Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Jönköpings län

Aneby (12)
Eksjö (20)
Gislaved (22)
Gnosjö (17)
Habo (8)
Mullsjö (6)
Nässjö (4)
Sävsjö (9)
Tranås (13)
Vaggeryd (3)
Vetlanda (22)
Värnamo (21)

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 242 st.

Om- och nybyggnad av Withalaskolan i Vetlanda
Nybyggnad av ca 4000 kvm. Withalaskolan är idag en grundskola för årskurs 7-9 med 420 elever. En del byggnader är i behov av mindre ytskiktsrenoveringar medan andra är i behov av totalrenovering. Ett nytt storkök och skolrestaurang behöver skapas på skolan, Upprustning av trafikmiljön. Withalaskolan skall efter ombyggnaden vara en 7-9 skola för 700 elever.
Ombyggnad av vattenverk i Jönköping
Nya filter, ny lågreservoar, lågspänningsställverk, UV-ljus och renvattenstation.
Ombyggnad till mötesseparerad väg med mitträcke mellan Traneryd-Tranås Södra
6 km lång sträcka. Ombyggnad korsning väg 32 i Katarp.
Ombyggnad av gymnasieskola i Jönköping
Projektet omfattar utbildningskök för kockar. Flytt av Idas skola.
Tillbyggnad av hotell i Jönköping
Påbyggnad av hotell/restaurang.
Spårbyte mellan Aleholm-Grevaryd
Rälsbyte på sträckan Aleholm-Grevaryd (uppspår).
Tillbyggnad av kontor i Gislaved
Projektet avser nya personalutrymmen samt kontor.
Ombyggnad av lokaler för onkolog/nukleärmedicin på sjukhus i Jönköping
Objektet avser att på Länssjukhuset Ryhov bygga om lokaler för Onkologen/Nukleärmedicin i Hus E5/E6 plan 3. Inom Nukleärmedicinska enheten byggs 2 renrum/HOTLAB med slussar för iordningställande av radiofarmaka.
Om- och tillbyggnad av flerbostadshus i Värnamo
Projektet avser rivning av en befintlig restaurangbyggnad. Inredande av ytterligare bostäder i en befintlig byggnad samt tillbyggnad med ny del för fler lägenheter. Totalt omfattar projektet 20 lägenheter i 1 huskropp. 4 våningar samt källarvåning.
Förnyelse av kajområde vid Södra Munksjön, Jönköping
Avser gestaltningsförslag för den offentliga miljön vid kajpromenad och torg.
Sanering av mark i Mariannelund
Projektet ligger stilla. Provtagningar kommer att göras i egen regi. Oklar när saneringsarbete kommer att utföras. Uppskattad framflyttad byggstart. Marktäckning el. bortschaktning av massor
Ombyggnad av kontor i Jönköping
Avser ombyggnation av kontorshus i 2 plan. Plan 1 avser ombyggnad i butik. Plan 2 avser fasad byte samt ombyggnad av kontor.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Avser tillbyggnad av en huskropp med ca 36 lägenheter + en lokal.
Ombyggnad av kök vid Rosenlundsskolan i Jönköping
Avser om och tillbyggnad av Rosenlundsskolans kök och matsal i Jönköping. Befintligt storkök (ca 200m2) rivs och ett nytt kök skall byggas på samma plats. Matsalen skall byggas till. Totalt ca 380m2.
Tillbyggnad med en tredje våning på skola i Nässjö
Avser tillbyggnad med en trejde våning på Brinellskolan.
Drift och underhåll av trafikutrustning i F, G, H, K och M-län
Drift, underhåll samt reinvestering av trafikutrustning i Jönköping, Kronoberg, Kalmar, Blekinge och Skåne län. Kontraktstid tom 2019-10-31 med möjlighet till förlängning om 2+2 år.
På- och tillbyggnad av kontorslokaler i Smålandsstenar
På- och tillbyggnad av kontorslokaler, ca 5-6.000 kvm.
Om- och tillbyggnad av verkstad i Jönköping
Avser om- och tillbyggnad av verkstadslokal för fordonsteknisk utbildning. Ombyggnad av drygt 600 kvm samt tillbyggnad med 600 kvm.
Om- och tillbyggnad av kök, matsal mm vid förskola i Vetlanda
Objektet avser en till- och ombyggnad av kök, matsal, personalutrymmen, förråd och ett ventilationsrum på vinden. Ombyggnadsyta omfattar ca 150 kvm och tillbyggnadsyta avser 260 kvm.
Komplettering av gc-vägar i Södra Park-området, Vaggeryd
Avser komplettering gc-vägarna 3 ställen i Södra Park-området. Byggstart kan ej anges. Kostnad okänd.
Ombyggnad av flerbostadshus (bostadsrätt) i Jönköping
Avser nybyggnad av flerbostadshus i Jönköping på fastigheten Åkertegen 1.
Ombyggnad av flerbostadshus (bostadsrätt) i Jönköping
Avser fortsatt ombyggnad av flerbostadshus i Jönköping på fastigheten Åkertegen 1.
Tillbyggnad av Mosslelunds förskola i Värnamo
Tillbyggnad av förskola med 4 avdelningar.
Ombyggnad av kontor i Jönköping
Avser ändring av planlösning och bärande konstruktion i kontorshus på ca 750 kvm, det ska även in in en balkong.
Ombyggnad av Hultetskolan i Nässjö till förskola, etapp 2
Etapp 2 omfattar 5 avdelningar, delarna 1,2,3,4 och 5. Total kostnad för etapp 1 och 2 är ca 18 miljoner kronor.
Tillbyggnad av industrihus i Anderstorp
Avser tillbyggnad av ett industrilager på ca 720 kvm.
Tillbyggnad av förskola i Eksjö
Tillbyggnad av kyrka med ett Maria Kapell för en förskola med två avdelningar för ca 30 barn.
Tillbyggnad av avfallsanläggning i Vetlanda
Tillbyggnad för förbehandling av matavfall. Markentreprenaden utförs i egen regi.
Utbyggnad av allmänna Va-ledningar m.m. inom Västra Solhöjden, Habo etapp 2
Projektet omfattar utbyggnad av va-ledningar, gatuarbeten, parkarbeten samt förläggning av nya el- och optokablar inom ett nytt bostadsområde, Västra Solhöjden, i anslutning till Bränningeleden och Anders Larssons väg.
Ombyggnad av korsningar, Västerleden förbi Vetlanda
Projektet avser ombyggnad av korsningarna Snickarvägen/Västerleden, Östanåvägen/Västerleden och Stålvägen/Västerleden.
Tillbyggnad av industrihus i Gnosjö
Avser tillbyggnad av industri med produktionslokal.
Tillbyggnad av studentlägenhet i Tranås
Avser ombyggnad av brand med tillbyggnad av 9 st studentlägenheter som ska vara längst upp i fastigheten.
Ombyggnad av kontor i Jönköping
Ombyggnad och ändrad användning av kontorshus/industri.
Ombyggnad till trygghetsboende i Norrhamra, Bor
Ombyggnationen omfattar 14 lägenheter, lägenhetsyta ca 940 kvm, gemensam yta ca 370 kvm, förrådsyta och korridorer på plan 1 samt utvändiga arbeten.
Utbyggnad av förskola i Ljungarum, Jönköping
Omfattar 4 befintliga avdelningar, men planer finns för tillbyggnad av 4 nya avdelningar så totalt 8 avdelningar.
Tillbyggnad av industrihus i Gnosjö
Avser till -och ombyggnad av industri.
Ombyggnad av Akuten och Barnakuten på Ryvhovs sjukhus i Jönköping.
Projektet avser ombyggnad av Ryhov sjukhus av Akuten och barnakuten, gällande att skapa nya lokaler för akut och barnakutmottagningens verksamhet. Det ska ska även byggas tre nya undersöknings och bedömningsrum, varav ett av de ska fungera som infektionsrum samt en ny reception ska in. Det är i befintliga lokaler.
Ny studio i Töllstorpshallen i Gnosjö
Omfattar träningslokal för spinning osv.
Tillbyggnad av bilverkstad i Jönköping
Tillbyggnad av bilverkstad samt en tvätt hall. Totala tillbyggnaden ligger på 645 kvm.
Omläggning av idrottsplats i Sävsjö
Omfattar ombyggnad av idrottsarena, löparbana, höjdhopp, stavhopp, 3 steg samt kulstötning.
Ombyggnad av gymnasiesärskola i Eksjö
Omfattar ombyggnation av gymnasiesärskolan.
Ombyggnad av butik i Jönköping
Avser ändrad användning av bef fastighet till butik på ca 1000 kvm.
Hårdgörning av grönytor på Jönköpings flygplats
Ev. kommer projektet att utföras av ramavtalad entreprenör.
Ombyggnad av lokaler för tekniska förvaltningen i Sävsjö
Lokalen byggs om för att tekniska förvaltningens verksamheter ska inrymmas. Oviss byggstart.
Reparation av broar i Jönköping, Kronoberg och Blekinge län
Huvuddel 1: Bro 6-649-1 över GC väg på väg 31 vid Ekhagen i Jönköping Huvuddel 2: Bro 7-142-1 över Femlingens utlopp på väg 120 vid Barkhult öster om Älmhult Huvuddel 3: Bro 10-245-1 över järnväg och enskild väg på väg E22 SO Sörby i Ronneby
Utbyte av ventilationsaggregat på Värnamo Sjukhus
Ombyggnaden avser att byta ut befintliga aggregat som numera är uttjänta, dessa aggregat kommer att ersättas med nya. Detta medför en del ändringar på kanalsystemet samt rörinstallationer.
Tillbyggnad av tennishall i Jönköping
Tillbyggnad tennishall och förråd. Tillbyggnaden omfattar en utomhus tennisbana och en inomhus tennisbana.
Tillbyggnad av lager i Jönköping
Tillbyggnad av lagerbyggnad.
Ombyggnad av äldreboende i Habo
Projektet avser ändring av befintligt äldreboende. Ombyggnaden innebär att tre befinltiga avdelningar blir fyra. Rambeskrivningen avser el-, tele-, brand-, utrymning-, inbrott- och datasystem. Den skall ansluta till gällande regelverk samt svensk standard, AMA El och AMA Anläggning.
Ombyggnad av affärshus i Jönköping
Ombyggnad av affärshus.
Ombyggnad av Teknikum till förskola, etapp 2, Eksjö
I etapp 2 berörs ombyggnad av Teknikum till förskola med 3 avdelningar.
Ombyggnad av gata i Habo
Avser ändrad profil och linjeföring av en gatan samt byggnation av gång- och cykelväg på mestadels befintlig gata.
Tillbyggnad av industrihus i Gnosjö
Avser tillbyggnad av ett lager till deras industrilokal.
Underhåll av gc-bro i Jönköping
Avser underhållsreparation av stålbro vid A6 motet, Jönköpings kommun. Bro 680-103-1 över E4 och järnväg är byggd 1986 och är en kontinuerlig fackverksbro av stål med farbana av stål.
Tillbyggnad av tennishall i Gislaved
Avser tillbyggnad av en tennis hall som kommer vara 22 m djup och ca 50 m på längden.
Tillbyggnad av industrihus i Gislaved
Avser tillbyggnad av industri.
Ombyggnad av avloppspumpstation i Värnamo
Omfattar mark, VA- och byggnadsarbeten, maskininstallationer, VVS-installationer samt el- och styrinstallationer.
Tillbyggnad av lager i Värnamo
Tillbyggnad av entré, lager och produktionslokal, samt ny placering av befintligt skärmtak på industribyggnad.
Ombyggnad av väg 133 och 1007 i Gripenbergs tätort
Väg 133 (Jönköpingsvägen) och väg 1007 (Stationsvägen/Månstorpsvägen). Nya gc-vägar, belysning och beläggning.
Ombyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Avser ombyggnad av lokal till lägenhet/er.
Ombyggnad av va-ledning i Mullsjö
Avser ombyggnad av va-ledning samt fjärrvärmeledning.
Renovering av ishall i Jönköping
Avser upprustning av isrinken på Vapenvallen i Jönköping. Byte av bås, nya rör m.m.
Utbyggnad av entréyta, cirkulationsplats, gc-vägar mm i Huskvarna
Avser utbyggnad av entréyta framför Stadshuset, ny cirkulationsplats, utbyggnad av gc-vägar, förläggning av belysningskabel mm.
Ny utemiljö vid bostadsområde i Öxnehaga, Huskvarna
Avser förändring av utemiljön med både gång- och körvägar inom området, förnyelse av lekplats samt diverse kompletteringar vid befintliga entréer.
Utbyggnad av gata i Jönköping
Objektet avser ombyggnad av ca 250 meter lokalgata, anslutande till Bataljonsgatan i Jönköping, som går upp till Hedin Bil i Jönköping. Omfattar bl a beläggning, kantsten, belysning mm.
Tillbyggnad av butik i Gislaved
Avser tillbyggnad (påbyggnad) av butikslokal.
Ombyggnad av Bankeryds centrum
Objektet avser förändringar i Bankeryds centrum och upprustning av tunnelundergång (Attarpstunneln).
Installation av solcellsanläggning till vårdcentrum i Habo
Installation av solcellsanläggning. Entreprenaden omfattar komplett projektering, produktion, installation och uppkoppling av solcellsanläggningar på tak på Vårdcentrum Habo. Uppskattad kostnad.
Tillbyggnad av ett lagertält i Tranås
Avser en tillbyggnad av ett lagertält i Tranås.
Rivning av avloppsreningsverk i Värnamo
Ansökan om rivningslov av avloppsreningsverk.
Tillbyggnad av industrihus i Jönköping
Avser tillbyggnad av industribyggnad på ca 550 kvm.
Ombyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Omfattar ombyggnad av flerbostadshus av lokal till 4 lägenheter.
Ombyggnad av restaurang i Jönköping
Omfattar hel renovering utav restaurang i Jönköping. restaurang/bar (del markerad TTokyo Blue).
Upprustning av Parkskolans skolgård, Aneby
Projektet avser upprustning av Parkskolans skolgård på Kv Hillerstorp 1:76. Upprustningen omfattar bland annat annat omhändertagande av massor som ligger på fastigheten som används till ny pulkabacke och ny läktarvall samt nya sportplaner, ny gräsyta mm.
Tillbyggnad av industrihus i Jönköping
Tillbyggnad av industri- och lagerbyggnad.
Tillbyggnad av industrihus i Jönköping
Tillbyggnad av industribyggnad.
Ombyggnad av ventilationssystem i Jönköping.
Ventilationsarbeten på Birger Jarlsgatan 27 och 29 samt Banervägen 12.
Ombyggnad av Valdshult Kyrka
Avser renovering av Valdhults kyrka samt tillgänglighetsanpassning. Byggstart tidigast hösten 2016. Kyrkoantikvarisk ersättning har beviljats för lagning av läckage i tornspira, tillgänglighetsanpassning samt utvändig renovering av fönster, tak och träfasad.
Ombyggnad av kyrka i Öreryd Kyrka
Avser renovering av Öreryds kyrka samt tillgänglighetsanpassning. Kyrkoantikvarisk ersättning är sökt.
Ombyggnad av bibliotek i Gislaved
Avser ändrad användning från banklokal till bibliotek.
Ombyggnad av kontor i Gislaved
Avser ändrad användning från lager till kontor.
Installation av värmesystem i Gislaved
Avser installation av vattenburet värmesystem till Gisletorp lokaler AB.
Ramavtal avseende hantverkstjänster - bygg, Eksjö Kommun
Löpande underhåll av ca 125 fastigheter. Möjlighet till förlängning 1 + 1 år.
Tillbyggnad av lager i Gislaved
Förhandsbesked för tillbyggnad av industri med lager ca 1500 kvm.
Ombyggnad av va-ledningar i Karlfors, Jönköping
Befintligt va-system som skall bytas ut till nytt.
Ombyggnad av folktandvården i Gnosjö
Entreprenaden avser ombyggnad av Folktandvården i Gnosjö som inryms på del plan 2. Vidare ingår komplett värmekonvertering från direktverkande el till vattenburet värmesystem inom del av byggnaden i tre plan.
Utbyggnad av vatten- och spillvattennät i Hallsnäs, Ramkvilla
Entreprenaden omfattar anslutning av vatten- och spillvatten för 7-8 fastigheter/tomter med anslutningspunkt vid tomtgräns. Totalt ca 1,2 km ledningsschakt.
Rivning av flerbostadshus i Värnamo
Ansökan om rivningslov för rivning av flerbostadshus.
Ombyggnad av vind i Tranås
Avser ändring flerbostadshus, vindsvåning till 2 st studentlägenheter.
Beläggningsåtgärder på enskilda vägar 2017, Jönköpings län
Varmmassa och tankbeläggningar på enskilda vägar i Jönköpings län.
Tillbyggnad av industrihus i Värnamo
Tillbyggnad av industri.
Renovering av bro vid Brahehus
Byte av kantbalkar, tätskikt och räcken på 3 broar.
Ombyggnad av kök i Nyhemsskolan, Nässjö
Avser renovering av tre mottagningskök respektiva 3 ventilationstrummor i fastigheterna: Snövit förskola, Ängs skola och Nyhemsskolan.
Renovering av bro vid trafikplats Ekhagen
Byte av räcken och tätskikt.
Tillbyggnad av industrihus i Eksjö
Bygglov tillbyggnad industrilokaler.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: