Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Jönköpings län

Aneby (11)
Eksjö (25)
Gislaved (51)
Gnosjö (27)
Habo (12)
Jönköping (104)
Mullsjö (3)
Nässjö (17)
Sävsjö (16)
Tranås (28)
Vaggeryd (8)
Vetlanda (23)
Värnamo (28)

Nedan visas de 100 största aktuella byggprojekten av totalt 342 st.

Basunderhåll på järnväg, Jönköpingsbanan

Ombyggnad av väg och broar längs väg 26/47 mellan Mullsjö-Månseryd
Ombyggnad av väg 26/47 till mittseparerad 2+1 väg, ca 16,8 km lång sträcka. En del av sträckan blir 3+1 körfält. 15 nya broar/portar, ombyggnad 2 befintliga broar, 2 nya trafikplatser vid Risbro och Bäckebo, viltstängsel, busshållplatser och pendlarparkeringar.

Utbyggnad av hotell i Jönköping
Planer finns för utbyggnad med 300 nya hotellrum, en cocktailbar och en restaurang. Uppskattad byggstart och kostnad. Några beslut om byggnation har ej fattats.

Om- och nybyggnad av Withalaskolan i Vetlanda
Nybyggnad av ca 4000 kvm. Withalaskolan är idag en grundskola för årskurs 7-9 med 420 elever. En del byggnader är i behov av mindre ytskiktsrenoveringar medan andra är i behov av totalrenovering. Ett nytt storkök och skolrestaurang behöver skapas på skolan, Upprustning av trafikmiljön. Withalaskolan skall efter ombyggnaden vara en 7-9 skola för 700 elever.

Rivning och nybyggnad av Västerhälls äldreboende, Tenhult, Jönköping
Upptaget i investeringsplan för åren 2016-2020. För perioden 2017-2020 är det upptaget medel för rivning och därefter byggnation på befintlig tomt om ca 90 mkr. Inflyttning beräknad till år 2020.

Ombyggnad av mötesplats GISLE i Gislaved.
Upptaget i investeringsplanen för åren 2016-2020. Etapp 2 omfattar lokaler för dans som tillgodoser både gymnasiets estetiska program och den omfattande dansverksamheten i kulturnämndens regi. Blir även en ny entré samt väntrum, omklädningsrum och förråd.

Ombyggnad av Rv 26/40 vid trafikplats Hedenstorp
Kapacitetsförstärkning.

Spårbyte mellan Aleholm-Grevaryd

Utbyggnad/ombyggnad för utbildningslokaler, Holavedsgymnasiet, hus A1, Tranås

Ombyggnad av bro i Jönköping
Planskildhet för gående & cyklister.

Tillbyggnad av kontor i Gislaved
Projektet avser nya personalutrymmen samt kontor.

Tillbyggnad av förskola i Vetlanda
Ölandsgatans förskola har idag 3 avdelningar. En av dessa avdelning ska rivas. De övriga 2 avdelningarna ska behållas och renoveras. Tillbyggnaden skall innehålla 4 avdelningar och tillagningskök. Skolgården utökas och ny parkering med tillfart ska anläggas.

Ombyggnad till lokaler för förskola, Gislaved
Upptaget i investeringsplan för åren 2016-2020 med planerad byggstart 2017. Ombyggnaden av huvudbyggnaden vid Johan Orre till lokaler för förskolan.

Förnyelse av kajområde vid Södra Munksjön, Jönköping
Avser gestaltningsförslag för den offentliga miljön vid kajpromenad och torg.

Förlängning av gata i Jönköping
Skapande av en förbindelse mellan Odengatan och Östra Strandgatan. Byggstart planeras för 2017-

Ombyggnad av Akuten och Barnakuten på Ryvhovs sjukhus i Jönköping.
Projektet avser ombyggnad av Ryhov sjukhus av Akuten och barnakuten, gällande att skapa nya lokaler för akut och barnakutmottagningens verksamhet. Det ska ska även byggas tre nya undersöknings och bedömningsrum, varav ett av de ska fungera som infektionsrum samt en ny reception ska in. Det är i befintliga lokaler.

Nya studentbostäder i Jönköping
Inredning av vind i flerbostadshus till studentboende samt uppförande av nya studentbostäder. Ändring av gällande detaljplan krävs. Uppskattad byggstart och kostnad.

Ombyggnad av kontor i Jönköping
Avser ombyggnad och utvändig ändring av kontors- och lagerbyggnad (IKEA) ca 3000 kvm.

Ombyggnad av hus C, Åsenskolan till förskola i Anderstorp
4 förskoleavdelningar, 1 fritidsavdelning samt personalutrymmen, gemensamma utrymmen och teknikutrymmen. En förskoleavdelning skall vara dragspelsavdelning. Även tillbyggnad med 225 kvm i 1 våning. Byggnaden har 4 plan och alla berörs av åtgärderna.

Ombyggnad av kök och matsal. vid Finnvedens Gymnasium i Värnamo
Upptaget i investeringsbudget/-plan 2016-2020. Ombyggnad av kök och matsal.

Ombyggnad av skola till lägenheter i Bränninge, Habo
Projektet avser ombyggnad av skola till 17 små lägenheter.

Utveckling av idrottshus och simhall, Tranås
Projektet omfattar en tillbyggnad av en multiarena som även inrymmer lokaler för restaurang, restaurangutbildning, café, konferens, omkädning m.m.

Tillbyggnad av lager och kontor i Jönköping
Yta kontor 250 m2 samt 9000 m2 varmlager. Angiven kostnad är uppskattad av redaktör.

Tillbyggnad av industrihus i Värnamo
Tillbyggndad av industri.

Spårbyte vid genomfart Värnamo

Tillbyggnad av industrihus i Eksjö
Avser tillbyggnad industrilokaler på 2200 kvm.

Tillbyggnad av gymnasieskola i Gnosjö
Upptaget i investeringsbudget för 2016 - 2018.

Ombyggnad av industrilokal på Hovslätt, Jönköping
Ombyggnation av industrilokal men en bta på ca 1600 m2. Både invändiga samt utvändiga arbeten.

Ombyggnad av lokaler för onkolog/nukleärmedicin på sjukhus i Jönköping
Objektet avser att på Länssjukhuset Ryhov bygga om lokaler för Onkologen/Nukleärmedicin i Hus E5/E6 plan 3.

Ombyggnad av förskola, i Bor Etapp1
Omfattar genomgripande ombyggnad av förskola i Bor. Förskolan består av 4 avdelningar i en träbyggnad uppförd på 70-talet.

Om- och tillbyggnad av kök, matsal mm vid förskola i Vetlanda
Objektet avser en till- och ombyggnad av kök, matsal, personalutrymmen, förråd och ett ventilationsrum på vinden. Ombyggnadsyta omfattar ca 150 kvm och tillbyggnadsyta avser 260 kvm.

Ombyggnad av fördelningsstation i Jönköping
Nybyggnad av fördelningsstation (ombyggnad av bef byggnad).

Ombyggnad av gata och gc-väg i Jönköping
Gång- och cykelvägen ska nivåmässigt ligga i höjd med gatan och ett antal anslutningar ska öppnas.

Trafiklösning Järnvägsplan samt GC-vägar i Värnamo
Tidpunkt för utförande av ev. åtgärder kan ej anges.

Ombyggnation av butik, Jönköping
Projektet avser ändrad användning från butik till flerbostadshus. 23 stycken lägenheter skall byggas i en huskropp.

Ombyggnad av tillagningskök vid skola i Rydaholm
Projektet avser en ombyggnation av Rydaholmskolans tillagningskök.

Tillbyggnad av affärshus i Gislaved
Avser en tillbyggnad av affärshus i Gislaved.

Tillbyggnad av Solkullens förskola i Hestra, Gislaved
Upptaget i investeringsplan för åren 2016-2020 för planerad byggstart 2017. Tillbyggnaden består av tre avdelningar med en yta om ca 480 kvm.

Ombyggnad av kontor i Jönköping
Avser ändring av planlösning och bärande konstruktion i kontorshus på ca 750 kvm, det ska även in in en balkong.

Ombyggnad av Hultetskolan i Nässjö till förskola, etapp 2
Etapp 2 omfattar 5 avdelningar, delarna 1,2,3,4 och 5. Total kostnad för etapp 1 och 2 är ca 18 miljoner kronor.

Ombyggnad av skolkök & diskrum i Gislaved
Projektet avser ombyggnad av tillagningskök samt diskrum. Byggstart tidigast 2017-2018.

Ombyggnation av flerbostadshus, Jönköping
Projektet avser ombyggnation av 12 stycken lägenheter i befintligt flerbostadshus.

Utbyggnad av allmänna Va-ledningar m.m. inom Västra Solhöjden, Habo etapp 2
Projektet omfattar utbyggnad av va-ledningar, gatuarbeten, parkarbeten samt förläggning av nya el- och optokablar inom ett nytt bostadsområde, Västra Solhöjden, i anslutning till Bränningeleden och Anders Larssons väg.

Tillbyggnad av avfallsanläggning i Vetlanda
Tillbyggnad för förbehandling av matavfall. Markentreprenaden utförs i egen regi.

Tillbyggnad av förskola i Eksjö
Tillbyggnad av kyrka med ett Maria Kapell för en förskola med två avdelningar för ca 30 barn.

Tillbyggnad av ungdomshem i Jönköping
Tillbyggnad av ungdomshem.

Tillbyggnad av industrihus och lager, magasin i Nässjö
Tillbyggnad av industri/lager.

Ombyggnad av äldreboende i Gislaved
Projektet avser ombyggnad av flerfamiljshus på Malmgatan 17 i Små- landsstenar. Entreprenaden avser ombyggnad och tillgänglighetsanpassningar av flerbostadshus till boende för äldre vilket bl.a. innebär renovering/översyn av hiss, stambyten och till stora delar nya installationer.

Ombyggnad till trygghetsboende i Norrhamra, Bor
Ombyggnationen omfattar 14 lägenheter, lägenhetsyta ca 940 kvm, gemensam yta ca 370 kvm, förrådsyta och korridorer på plan 1 samt utvändiga arbeten.

Underhåll av gc-bro i Jönköping
Avser underhållsreparation av stålbro vid A6 motet, Jönköpings kommun. Bro 680-103-1 över E4 och järnväg är byggd 1986 och är en kontinuerlig fackverksbro av stål med farbana av stål.

Ombyggnad samt tillbyggnad av kontor i Jönköping
Anpassning bilhall ca 800 m2. Renovering/ombyggnad kontor 370m2. Tillbyggnad ca 15m2. Utvändiga arbeten, Fasadarbeten.

Om- och tillbyggnad av Bondstorpsskolan, Vaggeryd
Projektet avser till- och ombyggnad av Bondstorpsskolan med en yta på 400 m2.

Tillbyggnad av industri i Bodafors
Projektet vilar för närvarande. Produktionslokaler ca 1500 kvm.

Ombyggnad av spillvattenledning på Isaberg
Byggstart troligen tidigast 2017.

Åtgärdande av entré Järnvägsområdet Brånebacken, Jönköping
Anpassning av utformning.

Skärpta processkrav vid avloppsreningsverk i Huskvarna

Förlängning av Barnhemsgatan i Jönköping

Om- och Tillbyggnad av kontor i Tranås
Projektet avser om- och tillbyggnad av kontor/personalutrymmen på reningsverkets område i Tranås. Tillbyggnad 545 m2(exl fläktrum). Ombyggnad 1450 m2. I entreprenaden ingår även ett nytt tak över befintlig byggnad.

Omläggning av idrottsplats i Sävsjö
Omfattar ombyggnad av idrottsarena, löparbana, höjdhopp, stavhopp, 3 steg samt kulstötning.

Exploatering för mark och VA i bostadsområde i Jönköping
Omfattar exploatering för mark och va i bostadsområde i Jönköping.

Ombyggnad av omkl.rum i sjukhem, Habo
Projektet omfattar renovering av befintliga omklädningsrum med WC och dusch i källarplan på Vårdcentrum Habo. Total yta ca 100 m2.

Tillbyggnad av förskola i Vrigstad
Avser tillbyggnad av Förkolna Paletten i Vrigstad.

Ombyggnad av bibliotek i Gislaved
Avser ändrad användning från banklokal till bibliotek.

Ombyggnad av Västra Storgatan i Jönköping

Utbyggnad av Vallsjöskolans kök i Sävsjö

Tillbyggnad av industrihus i Jönköping
Projektet avser påbyggnad med 2 våningar på industrihus. Byggstart tidigast våren 2017.

Tillbyggnad av industrihus i Gnosjö
Tillbyggnad av industri på 8000 m2.

Ombyggnad av lada till bostäder i Jönköping
Sökt bygglov.Byggstart och kostnad kan ej anges.

Ombyggnad av kontor i Jönköping
Ombyggnad samt av kontorshus i öppen planlösning

Ombyggnad av gymnasiesärskola i Eksjö
Omfattar ombyggnation av gymnasiesärskolan.

Ombyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Projektet avser ombyggnation av 2 stycken flerbostadshus med tillbyggnad av 4 stycken lägenheter i varje huskropp. Vs-entreprenör : Ludvigs rör.

Ombyggnad av befintliga lokaler dagsuppvakningsavdelning, Eksjö
Projektet avser ombyggnation av befintliga lokaler i hus 26 plan 4 på Höglandssjukhuset Eksjö till ny dagsuppvakningsavdelning (Duva)

Hårdgörning av grönytor på Jönköpings flygplats
Ev. kommer projektet att utföras av ramavtalad entreprenör.

Ombyggnad av affärshus i Jönköping
Ombyggnad av affärshus.

Reparation av broar i Jönköping, Kronoberg och Blekinge län
Huvuddel 1: Bro 6-649-1 över GC väg på väg 31 vid Ekhagen i Jönköping Huvuddel 2: Bro 7-142-1 över Femlingens utlopp på väg 120 vid Barkhult öster om Älmhult Huvuddel 3: Bro 10-245-1 över järnväg och enskild väg på väg E22 SO Sörby i Ronneby

Ombyggnad för café, personallokaler mm vid gymnasieskola i Nässjö
Entreprenaden avser att i hus 1 bygga om centrala delar i byggnaden som används för skolmatsal, elevrum, café mm.

Ombyggnad av förskolan Kastanjegården till HBV-hem, Reftele
Ombyggnad av förskola till bostäder för ensamkommande barn, Hbv-hem, Järnvägsgatan 26. Ombyggnad av personalutrymmen till administrationslokaler, Järnvägsgatan 22, Mindre renoveringsåtgärder i fritidslokal, Järnvägsgatan 24.

Tillbyggnad av tennishall i Jönköping
Tillbyggnad tennishall och förråd. Tillbyggnaden omfattar en utomhus tennisbana och en inomhus tennisbana.

Ombyggnad av flerbostadshus i Gislaved
Avser ändrad användning från lokaler till bostäder. Planer finns att det ska vara 70 + bostäder.

Ombyggnad av byggvaruhus i Värnamo
Avser ändrad användning till trävaruhandel samt nybyggnad av skärmtak, kallager samt en skyltanordning. Målningsentreprenör: Målarens målare Jönköping.

Tillbyggnad av industrihus i Gislaved
Avser tillbyggnad av industri.

Tillbyggnad av kontor i Värnamo
Avser tillbyggnad av kontor med sju stycken platser.

Tillbyggnad av hotell i Jönköping
Tillbyggnad av hotell/restaurang. Ej bestämt om byggstarten blir i år, eller nästa år. Man kommer att förhandla med entreprenörer om byggnationen.

Ombyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Projektet avser ombyggnation av flerbostadshus då det skall byggas till 2 stycken lägenheter i källaren samt 4 stycken lägenheter på vinden. Se även objekt nr: 1343014

Ombyggnad av äldreboende i Habo
Projektet avser ändring av befintligt äldreboende. Ombyggnaden innebär att tre befinltiga avdelningar blir fyra. Rambeskrivningen avser el-, tele-, brand-, utrymning-, inbrott- och datasystem. Den skall ansluta till gällande regelverk samt svensk standard, AMA El och AMA Anläggning.

Relining av spillvattenledningar vid Höglandssjukhuset, Eksjö
Relining av spillvattensammar med infordringsmetod på Hus 26 som består av 5 plan. Plan 2: Avfallsanläggning och Friskhus. Plan 3: Medicinsk vårdenhet D. Plan 4: Intensiv vårdsavdelning. Plan 5: Ortopedisk vårdenhet. Plan 6: Jourrum och fläktrum. Uppskattad kostnad.

Ombyggnad av industrihus i Jönköping
Om- och tillbyggnad av lastvagnsanläggning samr nybyggnad av skärmtak.

Om- och tillbyggnad av gatuförråd i Sävsjö
Upptaget i investeringsbudget/-plan 2014-2018. Gatuförrådet byggs om och till för att inhysa all personal inom enheten samt maskiner och verktyg.

Utbyte av sänghissar på Länssjukhuset Ryhov, Jönköping
Utbyte av 2 hissar på Ryhovs länssjukhus.

Till- och ombyggnad av brandstation i Vetlanda
Projektet avser tillbyggnad på 80 m2 samt invändig ombyggnation på 200 m2.

Ombyggnad av kyrka i Jönköping
Om- och tillbyggnad av kyrka avser fasadarbeten samt renovering av toaletter samt tillbyggnad av nya toaletter.

Ombyggnad av gata i Bränninge, Habo

Ombyggnad av flerbostadshus i Jönköping
Avser byte av två större entréportar, ombyggnad av kontor till lägenheter.

Ombyggnad till LSS boende, i Jönköping
Omfattar ombyggnation av fastigheten Hålan 6:5 för individer med autism och andra fysiska funktionsnedsättningar.

Tillbyggnad av industrihus i Sävsjö
Tillbyggnad av industrilokal.

VA-plan, Gislaved
Upptaget i investeringsplan för åren 2016-2020 med ca 3,5 mkr/år

Ny vägsektion Järnvägsgatan i Gislaved
Anläggning av ny vägsektion av Järnvägsgatan när Rv 27 är utflyttad från centrum.

Trafikåtgärder Salviavägen-Halmstadsvägen i Värnamo
0,5 mkr upptaget till förstudie 2016 i investeringsbudget/-plan 2015-2019. Ombyggnad av trafikplats. Tidpunkt för utförande av ev. åtgärder kan ej anges. Kostnad okänd.

Ombyggnad av bro i Jönköping
Anbudshandlingar avseende Utförandeentreprenad beräknas utlämnas januari 2016. Projektet avser brounderhåll.

Iståndsättning av gator i Åminne, etapp 5, Värnamo

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: