Provtagningar kommer att göras i egen regi. Oklar när saneringsarbete kommer att utföras. Uppskattad framflyttad byggstart. Marktäckning el. bortschaktning av massor

Tillbyggnad av industrihus i Eksjö
Avser tillbyggnad industrilokaler på 2200 kvm.

Tillbyggnad av förskola i Eksjö
Tillbyggnad av kyrka med ett Maria Kapell för en förskola med två avdelningar för ca 30 barn.

Ombyggnad av gymnasiesärskola i Eksjö
Omfattar ombyggnation av gymnasiesärskolan.

Relining av spillvattenledningar vid Höglandssjukhuset, Eksjö
Relining av spillvattensammar med infordringsmetod på Hus 26 som består av 5 plan. Plan 2: Avfallsanläggning och Friskhus. Plan 3: Medicinsk vårdenhet D. Plan 4: Intensiv vårdsavdelning. Plan 5: Ortopedisk vårdenhet. Plan 6: Jourrum och fläktrum. Uppskattad kostnad.

Rivning av bro över Eksjöån på Grenadjärgatan i Eksö
Avser rivning av befintlig bro och utförande av ny bro över Eksjöån på Grenadjärgatan samt ombyggnad av VA-anläggning.

Tillbyggnad av restaurang i Eksjö
Avser ombyggnad i restaurangköket på campingen i Eksjö.

Ombyggnad av affärshus i Eksjö
Avser ändrad användning affärslokaler.

Ombyggnad av affärshus i Eksjö
Avser ändrad användning från lagerlokal till affärslokaler.

Ombyggnad av skola i Eksjö
Bygglov ändrad användning av lokaler till skola.

Ombyggnad av studentlägenhet i Eksjö
Ändrad användning av kontorslokaler till studentboende.

Ombyggnad av Stora Torget i centrala Eksjö, Etapp 1
Ombyggnation delar av torget inklusive ny möblering.

Ombyggnad av lägenhet i Eksjö
Avser ändrad användning kontor till en lägenhet.

Ombyggnad av markanläggning i Eksjö
Avser schaktning av marknivå ca halv meter intill industribyggnaden.

Tillbyggnad av förråd i Eksjö
Bygglov tillbyggnad komplementbyggnad.

Ombyggnad av lägenhet i Eksjö
Bygglov ändrad användning affärslokaler till bostad.

Ombyggnad av enbostadshus i Eksjö
Bygglov ändrad användning enbostadshus.

Ombyggnad av konserthus i Eksjö
Bygglov ändrad användning från växthus till evenemangslokal.

Ombyggnad av lägenhet i Eksjö
Inredning av ytterligare bostad i flerbostadshus.

Tillbyggnad av industrihus i Eksjö
Avser tillbyggnad industrilokal med ett elverk.

Tillbyggnad av restaurang i Eksjö
Avser tillbyggnad av uteservering av restaurang.

Ombyggnad av flerbostadshus i Eksjö
Planer för ändring av byggnads planlösning i flerbostadshus.

Ombyggnad av samlingslokal i Eksjö
Anmälan installation eller ändring av hiss samlingslokaler.

Ombyggnad av affärshus i Eksjö
Avser ändrad användning i affärslokaler.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: