Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Eksjö

Sanering av mark i Mariannelund
Projektet ligger stilla. Provtagningar kommer att göras i egen regi. Oklar när saneringsarbete kommer att utföras. Uppskattad framflyttad byggstart. Marktäckning el. bortschaktning av massor
Tillbyggnad av förskola i Eksjö
Tillbyggnad av kyrka med ett Maria Kapell för en förskola med två avdelningar för ca 30 barn.
Ombyggnad av Teknikum till förskola, etapp 2, Eksjö
I etapp 2 berörs ombyggnad av Teknikum till förskola med 3 avdelningar.
Ombyggnad av vårdhem Långanäs i Eksjö
Avser helrenovering av fristående byggnad inom SiS ungdomshem Långanäs, samt nybyggnad av intilliggande rastgård med ytan ca 140 kvm. Bl a ytskiktsrenovering, vissa planlösningsändringar, installationsarbeten, ny sprinklerinstallation, nya säkerhetspartier och fönster.Berörd yta entréplan är ca 700 kvm, vissa arbeten kommer att behöva utföras på vinds- och källarplan.
Tillbyggnad av verkstad i Eksjö
Avser tillbyggnad med däcklager (kall-lager).
Tillbyggnad av industrihus i Eksjö
Avser renovering av husfabrik samt tillbyggnad med ca 200 kvm.
Ramavtal avseende hantverkstjänster - bygg, Eksjö Kommun
Löpande underhåll av ca 125 fastigheter. Möjlighet till förlängning 1 + 1 år.
Ombyggnad av Stora Torget i Eksjö, Etapp 2
Ombyggnad av Stora Torget påbörjas med första etappen hösten 2016. Enligt planerna kommer etapp 1 att omfatta att vända på parkeringsplatserna framför stadshotellet så att bilarna parkeras parallellt med hotellet. Torget kommer också att bli ett gångfartsområde, alla nivåer mellan gata och trottoar skall jämnas ut. Oklart hur detta delas upp i etapp 2 & 3 för tillfället.
Tillbyggnad av industrihus i Eksjö
Tillbyggnad industrilokaler.
Tillbyggnad av fritidsanläggning i Eksjö
Strandskyddsdispens för anordning av sittplatå i trä.
Tillbyggnad av förskola i Eksjö
Anmälan om tillbyggnad av förskola - sovalkov.
Ombyggnad av förskola i Eksjö
Bygglov tidsbegränsat ändrad användning av samlingslokaler till förskola.
Ombyggnad av kontor i Eksjö
Bygglov ändrad användning vårdlokaler till kontor.
Tillbyggnad av restaurang i Eksjö
Avser tillbyggnad med tältlösning under sommaren.
Tillbyggnad av kontor i Eksjö
Beställning av enkel nybyggnadskarta tillbyggnad kontorslokaler.
Ombyggnad av flerbostadshus i Eksjö
Planer för ändring av byggnads planlösning i flerbostadshus.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: