Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Aneby

Rivning av skorsten på tomten, Aneby Frinnaryd
Omfattar följande: Selektiv rivning av skorsten. Med selektivt menas att allt material som ligger på tomten och som härrör branden ska sorteras och separeras innan skorstenen rivs. Därefter ska allt material transporteras bort till närmaste godkända återvinningscentral.

Behandling av näringsrika ytsediment i Aneby kommun m fl
Aneby upphandlar följande två (2) anbudsområden: Muddring samt Avvattning. De arbeten som omfattas av ovanstående anbudsområden ska i ett första skede utföras i sjön Ralången i Aneby kommun. För det fall att finansiering för ytterligare arbeten finns kommer även följande optioner att beställas: Muddring av tillkommande ytor i Ralången, Muddring av tillkommande ytor i Hällerstadssjön på samma sätt som i Ralången, Muddring av tillkommande ytor i Koviksnäs på samma sätt som i Ralången mm.

Ombyggnad av kontor i Aneby
Ansökan bygglov ändrad användning hvb-hem till kontor och korttidsboende för funktionsnedsatta barn.

Rivning av stall i Aneby
Ansökan rivningslov stallbyggnad.

Ombyggnad av butik i Aneby
Avser endast ändrad användning av kontorslokal till butikslokal.

Rivning av transformatorstation i Aneby
Ansökan rivningslov transformatorkiosk.

Ombyggnad av pensionärsbostad i Aneby
Ansökan tidsbegränsat bygglov för ändrad användning från utbildning och konferens till korttidsboende.

Rivning av ekonomibyggnad i Aneby
Ansökan rivningslov ekonomibyggnader.

Rivning av samlingslokal i Aneby
Ansökan rivningslov samlingslokal och komplementbyggnad.

Ombyggnad av enbostadshus i Aneby
Ansökan bygglov ombyggnad enbostadshus och nybyggnation komplementbyggnad.

Rivning av förråd i Aneby
Anmälan rivning av lada.

Ombyggnad av industrihus i Aneby
Anmälan installation av maskinlinje och entresol.

Ombyggnad av fritidshem i Aneby
Ansökan bygglov ändrad användning från slöjdsalar till fritids.

Ombyggnad av flerbostadshus i Aneby
Anmälan ändring av butikslokal till en frisör, byte av ventilation.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: