Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Jönköpings län

Aneby (14)
Eksjö (27)
Gislaved (43)
Gnosjö (24)
Habo (13)
Jönköping (118)
Mullsjö (6)
Nässjö (23)
Sävsjö (11)
Tranås (25)
Vaggeryd (11)
Vetlanda (19)
Värnamo (28)

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 353 st.

Basunderhåll på järnväg, Jönköpingsbanan

Byte av styr- och övervakningsinstallation på gård 403 & 408, Öxnehaga
Projektet avser byte av gammal styr- och övervakningsinstallation.

Ombyggnad av väg och broar längs väg 26/47 mellan Mullsjö-Månseryd
Ombyggnad av väg 26/47 till mittseparerad 2+1 väg, ca 16,8 km lång sträcka. En del av sträckan blir 3+1 körfält. 15 nya broar/portar, ombyggnad 2 befintliga broar, 2 nya trafikplatser vid Risbro och Bäckebo, viltstängsel, busshållplatser och pendlarparkeringar.

Utbyggnad av hotell i Jönköping
Planer finns för utbyggnad med 300 nya hotellrum, en cocktailbar och en restaurang. Uppskattad byggstart och kostnad. Några beslut om byggnation har ej fattats.

Hastighetsanpassning på järnvägssträcka Sandhem-Nässjö
Hastighetsanpassning, signalåtgärder, spåråtgärder samt plankorsningar. De stationer som omfattas av arbetet är Vartofta, Sandhem, Mullsjö, Habo, Bankeryd, Huskvarna, Tenhult, Forserum och Äng.

Ombyggnad till trygghetsboende i Nässjö
Totalrenovering av del av Parkgården till trygghetsboende med 71 lägenheter. Projektet kommer att utföras i etapper men upphandlas som ett projekt.

Tillbyggnad av Ica maxi i Jönköping
Ny detaljplan krävs. Sanering av mark krävs innan tillbyggnaden kan påbörjas. Tillbyggnad i entrésolplan. Även en stor parkeringsyta kommer att byggas.. Uppskattad kostnad och byggstart. Marksaneringen har objekt nummer 561148.

Om- och nybyggnad av Withalaskolan i Vetlanda
Nybyggnad av ca 4000 kvm. Withalaskolan är idag en grundskola för årskurs 7-9 med 420 elever. En del byggnader är i behov av mindre ytskiktsrenoveringar medan andra är i behov av totalrenovering. Ett nytt storkök och skolrestaurang behöver skapas på skolan, Upprustning av trafikmiljön. Withalaskolan skall efter ombyggnaden vara en 7-9 skola för 700 elever.

Rivning och nybyggnad av Västerhälls äldreboende, Tenhult, Jönköping
Upptaget i investeringsplan för åren 2016-2020. För perioden 2017-2020 är det upptaget medel för rivning och därefter byggnation på befintlig tomt om ca 90 mkr. Inflyttning beräknad till år 2020.

Ombyggnad av byggvaruhus i Jönköping
Ändrad användning av byggvaruhandel.

Påbyggnad med lägenheter i Vaggeryd
Planer finns för uppförande av 2 huskroppar med en innergård emellan. Ca 25-40 lägenheter. Ev byggstart slutet av 2016 eller början av 2017. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Nybyggnad av kontor/lager i Jönköping
Projektet avser tillbyggnad för lager 1 våning och kontor 5 våningar. Hyresgäst för lagret är Mellby. Kontraktering av hyresgäster för kontorsdelen pågår.

Ombyggnad av Rv 26/40 vid trafikplats Hedenstorp
Kapacitetsförstärkning.

Utbyggnad/ombyggnad för utbildningslokaler, Holavedsgymnasiet, hus A1, Tranås

Ombyggnad av Östboskolan, Hus B i Värnamo
Ombyggnad till F-6 skola både utvändigt och invändigt.

Ombyggnad av bro i Jönköping
Planskildhet för gående & cyklister.

Tillbyggnad av kontor i Gislaved
Projektet avser nya personalutrymmen samt kontor.

Ombyggnad till lokaler för förskola, Gislaved
Upptaget i investeringsplan för åren 2016-2020 med planerad byggstart 2017. Ombyggnaden av huvudbyggnaden vid Johan Orre till lokaler för förskolan.

Förnyelse av kajområde vid Södra Munksjön, Jönköping
Avser gestaltningsförslag för den offentliga miljön vid kajpromenad och torg.

Förlängning av gata i Jönköping
Skapande av en förbindelse mellan Odengatan och Östra Strandgatan. Byggstart planeras för 2017-

Ombyggnad av Akuten och Barnakuten på Ryvhovs sjukhus i Jönköping.
Projektet avser ombyggnad av Ryhov sjukhus av Akuten och barnakuten, gällande att skapa nya lokaler för akut och barnakutmottagningens verksamhet. Det ska ska även byggas tre nya undersöknings och bedömningsrum, varav ett av de ska fungera som infektionsrum samt en ny reception ska in. Det är i befintliga lokaler.

Ombyggnad av hus C, Åsenskolan till förskola i Anderstorp
4 förskoleavdelningar, 1 fritidsavdelning samt personalutrymmen, gemensamma utrymmen och teknikutrymmen. En förskoleavdelning skall vara dragspelsavdelning. Även tillbyggnad med 225 kvm i 1 våning. Byggnaden har 4 plan och alla berörs av åtgärderna.

Nya studentbostäder i Jönköping
Inredning av vind i flerbostadshus till studentboende samt uppförande av nya studentbostäder. Ändring av gällande detaljplan krävs. Uppskattad byggstart och kostnad.

Ombyggnad av kök och matsal. vid Finnvedens Gymnasium i Värnamo
Upptaget i investeringsbudget/-plan 2016-2020. Ombyggnad av kök och matsal.

Ombyggnad av skola till lägenheter i Bränninge, Habo
Projektet avser ombyggnad av skola till 17 små lägenheter.

Utveckling av idrottshus och simhall, Tranås
Projektet omfattar en tillbyggnad av en multiarena som även inrymmer lokaler för restaurang, restaurangutbildning, café, konferens, omkädning m.m.

Utbyggnad av förskola i Jönköping

Tillbyggnad av lager och kontor i Jönköping
Yta kontor 250 m2 samt 9000 m2 varmlager. Angiven kostnad är uppskattad av redaktör.

Spårbyte vid genomfart Värnamo

Tillbyggnad med en tredje våning på skola i Nässjö
Avser tillbyggnad med en trejde våning på brinellskolan.

Tillbyggnad av industrihus i Värnamo
Tillbyggndad av industri.

Nybyggnad av förskola i Huskvarna , Jönköping
Omfattar nybyggnad av förskola med fyra avdelningar och ca 60 barn. Det ska utgöras av en tvåvåningsbyggnad på 500 kvm på en tomt på 3500 kvm.

Tillbyggnad av gymnasieskola i Gnosjö
Upptaget i investeringsbudget för 2016 - 2018.

Ombyggnad av Bullerbyn förskola i Nässjö
Avser ombyggnad av bullerbyn förskola i Nässjö.

Ombyggnad av lokaler för onkolog/nukleärmedicin på sjukhus i Jönköping
Objektet avser att på Länssjukhuset Ryhov bygga om lokaler för Onkologen/Nukleärmedicin i Hus E5/E6 plan 3.

Ombyggnad av förskola, i Bor Etapp1
Omfattar genomgripande ombyggnad av förskola i Bor. Förskolan består av 4 avdelningar i en träbyggnad uppförd på 70-talet.

Om- och tillbyggnad av kök, matsal mm vid förskola i Vetlanda
Objektet avser en till- och ombyggnad av kök, matsal, personalutrymmen, förråd och ett ventilationsrum på vinden. Ombyggnadsyta omfattar ca 150 kvm och tillbyggnadsyta avser 260 kvm.

Ombyggnad av fördelningsstation i Jönköping
Nybyggnad av fördelningsstation (ombyggnad av bef byggnad).

Ombyggnad av gata och gc-väg i Jönköping
Gång- och cykelvägen ska nivåmässigt ligga i höjd med gatan och ett antal anslutningar ska öppnas. Byggstart planeras för våren 2017.

Ombyggnad av tillagningskök vid skola i Rydaholm
Projektet avser en ombyggnation av Rydaholmskolans tillagningskök.

Ombyggnation av butik, Jönköping
Projektet avser ändrad användning från butik till flerbostadshus. 23 stycken lägenheter skall byggas i en huskropp.

Komplettering av gc-vägar i Södra Park-området, Vaggeryd
Avser komplettering gc-vägarna 3 ställen i Södra Park-området. Byggstart kan ej anges. Kostnad okänd.

Tillbyggnad av affärshus i Gislaved
Avser en tillbyggnad av affärshus i Gislaved.

Ombyggnad av Hultetskolan i Nässjö till förskola, etapp 2
Etapp 2 omfattar 5 avdelningar, delarna 1,2,3,4 och 5. Total kostnad för etapp 1 och 2 är ca 18 miljoner kronor.

Ombyggnad av skolkök & diskrum i Gislaved
Projektet avser ombyggnad av tillagningskök samt diskrum. Byggstart tidigast 2017-2018.

Ombyggnation av flerbostadshus, Jönköping
Projektet avser ombyggnation av 12 stycken lägenheter i befintligt flerbostadshus.

Ombyggnad av hotell i Jönköping
Projektet avser ombyggnad av befintligt hotell invändigt.

Tillbyggnad av avfallsanläggning i Vetlanda
Tillbyggnad för förbehandling av matavfall. Markentreprenaden utförs i egen regi.

Tillbyggnad av förskola i Eksjö
Tillbyggnad av kyrka med ett Maria Kapell för en förskola med två avdelningar för ca 30 barn.

Tillbyggnad av industrihus och lager, magasin i Nässjö
Tillbyggnad av industri/lager.

Tillbyggnad av ungdomshem i Jönköping
Tillbyggnad av ungdomshem.

Ombyggnad av äldreboende i Gislaved
Projektet avser ombyggnad av flerfamiljshus på Malmgatan 17 i Små- landsstenar. Entreprenaden avser ombyggnad och tillgänglighetsanpassningar av flerbostadshus till boende för äldre vilket bl.a. innebär renovering/översyn av hiss, stambyten och till stora delar nya installationer.

Tillbyggnad av skola i Nässjö
Entreprenaden avser tillbyggnad av skola i tre (3) plan: källare/suterräng,matsal,textilslöjd,klassrum, grupprum, teknikrum m.m.)

Ombyggnad samt tillbyggnad av kontor i Jönköping
Anpassning bilhall ca 800 m2. Renovering/ombyggnad kontor 370m2. Tillbyggnad ca 15m2. Utvändiga arbeten, Fasadarbeten.

Ombyggnad av spillvattenledning på Isaberg
Byggstart troligen tidigast 2017.

Behandling av näringsrika ytsediment i Aneby kommun m fl
Aneby upphandlar följande två (2) anbudsområden: Muddring samt Avvattning. De arbeten som omfattas av ovanstående anbudsområden ska i ett första skede utföras i sjön Ralången i Aneby kommun. För det fall att finansiering för ytterligare arbeten finns kommer även följande optioner att beställas: Muddring av tillkommande ytor i Ralången, Muddring av tillkommande ytor i Hällerstadssjön på samma sätt som i Ralången, Muddring av tillkommande ytor i Koviksnäs på samma sätt som i Ralången mm.

Skärpta processkrav vid avloppsreningsverk i Huskvarna

Tillbyggnad av motell i Mullsjö
Avser tillbyggnad av motell.

Om- och Tillbyggnad av kontor i Tranås
Projektet avser om- och tillbyggnad av kontor/personalutrymmen på reningsverkets område i Tranås. Tillbyggnad 545 m2(exl fläktrum). Ombyggnad 1450 m2. I entreprenaden ingår även ett nytt tak över befintlig byggnad.

Om- tillbyggnad av förskola i Fagerhult
Ombyggnad av befintliga lokaler. Nybyggnad av ca 320 kvm. Demontering av befintliga moduler. Anpassning av förskolegård. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Eventuell ombyggnad av Norråsaskolan
Nässjö kommun planerar för en eventuell ombyggnation av högstadieskolan Norråsaskolan belägen i centrala Nässjö. Ombyggnationen ska i första hand ske av befintliga lokaler men om det anses nödvändigt för att kunna skapa en funktionell skola kan tillbyggnad bli aktuell. Uppskattad byggstart och kostnad.

Åtgärdande av entré Järnvägsområdet Brånebacken, Jönköping
Upptaget i investeringsplan 2014-2016. Anpassning av utformning.

Tillbyggnad av förskola i Vrigstad
Upptaget i investeringsbudget för åren 2016-2020. Tillbyggnad av förskola med 2 avdelningar.

Omläggning av idrottsplats i Sävsjö
Omfattar ombyggnad av idrottsarena, löparbana, höjdhopp, stavhopp, 3 steg samt kulstötning.

Exploatering för mark och VA i bostadsområde i Jönköping
Omfattar exploatering för mark och va i bostadsområde i Jönköping.

Ombyggnad vid Hisingstorpsskolan, etapp 2, Västra Höjderna, Jönköping
Omställning av nuvarande gymnastiksal till fullstor idrottshall alt. gymnastikhall som kan avdelas till två. Byggstart kan ej anges. Kostnad okänd.

Tillbyggnad av industrihus i Jönköping
Projektet avser påbyggnad med 2 våningar på industrihus. Byggstart tidigast våren 2017.

Ombyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Projektet avser ombyggnation av 2 stycken flerbostadshus med tillbyggnad av 4 stycken lägenheter i varje huskropp. Vs-entreprenör : Ludvigs rör.

Ombyggnad av befintliga lokaler dagsuppvakningsavdelning, Eksjö
Projektet avser ombyggnation av befintliga lokaler i hus 26 plan 4 på Höglandssjukhuset Eksjö till ny dagsuppvakningsavdelning (Duva)

Ombyggnad av gymnasiesärskola i Eksjö
Omfattar ombyggnation av gymnasiesärskolan.

Ombyggnad av affärshus i Jönköping
Ombyggnad av affärshus.

Tillbyggnad av industrihus i Gnosjö
Tillbyggnad av industri på 8000 m2.

Ombyggnad av lada till bostäder i Jönköping
Sökt bygglov.Byggstart och kostnad kan ej anges.

Ombyggnad av bibliotek i Gislaved
Avser ändrad användning från banklokal till bibliotek.

Ombyggnad av Västra Storgatan i Jönköping

Ombyggnad av kontor i Jönköping
Avser ombyggnad och utvändig ändring av kontorshus/industribyggnad och uppsättning av skylt.

Reparation av broar i Jönköping, Kronoberg och Blekinge län
Huvuddel 1: Bro 6-649-1 över GC väg på väg 31 vid Ekhagen i Jönköping Huvuddel 2: Bro 7-142-1 över Femlingens utlopp på väg 120 vid Barkhult öster om Älmhult Huvuddel 3: Bro 10-245-1 över järnväg och enskild väg på väg E22 SO Sörby i Ronneby

Ombyggnad för café, personallokaler mm vid gymnasieskola i Nässjö
Entreprenaden avser att i hus 1 bygga om centrala delar i byggnaden som används för skolmatsal, elevrum, café mm.

Ombyggnad av byggvaruhus i Värnamo
Avser ändrad användning till trävaruhandel samt nybyggnad av skärmtak, kallager samt en skyltanordning.

Tillbyggnad av industrihus i Jönköping
Projektet avser tillbyggnad av industribyggnad som skall bli underhållsverkstad men en yta på ca 150 m2.

Ombyggnad av förskolan Kastanjegården till HBV-hem, Reftele
Ombyggnad av förskola till bostäder för ensamkommande barn, Hbv-hem, Järnvägsgatan 26. Ombyggnad av personalutrymmen till administrationslokaler, Järnvägsgatan 22, Mindre renoveringsåtgärder i fritidslokal, Järnvägsgatan 24.

Ombyggnad av industrihus i Jönköping
Om- och tillbyggnad av lastvagnsanläggning samr nybyggnad av skärmtak.

Ombyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Projektet avser ombyggnation av flerbostadshus då det skall byggas till 2 stycken lägenheter i källaren samt 4 stycken lägenheter på vinden. Se även objekt nr: 1343014

Ombyggnad av äldreboende i Habo
Projektet avser ändring av befintligt äldreboende. De nu 3 avdelningarna skall delas upp i 4 stycken avdelningar så 11 rum skall byggas till.

Tillbyggnad av industrihus i Gnosjö
Projektet omfattar tillbyggnad av industrihus i Gnosjö.

Relining av spillvattenledningar vid Höglandssjukhuset, Eksjö
Relining av spillvattensammar med infordringsmetod på Hus 26 som består av 5 plan. Plan 2: Avfallsanläggning och Friskhus. Plan 3: Medicinsk vårdenhet D. Plan 4: Intensiv vårdsavdelning. Plan 5: Ortopedisk vårdenhet. Plan 6: Jourrum och fläktrum. Uppskattad kostnad.

Tillbyggnad av hotell i Jönköping
Tillbyggnad av hotell/restaurang. Ej bestämt om byggstarten blir i år, eller nästa år. Man kommer att förhandla med entreprenörer om byggnationen.

Tillbyggnad av industrihus i Gislaved
Avser tillbyggnad av industri.

Ombyggnad av va-ledning och fjärrvärmeledning i Mullsjö
Avser ombyggnad av va-ledning samt fjärrvärmeledning.

Om- och tillbyggnad av gatuförråd i Sävsjö
Upptaget i investeringsbudget/-plan 2014-2018. Gatuförrådet byggs om och till för att inhysa all personal inom enheten samt maskiner och verktyg.

Utbyte av sänghissar på Länssjukhuset Ryhov, Jönköping
Utbyte av 2 hissar på Ryhovs länssjukhus.

Till- och ombyggnad av brandstation i Vetlanda
Projektet avser tillbyggnad på 80 m2 samt invändig ombyggnation på 200 m2.

Ombyggnad av kyrka i Jönköping
Om- och tillbyggnad av kyrka avser fasadarbeten samt renovering av toaletter samt tillbyggnad av nya toaletter.

Ombyggnad av gata i Bränninge, Habo

Ombyggnad av Visingsö sortergård
Avser ombyggnad av en återvinningscentral vid visingsö sortergård i Jönköping .

Tillbyggnad av industrihus i Gislaved
Bygglov för tillbyggnad av industri.

Ombyggnad av flerbostadshus i Jönköping
oAvser byte av två större entréportar, ombyggnad av kontor till lägenheter.

VA-plan, Gislaved
Upptaget i investeringsplan för åren 2016-2020 med ca 3,5 mkr/år

Ny vägsektion Järnvägsgatan i Gislaved
Anläggning av ny vägsektion av Järnvägsgatan när Rv 27 är utflyttad från centrum.

ATC och hastighetshöjning på järnväg mellan Nässjö-Eksjö

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: