Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Aneby

Upprustning av Parkskolans skolgård, Aneby
Projektet avser upprustning av Parkskolans skolgård på Kv Hillerstorp 1:76. Upprustningen omfattar bland annat annat omhändertagande av massor som ligger på fastigheten som används till ny pulkabacke och ny läktarvall samt nya sportplaner, ny gräsyta mm.
Rivning eller ombyggnad av flerbostadshus i Aneby
Omfattar större renovering på Linden 2.
Rivning av lager i Aneby
Ansökan rivningslov industri- och lagerbyggnader.
Rivning av industrihus i Aneby
Ansökan rivningslov industri/lagerbyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Aneby
Aver en tillbyggnad av en lagerbyggnad
Tillbyggnad av missionshus i Aneby
Ansökan bygglov tillbyggnad missionshus.
Ombyggnad av kontor i Aneby
Ansökan bygglov ändrad användning hvb-hem till kontor och korttidsboende för funktionsnedsatta barn.
Tillbyggnad av kontor i Aneby
Ansökan förhandsbesked tillbyggnad av lager- och kontorsbyggnad.
Rivning av stall i Aneby
Avser rivning av stallbyggnad.
Ombyggnad av lägenhet i Aneby
Ansökan tillfälligt bygglov ändrad användning kontor till bostad.
Ombyggnad av markanläggning i Aneby
Ansökan marklov för pulkabacke.
Tillbyggnad av servering i Aneby
Ansökan bygglov uteservering.
Rivning av skorsten i Aneby
Anmälan rivning av skorsten.
Ombyggnad av förråd i Aneby
Ansökan bygglov ombyggnation förråd.
Tillbyggnad av förråd i Aneby
Ansökan bygglov tillbyggnad barnvagnsförråd.
Tillbyggnad av flislager i Aneby
Ansökan bygglov tillbyggnad fliscontainer.
Tillbyggnad av kök i Aneby
Ansökan bygglov tillbyggnad kök.
Rivning av skorsten på tomten, Aneby Frinnaryd
Omfattar följande: Selektiv rivning av skorsten. Med selektivt menas att allt material som ligger på tomten och som härrör branden ska sorteras och separeras innan skorstenen rivs. Därefter ska allt material transporteras bort till närmaste godkända återvinningscentral.
Ombyggnad av kursgård i Aneby
Ansökan bygglov ändrad användning av lokaler från bostad till kursgård.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: