Byggsveriges affärskälla!

Oslagbar koll på byggmarknadens byggprojekt och byggföretag

Aktuella ROT-projekt i Jämtlands län

Berg (7)
Bräcke (3)
Krokom (8)
Ragunda (8)
Åre (9)
Östersund (28)

Ny- och ombyggnad av vattenverk i Östersund
Byggstart planeras för 2017. Förnyelse av hela verket. NF membrananläggning kommer att anläggas i en ny separat byggnad. Uppförande av byggnad för membrananläggning kommer att upphandlas separat. Kompletterande rening och kapacitetshöjande åtgärder planerar beställaren att genomföra år 2017-2019. Designkapaciteten för NF-anläggningens permeatproduktion uppgår till 1.250 kbm/h. Entreprenadskede oktober 2018-september 2019.

Ombyggnad av väg 711 mellan Bräcke-Albacken
Projektet avser förstärkning av väg samt tillgänglighets- och trafiksäkerhetsåtgärder. Ca 33 km lång sträcka. Grusväg.

Modernisering av vattenkraftverk i Järpströmmen, Åre etapp 2
Avser aggregatrenoveringen av ett vattenkraftverk. NCC sköter bergskrotningsuppdrag.

Om- och tillbyggnad av församlingshem i Östersund
Tanken är att renovera den befintliga byggnaden, samt uppförande av en ny byggnad i två våningar som byggs ihop med kyrkan. Uppskattad byggstart.

Ombyggnad av väg 675 mellan Valne-Änge
Projektet avser förstärkning av väg samt tillgänglighets- och trafiksäkerhetsåtgärder. Ca 12 km lång sträcka. Grusväg.

Kontaktledningsåtgärder mellan Duved-Norska gränsen
Montering av förstärkningslina Duved-Storlien och utbyte av befintliga el-stolpar mellan Storlien och Norska gränsen.

Säkerhetshöjande åtgärder på damm i Ljusnan
Projektet avser tåstödbank på nedströmssidan, ombyggnad av erosionsskyddets övre del.

Utbyggnad av Icabutik på Frösön
Butiksytan ska bli 380 kvadratmeter större och den andra tillbyggnaden ska bli lager- och personalutrymmen på 410 kvadratmeter eller totalt 820 kvadratmeter i två plan.

Påbyggnad av lägenheter i Odenslund
Projektet ligger något vilande. Uppskattad byggstart och kostnad. Projektet avser en påbyggnad på befintlig affärslokal med 21 bostadsrättslägenheter i 3 huskroppar. En huskropp med 4 våningar, 1 huskropp med 3 våningar och 1 huskropp med 2 våningar. På taket även en altan ca 700 kvm.

Utbyggnad av begravningsplatser i Östersund
Utökning av begravningsytan med 2,5 hektar. Ytan skall till största delen användas för begravningar av urnor, en mindre del för kistor. Kommer även att användas för muslimska begravningar. Utföres under två år, etapp 1 och 2.

Förstärkning av väg 659 mellan Såå-Vik
Projektet avser en sträcka på 5 km.

Tillbyggnad av Mörsils skola i Åre
Projektet omfattar 2 stycken tillbyggnader. I en tillbyggnad kommer förskolan att inrymmas och i en tillbyggnad skollokaler. Uppskattad kostnad.

Förlängd inflygningslinje/belysning flyget i Härjedalen
Avser diverse åtgärder vid Härjedalen Sveg Airport.

Ombyggnad av väg 559 vid Tandsbyn-Skurun

Ombyggnad av plankorsning på Mittbanan
Trimning och effektivisering.

Utbyggnad av avloppsreningsverk i Storlien, Åre kommun
Avser utbyggnad av avloppsreningsverk.

Om- och tillbyggnad av skolbyggnad i Ås, Krokom
Avser om- och tillbyggnad av Åsgård på fastighet Ås-Hov 1:126, färdigställande innan höstterminen 2017.

Om- och tillbyggnad av kontor i Krokom
Avser en om- och tillbyggnad av befintlig byggnad för att möjliggöra ett nytt kontor. Totalt över hela byggnaden berörs ca 1100 kvm yta av arbetet.

Beläggning av väg 504 mellan Lillhärdal-gräns mot Dalarnas län

Upprustning av väg 801 i Jämtland
Grusväg.

Ombyggnad av skola i Sveg
Avser renovering av ytskikt i skola.

Ombyggnad av hissar i Kv Solberg, Östersund
Avser renovering av ett antal hissar i Kv Solberg, Prästgatan 56-60, Storgatan 55-59 och Tullgatan 8.

Ombyggnad till konferensanläggning i Östersund
Projektet avser ombyggnad av sportstugan till konferensanläggning med spa-/bastuavdelning i källaren.

Invändig ombyggnad av kommunhuset i Krokom
Omfattar ombyggnad av en del av biblioteket i kommunhuset till 8 st kontor, samt 2 stycken sammanträdesrum.

Nytt bergvärmesystem för Frösö ridcenter, Frösön
Nybyggnad av värmesystem för bergvärme. Ersätter befintligt värmesystem och uppför ett nytt teknikutrymme i samband med detta.

Ombyggnad av f.d. gruppboende till lägenheter i Svenstavik
Före detta HVB boende ska omvandlas till vanliga hyreslägenheter. Byggstart planeras under innevarande år. Kostnaden är uppskattad.

Tillbyggnad av förskola i Östersund
Avser tillbyggnad av förskola, nybyggnad av förråd samt anläggning av parkeringsplatser. Yta ombyggnad ca 400 m2. Yta tillbyggnad ca 480 m2. Berörd tomtarea ca 5500 m2.

Ändrad verksamhet i lokal till kontor i Krokom
Avser ändring från affärslokaler till kontor, personalutrymmen, lager och bobutik.

Ledningsåtgärder i Midskog - Rätan
CL2 S2 statusåtgärder

Tillbyggnad av restaurang i funäsberget
Tillbyggnad av restaurang för att dubblera antalet sittplatser samt en ny del med inglasad veranda.

Ombyggnad för ny MR-kamera vid Östersunds sjukhus
Objektet avser ombyggnad av g:a bassänghallen till lokaler för ny MR-kamera. Byggnadsarea ca 90 m² plan 0, 130 m2 plan 1, 20 m² plan 3 samt separat utvändigt schakt ca 15 m2. Behandlad tomtarea ca 50 m2 + återställningsyta.

Ombyggnad av skola i Östersund
Objektet avser ombyggnad av skollokaler, uppdatering av ventilationsanläggning plan 6, hus 3, Solliden.

Reparation av Ragundatunneln
Bergrensning, bultning, nya dräner och betongsprutning.

Drift och underhåll avseende beläggningsarbeten, Åre kommun
Möjlighet till 1+1 års förlängning.

Drift och underhåll avseende gatubelysning, Åre kommun
Möjlighet till 1+1 års förlängning.

Sluttäckning av Gräfsåsens avfallsanläggning, Östersund
Avser sluttäckning av ca 1,4 ha mark på Gräfsåsens avfallsanläggning.

Beläggning av väg 87 mellan Gräfsåsen-Stugun

Grusvägsunderhåll på sträckan Borgvattnet-Björkhöjden

Renovering av Strömsundsbron

Beläggning av väg 346 mellan Hoting-Rossön

Ramavtal för service av högspänningsanläggningar, Östersund
Avtalet gäller 5 objekt inom Östersund och Frösön. Rådhuset, Södra Gröngatan 24 i Östersund Solliden, Sollidenvägen 62B, Östersund Storsjöbadet Krondikesvägen 95A i Östersund Palmcrantzskolan, Tegelbruksvägen 36 i Östersund Lövsta Företagscentrum, Lövstavägen 1, Frösön. Möjlighet till förlängning av avtalet med 1 + 1 år. Uppskattat värde.

Ombyggnad av biosteg vid avloppsreningsverk i Strömsund, etapp 2
Befintligt biosteg byggs om till 2 biosteg-fack, samt 2 flockningsfack. Idag bedrivs anläggning som aktivslam, processen ändras till MBBR med bärarmaterial. Maskinentreprenören levererar och monterar all maskinell utrustning.

Ombyggnad av hotellbyggnader till bostäder, etapp 3
Planerat projekt efter etapp 2. Ombyggnad av befintliga hotellbyggnader till bostäder.

Ombyggnad av vnetilation i förskola i Krokoms kommun
Projektet avser om- och nybyggnad av ventilationsanläggningen i förskolan Hjärtat, Ås.

Utbyggnad av relaxavdelning på hotell i Undersåker
Planer finns för utbyggnad av relaxavdelningen med pool, omfattning kan för dagen ej anges, just nu är inga beslut tagna.

Ombyggnad till lokaler för träningsskola i Hammarstrand
Objektet avser en ombyggnation av tidigare vaktmästeri/personalrum/toalett till lokaler för träningsskolan.

Ombyggnad av ventilation mm på Hällebo Servicehus, OfferdalEde
Objektet avser ombyggnad av delar av ventilations- och vs-anläggningen i Hällebo Servicehus. Installation av ett nytt ventilationsaggregat, byte av fläktar i 3 aggregat samt ombyggnad av panncentral. Ombyggnad och läggning av nytt yttertak kök. Innefattar bygg-, el-, styr och vs-arbeten.

Ombyggnad av städrum/tvättstuga mm vid skola i Hammarstrand
Avser ombyggnation av städrum, med utökning av städrummet till tvättstuga, nybyggnation av ett personalrum samt byggnation av en ramp.

Till- och ombyggnad av kontor och entré i Östersund
Avser en till- och ombyggnad av kontorshus med bl.a ny entrélösning samt åtgärder för ytskikt.

Ombyggnad av Fagervallsskolan i Östersund
Anpassning av förskolelokaler till skollokaler i Hus A på Fagervallskolan.

Om-och tillbyggnad av livsmedelsaffär i Ragunda

Konvertering och anslutning till fjärrvärme, Östersunds Camping
Etappen avser konvertering och anslutning av fjärrvärme till lägenheterna 113-139, totalt 27 st lgh i 4 huskroppar.

Ombyggnad av ventilation i Södra Skolan i Sveg
Ombyggnad av ventilationen på hus C och F på Södra Skolan.

Ombyggnad av kontor i Ragunda
Bygglovsansökan ändrad användning.

Ombyggnad av bensinstation i Ragunda
Bygglovsansökan/bygganmälan för anpassning av drivmedelsstation. Detta då kommunen eventuellt beslutar öppning/stängning av en eller flera in- och utfarter där bensinstationen påverkas.

Ny belysning i elljusspår i Myrviken
Installation av ny belysningsanläggning.

Ombyggnad av skärmtak vid skola i Ås, Krokom
Avser ombyggnad av befintligt solskydd till skärmtak vid lantbruksgymnasium.

Ombyggnad av flerbostadshus i Östersund
Bygglov ändrad användning - från hotell till lägenhet.

Ombyggnad av cafeteria i Östersund
Bygglov Ändrad användning - från kontor till café.

Ombyggnad av utbildningslokal i Östersund
Bygglov ändrad användning av del av kontorshus till vuxenutbildning.

Tillbyggnad av slakteri i Strömsund
Tillbyggnad av ett slakteri.

Ombyggnad till hotell i Strömsund
Ändrad användning av gymnastiksal till boende med totalt 8 rum.

Ombyggnad av hotell i Rätan
Ändring av planlösning.

Ombyggnad av församlingshus i Rätan
Ändring av brandskydd.

Tillbyggnad av enbostadshus i Rätan
Tillbyggnad.

Tillbyggnad av golfbana i Rätan
Tillbyggnad/ombyggnad av golfstudio.

Ombyggnad av lägenhet i Östersund
Bygglov ändrad användning av flerbostadshus - från lokal till bostad.

Ombyggnad av fritidshus i Sveg
Bygglov för ombyggnad gällande fritidshus.

Tillbyggnad av garage i Sveg
Bygglov för tillbyggnad gällande garage.

Tillbyggnad av ställverk i Sveg
Bygglov för tillbyggnad gällande ställverk.

Tillbyggnad av skjutbana i Sveg
Bygglov för utökning av skjutplatser till 30 och ombyggnad av hwc.

Tillbyggnad av bageri i Östersund
Bygglov tillbyggnad av bagarstuga.

Ombyggnad av skolkök i Sveg
Avser ändrad användning från verkstad till hemkunskapssal för ca 30 elever.

Tillbyggnad av lager i Sveg
Avser tillbyggnad gällande lagerbyggnad. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.

Ombyggnad av livsmedelsbutik i Sveg
Avser att sätta upp en mellanvägg i befintlig byggnad.

Rivning av förråd i Östersund
Anmälan rivning av 3 förrådsbyggnader.

Laddstationer för elbussar, i Östersund.
Leverans och montage av 2 laddstationer och 2 pantografer för el bussar enligt det öppna gränsnittet OPPCharge. Leverans och montage av elskåp med plats för elmätare och strömtransformatorer. Serviceavtal för anläggningen. Överordnat system för övervakning och insamling av statisk från anläggningen.

Ombyggnad av lägenhet i Strömsund
Inredande av ytterligare bostad i flerbostadshus.

Tillbyggnad av affärshus med entré i Östersund
Tillbyggnad av affärshus med entré/trapphus och skärmtak samt invändig ändring.

Nyetablering av utomhusaktivitetsytor vid särskilda boenden i Krokoms kommun
Avser byggnation av tre ytor för utomhusaktiviteter vid Solbacka vårdhem, Hällebo servicehus samt Karelsvägen 6, Nälden.

Ombyggnad av förskola i Häggenås
Fyra innerväggar skall rivas vilket medför att angränsande installationer och ytskikt ska anpassas. Mellan entréerna på förskolan skall det breda skärmtaket förlängas.

Tillbyggnad skärmtak industrihus i Rätan
Tillbyggnad industrilokal.

Gratiserbjudanden

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: