Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Jämtlands län

Berg (3)
Bräcke (4)
Krokom (12)
Ragunda (6)
Strömsund (13)
Åre (19)
Östersund (23)
Ny- och ombyggnad av vattenverk i Östersund
Förnyelse av hela verket. NF membrananläggning kommer att anläggas i en ny separat byggnad. Uppförande av byggnad för membrananläggning kommer att upphandlas separat. Kompletterande rening och kapacitetshöjande åtgärder planerar beställaren att genomföra år 2018-2019. Designkapaciteten för NF-anläggningens permeatproduktion uppgår till 1.250 kbm/h. Entreprenadskede oktober 2018-september 2019.
Basunderhåll på allmänna vägar inom område Strömsund
Ca 1280 km väg varav grusväg 503 km och gc-väg 19 km.
Ombyggnad av Lugnviksskolan i Östersund
Upptaget ur investeringsbudget för åren 2017-2019.
Förstärkning av väg samt gc-väg, Månsåsen-Svenstavik
Bärighet- och tjälsäkringsåtgärder samt breddning. Även kurvrätning i Hovsberg och en gc-väg Galghammarsudden-Hoverberg ingår. Etappen Svenstavik-Kövra omfattar 20 km och etappen Kövra-Månsåsen omfattar 17 km.
Ombyggnad av väg 711 mellan Bräcke-Albacken
Projektet avser förstärkning av väg samt tillgänglighets- och trafiksäkerhetsåtgärder. Ca 33 km lång sträcka. Grusväg.
Utbyggnad av hotell på Frösön, Etapp 1
Utbyggnad av hotellet. I denna etapp planeras ca 100 tillgänglighetsanpassade familjerum.
Ombyggnad av PC-skolan/Körfältsskolan
Palmcrantzskolan och Körfältsskolan ska bli en enhet. Planeras vara klar hösten 2019.
Förstärkning av väg 829 mellan Lövberga-Alanäs
Projektet avser en sträcka på 26 km.
Om- och tillbyggnad av församlingshem i Östersund
Tanken är att renovera den befintliga byggnaden, samt uppförande av en ny byggnad i två våningar som byggs ihop med kyrkan. Uppskattad byggstart.
Renovering/nybyggnad av skolor/förskolor
Omfattar utveckling av skolor i Östersund dom närmaste åren.
Förstärkning av kraftverksdamm vid Olderns kraftverk
Avser förstärkning av kraftverksdamm. Uppskattad byggstart.
Förstärkning av väg 662 mellan Bonäshamn-Huså
Projektet avser en sträcka på 17 km.
Ombyggnad/renovering av pumpstation i Östersund
Avser nya avloppspumpar, nytt reservkraftverk samt byte av ventilationssystem.
Ombyggnad av väg 675 mellan Valne-Änge
Projektet avser förstärkning av väg samt tillgänglighets- och trafiksäkerhetsåtgärder. Ca 12 km lång sträcka. Grusväg.
Nya stigningsfält mm på E14 mellan Sta-Rännbergsbacken
Ca 1,8 km lång sträcka, nya stigningsfält, profiljustering mm.
Kontaktledningsåtgärder mellan Duved-Norska gränsen
Montering av förstärkningslina Duved-Storlien och utbyte av befintliga el-stolpar mellan Storlien och Norska gränsen.
Ombyggnad av grundskola i Gäddede
Anpassning av skola samt byte av fönster med mera. Projektering utförs av ramavtalad konsult.
Rivning industrilokaler/fd Slakteri
Rivning av fd Slakteri. 4 fastigheter varav en större huvudbyggnad. Yta ca 10 000 kvm. Saneringsarbete (asbest, PCB etc enl miljöinventering), rivning av ledningar och kanalisationer i mark fram till anslutningspunkter, lätt rivning av installationer och inredning, tung rivning av Stommar. Senaste 10 åren har fastigheterna använts som företagslokaler och förrådsverksamhet.
Tillbyggnad av förskola i Östersund
Avser tillbyggnad av förskola, nybyggnad av förråd samt anläggning av parkeringsplatser. Yta ombyggnad ca 400 m2. Yta tillbyggnad ca 480 m2. Berörd tomtarea ca 5500 m2.
Ombyggnad av hotell i Åre
Planer finns på ombyggnad av järnvägsstationen till ett hotell med 25 rum.
Nya stigningsfält mm på E14 mellan Hålland-Undersåker
Ca 3,2 km lång sträcka, kanaliserade korsningar, ögla, omdragning av allmän väg samt nya parallellvägar.
Ombyggnad av plankorsning på Mittbanan
Trimning och effektivisering.
Tillbyggnad av hotell i Sveg
Tillbyggnad hotellet med 600 kvm inrymmande hotellrum.
Anläggande av skärmbassäng för dagvatten, Östersunds kommun
Avser uppförande av skärmbassäng för omhändertagande av dagvatten.
Om- och tillbyggnad av kontor och samlingslokaler i Östersund
Avser om- och påbyggnad av kontors- och samlingslokaler på Krondikesvägen 60. Ombyggnad ca 2100 kvm och påbyggnad med en våning på ca 800 kvm.
Ombyggnad till vandrarhem i Gällö, Bräcke
Avser ombyggnad av befintlig kontorsbyggnad till ett vandrarhem.
Ombyggnad av skola i Åre
Installation av VA, ventilation och brandskydd.
Nytt produktionskök vid sjukhuset i Östersund
Anpassning av lokalerna och förbättring av logistiken i samband med byte av köksutrustning.
Ombyggnad av hissar i Kv Solberg, Östersund
Avser renovering av ett antal hissar i Kv Solberg, Prästgatan 56-60, Storgatan 55-59 och Tullgatan 8.
Ombyggnad av toaletter m.m vid campingplats i Sveg
Avser rivnings- samt ombyggnadsarbeten på entré- och källarplan, bl.a ombyggnad av toaletter.
Ombyggnad och delning av värmesystem i Torvalla, Östersund
Projektet avser att särskilja punkthus från radhus med egna värmeväxlare, varmvatten och värrmemen för bostadsområdena Gräftågränd, Arågränd och Dammågränd.
Tillbyggnad av Relax avdelning, i Östersund.
Tillbyggnad av en relax avdelning på Hotell Fjällgården i Åre.
Tillbyggnad av restaurang i funäsberget
Tillbyggnad av restaurang för att dubblera antalet sittplatser samt en ny del med inglasad veranda.
Ombyggnad av kontor till lägenheter i centrala Östersund
Ombyggnad till 7 lägenheter. Uppskattad kostnad.
Ombyggnad av skola i Östersund
Objektet avser ombyggnad av skollokaler, ny hemkunskapssal samt uppdatering av ventilationsanläggning plan 6, hus 3, Solliden.
Konvertering av värmesystem i flerbostadshus i Tandsbyn
Avser konvertering av värmesystem från el till bergvärme. Nytt ledningssystem för värme, varmvatten och VVC ska installeras samt nya radiatorer.
Tillbyggnad av reservkraft i Östersund, etapp 2
Avser installation av containerreservkraft till Torvalla & Odensalabäckens tryckstegring.
Tillbyggnad av reservkraft i Östersund, etapp 1
Avser montage av två nya frekvensomformare samt ombyggnad av befintligt automatikskåp och installation av värmepump.
Ombyggnad till flerbostadshus i Storlien, etapp 2
Ombyggnad till permanenta bostäder, ca 6 lägenheter.
Ombyggnad av ventilation i förskola i Krokoms kommun
Projektet avser om- och nybyggnad av ventilationsanläggningen i förskolan Hjärtat, Ås.
Förnyelse av 40/20 kv station 2 i Sveg
Avser ny byggnad som ska inrymma kontrollutrustning och nytt 20 kV ställverk.
Ombyggnad till hotell i Strömsund
Ändrad användning av gymnastiksal till boende med totalt 8 rum.
Omläggning av vattenledning i Ulriksfors
Tidpunkt för utförande kan ej anges. Asbetsledning, arbetsmiljömässig åtgärd.
Konsultstöd för fördjupad studie i drift och underhåll för vindkraft, Strömsund
Avser fördjupad studie om vindkraftens drift och underhåll. Studien ska visa på hur arbetsmarknaden ser ut under vindkraftens driftfas och på möjligheter till förbättringar inom drift och underhåll vad gäller teknik, affärer och arbetsprocesser.
Upphandling av statusbesiktning, Ragunda kommun
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Ragunda kommun har för avsikt att under 2017 och 2018 statusbesikta och kartlägga ca 89 155 kvm fastigheter för uppdatering av kommunens fastighetssystem Incit Xpand avseende byggnadstekniska åtgärder.
Ombyggnad av bro över Indalsälven vid Hammaren (Hammarforsen)
Ny isolering/beläggning, diverse betongreparationer.
Ombyggnad av elevhem till vandrarhemsboende i Rösta, Ås
Byggstart kan ej anges. Kostnad okänd.
Kontorsbyggnad totalförstörd i brand
Den brandhärjade byggnaden kommer med största sannolikhet inte att återuppföras. Rivning och återställande av mark. Kostnaden är uppskattad.
Ombyggnad av reception samt kök i Åre
Ombyggnad av reception och kök i vandrarhem.
Förluftningsutrustning för avloppsreningsverk i Funäsdalen och Tänndalen
Avser installation av en så kallad ”förluftning” i befintliga dammar belägna i Funäsdalen och Tänndalen.
Ombyggnad av flerbostadshus i Funäsdalen
Bygglov för ombyggnad av restaurang till 17st lägenheter.
Tillbyggnad av affärshus i Sveg
Bygglov för tillbyggnad gällande lager för affärslokaler.
Ombyggnad av förskola i Sveg
Bygglov för ändrad användning från kontor till dagis-fritids.
Tillbyggnad av tvätthall i Strömsund
Tillbyggnad av en spolhall.
Tillbyggnad av slakteri i Strömsund
Tillbyggnad av ett slakteri.
Tillbyggnad av betongindustri i Strömsund
Tillbyggnad av härdkammaranläggning.
Ombyggnad av förskola i Åre
Ändrad användning av daghem.
Ombyggnad av hotell i Åre
Ändring av planlösning och ventilation på fastigheten.
Ombyggnad av lägenhet i Krokom
Ändrad användning från kontor till lägenhet.
Ombyggnad av fotbollsplan i Åre
Ändring av fotbollsplan.
Tillbyggnad av lastkaj i Krokom
Tillbyggnad av laskaj till kök på förskola.
Tillbyggnad av skärmtak i Åre
Tillbyggnad av skärmtak med stödmur.
Tillbyggnad av skärmtak i Rätan
Tillbyggnad av skärmtak.
Tillbyggnad av pizzeria i Krokom
Tillbyggnad av entré pizzeria på bensinstation.
Tillbyggnad av fritidshus i Rätan
Tillbyggnad och fasadändring av två fritidshus.
Ombyggnad av lägenhet i Sveg
Bygglov för ändrad användning från pub till lägenhet.
Ombyggnad av cafeteria i Sveg
Bygglov för ändrad användning från turistbyrå till souvenir-café.
Tillbyggnad av bageri i Sveg
Bygglov för tillbyggnad gällande bagarstuga.
Tillbyggnad av fritidshus i Sveg
Bygglov för tillbyggnad gällande fritidshus.
Ombyggnad av förråd i Sveg
Bygglov för flytt av byggnad.
Rivning av enbostadshus i Krokom
Avser rivning av fastigheten Hissmoböle 2:352
Tillbyggnad av produktionslokal i Åre
Strandskyddsdispens för tillbyggnad av produktions- och lagerlokal.
Rivning av förråd i Krokom
Rivning av byggnad.
Rivning av enbostadshus i Åre
Rivning av enbostadshus.
Ombyggnad av affärshus i Krokom
Flytt av bankomatrum.
Ombyggnad av hembygdsgård i Rätan
Om- och tillbyggnad av bygdegård.
Tillbyggnad av maskinhall i Strömsund
Om- och tillbyggnad av en maskinhall till slakteri.
Ombyggnad av produktionslokal i Åre
Ombyggnad av byggnad för anpassning av verksamhet.
Ombyggnad av enbostadshus i Åre
Ombyggnad av enbostadshus.
Tillbyggnad av bensinstation i Krokom
Avser en ny cistern med add blue för lastbilar.
Åtgärder av skolgård, Kullstaskolan, Ragunda
Åtgärd av dålig asfalt på skolgård. Borttagning av gammal asfalt, bortgrävning samt återfyllning av nyasfaltering.
Ombyggnad av hotell i Åre
Ombyggnad av hiss från personhiss till varuhiss.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: