Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Härjedalen

Förlängd inflygningslinje/belysning flyget i Härjedalen
Avser diverse åtgärder vid Härjedalen Sveg Airport.

Ombyggnad av industrihus till fotbollshall i Ytterhogdal
Avser ombyggnad av befintligt industrihus till fotbollshall, möjligen att fler aktiviteter tillkommer. Konstgräs och sjövärme.

Ombyggnad av skola i Sveg
Avser renovering av ytskikt i skola.

Ombyggnad av fd Centralskolan i Ytterhogdal
Avser ombyggnad av Centralskolan i Ytterhogdal. Ett kommuncentra ska bildas, med skola åk 0-6, förskola 2 avd, fritidshem, bibliotek och kommunkontor.

Tillbyggnad av restaurang i funäsberget
Tillbyggnad av restaurang för att dubblera antalet sittplatser samt en ny del med inglasad veranda.

Ombyggnad av ventilation i Södra Skolan i Sveg
Ombyggnad av ventilationen på hus C och F på Södra Skolan.

Ombyggnad av skolkök i Sveg
Avser ändrad användning från verkstad till skolkök.

Tillbyggnad av garage i Sveg
Bygglov för tillbyggnad gällande garage.

Tillbyggnad av ställverk i Sveg
Bygglov för tillbyggnad gällande ställverk.

Tillbyggnad av skjutbana i Sveg
Bygglov för utökning av skjutplatser till 30 och ombyggnad av hwc.

Tillbyggnad av lager i Sveg
Avser tillbyggnad gällande lagerbyggnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Ombyggnad av livsmedelsbutik i Sveg
Avser att sätta upp en mellanvägg i befintlig byggnad.

Projekt Svegskorset
Upptaget i investeringsbudget för åren 2016-2018. Omstrukturering av Svegskorset.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: