Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Jönköpings län

Aneby (20)
Eksjö (25)
Gislaved (30)
Gnosjö (22)
Habo (9)
Jönköping (114)
Mullsjö (9)
Nässjö (11)
Sävsjö (21)
Tranås (19)
Vaggeryd (10)
Vetlanda (20)
Värnamo (32)

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 335 st.

Basunderhåll på järnväg, Jönköpingsbanan

Ombyggnad av väg och broar längs väg 26/47 mellan Mullsjö-Månseryd
Ombyggnad av väg 26/47 till mittseparerad 2+1 väg, ca 16,8 km lång sträcka. En del av sträckan blir 3+1 körfält. 15 nya broar/portar, ombyggnad 2 befintliga broar, 2 nya trafikplatser vid Risbro och Bäckebo, viltstängsel, busshållplatser och pendlarparkeringar.

Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Eksjö

Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Jönköping

Basunderhåll väg på allmänna vägar inom område Västbo

Ombyggnad till trygghetsboende i Nässjö
Totalrenovering av del av Parkgården till trygghetsboende med 71 lägenheter. Projektet kommer att utföras i etapper men upphandlas som ett projekt.

Tillbyggnad av Ica maxi i Jönköping
Omfattar sanering av mark krävs innan tillbyggnaden kan påbörjas. Tillbyggnad i entrésolplan. Även en stor parkeringsyta kommer att byggas.. Uppskattad kostnad och byggstart. Marksaneringen har objekt nummer 561148.

Eventuell ombyggnad av Norråsaskolan
Nässjö kommun planerar för en eventuell ombyggnation av högstadieskolan Norråsaskolan belägen i centrala Nässjö. Ombyggnationen ska i första hand ske av befintliga lokaler men om det anses nödvändigt för att kunna skapa en funktionell skola kan tillbyggnad bli aktuell. Uppskattad byggstart och kostnad.

Ombyggnad av vattenverk i Jönköping
Nya filter, ny lågreservoar, lågspänningsställverk, UV-ljus och renvattenstation.

Nybyggnad av F-6-skola på Skeppsbron , Jönköping
Planer finns för en nybyggnad av en F-6 skola i Jönköping.

Ombyggnad av skola i Bodafors,Nässjö
Innan planerad byggnation så måste byggnaden PCB-saneras. Ombyggnationen av skolan sker 2018.

Ombyggnad till mötesseparerad väg med mitträcke mellan Traneryd-Tranås Södra
6 km lång sträcka. Ombyggnad korsning väg 32 i Katarp.

Om- och tillbyggnad av skola i Värnamo
Avser tillbyggnad nya klassrum, matsal, musiksal, trafik- och parkeringslösning.

Utbyggnad/ombyggnad för utbildningslokaler, Holavedsgymnasiet, hus A1, Tranås

Tillbyggnad av hotell i Jönköping
Påbyggnad av hotell/restaurang.

Spårbyte mellan Aleholm-Grevaryd
Rälsbyte på sträckan Aleholm-Grevaryd (uppspår).

Tillbyggnad av kontor i Gislaved
Projektet avser nya personalutrymmen samt kontor.

Tillbyggnad av förskola i Vetlanda
Ölandsgatans förskola har idag 3 avdelningar. En av dessa avdelning ska rivas. De övriga 2 avdelningarna ska behållas och renoveras. Tillbyggnaden skall innehålla 4 avdelningar och tillagningskök. Skolgården utökas och ny parkering med tillfart ska anläggas.

Ombyggnad av lokaler för onkolog/nukleärmedicin på sjukhus i Jönköping
Objektet avser att på Länssjukhuset Ryhov bygga om lokaler för Onkologen/Nukleärmedicin i Hus E5/E6 plan 3.

Tillbyggnad av hotell i Jönköping
Avser tillbyggnad av Hotel Victoria med 20 rum i tre våningar 590 kvm samt konferensutrymmen på en våning 130 kvm.

Ombyggnad av kontor i Jönköping
Avser ombyggnad och utvändig ändring av kontors- och lagerbyggnad (IKEA) ca 3000 kvm.

Nya studentbostäder i Jönköping
Inredning av vind i flerbostadshus till studentboende samt uppförande av nya studentbostäder. Ändring av gällande detaljplan krävs. Uppskattad byggstart och kostnad.

Ombyggnad av Akuten och Barnakuten på Ryvhovs sjukhus i Jönköping.
Projektet avser ombyggnad av Ryhov sjukhus av Akuten och barnakuten, gällande att skapa nya lokaler för akut och barnakutmottagningens verksamhet. Det ska ska även byggas tre nya undersöknings och bedömningsrum, varav ett av de ska fungera som infektionsrum samt en ny reception ska in. Det är i befintliga lokaler.

Sanering av mark i Mariannelund
Projektet ligger stilla. Provtagningar kommer att göras i egen regi. Oklar när saneringsarbete kommer att utföras. Uppskattad framflyttad byggstart. Marktäckning el. bortschaktning av massor

Ombyggnad av skola till lägenheter i Bränninge, Habo
Projektet avser ombyggnad av skola till 17 små lägenheter.

Ombyggnad av kök vid Rosenlundsskolan i Jönköping
Avser om och tillbyggnad av Rosenlundsskolans kök och matsal i Jönköping. Befintligt storkök (ca 200m2) rivs och ett nytt kök skall byggas på samma plats. Matsalen skall byggas till. Totalt ca 380m2.

Ombyggnad av kontor i Jönköping
Avser ombyggnation av kontorshus i 2 plan. Plan 1 avser ombyggnad i butik. Plan 2 avser fasad byte samt ombyggnad av kontor.

Tillbyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Avser tillbyggnad av en huskropp med ca 36 lägenheter + en lokal.

Utveckling av idrottshus och simhall, Tranås
Projektet omfattar en tillbyggnad av en multiarena som även inrymmer lokaler för restaurang, restaurangutbildning, café, konferens, omkädning m.m.

På- och tillbyggnad av kontorslokaler i Smålandsstenar
På- och tillbyggnad av kontorslokaler, ca 5-6.000 kvm.

Tillbyggnad av industrihus i Eksjö
Avser tillbyggnad industrilokaler på 2200 kvm.

Tillbyggnad av industrihus i Värnamo
Tillbyggndad av industri.

Tillbyggnad av verkstad i Jönköping
Tillbyggnad av verkstadslokal för fordonsteknisk utbildning med en yta på 600 m2.

Ombyggnad av avloppsreningsverk, i Skillingaryd
Omfattar om- och tillbyggnad av avloppsreningsverk.

Ombyggnad av industrilokal på Hovslätt, Jönköping
Ombyggnation av industrilokal men en bta på ca 1600 m2. Både invändiga samt utvändiga arbeten.

Om- och tillbyggnad av kök, matsal mm vid förskola i Vetlanda
Objektet avser en till- och ombyggnad av kök, matsal, personalutrymmen, förråd och ett ventilationsrum på vinden. Ombyggnadsyta omfattar ca 150 kvm och tillbyggnadsyta avser 260 kvm.

Tillbyggnad av skola i Jönköping
Tillbyggnad av skola med fygel.

Ombyggnation av butik, Jönköping
Projektet avser ändrad användning från butik till flerbostadshus. 23 stycken lägenheter skall byggas i en huskropp.

Ombyggnad av tillagningskök vid skola i Rydaholm
Projektet avser en ombyggnation av Rydaholmskolans tillagningskök.

Ombyggnad av flerbostadshus (bostadsrätt) i Jönköping
Avser nybyggnad av flerbostadshus i Jönköping på fastigheten Åkertegen 1.

Ombyggnad av flerbostadshus (bostadsrätt) i Jönköping
Avser fortsatt ombyggnad av flerbostadshus i Jönköping på fastigheten Åkertegen 1.

Ombyggnad av kök i Mossleskolan, Värnamo
Upptaget i investeringsplanen för åren 2016-2020.

Ombyggnad av kontor i Jönköping
Avser ändring av planlösning och bärande konstruktion i kontorshus på ca 750 kvm, det ska även in in en balkong.

Ombyggnad av Hultetskolan i Nässjö till förskola, etapp 2
Etapp 2 omfattar 5 avdelningar, delarna 1,2,3,4 och 5. Total kostnad för etapp 1 och 2 är ca 18 miljoner kronor.

Anläggande av spåranläggning vid terminal i Stockaryd
Ett 30 000 kvm stort område för terminalverksamhet samt anläggande av ca 300 m spår.

Ombyggnation av flerbostadshus, Jönköping
Projektet avser ombyggnation av 12 stycken lägenheter i befintligt flerbostadshus.

Tillbyggnad av förskola i Eksjö
Tillbyggnad av kyrka med ett Maria Kapell för en förskola med två avdelningar för ca 30 barn.

Tillbyggnad av industrihus i Anderstorp
Avser tillbyggnad av ett industrilager på ca 720 kvm.

Tillbyggnad av avfallsanläggning i Vetlanda
Tillbyggnad för förbehandling av matavfall. Markentreprenaden utförs i egen regi.

Tillbyggnad av industrihus i Gnosjö
Avser tillbyggnad av industri med produktionslokal.

Tillbyggnad av förskola vid Sommens skola, Tranås
Tillbyggnad av förskolan med en avdelning. Byggstart planeras för 2018.

Ombyggnad av äldreboende i Gislaved
Projektet avser ombyggnad av flerfamiljshus på Malmgatan 17 i Små- landsstenar. Entreprenaden avser ombyggnad och tillgänglighetsanpassningar av flerbostadshus till boende för äldre vilket bl.a. innebär renovering/översyn av hiss, stambyten och till stora delar nya installationer.

Utbyggnad av fabrik i Bredasten, Värnamo
Omfattar tillbyggnad av plastfabriken Wemo i Bredasten.

Ombyggnad till trygghetsboende i Norrhamra, Bor
Ombyggnationen omfattar 14 lägenheter, lägenhetsyta ca 940 kvm, gemensam yta ca 370 kvm, förrådsyta och korridorer på plan 1 samt utvändiga arbeten.

Om- och tillbyggnad av Bondstorpsskolan, Vaggeryd
Projektet avser till- och ombyggnad av Bondstorpsskolan med en yta på 400 m2.

Om- och Tillbyggnad av kontor i Tranås
Projektet avser om- och tillbyggnad av kontor/personalutrymmen på reningsverkets område i Tranås. Tillbyggnad 545 m2(exl fläktrum). Ombyggnad 1450 m2. I entreprenaden ingår även ett nytt tak över befintlig byggnad.

Tillbyggnad av motell i Mullsjö
Avser tillbyggnad av motell.

Tillbyggnad av förskola i Vrigstad
Avser tillbyggnad av Förkolna Paletten i Vrigstad.

Exploatering för mark och VA i bostadsområde i Jönköping
Omfattar exploatering för mark och va i bostadsområde i Jönköping.

Omläggning av idrottsplats i Sävsjö
Omfattar ombyggnad av idrottsarena, löparbana, höjdhopp, stavhopp, 3 steg samt kulstötning.

Ombyggnad av gymnasiesärskola i Eksjö
Omfattar ombyggnation av gymnasiesärskolan.

Ombyggnad av kontor i Jönköping
Ombyggnad samt av kontorshus i öppen planlösning

Ombyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Projektet avser ombyggnation av 2 stycken flerbostadshus med tillbyggnad av 4 stycken lägenheter i varje huskropp.

Hårdgörning av grönytor på Jönköpings flygplats
Ev. kommer projektet att utföras av ramavtalad entreprenör.

Ombyggnad av lokaler för tekniska förvaltningen i Sävsjö
Lokalen byggs om för att tekniska förvaltningens verksamheter ska inrymmas. Oviss byggstart.

Ombyggnad av affärshus i Jönköping
Ombyggnad av affärshus.

Ombyggnad av lada till bostäder i Jönköping
Sökt bygglov.Byggstart och kostnad kan ej anges.

Reparation av broar i Jönköping, Kronoberg och Blekinge län
Huvuddel 1: Bro 6-649-1 över GC väg på väg 31 vid Ekhagen i Jönköping Huvuddel 2: Bro 7-142-1 över Femlingens utlopp på väg 120 vid Barkhult öster om Älmhult Huvuddel 3: Bro 10-245-1 över järnväg och enskild väg på väg E22 SO Sörby i Ronneby

Ombyggnad av byggvaruhus i Värnamo
Avser ändrad användning till trävaruhandel samt nybyggnad av skärmtak, kallager samt en skyltanordning. Målningsentreprenör: Målarens målare Jönköping.

Tillbyggnad av tennishall i Jönköping
Tillbyggnad tennishall och förråd. Tillbyggnaden omfattar en utomhus tennisbana och en inomhus tennisbana.

Tillbyggnad av industrihus i Gislaved
Avser tillbyggnad av industri.

Tillbyggnad av industrihus i Gnosjö
Avser tillbyggnad av ett lager till deras industrilokal.

Tillbyggnad av tennishall i Gislaved
Avser tillbyggnad av en tennis hall som kommer vara 22 m djup och ca 50 m på längden.

Tillbyggnad av kontor i Värnamo
Avser tillbyggnad av kontor med sju stycken platser.

Underhåll av gc-bro i Jönköping
Avser underhållsreparation av stålbro vid A6 motet, Jönköpings kommun. Bro 680-103-1 över E4 och järnväg är byggd 1986 och är en kontinuerlig fackverksbro av stål med farbana av stål.

Ombyggnad av industrihus i Jönköping
Om- och tillbyggnad av lastvagnsanläggning samr nybyggnad av skärmtak.

Ombyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Projektet avser ombyggnation av flerbostadshus då det skall byggas till 2 stycken lägenheter i källaren samt 4 stycken lägenheter på vinden. Se även objekt nr: 1343014

Tillbyggnad av hotell i Jönköping
Tillbyggnad av hotell/restaurang. Ej bestämt om byggstarten blir i år, eller nästa år. Man kommer att förhandla med entreprenörer om byggnationen.

Ombyggnad av äldreboende i Habo
Projektet avser ändring av befintligt äldreboende. Ombyggnaden innebär att tre befinltiga avdelningar blir fyra. Rambeskrivningen avser el-, tele-, brand-, utrymning-, inbrott- och datasystem. Den skall ansluta till gällande regelverk samt svensk standard, AMA El och AMA Anläggning.

Relining av spillvattenledningar vid Höglandssjukhuset, Eksjö
Relining av spillvattensammar med infordringsmetod på Hus 26 som består av 5 plan. Plan 2: Avfallsanläggning och Friskhus. Plan 3: Medicinsk vårdenhet D. Plan 4: Intensiv vårdsavdelning. Plan 5: Ortopedisk vårdenhet. Plan 6: Jourrum och fläktrum. Uppskattad kostnad.

Till- och ombyggnad av brandstation i Vetlanda
Projektet avser tillbyggnad på 80 m2 samt invändig ombyggnation på 200 m2.

Ombyggnad av kyrka i Jönköping
Om- och tillbyggnad av kyrka avser fasadarbeten samt renovering av toaletter samt tillbyggnad av nya toaletter.

Ombyggnad av gata i Bränninge, Habo

Ombyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Avser byte av två större entréportar, ombyggnad av kontor till lägenheter.

Ombyggnad av avloppspumpstation i Värnamo
Omfattar mark, VA- och byggnadsarbeten, maskininstallationer, VVS-installationer samt el- och styrinstallationer.

Tillbyggnad av industrihus i Sävsjö
Tillbyggnad av industrilokal.

Ombyggnad till kontor och butiker i Jönköping
Sökt bygglov. Ombyggnad av ladugård till kontor och ombyggnad av magasin till butiker. Byggstart och kostnad kan ej anges.

Nybyggnad av bron över svartån på Falkgatan i Tranås
Projektet omfattar ny Bro 687-30-1, Tingshusbron och rivning av bef. bro över Svartån samt gatuarbeten på Falkgatan i Tranås kommun.

Tillbyggnad av industrihus i Gnosjö
Projektet avser tillbyggnad av befintligt industrihus, flyttning av befintligt kallförråd samt markarbete med sprängning.

Ombyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Projektet avser ombyggnation av flerbostadshus där 3 stycken lägenheter skall byggas till på vinden samt ombyggnationer av befintligt garage. Se även objekt nummer: 1343017

Ombyggnad av kontor i Sävsjö
Omfattar ombyggnation av kontor.

Arbeten på flygbasanläggning i Jönköpings län
Objektet är en befintlig militär flygbas i Jönköpings län. Entreprenaden omfattar huvudsakligen mark-, anläggnings-, byggnads- och elarbeten inom flygbasens airside och landside.

Ombyggnad av Bankeryds centrum
Objektet avser förändringar i Bankeryds centrum och upprustning av tunnelundergång (Attarpstunneln).

Utbyggnad av gata i Jönköping
Objektet avser ombyggnad av ca 250 meter lokalgata, anslutande till Bataljonsgatan i Jönköping, som går upp till Hedin Bil i Jönköping. Omfattar bl a beläggning, kantsten, belysning mm.

Om- och tillbyggnad av storkök i Vetlanda
Objektet avser tillbyggnad av storkök för utbildning och restaurang med tillhörande utrustning, va-installationer, fettavskiljare och ny ventilation. I entreprenaden ingår även markarbeten för ny fettavskiljare och justering av parkerings- och körytor i anslutning till tillbyggnaden samt återställande av grönytor.

Ny utemiljö vid bostadsområde i Öxnehaga, Huskvarna
Avser förändring av utemiljön med både gång- och körvägar inom området, förnyelse av lekplats samt diverse kompletteringar vid befintliga entréer.

Tillbyggnad av gruppbostad i Sävsjö
Avser en tillbyggnad med två lägenheter till med en yta på ca 147 m2

Ombyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Avser ombyggnad av lokal till lägenhet/er.

Ombyggnad av va-ledning i Mullsjö
Avser ombyggnad av va-ledning samt fjärrvärmeledning.

Renovering av byggnad i Jönköping
Avser renovering av en del inom Kv Överkastet 5 i Jönköpings kommun. Fastigheten ska hyresgästanpassas inför Skanska maskins inflytt i lokalen.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: