Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Åre

Förstärkning av väg samt gc-väg, Månsåsen-Svenstavik
Avser en sträcka på totalt 38 km för delsträckorna Svenstavik-Kövra och Kövra-Månsåsen.

Modernisering av vattenkraftverk i Järpströmmen, Åre etapp 2
Avser aggregatrenoveringen av ett vattenkraftverk. NCC sköter bergskrotningsuppdrag.

Kontaktledningsåtgärder mellan Duved-Norska gränsen
Montering av förstärkningslina Duved-Storlien och utbyte av befintliga el-stolpar mellan Storlien och Norska gränsen.

Ombyggnad av restaurang och gym i hotell, Åre

Ombyggnad av hotell i Åre
Planer finns på ombyggnad av järnvägsstationen till ett hotell med 25 rum. Byggstart och kostnad uppskattad.

Tillbyggnad av Mörsils skola i Åre
Projektet omfattar 2 stycken tillbyggnader. I en tillbyggnad kommer förskolan att inrymmas och i en tillbyggnad skollokaler. Uppskattad kostnad. Projektering av projektet sker samtidigt, oklart hur det blir med byggnation.

Utbyggnad av avloppsreningsverk i Storlien, Åre kommun
Anbud kommer att infordras på totalentreprenad.

Ombyggnad av avloppsreningsverk i Hallen
Planerna ligger på is.

Om- och tillbyggnad av fjällstation på Sylarna
Tidiga planer. Omfattning ej fastställt. Blir ev rivning och nybyggnad istället. Uppskattad byggstart och kostnad.

Ombyggnad av hotellbyggnader till bostäder, etapp 3
Planerat projekt efter etapp 2. Ombyggnad av befintliga hotellbyggnader till bostäder.

Renovering av stenmur vid Åre gamla kyrka
Planerat projekt. Oklart när upphandling kommer att ske. Uppskattad start och kostnad.

Utbyggnad av relaxavdelning på hotell i Undersåker
Planer finns för utbyggnad av relaxavdelningen med pool, omfattning kan för dagen ej anges, just nu är inga beslut tagna.

Rivning av gammal spritfabrik i Järpen
Omfattar rivning av stor hög byggnad i tegel med torn. Projektet är avhängigt Åre kommuns planer på att sanera markområdet omkring Gamla spritfabriken.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: