Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Härjedalen

Hastighetshöjande åtgärder på väg 84 mellan Kårböle-Funäsdalen, del 1

Förlängd inflygningslinje/belysning flyget i Härjedalen
Avser diverse åtgärder vid Härjedalen Sveg Airport.

Ombyggnad av fd Centralskolan i Ytterhogdal
Avser ombyggnad av Centralskolan i Ytterhogdal. Ett kommuncentra ska bildas, med skola åk 0-6, förskola 2 avd, fritidshem, bibliotek och kommunkontor.

Tillbyggnad av restaurang i funäsberget
Tillbyggnad av restaurang för att dubblera antalet sittplatser samt en ny del med inglasad veranda.

Ombyggnad av industrihus i Sveg
Bygglov för ombyggnad gällande industribyggnad.

Tillbyggnad av fritidshus i Sveg
Bygglov för tillbyggnad gällande fritidshus.

Tillbyggnad av garage i Sveg
Bygglov för tillbyggnad gällande garage.

Tillbyggnad av ställverk i Sveg
Bygglov för tillbyggnad gällande ställverk.

Tillbyggnad av skjutbana i Sveg
Bygglov för utökning av skjutplatser till 30 och ombyggnad av hwc.

Tillbyggnad av lager i Sveg
Avser tillbyggnad gällande lagerbyggnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Ombyggnad av skolkök i Sveg
Avser ändrad användning från verkstad till hemkunskapssal för ca 30 elever.

Ombyggnad av enbostadshus i Sveg
Bygglov för ombyggnad gällande enbostadshus.

Ombyggnad av fritidshus i Sveg
Bygglov för ombyggnad gällande fritidshus.

Ombyggnad av gäststuga i Sveg
Bygglov för ombyggnad gällande gästhus.

Ombyggnad av livsmedelsbutik i Sveg
Avser att sätta upp en mellanvägg i befintlig byggnad.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: