Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Berg

Ombyggnad av f.d. gruppboende till lägenheter i Svenstavik
Före detta HVB boende ska omvandlas till vanliga hyreslägenheter. Byggstart planeras under innevarande år. Kostnaden är uppskattad.

Ny belysning i motionsspår i Klövsjö
Avser installation av belysninganläggning för motionsspår och idrottsplats inkl grävning och schaktning i Klövsjö. Detta är beläget inom fastigheterna Klövsjö 6:17, 6:19, 6:21 och 6:31

Ny belysning i elljusspår i Myrviken
Installation av ny belysningsanläggning.

Tillbyggnad av enbostadshus i Rätan
Tillbyggnad.

Ombyggnad pumpstation "Banvakten", Hackås
Upptaget i investeringsbudget för åren 2016-2018.

Tillbyggnad skärmtak industrihus i Rätan
Tillbyggnad industrilokal.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: