Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Aneby

Upprustning av Parkskolans skolgård, Aneby
Projektet avser upprustning av Parkskolans skolgård på Kv Hillerstorp 1:76. Upprustningen omfattar bland annat annat omhändertagande av massor som ligger på fastigheten som används till ny pulkabacke och ny läktarvall samt nya sportplaner, ny gräsyta mm.
Tillbyggnad av missionshus i Aneby
Ansökan bygglov tillbyggnad missionshus.
Ombyggnad av kontor i Aneby
Ansökan bygglov ändrad användning hvb-hem till kontor och korttidsboende för funktionsnedsatta barn.
Tillbyggnad av kontor i Aneby
Ansökan förhandsbesked tillbyggnad av lager- och kontorsbyggnad.
Rivning av lager i Aneby
Ansökan rivningslov industri- och lagerbyggnader.
Rivning av industrihus i Aneby
Ansökan rivningslov industri/lagerbyggnad.
Rivning av skorsten i Aneby
Anmälan rivning av skorsten.
Ombyggnad av förråd i Aneby
Ansökan bygglov ombyggnation förråd.
Tillbyggnad av förråd i Aneby
Ansökan bygglov tillbyggnad barnvagnsförråd.
Tillbyggnad av flislager i Aneby
Ansökan bygglov tillbyggnad fliscontainer.
Tillbyggnad av servering i Aneby
Ansökan bygglov uteservering.
Ombyggnad av kursgård i Aneby
Ansökan bygglov ändrad användning av lokaler från bostad till kursgård.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: