Nya affärsmöjligheter
på projektmarknaden

Aktuella ROT-projekt, Renovering, Ombyggnad, Tillbyggnad i Varberg

Klicka här om du också vill exponera dig för beslutsfattare som årligen ritar och köper in varor och tjänster för mer än 200 miljarder!
Ny- och ombyggnad av simhall i Varberg
Avser ny- och ombyggnad av simhall innehållande en 50-metersbassäng, aktivitetsbad, multibassäng, en träningsanläggning och en gemensam cafeteria.
Påbyggnad av affärshus Varberg
Avser påbyggnad av två våningar om totalt 5600 kvm. Befintliga lokaler ska byggas om och grundförstärkas samt rustas upp med nya hissar, rulltrappor, ny fasad och nytt skärmtak.
Utbyte av signalställverk i Varberg
Förberedande arbete i projekt Varbergstunneln, Västkustbanan Varberg-Hamra. BEST-K.
Ombyggnad av transformatorstation i Varberg
Avser ombyggnad av 130kV_AC-ställverk till AB-ställverk och ombyggnad av 50 kV_AC-ställverk till AB-ställverk.
Om- och tillbyggnad av Varbergs Tingsrätt, Varberg
Avser om- och tillbyggnad av Varbergs Tingsrätt för bl.a säkerhetshöjande åtgärder. Tillbyggnad av en fastighet i anslutning till entrén med säkerhetskontroll och utökat väntrum. Tingssal 2 kommer att uppgraderas till en sal med förhöjd säkerhet. Tillbyggnad av en ny häktesdel med garage, häktesrum m.m. Ombyggnad på plan 3 och 4 där personalköket på plan 3 kommer att ersättas med kontorsrum. Plan 4 kommer det att byggas nya ytor för personalkök och bibliotek.
Ombyggnad av luftbehandlingssystem vid sjukhus i Varberg
Avser ombyggnad av det befintliga luftbehandlingssystemet till ett nytt system. Den nya installationen innebär att 6 eller 7 st nya ventilationsaggregat ska ersätta den befintliga 50-fläkten.
Ombyggnad av skolgård i Veddige, Varberg
Projektet avser ombyggnad av skolgård vid skola. Byggstart tidigast våren 2018.
Ombyggnad av flerbostadshus i Varberg
Projektet avser ombyggnad av banklokal till två butiker på bottenplan, tre nya lägenheter på andra våningen samt lager i källarvåning.
Upprustning av park i Varberg
Projektet avser upprustning av park.
Ombyggnad av korsning i Varberg
Projektet avser ombyggnad av korsningen vid Södra vägen - Kattegattsvägen till rondell.
Ombyggnad av korsning i Varberg
Projektet avser ombyggnad av korsningen vid Träslövsvägen - Österängsvägentill rondell.
Inglasning av balkonger på flerbostadshus i Varberg
Projektet avser inglasning av balkonger på flerbostadshus.
Ombyggnad till butikder i Varberg
Projektet avser ombyggnad av banklokal till två klädbutiker samt ombyggnad i källarvåning till personallokal och förråd.
Tillbyggnad av verkstad i Varberg
Projektet avser tillbyggnad av verkstadslokal och lager.
Tillbyggnad av flerbostadshus i Varberg
Till/ombyggnad flerbostadshus. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av transformatorstation i Varbergs kommun
Avser ombyggnad av transformatorstation med bl.a utbyte av två stycken 130/10 kV-transformatorer, utbyte av 130 kV-transformatorfack,utbyte av brytare, spänning- och strömtransformatorer 130 kV linjefack, utbyte av 10 kV byggnad, utbyte av 10 kV ställverk samt utbyte av skydd- och kontrollutrustning.
Ombyggnad av gångstråk och cykelbana i Varberg
Förslag finns på bredare gångvägar och en separat cykelväg. Utformningen av gatan ska även rymma ytor för trädplantering/allé. Byggstart tidigast våren 2019.
Kablifiering av ledningar i Holmagärde, Varbergs kommun
Avser markförläggning av delsträcka med befintliga luftledningar.
Rivning av bostäder i Bua, Varberg, etapp 1
Projektet avser rivning av 8 lägenheter i ett flerbostadshus.
Installation av biogaspanna vid värmeverk i Varberg
Avser installation av en komplett biogaseldad panna med kringutrustning placerad i en container 20 fot. Pannan ska eldas med rötgas från det intilliggande reningsverket och producera värme till fjärrvärmeverket. Panna med kringutrustning ska uppfylla kraven enligt EGN 2014.
Renovering av råvattenledning i Varberg, etapp 2 (C-D)
Projektet avser renovering av råvattenledning ca 450 meter som korsar motrovägen sydost om Klockaregården. Uppskattad byggstart och kostnad.
Renovering av råvattenledning i Varberg, etapp 1 (A-B)
Projektet avser renovering av råvattenledning ca 790 meter mellan Värnamovägen och Klockaregården. Uppskattad byggstart och kostnad.
Rivning av plattformstak på järnvägsstationen i Varberg
Rivning av plattformstak samt uppsättande av väderskydd på Järnvägsstationen i Varberg, bandel 627. Detta är en del av projekt Varbergstunneln, Västkustbanan, mellan Varberg-Hamra.
Ombyggnad av affärshus i Varberg
Anmälan om ny imkanal. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av flerbostadshus i Varberg
Installera/ändra anordning för ventilation. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information,
Ombyggnad av flerbostadshus i Varberg
Installera/ändra anordning för ventilation. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Ombyggnad av markanläggning i Varberg
Marklov, grovplanering av mark.
Rivning av kontor i Varberg
Rivningslov, 4 kontorsmoduler Biskopshagen 3:2. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Tillbyggnad av grupphus i Varberg
Tillbyggnad 5 enbostadshus, bygglovsbefriad åtgärd Kärnan 7,8,9,10,11.
Tillbyggnad av förråd i Varberg
Tillbyggnad komplementbyggnad.
Ombyggnad av rekreationsanläggning i Varberg
Ändrad användning kontor - friskvård. Kontakta inkopplade företag för ytterligare information.
Omläggning av stenmur vid kyrka i Varberg
Projektet avser omläggning av stenmur vid kyrka. Kyrkoantikvarisk ersättning beviljad. Tidpunkt för utförande kan ej anges.
Tillgänglighetsanpassning kyrka i Varberg
Projektet avser tillgänglighetsanpassning entré.
Rivning av förråd i Varberg
Projektet avser rivning av förråd.

Gratiserbjudanden
till företag!

Vi vill ge dig smakprov på vilka möjligheter som finns i landets största projektdatabas och den mest omfattande bevakningen av projektmarknaden.

Därför får du utan kostnad och förbindelse välja bland följande erbjudanden: