Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Aneby

Upprustning av Parkskolans skolgård, Aneby
Projektet avser upprustning av Parkskolans skolgård på Kv Hillerstorp 1:76. Upprustningen omfattar bland annat annat omhändertagande av massor som ligger på fastigheten som används till ny pulkabacke och ny läktarvall samt nya sportplaner, ny gräsyta mm.

Tillbyggnad av industrihus i Aneby
Aver en tillbyggnad av en lagerbyggnad

Ombyggnad av butik i Aneby
Avser endast ändrad användning av kontorslokal till butikslokal.

Rivning av stall i Aneby
Avser rivning av stallbyggnad.

Tillbyggnad av kök i Aneby
Ansökan bygglov tillbyggnad kök.

Ombyggnad av markanläggning i Aneby
Ansökan marklov för pulkabacke.

Rivning av transformatorstation i Aneby
Ansökan rivningslov transformatorkiosk.

Ombyggnad av pensionärsbostad i Aneby
Ansökan tidsbegränsat bygglov för ändrad användning från utbildning och konferens till korttidsboende.

Ombyggnad av lägenhet i Aneby
Ansökan tillfälligt bygglov ändrad användning kontor till bostad.

Rivning av förråd i Aneby
Anmälan rivning av lada.

Rivning av skorsten på tomten, Aneby Frinnaryd
Omfattar följande: Selektiv rivning av skorsten. Med selektivt menas att allt material som ligger på tomten och som härrör branden ska sorteras och separeras innan skorstenen rivs. Därefter ska allt material transporteras bort till närmaste godkända återvinningscentral.

Ombyggnad av industrihus i Aneby
Anmälan installation av maskinlinje och entresol.

Ombyggnad av flerbostadshus i Aneby
Anmälan ändring av butikslokal till en frisör, byte av ventilation.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: